28 Temmuz 2015 Salı

SA1582/KY13-AO14: Kaotik Saldırıları Püskürtmenin Yolu

"Oyun kurucularda olduğu gibi, bizlerin de dünyada ne olup bittiğini hızla kavrayan ve kurulan tuzakları önceden etkisizleştiren özel yetişmiş bir organize ekibe ihtiyacımız vardır."


Neden bu hale geldiğimizin ilk cevabı, algı seviyemizin, olayları anlamaya yönelik isteğimizin her geçen gün daha da azalmakta olmasıyla izah edilebilir ancak.

Dünya, küresel emperyalizmin cenderesinde hızla değişiyor ve oyun kurucular bu hızlı üretimin tüketilmesi için yeni yeni pazarlar oluşturmak zorunda. İşte bu yeni pazarlar üretimin hız ve çokluğuna ayarlı şekilde oluşturulamazlarsa neo-kapital sistem büyük bir krizle karşı karşıya kalır.

Oyun kurucu sermayederlar o nedenle çok hızlı planlamalar yapıyor ve aynı hızla şeytanlıklarını devreye sokuyorlar. Eğer bizler de aynı hızla, olup bitenleri anlayamaz ve bizlere kurulan tuzakları aynı hızla püskürtme gücünü gösteremezsek kurguların esiri olmamız kaçınılmazdır.

Maalesef toplum çeşitli uyuşturmalar sonucu gitgide daha ağır düşünmekte ve toplumun algısı körelmektedir. O halde hızla bazı tedbirleri almak gereklidir..

Oyun kurucularda olduğu gibi, bizlerin de dünyada ne olup bittiğini hızla kavrayan ve kurulan tuzakları önceden etkisizleştiren özel yetişmiş bir organize ekibe ihtiyacımız vardır.

Teknoloji/Bilişim sektöründe, Toplumbilim'de, Dilbilim'de, Dinler Tarihi/ Teoloji'de ve diğer yönlendirici/absorbe edici alanlarda özel yetişmiş ekiplere kavuşmadan bu kaotik saldırıları püskürtmemiz mümkün değildir.

Sadece toplumun akli yetilerinden yola çıkılarak bir direnme seti, bir taarruz cephesi oluşturabilmemiz imkansızdır. Zira toplum, hızlı tüketimin dişlileri arasında akletmekten uzaklaşmakta ve aklını başkalarına teslim etmenin konforunu yaşamaktadır.

Maalesef tehlike yanı başımızda ve hızla üzerimize doğru gelmektedir..

Acil tedbirler alınmazsa yarın yapılabilecek bir şey yoktur...

Adnan ONAY, 28.07.2015, Sonsuz Ark, Konuk Yazarlar

Seçkin Deniz Twitter Akışı