16 Şubat 2014 Pazar

SA556/SD99: "kötülük" /09.02.2007/ 579. patika

Narmer
...Allah'ın bize verdiği haberlerin çağlara göre algılanabilirliğini düşündükçe, ilgili haberlerdeki ayrıntıların mevcut gerçeklerle nasıl örtüştüklerini de kavramak mümkün olabiliyor...
...yine bu, göreliliğin geçici sınırlarını unutmak demek değil tabi....
...aslında kötülük, kurumsal bir kimlikmiş gibi geliyor insana...
...yeryüzünü sıkı örülmüş güçlü bir ağla kuşatan devasa bir kimlik...
...Allah'a ve onun emirlerine karşı bir sistem geliştirmeye çalışan, iblis destekli bir kimlik...
...insanları tüm kılcal damarlarına kadar derdest eden, ancak bunu tepeden aşağıya doğru dikey bağlar ve paralel katmanlarla oluşturduğu sistemler eliyle yapan bir kurumsal kimlik...
...katı, ölümcül kurallarla bezenmiş gizli ve dev bir kimlikler bütünleşiği olan kimlik...
...insanları Allah'tan uzaklaştıracak olan her şeyi inceleyin...
...bir günün nasıl değerlendirildiğini izleyin...
...dünyanın her yerinde tüm insanlar günü nasıl yaşıyorlar, gözleyin, araştırın...
...ve çağlar ilerledikçe, insanların çoğunun artan bir fonskiyon hızıyla Allah'tan nasıl uzaklaştıklarını; çok azının da artan bilgiye endeksli olarak imanlarının nasıl güçlendiğini görün...
...sabahtan geceye dek süren ardışık saniyelerin içinde, oluşturulmuş anlamsızca kaygılarla boğuşan insanların, Allah'ı düşünecekleri zamanlar azalmakta değil midir?...
...kötülük, kurumsal kimliğiyle her yerdedir ve insanı yaratıcısından koparmaktadır...
...dindar olanlardan çoğu bile, bu kopuştan haberli olamamakta ve karmaşık ruhsal yapılarıyla insanlar, ibadet sandıkları her şeyin, aslında Allah'tan kopuşa hizmet ettiğini fark edememektedirler...
...işte kötülüğün yerküreye hâkim olması budur....
...insanların gününe hâkim olan her şey, görsel, işitsel nitelikleriyle düşüncelerin ve dikkatin her yerinde gezer...
...kötülük, görsel ve işitsel her şeyi kontrol eder, düşüncelerinizi yönetir...
...gazete, televizyon, kitap, diğer iletişim araçları, geçim derdi, ihtiyaçlar...
...zorunlu ihtiyaçlardan lüks ihtiyaçlara kadar her şey, vazgeçilmez şartlanmalarla insanın her anını gasbedecek şekilde zihinlere prangalanmaktadır...
...ve insan, gelecek zamaandaki saniyelerini de belirlenmiş koşullanmalar dolayısıyla kötülük eliyle iblise satar...
...kötü kimdir?...
...evet, kötü, söz edilen görsel ve işitsel sistemleri kontrol edendir...
...bizatihî, o, sistemleri koordine edenlerin bağlı olduğu kişidir...seçkin denizSeçkin Deniz Twitter Akışı