3 Kasım 2014 Pazartesi

SA969/SD184: "helezonik sorular ve yararsız merak" /29.08.2006/ 537. patika


...kainatın yaratılışına dair kesin bilgilere algılayabileceği kılıkta ulaşamayan insan, binlerce yıldır ne kadar komik şeyler üretiyor...
...adem ve havva nasıl yaratıldı, insanoğlundan bilen var mı?...
...son ilahî bildiri açık ve net bir şekilde adem'in yaratılışını anlatmışsa da, havva'ya dair algılanabilir kesin açık bir bilgiler bileşimi yok...
...bu boşluğu da çok bilirler diğer tahrif edilmiş ilahî mesajlardan derlemeye çalışırlar...
...rasyonel olmayan sonuçlar, diğer rasyonel olmayan sonuçlarla çatışınca da, herkes bir patika buluyor, oradan diğer insanları sürüklemeye çalışıyor...
...o sürükleyenlerin vây haline!...
...bir diğer telaş, dinlerle alakalı terennümlerde ortaya çıkar...
...basit bir mantıksal iz sürümde, Kur'an dışındaki ilahi mesajların tümünün hükümlerinin Kur'anla tashih edildiğini/edilmesi gerektiğini kanıtlarsınız...
...nihâyetinde, kesin ve mutlak doğru istiyorsanız, bunu kabullenmek zorundasınız...
...aksi hâlde diğer dinlerdeki tahrif edilememiş bilgilerin varlığıyla sendeler ve gerçekle ilişkinizde kuşkuya düşersiniz...
...son mesaj elinizdeyse, doğruluk değer tablonuz sadece odur...
...gerisi kaynayan fitne kazanına dalmaktan başka bir şey olamaz...
...sürükleyenler de fitnebâzdırlar...
...saf bir bakışla irdelediğinizde, kainatın yaratılışı, insanların ilk var oluşu, aslında, iblis'le oluşan durum dışında, çok da merak edilir olmamalı...
...insan, yani siz; şu anda yaşayan ve mevcut sorunlarınızla iştigal eden varlıklarsınız...
...aslolan temel gerçek de, sizin bilişsel tatmin ve hâz doyum mekanizmalarınızda, birbirinizle ve sizi yaratanla ilişkilerinizde, son ilahî mesajda sade ve açık bir şekilde ifade edilen hükümlere ne kadar uyduğunuzdur...
...düşüncelerin kaynayan kazanına atılan zihniniz bu bâriz gerçekten sizi uzaklaştırır...
...nefsinizin ve iblis'in birer kuklası olursunuz...
...dikkat ediniz...

seçkin deniz

pürüzsüz patikalar

Seçkin Deniz Yazıları


Seçkin Deniz Twitter Akışı