6 Ekim 2015 Salı

SA1847/SD307: "laf ve mânâ"/13.05.2006/ 487. patika


...lafın kelimelerden oluştuğunu sanmayın... kelimelerin de, hecelerden ve harflerden...
...lafla taşınan anlam anlaşılmadığı zaman, harfler, heceler ve kelimeler lafı oluşturabilmiş değildirler, demektir...
...lafın içindeki anlam engellenmiştir... ya lafı sarf eden ya da lafı duyan mâniler koymuştur içinden...
...biri mânâyı dışarı salmaz bir yığın laf karmaşasının içinden, diğeri lafın her anlam deliğinden dikizler mananın en arkasını...
...ve belli olur ki; laf, mânâlar olmadan oluşmaz...
...ve kelimeler ne kadar sanatkârâne olsalar da lafı oluşturamazlar...
...mânâları verenle, verilen mânâları alan arasındaki ilişkinin boyutlarına bir sürü şey eklemek gerek...
...kelimelerdeki anlam kaymalarını görmek/göstermek ve bizâtihi temellerin karşıtlığını irdelemek...
...ve sonra lafı oluşturan kelimelerin tek başlarına neden işe yaramadıklarına bakmak gerek, yeniden...
...laf balla kesilse de, kesildiği zaman hükmü biter...
...zira lafı alan, kesecek kadar önemsiz görmüştür onu...
...kendi önemlisini öne almakta acele davranması da bu nispetle algılanmalıdır...
...ve sarf edilirken kesilen laf ona bir şey anlatmış değildir...
...veya o laftan bir şey anlamış değildir; kelimeler lafı oluşturabilmiş değildir...
...tıkanmıştır duyu kanalları...
...sarf eden tıkamamışsa bile verdiği anlam yolunu, alıcı kendi sığlığını kanıtlamak istemiştir; anlam yoluna kendi cehâletini koymuştur onu tıkamak için...
...oysa tıkanan yine kendisidir...
...laf dediğimiz mühimdir...
...tüm çatışmalar, sevgileşmeler, devinimler onun akışkanlığına yüklenmiş anlamlara bağlıdır...
...bazen lafsızlık dahi mânâya yeter olabilmişken, lafın hükmü kendi itibarına asla halel getirmemiştir...
...simgelere yüklenmiş anlamlar, belki simgeleri anlayanlara çok şey anlatacaktır; ama simgelerden habersiz olanların o lafların genişliğine, kelimelerine, hecelerine, harflerine ihtiyaçları vardır...
...siz, lafın kelimelerden oluştuğunu sanmasanız bile, lafın kelimeden ırak istiklâl kazanmış olmadığını da bilin...

seçkin deniz
pürüzsüz patikalar

Seçkin Deniz Yazıları

Seçkin Deniz Twitter Akışı