6 Haziran 2015 Cumartesi

SA1396/SD259: "yahudiler, insanlıktan ne isterler?"/ 10.06.2006/ 504. patika


...basit bir soru: "yahudiler insanlıktan ne isterler?"...
...hemen soruyu soruyla karşılamamak gerek...
..."yahudiler insanlıktan değiller mi yani?", diyerek...
...değiller, kendi çerçevelerine göre...
...zaten tüm meseleleri de buradan kaynaklanıyor...
...onlar üstün varlık... diğerleri ise insan müsveddesi...
...müsveddeler asıldan cüz değildirler; olsalar da olur, olmasalar da..
...on emir sadece yahudilerin birbiriyle ilişkilerinde geçerlidir...
...öldürmeyeceksin emri, sadece muhatap yahudi ise geçerlidir...
...değilse değil...
...dikkat edilmeli; bu analiz, bir yahudi karşıtlığı değildir, bir durum tespitidir...
...ve tüm yahudiler aynı kategoride değildirler...
...söz ettiğim felsefe çerçevesinde yaşayanları kastediyorum... yeryüzünün en katı, en acımasız ve gelişim grafikleri sabit olan varlıklarını...
...babillilerden romalılara kadar yahudilerin maceralarını izlemek yeterli bir fikir vermeyebilir...
...ama peygamberlerin yahudilerle ilişkilerine bakıldığında, peygamberlere tâbi olanlar ile peygamberleri kendilerine tâbi hâle getirmeye çalışan yahudilerin var olduğunu görürüz...
...ve yahudilerin sapkınlıklarına çözüm için yüzlerce peygamber gönderilmiştir...
...hatta bu yüzden (isa dâhil ishak'ın soyundan gelen tüm peygamberler ibrani iken) son elçinin yahudi olmamasını kabullenememişler ve sırf bu yüzden onu reddetmişlerdi... reddettikleri için hâlen mehdi bekliyorlar...
..."bizden değilse peygamber olamaz!"...
...kendilerinden olsaydı; isa'ya yaptıkları gibi, ona doğrudan "peygamber değil", diyeceklerdi... bu yüzden hâlâ mesih bekliyorlar...
...bahaneleri buydu; sadece yahudilerin içinden peygamber gönderilebilir...
...o ırksal üstünlük dalaveresi de bir bahane olmuştu...
...yahudiler insanlıktan ne isterler?...
...binlerce yıl doğrudan yaratıcı ile mücadele ettiler akılları sıra...
...düşünebiliyor musunuz; musa'dan gökten yemek-yiyecek indirmesini bile istemişlerdi...
...ve o yemek-yiyecek inmişti...
...neredeyse doğrudan, evreni yaratan Allah'la temas hâlindeydiler....
...ve onlar buna rağmen inkarlarına devam ettiler...
...siz hiç aynı fırsata sahip oldunuz mu?...
...siz hiç Allah'a doğrudan mesaj gönderip aldınız mı?...
...siz hiç peygamber gördünüz mü?...
...bu ne kadar büyük bir nimet, biliyor musunuz?...
...onlar yüzlercesini gördüler...
...yahudilerin derdi, her şeyi yaratan Allah ile...
...elçiler içlerindeyken inkar ettiler; şimdi mi etmeyecekler?...
...binlerce yıl dağılmış oldukları yeryüzünde fesatlarla insanları birbirine kırdırdılar...
...ekonomilerini sömürdüler...
...şimdi de doğrudan görünür hâlde, filistinlileri öldürüyorlar...
...üstelik çocukları katlediyorlar; filistinlilerin nüfuslarını azaltmak, köklerini kurutmak için...
...onlar, kendileri dışındaki insanları insan olarak görmüyorlar...
...özü bu her şeyin...
...ama elbette her yahudi bir değil... 
...bahsettiklerim siyonist, acımasız yahudiler...

seçkin deniz
pürüzsüz patikalar
Seçkin Deniz Yazıları

Hiç yorum yok :

Seçkin Deniz Twitter Akışı