4 Ağustos 2014 Pazartesi

SA812/SD158: "serseri ruhlar" /22.09.2006/ 551. patika


...serseri ruhların cezbedici yönleri çok...
...ama gelin, bir de onlara sorun...
..."cezb nedir?", diye...
...onlar muğlak cezbi, içlerinde taşıdıkları her şeyde bulurlar; lâkin sizler gibi, sıradan/âdi cezbe merak salmazlar...
...bir bakıma, sizin onlarda bulduğunuz her cezb sebebi, onlar için herhangi bir değere sâhip değildir...
...umumun sırlarını aşıp geçmiş, kendi sırlarında kaybolmuş olan o serseri ruhlar, sonsuz önceden sonsuz sonraya mevcut olan içiçe halkalarda her daim dolanır, dururlar...
...diledikleri vakit, halkalardan en dar mevziide olanı (bazende nefs dairesini) seçerler; orada demlenirler bir vakit...
...bazen de, kimsenin akıl edemediği halkalarda tefekkür ederler...
...fakat nefsin kendisine çakılmış kazıkta, sağlam olmaya sağlam, esnek olmaya esnek bir urgan var iken, en uzaktaki tefekkürün uzun demlere dönüşme ihtimâli daima zayıftır...
...bu sebeple halkalar arasında gider, gelir serseri ruhlar...
...en çok, durdukları nefs dairesinde çalkalanırlar, sefil hengamelerle karışır ve her seferinde, vasıflı vasıfsız sebeplerle halkalara savururlar kendinlerini...
...onların israf etmediği tek şey zamandır...
...hâllerinin tümünde, idrak'ın keskin, müsamahâsız ve şiddetli tenkidleri vardır...
...size, kendilerine ve daha nice şeye...

seçkin deniz

pürüzsüz patikalar

Seçkin Deniz Yazıları

Seçkin Deniz Twitter Akışı