25 Eylül 2015 Cuma

SA1805/SD303: Bayramları Yok Etmek İsteyen Aydınımsılar

"Bayramların yok edilebilirliği üzerine düşünce üretenlerin, bayramların asıl amaçlarını gizleyerek içeriğini boşaltmaları ve anlamlarını kaydırmaya çalışmaları gerçek bir densizliktir... "


"Bayramlar yok edilebilir mi?"... Bu sorunun varlığı sebeplere bağlı olmasaydı soru var olmazdı zaten... Biz de bu soruya, "Bayramlar yok edilemezler, ancak anlamları kaydırılarak etkileri en aza indirilebilir", diyerek cevap verebiliriz...

Türkiye'de İslam dinine ve İslam Dini'nin tüm kompoze figürlerine şiddetle muhalif olan yazarların, gazetelerde bağırıp çağıran yazılarla veya derin felsefi ve ruhsal çözümleme özentisi düşünce artıklarıyla, fikirlerini en doğru sayarak yaymaya çalışmaları, her şeyden önce büyük bir saygısızlıktır...

Sosyal demokrasi anlayışı ve zemini ile yaşadıklarını iddia eden bu tür aymazların, insanların inançlarına dair ayrıntılarla alay etmeleri ve bu tür faaliyetleri ilkel bulmalarını demokratik bulmak aptalcadır... Onlara, insanlardaki davranış bozukluklarını eleştirme hakkını verir demokrasi, ancak inandıkları sistemlerin bu tür davranış bozukluklarına neden olduğunu iddia etme hakkını veremez... Özellikle aşağılama hakkı asla yoktur ve bu da aşağılanmayı gerektiren bir tarzı doğurur...

Eğer bir yazar, bu tür aymazlıkları sürdürmeyi halkı aydınlatmak adına tercih ediyorsa, bu onun gerçek bir aptal olduğunu kanıtlar... Kendisiyle çelişen herkesin aptal oluşu gibi... -Kuşkusuz aptallık, doğuştan gelen kişiye bir özel durum olmamakla birlikte, ardniyete dayalı varyasyonları dikkate alındığında kişilerin bilgi birikimlerine ve hedeflerine uygun aptallık modelleri geliştirilebilir-...

Bayramların yok edilebilirliği üzerine düşünce üretenlerin, bayramların asıl amaçlarını gizleyerek, içeriğini boşaltmaları ve anlamlarını kaydırmaya çalışmaları gerçek bir densizliktir... 

Kurban kesilmesini, çocukların psikolojisini, hayvan haklarını ya da Kurban'ın dinî bir vecibe olup olmadığına dair delilleri tartışması konusu yaparak aşağılamaya çalışanların da insanların inançlarına saygısızlık yaparken pek de masum olduklarını söylemek mümkün değildir.

Bununla birlikte, dimağları kalıplaşmış aktarımlarla dolu olan insanların düşünemeyecekleri ve üretemeyecekleri apaçıkken bu tür çalışmaların sonuçsuz kalması mümkün değildir... Nitekim, insanlarımızın bayramları kutlamaları da anlamsızlaşmakta ve ulaşılmak istenen hedef yakınlaşmaktadır...

Ramazan Bayramı'na 'Şeker Bayramı', Kurban Bayramı'na 'Et Bayramı' diyerek başlatılan bu tür faaliyetler, bilinçsiz insanlar üzerinde etkili olmaktadır... Ve sırf bu açıdan bayramların yok edildiğini üzülerek görmekteyiz...


Seçkin Deniz,  24.01.2005, Sistematik Analizler 11
Seçkin Deniz Yazıları

Seçkin Deniz Twitter Akışı