14 Temmuz 2014 Pazartesi

SA775/SD150: "oku!... ancak;" /01.10.2006/ 555. patika

...insana herkes "oku!", diye emir veya öğüt veriyor...
...ve insan okuyor...
...okumak çok önemli bir eylemler bileşiğidir...
...ve göründüğü kadar basit değildir...
...okuyucunun kavramlar ve kişiler oluşumu ile bu oluşum sonrasında yaşayacakları 'okuma eylemler bileşiği' sayesinde olmaktadır...
...insan okuduğu zaman, sadece okumuş olmaz; okuduklarını kendi ölçüt sisteminin temeline yerleştirir...
...kişiliğin oluşmasıyla ve tutarlılıkla ilgili temel ve detay sorunlar hep okumakla ilişkilidir...
...kaldı ki; okumak, sadece harflerle düşülen izleri satır satır algılamak demek de değildir...
...gözlemler, düşünceler birer okumadır...
...hayatın her aşamasında yaşanılan bedensel ve zihinsel eylemlerin tümü, okumaktır...
..."oku!" emri ve öğüdü, neyin nasıl okunması gerektiğini de içermelidir...
...öneren, okunacak olan bir kitapsa, kitabın okunmasıyla oluşabilecek değişimlerin farkında olmak zorundadır...
...çünkü; önermek sorumluluğu çok ağır olan bir müdahâledir...
...birine okuyabileceği kitapları sıralama cesareti gösteren biri, yeterli/eksiksiz ve güçlü olmalıdır...
...ancak bu özelliklere sâhip olan herhangi bir insan var kılınmış değildir...
...buna rağmen, insanların çoğu hiç düşünmeden kitap önermeye devam etmektedir...
...bir yazar mutlak olanı anlatamaz...
...anlatamadığına göre, anlattıkları kendisine özeldir ve diğer bir insan için geçerliliği azdır...
...belirtmek gerekir ki; her kitap göreli şeyleri anlatmamaktadır...
...ve her yazar, kendi özel görülerini herkesin eşdeğer kabulle kabullenmesini beklemeyebilir...
...lâkin her okuyucu bunun farkında olmaz...
...muğlak/göreli ve mutlak olanı ayırdetmek kolay olmadığı içindir ki, her kitap aynı değer kalıbıyla önerilemez, okunamaz...
...okumak hakkında fikir sâhibi değilseniz, önerilerde bulunmaktan çekininiz...
...önerdiğiniz kitaplar, onu okuyanı olumsuz etkilerse, onun sorumluluğunu paylaşmak zorunda kalırsınız...
...siz ve öneride bulunduğunuz kişi, bunun farkında olmasanız bile, sorumluluk muhasebesini yapacak olan farkındadır...
...farkında olmamanız da sizi sorumsuz kılmaz...

seçkin deniz

pürüzsüz patikalar

Seçkin Deniz Yazıları

Seçkin Deniz Twitter Akışı