26 Ekim 2014 Pazar

SA954/ÇY5-DÇ9: Yaz Saati Uygulamalarının Dünya ve Ülkemizdeki Tarihî-Ekonomik Analizi

Greenwich Gölgesinde Batının Ekonomik Buhranları ve Yaz Saati Uygulamalarının  
Dünya ve Ülkemizdeki Tarihi-Ekonomik Analizi

Benjamin Franklin'in 1784 yılında YSU hakkında yazdığı mektup.

Benjamin Franklin, Amerika Birleşik Devletleri'nden Fransa'ya elçi olarak yollandığı sırada elektrikten değil, Paris halkının mum israfını önlemesi ve gün ışığından daha çok yararlanması için imzasız bir mektup yayımlar. Bu 1784 yergisi, panjurları vergilemek, mumları karneye bağlamak ve insanları gün doğumu sırasında kilise çanları ve top ateşiyle beraber uyandırmak gibi öneriler içerir. Benjamin Franklin aynı zamanda "Erken yatıp erken kalkmak, kişiyi sağlıklı, zengin ve akıllı yapar" özdeyişinin de sahibidir.

Ancak çağdaş yaz saati uygulaması fikrini ilk ortaya atan kişi George Vernon Hudson’dur. Kendisi bir böcek bilimcisidir. 14 yaşında Britanyalı böceklerin çoktan bir koleksiyonunu oluşturmuş ve The Entomologist'de de bir makalesi yayınlanmıştır. Ailesi ile Yeni Zelanda'ya taşındıktan sonrada böcek toplamak için zaman bulmak ve gün ışığından daha fazla yararlanmak istiyor. 1895'te, Wellington Felsefe Cemiyeti'ne bir makale sunarak iki-saatlik gün ışığı tasarrufu değişikliğini önerir.


Bu fikrin en eski çıkış noktası Hudson’a aittir.

Tarihsel kaynakların bazıları da bu işin mucidi olarak William Willett'ı gösteriyor. Ünlü bir müteahhit ve hırslı bir golfçü olan Willett, akşamın çabuk olması nedeni ile golf oynayamamaktan muzdarip halde, çözümü  saatleri ileri almakta bulur. Hudson'un bu önerisi  iki yıl sonra gerçekleşir. 

William Willett'in 1914 yılında hazırladığı YSU teşvik broşürü.

Çağdaş Yaz Saati Uygulması’nın daha sonraki tarihsel gelişimini süzgeçten geçirdiğimizde ise daha ilginç bilgilere rastlıyoruz.

Ünlü müteahhit ve hırslı  golfçü  Willett'ın yaz saati uygulaması önerisi 1915 yılında ölümüne kadar Birleşik Krallık'ta ilgi çekmiyor. I. Dünya Savaşı'nda kömür kullanımından tasarruf etmek amacıyla Almanya müttefikleri ile beraber 1916 tarihinde, daha sonraları da Birleşik Krallık, müttefikleri ve Avrupa'da birçok devlet bu uygulamayı benimsiyor.(1)

1895'te Kraliyet Harp Okulunu bahriye nazırı olarak bitiren, donanmasıyla 1915’te Osmanlı ile Çanakkale Boğazı'nda savaşarak yenildiğinde, İngiltere'de şöhreti düşen Winston Churchill yaz saati uygulamasını, "Ülkede yaşayan milyonlarca insanın sağlık ve mutluluk alanlarında sahip olduğu fırsatları arttırdığını" kanıtlamaya çalışarak savunur.

Önerisi Balfour, LloydGeorge, MacDonald, VII.Edward, Harrods'ın sorumlu müdürü ve National Bank yöneticisi gibi kesimlerden destek görür ve 1916'da Yaz Saati Uygulamasına başlanır.(1,2)

Fransa’da 1784 Benjamin Franklin döneminde demiryolu ve iletişim hatlarının gelişmesi ile ilgili olan değişimle, sonraki dönemin ters ekonomik bir arzı olduğu açıkça görülüyor. Bu uygulama ülkemizde bile halen tartışmalı olduğu gibi, o zamanlarda da Avrupa’da  tartışmalara sebep olur.

Dönemin Kanadalı yazarı Robertson Davies ise demecinde "Püritanizm'in kemikli ve mavi parmaklı eli, insanları erken yatırıp erken kaldırarak onları kendilerine rağmen sağlıklı, zengin ve akıllı yapmaya çalışıyor" diyerek yaz saati uygulaması tezine karşı çıkan bir sav ortaya atarak tartışmaları alevlendirir.

"Daylight Slaving Time" (Yaz köleleştirme uygulaması) adı altında bir akım başlar. Churchill’in önerisine karşı çıkan dönemin kişileri ise Başbakan Asquith, William Christie (Kraliyet Astronomu), George Darwin, Napier Shaw (Meteoroloji Ofisi Başkanı)dır.(1,2)

Avrupa’da tarihsel açıdan, perakende satış, spor ve turizm etkinlikleri yaz saati uygulamasının temel gerekçeleri olur. Tarımsal etkinlikler ve gece hayatı olarak adlandırdıkları yaşamları ise olumsuz etkilenir. Bu uygulamaya dönemin enerji krizi ve savaş olayları tetiklediğinden devam edilir.

Uygulama Amerika Birleşik Devletleri'nde 1909'da yasa tasarısı olarak ABD Temsilciler Meclisi'ne sunulsa da veto edilir. United Cigar Stores’sa uygulamayı 1918'de yasa tasarısı olarak sunar.(1)

United Cigar Stores  ABD'deki en büyük perakande puro zinciridir. Sonrasında Mickey Mouse saatleri de satan firma, 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı ile 1932 yılında  iflasını açıklasa da,  975 puro mağazası, 219 eczanesi olan şirket toparlanır. 1951 yılında 1300 mağazaya ulaşır ve 1962 yılında Perfect Film & Chemical Corp. ile birleşir. (3) 

Esnaflar genelde yaz saati uygulamasını desteklerler.

Kongre uygulamayı 1919'dan sonra iptal eder. Willett gibi golfçü olan Başkan Woodrow Wilson, iptal kararını iki defa veto eder, ancak geçerli olmaz..New York döviz piyasası Londra ile ticarette bir saatlik arbitrajı korurken, Chicago ve Cleveland da temposunu New York'a göre ayarlayabilir hale gelir. ABD'de Yaz Saati Uygulaması iki dünya savaşı dönemini kapsar, ancak  1966'ya dek standartlaşma sağlanamaz.

1987'de ABD'de yaygınlaşmasında ana sebep parasal kaynak olur. Her iki Idaho senatörü de, fast food restoranlarında  daha çok patates kızartması satılacağı ve bunların kendi patateslerinden yapılacağı beklentisiyle uygulamadan yana oy kullanır.

Yaz saati uygulaması 1984 yılında Fortune dergisinin tahminlerine göre, şirketinin gelirlerini $30 milyon arttırırken Ulusal Golf Vakfı'nın hesaplarına göre golf sanayisinin gelirlerinin $200 milyondan $300 milyona yükseldiği belirlenir. 1999 yılında yapılan bir çalışmada Avrupa Birliği'ndeki boş zaman etkinlikleri sanayisini %3 oranında büyütmektedir.(1)

Yaz Saati Uygulamasının İslam Ülkelerinde Uygulanması

İran’da Şahlık rejiminde 1979’a kadar yaz saati uygulaması sürdürülür. Ülkedeki Uygulama 1979 İran İslam Devrimi'nden sonra askıya alınır. Çünkü Mollalar "Yaz saati uygulamasıyla namaz saatini size kaybettirmeye çalışıyorlar" tezini savunurlar. 1991'de enerji harcamalarının artması ile uygulama yeniden başlatılır. 2005 yılında Ahmedinejad "Bunu kanıtlayacak somut bir delil yok" diyerek uygulamaya engel olur. Bu görüşe katılanlarda "Dini gerekçelerin daha kolay icra edilmesi için saatin sabit kalması şart" diyerek uygulamayı askıya alır. 2009 yılında Birleşmiş Milletler ambargoları ile enerji tüketimini karşılayamayan İran; konuyu yasa haline getirerek Ahmedinejad'ı bu kararı uygulamak zorunda bırakır.(1)

Her ne kadar dünyadaki çoğu ülkede var olmasa da, yaz saati uygulaması yüksek enlemlerde sık rastlanan bir uygulamadır. Mavi: YSU kullanılıyor; Turuncu: YSU artık kullanılmıyor; Kırmızı: YSU hiç kullanılmadı

Yaz Saati Uygulamayan Ülkeler

Bazı ülkeler düzenli uygulama yaparken bazıları da hiç yapmamayı tercih ederler. Yaz saati uygulayan ülkelerin toplam nüfusu Dünya nüfusunun yaklaşık % 23’ünü oluşturur.

Enlem özelliklerine rağmen uygulamayan ülkelerin ise başta İzlanda, Beyaz Rusya, Rusya ve Ukrayna olduğunu görüyoruz. Amerika Kıtası'nda Kanada, Meksika, Küba, Latin Amerika'da da Brezilya (kuzey eyaletleri hariç) ve Şili dışında uygulanmaz.(5)

Asya'da Ermenistan ve Azerbaycan yaz saati uygulamaktadır. Kazakistan ise yakın dönemde bu uygulamayı kaldırmıştır. Afrika'da neredeyse tüm Afrika ülkelerinde uygulanmaz. Tunus’ta 2005 tarihinde Avrupa'ya bağlı kalarak denenmeye başlanmış, ancak enerji tasarrufunda kayda değer bir iyileşme olmamıştır. 2009 yılında iptal edilip standart zaman kullanmaya başlanmıştır. (4,5)

Çin, Japonya, Güney Kore, Hindistan, Pakistan, Libya, Cezayir, Peru, Arjantin, Orta Asya Ülkeleri, Orta ve Güney Amerika’da bazı ülkeler, Avustralya’nın bir kısmı, Kanada'da ve ABD'de bazı eyaletler uygulamadan vazgeçmişlerdir. Tayland, Arap yarımadası ülkeleri, Orta Afrika ülkelerinin bir bölümü, Güney Amerika'da Brezilya ve Şili dışında kalan ülkeler ve bazı Uzak Doğu ülkeleri ise yaz saatini hiç uygulamamışlardır.(5)

Yaz Saati Uygulamayan Ülkeler'e baktığımız zaman ne enlem ne siyasal, kültürel ve ekonomik olarak bir benzerlik görülmemesi ise farklı bir durumun analizinin yapılması gerektiğini ortaya çıkarıyor.

Tüm Dünyada 2014 Yaz Saatini Uygulamasını uygulayacak olan ülkelerin listesi ise 'Saat Kaç?' sitesinde mevcut.

Türkiye'de Yaz Saati Uygulaması

1 Temmuz 1940 tarihinde yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararıyla uygulama resmen başladı. 1952-1961 yılları arasında uygulama askıya alındı. Aynı şekilde 1965-1972 yılları arası uygulama askıya alındı, sonrasında uygulamaya aralıksız devam edildi.(7) 

Ancak bazı astroloji sitesi kaynaklarında ülkemizde 1946 Montreux anlaşmasına uyumlu olarak Bakanlar Kurulu kararı ile geçildiğini ve uygulandığı savunuluyor. Başka kaynaklar da Kandilli Rasathanesi'ndeki bilgilerin ve arşivlerin çok karışık olduğunu, bunun tarihçesinin 1920'lere kadar uzandığını savunuyor.

İşin enteresan tarafı ise şu, ülkemizde bu konudaki araştırmaların çoğunu astrologların yapmış olması. İnsanların yıldız haritasını çıkarırken doğum saati ile burcu ve yükselen burçlarını tespit etme noktasında ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Gazete manşetlerine varıncaya kadar taramalar yapılmış. Tarih arşivlerini de karıştırarak bulgulara ulaşmışlar. Saatlerimizi ileri geri alınırken bile farklı gece saatlerinde alınması işlerini etkilemiş.

Bu konudaki en ilginç iki makale Astro Türkiye ve Astroloji Dergisi sitelerinde mevcut.

Bu mevzuyu ülkemiz için  işin mizah tarafı olarak bir tarafa bırakıyoruz. Tarihsel sürece baktığımız zaman ülkemiz için  gerçeklik, Winston Churchill’in enteresan yaşam hikayesinde kilitleniyor.1940'ta Neville Chamberlain'ın yerine tekrar başbakanlığa getirilen Winston Churchill, II. Dünya Savaşı'nda izlediği savaş politikası ve Roosevelt ile kurduğu iyi ilişkiler nedeni ile  Britanya tarihinin en önemli devlet adamları arasında olarak anılır.  

Churchill, 2. Dünya savaşının başından itibaren Türkiye'yi savaşa sokmaya çalışır. Kahire ve Adana'da Türk yöneticileriyle yaptığı görüşmelerde, Türkiye'nin istediği askeri yardımı vermeye de yanaşmaz. Savaş sonrası Avrupa ülkelerinin birleşmesini sağlayan NATO, Avrupa Konseyi gibi kurumların oluşması için büyük çaba gösterir ve 1951 seçimlerinde tekrar iktidara gelir. 1955'te görevlerini yeğeni Clarissa Churchill'in eşi olan Anthony Eden'e bırakarak siyasetten çekilir.(2)

Yani Türkiye’deki yaz saati uygulamalarının, astrologların araştırmalarında da iddia ettikleri gibi Kandilli Rasathanesi ve diğer arşivlerde karmakarışık ve içinden çıkılamaz olmasının sebebi Churchill uygulamalarıdır. 1940 senelerinde uygulanmaya başlanmış olması 1952-1961 , 1965-1972 yılları arasında uygulamalardan kaldırılması, ülkemizdeki siyasal gelişmelerden kaynaklanan durumlardır.

Kaldı ki; bu uygulamanın, insan vücudunun bio ritmini bozmasının yanı sıra depresif etkileri arttırması, uyku ve depresyon ilaçlarının alımını tetiklediği yönünde bolca sağlık iddiaları da mevcuttur.

Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Fehim Üçışık’ın 31.10.2002 tarihinde Türkiye’nin yeterli enerji tasarrufunu sağlayabilmesi için yaz saati uygulaması yerine, sürekli ileri saat uygulamasına geçilmesi gerekliliği tezi, toplumumuz ekonomi teorileri açısından oldukça ilginç bir konu olarak karşımıza çıkıyor.

Bu tezde, ekonomik gerekçe olarak Avrupa Ülkeleri'nin uygulamayı kullanmalarına rağmen tek saat kullanmadığını Fransa ve Yunanistan arasında 1 saatlik zaman farkı bulunduğunu öne sürüyor. Prof. Üçışık tezine şöyle devam ediyor:

"Türkiye 21 Aralık’ta Trabzon’un ötesindeki yerlerde hava daha erken kararmasına karşın okullarda eğitim, resmi daireler, bankalar ve iş yerlerinde mesai ışıklar yakılarak devam ediyor. Kışın bir de akşam don ve ısınma maliyetleri ile birlikte enerji tüketimi artıyor. Bunların üzerine bir de iş hukuku açısından personel adına gece mesaisini gündeme getiriyor.  Buna göre, İstanbul ve İzmir’de Paris’in Mayıs'ta ulaştığı ileri batı saatine biz Haziran'da bile bir saat geride kalıyoruz. Mevcut uygulama ile Avrupa’nın sağladığı tasarrufu biz yine sağlayamıyoruz.”. 

“Avrupa ile birliktelik gerekçesi inandırıcı değil” diyen Prof. Üçışık, Avrupa’da farklı uygulamalar bulunduğuna işaret ediyor. "Bu yanlış uygulama, Nahcivan–Azerbaycan ile aramızda iki saat fark doğuruyor. Halbu ki bizim Avrupa ile olan saat birlikteliğimiz kadar komşularımız ve Avrasya ile de saat birliği yapmamız lazım.” 

Dünyada hiçbir komşu ülke arasında iki saat saat farkı olmadığını kaydeden Üçışık,“Türkiye ile Yunanistan aynı, Yunanistan ile İtalya arasında bir saat fark var, İtalya ile Fransa arasında fark yok. Türkiye ise komşuları Azerbaycan ile iki saat, Irak, Suriye ile aynı fark, Rusya ile bir saat fark garabetini yaşıyor. Bu yanlışın düzeltilmesi lazım. Böylece Azerbaycan ile aramızdaki fark bire insin, Yunanistan ile aramızdaki fark bire çıksın, Rusya ile aynı saati kullanalım. Zaten olabildiğince doğudaki boylama göre saatleri ayarlayan ülkeler gün ışığından daha fazla yararlanıyor. Bu sistem ile orta ölçekli bir değil, iki hidroelektrik santralinin verimi alınır, Doğu’da da gün ışığından daha fazla yararlanılır.” diyor. (10)

Ötesini araştırmak, yorumlamak, analiz etmek uzun zaman isteyen bir iş, bu nedenle bu konu coğrafyacılarımızı ve ekonomistlerimizi yakından ilgilendiren konular arasında olmalıdır. Yakın dönemde ülkemizin doğusunda kalan  komşu ülkelerle girdiğimiz ciddî ticarî ilişkiler nedeni ile  analizler ekonomik olarak doğru yapılmalı ve değerlendirilmelidir.

Ülkemizde senelerdir süren yaz saati uygulamalarının böcek bilimi ve golf sevdası gelişimi ile uygulanmadığı aşikardır. Ülkemizin sanayi devrimi ekseninde 1.ve 2. Dünya Savaşı denklemleri arasında kalması nedeniyle İngiltere ve Churchil uygulamalarına paralel enteresan bir gelişim gösterdiği de açıktır.

Bu yazı biterken ülke saatimiz 12.25’i, Azerbeycan'da ise 14.27'yi gösteriyor. (11)

Bu uygulamaların ülkemizdeki büyük orandaki ekonomik geçerlilik tezi, "Yüzünü Batıya dön, onlar için tüket, sırtını Doğuya dön, onlarla ticaret yapma!"dır.

Kapitalizme ve sömürgeye niyet etmek üzere; saatlerimizi ileri-geri almak yaşamsal ve ekonomik değerlerimizle ilgili ciddi konulardır.

Enerji için tasarruf yaptığımızı sandığımızda gerçeklik, kaz gelecek yerlerden horozun ötüşüyle saatlerimizi esirgemek ve ülke olarak kar ettiğimizi zannetmek olmamalıdır.Duru Çağlayan, 26.10.2014, Sonsuz Ark, Çırak YazarAlıntılar:Seçkin Deniz Twitter Akışı