29 Ağustos 2013 Perşembe

SA378/KY1-CÇ44: Fıtrat; Sekizinci Olarak Çalınan Sözcüğüm

“Fıtrattan sapma kuşku ile başlamıştır insanda…”


Var edenin var ettiklerindeki imzasıdır fıtrat. Mutlak hakikatin göstergesidir. Mutlak hakikate işarettir fıtrat. Evrende başıbozukluğa bir yol olmadığının belgisidir fıtrat. Kendiliğinden bir oluşun muhal olduğuna kanıttır fıtrat. Kanıt ötesi bir kanıttır.

Fıtrat tanımlanası olmayandır. Tanımlanmaya muhtaç olmayandır. Tanıma ihtiyaç duymayandır. Apaçıktır fıtrat. İnsan gözünün değdiği her var edilmişte hemen belli eder kendini. Arının bal yapımındaki mahareti fıtratının gereğidir. Örümceğin ördüğü ağdaki sağlamlık fıtratının gereğidir.

 Minicik çekirdekte saklı olan koca zeytin ağacına büyümeyi fıtratı göstermektedir. Fıtratı yol vermektedir. Göçmen kuşlarının yönünü fısıldayan fıtrattır. Denizlerin dağların yıldızların güneşin ayın hareketleri hep bir fıtratın izdüşümüdür.

Hep bir fıtratlarının gereğidir. Fıtratlarına aykırılık gelmez ellerinden. Ellerinden gelmezliği seçebilme yetilerinin olmayışındandır. Seçebilme yetileri olsaydı da kendilerini ellerinden gelmez kılarlar mıydı?

Bilmiyoruz. Ama insanı biliyoruz. Seçebilme yetisi vardır. Bu yeti ile ya fıtrata uygun davranacak sırat-ı müstakim üzre olacak ya da sapacaktır. Fıtrattan sapma kuşku ile başlamıştır insanda. Yol kesmek için ruhsat almış olan hiç rahat vermemiştir insana. Çoğunlukla insan bu gerçeği atlamıştır. Bitimsiz bir sınavla yüz yüze olduğunu unutmuştur. Kolaylaştırmıştır işini insan yol kesmek için ruhsat almış olanın.

Fıtrata kuşku ile bakmak bu yüzden insana özgüdür. İnsandan öteye sapmaya bir yol yoktur. Değil mi ki insan “zalim ve cahildir”. İnsandan öteye fıtrata kuşku ile bakan olmamıştır. Olmayacaktır.

Dengeler fıtrat üzredir. Fıtratı bozmak var olan bütün dengeleri bozmak demektir. Dengelerin bozulması demek yıkımların, kargaşanın egemen olması demektir. Bu nedenle kuşkuya geçit yoktur dengenin olması gerektiği konusunda. Dengenin olmasını gerektiren fıtrattır.

Fıtrat her türlü kuşkudan uzaktır. Uzak olmalı, uzak olunmalıdır. Fıtrattan kuşkuya düşen dengenin neliğini anlamamış insandır. Dengenin neliğini anlamamış insan hiçbir şeyi anlamamış demektir. Varlığı var olanı var edeni anlamamıştır. Bu anlayışsızlıktan rahatsız dahi olmamaktadır. Belki insan oluştan rahatsızdır. Bu yüzden fıtrata kuşku ile bakabilmektedir, bakmaktadır.

Belki de fıtrata kuşku ile yaklaşmak yaklaşanın kendi varlığından varoluşundan kuşkusuna işarettir. Varın, var olmanın ne olduğuna ilişkin bilgisinin kıtlığındandır. Kendiliğinden apaçık olanı görmemek için özel bir uğraş gerekir.

İnsan görmezlikte pek mahirdir. Bunu şıpıniş becerir. İnsan kendi yapıp ettiklerinde hep bir eksiklik gördüğü için fıtrattan kuşku duymaktadır belki de. Belki de bu yüzdendir acımasızlığı. Belki de bu yüzdendir vurdumduymazlığı. Belki de bu yüzdendir aymazlığı. Belki de bu yüzdendir hemencecik kanı vermesi.

Fıtrat bir insanda bozulandır. Bir insanda ihanete uğrayandır. Bir insanda ihanet uğrar fıtrat. Yol gösterirlikten çıkışı insanladır. İnsan eliyle kirlenir fıtrat. İnsan eliyle aslından uzaklaştırılır fıtrat. Bir insan fıtratı iş göremez kılar. Fıtratı iş göremez kılabilen bir insandır.

Zalim ve cahil olan bir insandır sapışa bir yol bulabilen bir insandır. Yine de istendik olan budur. Fıtrat seçebilende görkemlidir. Fıtratın biricikliği seçebilende fark edilendir. Yeryüzüne insanın halife kılınışının bir gereğidir bu. Fıtrat insanda mükemmel olandır. Bu benmerkezci bir bakış değildir.

Sapmaya bir yol olmasa, sapmaya bir yol bilinmese fıtratın neliği anlaşılır olmaz. Fıtratı anlaşılır kılan budur. İnsan da diğer var edilenler gibi olsaydı, yeryüzünde fıtratın tanığı olmayacaktı. Fıtratın tanığıdır insan. İnsanın tanığıdır fıtrat. Tanıklıkları sürecektir yeniden dirilişe kadar.                                            


Cemal Çalık, 29.08.2013, Konuk Yazarlar, Sonsuz Ark
Seçkin Deniz Twitter Akışı