20 Ekim 2015 Salı

SA1919/SD313: "dümen tâlimatnâmesi"/11.05.2006/ 485. patika


...geleceğe dümen tâlimatnâmesi asmak zor mudur?...
...zorluğu, kolaylığı bırakıp bir kenara, düşünmek lazım... bu nasıl olur?...
...kim, kimin geleceğine dümen tâlimatnâmesi asabilir ki?...
...insanın, doğduktan sonra hemen eline hayat tâlimatnâmesi verilmiyor...
...hayatı öğrenme, idâme ettirme rehberi de...
...el yordamıyla ilerliyor insan, seçmediği ve belirleyemediği çevrede...
...bilmesi gereken her şeyi, o şeylerin diğer şeylerle bağımlılık ilişkilerini bilmeden öğreniyor...
...şartlamalar ve dayatmalar dolu dizgin ve haber vermeden geliveriyorlar...
...aşk dedikleri patavatsız duygu, kaygı dedikleri karanlık ve derin kuyu, nefs dedikleri iblis destekli fitne merkezi...
...hepsi masum insanoğlunun tepesinden aşağı dökülüveriyorlar...
...ve hiç kimse kalkıp da hangisine karşı nasıl davranacağını öğütlemiyor, öğretmiyor ona...
...kesin ve mutlak olan ilahî emirler de büyüklerin iznine tâbi yasaklılıkta, kara kaplı mahfazalarla kara kafalıların nefret zindanlarında kapalı kalınca, insan rehbersiz ve kılavuzsuz apışıp kalakalıyor...
...hayatın başında, ortasında ve sonunda... ve o aralığın her anında...
...acılar ve donatılmış kaygılarla dolu bir hayatın ilk çocukluk çağlarından ilk gençlik çağlarına dek uzanan yolunda birçok kılavuz denk gelir insana...
...temiz aklın, kıymetli büyüklerin, saklandıkları yerlerden diğerlerinden habersizce çıkıp gelen ilahî emirlerden bazılarının ve muallimlerin rehberliği, ite-kaka sürükler insanı...
...her biri bir iz bırakır insanda... ama hiçbir iz tek başına dümen tâlimatnâmesi olamaz...
...çünkü; hep ve tüm değildir insana ulaşan mesajların hepsi...
...her mesajcı kendisine katkı yapan diğerlerine yol vermez, belki veremez...
...ve insan daima kendisiyle başbaşa sürüklenir bu yolda...
...horlanmışlık veya horlanma korkusuyla baskı altına alınmışlık başa beladır...
...süklüm püklüm olur insan, ilk gençlik çağından sonraya kalan her yeriyle...
...onun başarısızlığa mahkûm edilmiş o hâli çok iç yakıcıdır...
...kimi zaman her'den kopup gelen bir tek fiil, bir tek rehber tutar insanı bu akılsız gidişte...
...geleceğe dümen tâlimatnâmesi asan bir muallim olur çoğu zaman o 'bir tek'lerin temsilcisi...
...bazen hiç olmaz tersine; güvenilmezliği öğretir insana...
...insan kendisini yaratanı bulana dek... bir insanın geleceğine dümen tâlimatnâmesi asmak zor mudur?...
...kasırgalarda, tufanlarda bile nasıl davranırsa bedel ödemezliği yaşatacak bir tâlimatnâme...
...mümkün müdür insanoğlundan artakalanlık içinde?...
...mümkün müdür, acep?...

seçkin deniz
pürüzsüz patikalar

Seçkin Deniz Yazıları

Seçkin Deniz Twitter Akışı