29 Haziran 2014 Pazar

SA743/SD143: "'köpek, eğiticisini ısırıyorsa..." /05.10.2006/ 558. patika

...herkes insan eğitemez...
...bir köpek eğitimcisi, köpeği nasıl eğiteceğini bilir, onun eğitim aşamalarını planlar ve sabırla onu yönetir...
...eğitim aşamalarının her birinde köpeğin tepkilerini kontrol eder, yönlendirir ve her tepkiyi eğitim için kanalize eder...
...kontrol edemediği durumları da kontrol edebilir hâle getirmeyi bilir...
...insanı eğiten anne ve babadır, herkesten önce...
...aile ve ilk çevre...
...ama sonra, kurumsal eğitim aşamalarında öğretmen devralır, bu uzun ve meşakkatli eylemler bileşiğini...
...ve öğretmende aranan 'ilk nitelik dosyası' bir köpek eğitimcisinde sayılan özellikleri içermek zorundadır...
...asgarî gereklilik budur...
...zaten bu yüzden köpek, eğitimi sona erdikten sonra asla (hastalık vâki değilse) eğiticisini ısırmaz, ona saldırmaz...
...bir öğretmenin öğrenci(leri)si tarafından aşağılanması, küçük düşürülmesi kuşkusuz birçok nedene dayandırılabilir...
...söz konusu sorunlu davranışlarda toplumsal hastalıklar etken olabilir; ancak hastalıklar ferdî vakalar için açıklayıcıdır ve bu durum istisnâdır...
...buna karşılık esas sorun, olayların ferdî olmamasıyla ortaya çıkmaktadır...
...ve öğretmen-öğrenci etkileşimi/diyaloğu/ilişkisi, göründüğü kadar basit ve geçiştirilecek yapıda değildir ...
...bir öğretmenin kişisel vasıfları bir eğitici için yetersizse, o öğretmen sâhip olduğu değiştirme gücünü, kişisel nedenlerle ve dengesizce kullanacak, davranışları zaafları tarafından yönlendirilecek ve bir süre sonra o öğretmen, duygularıyla hareket eden, mantığını kullanamayan bir 'despot' olacaktır...
...sonuç olarak; eğitilmesi istenen insanla ilk karşılaştığında onda mevcut bulunan, onun diğer eğiticilerden devraldığı 'kişilik kompozisyonu' nu dağıtacak ve ona olumsuz yeni şeyler katacaktır...
...bir eğiticide bulunması gereken asgarî eğitim formasyonu, uygulama fırsatı verilmiş ve uygulaması denetlenmiş, uygulama analizi ve sonucu değerlendirilmiş, nesnel tavsiye önceliği verilmesini en önemli koşul sayan bir koordaninasyonun eseri değilse, o öğretmen yetersizlik vasfıyla görevine başlamış, demektir...
...ve bu durum, her öğretmende bulunan 'yeterlilik kompleksi'nin mesleğin yasal ömür sınırlarına kadar sürmesine sebep olacaktır...
...bu öğretmen tipi, mevcut öğretmen yapılanması içinde çok sayıda varsa, herhangi olumlu bir eğitimden söz etmek, gerçekten ahmaklık olacaktır...
...iletişimin etkileşim için, özellikle tek yönlü etkileşim için haddinden fazla etkili olduğunu göremeyen bir toplum, yeni nesilleri kendilerinden daha iyi olmaları konusunda eğitemez...
...zeki/akıllı, eğitim formasyonu yeterli, alan hâkimiyeti iyi ve sürekli güncellenen, bilgi ve eylem performansı olan bir öğretmen için eğitilemeyecek (standart insan özellikleri taşıması koşuluyla) hiçbir öğrenci olamaz...
...toplum ve o toplumun eğitilmesi için öğretmene emanet edilmiş olan çocukları, öğretmene saygı duymuyorsa, 'köpek, eğiticisini ısırıyorsa', sorun büyük olasılıkla öğretmendeki yetersizliklerden kaynaklanmaktadır...

seçkin deniz

pürüzsüz patikalar

Seçkin Deniz Yazıları

Seçkin Deniz Twitter Akışı