6 Ağustos 2013 Salı

SA343/KY1-CÇ32: Adalet; Dördüncü Olarak Çalınan Sözcüğüm

“Adalet akrebi karnından tutabilme hüneridir.”


Kimin ki canı yanmıştır bağırmıştır “Adalet isterim” diye. Kimi soyuna sopuna has saymıştır adaleti, kimi gücüne dayanak kılmıştır, kimi servetine yaslamıştır.

Hiçbir canlı yoktur ki özlememiş olsun adaleti. Hiçbir canlı yoktur ki dile getirmemiş olsun bu özlemi. Hiçbir canlı yoktur ki yanıp kavrulmamış olsun bu özlemle. Bu özlemdir yaşama arzusunu tutuşturan. Bu özlemdir acının, zulmün, yokluğun, yoksulluğun karşısındaki avuntu.


Salt bir avuntu mudur adalet? Salt bir özlem midir adalet? Salt ayağı bir taşa çarpınca akla gelen midir adalet? Salt kendi ocağına ateş düşünce eksikliği duyumsanan mıdır adalet? Bu ne ilençli bir algılayışın vargısıdır! Bu ne vahşi bir çağrışımdır! Bu düpedüz iffetine saldırmaktır insanlığın. Bu düpedüz pâymâl etmektir insanlığı.

Evet adalet bir özlemdir, özlemi diri tutulması gerekendir. Asl olansa bu özlemi gidermektir. Bu özlemi gidermek boynunun borcudur her bir insanın. Her bir canlının. Her bir varlığın. Bu özlemi gidermiyor, gidermek için bir hamle yapmıyorsa her hangi bir insan, herhangi bir canlı, her hangi bir varlık ihanet ediyor demektir, ihanet etmiş demektir en başta kendisine ve geri kalana. Kendisinin hainidir.

Kendisine hain olanın durduğu yer ne vahimdir. Ne kasvetli bir yerdir. Ne ürkünç ne korkunç bir yerdir. Zakkum ağaçlarıyla çevrili bir gömüttür durduğu yer. Kendisine hain olanın bir çıkış yolu yoktur. Nedamet gözyaşları kurumamış ise vardır yine de bir çıkış yolu. Hepten kapanmamıştır. Kendisini kapatmamış ise ihanetten başkasına. İhanete çıkan bir yoldan başka yol bilmiyorsa hepten kapanmıştır çıkış yolu yolları da.

Adalet ihanete de panzehirdir.

Her dönem ve çağda, her zaman ve mekânda adından sıkça söz edilen zümrüd-ü ankadır adalet. Kendi küllerinden yeniden var olan simurgtur adalet. Her bir devrin hâkimi kendisinde olduğunu vehmettiği bir değerdir adalet.

Hep dolanımda olan pırlantadır. Her istiridyedeki incide saklı olandır adalet. Hep arzulanandır.

Adalet her bir şeyi yerli yerine koymaktır. Adalet ağaca su vermektir. Adalet çeşme başlarına kuşlar için suluk yapmaktır. Adalet evrendeki her bir şeye saygı duymaktır. Saygılı davranmaktır. Saygıda kusur etmemektir.

Adalet her varlığın, her canlının her insanın fıtratına yeteneğine ve liyakatine göre paya sahip olmaktır. Paylaşımda asl olan adalettir. Adalet olması bir gerekliliktir.

Adalet hakim, Rezzâk, rahman ve rahim sıfatlarını hâvi olandır. Bu yüzden yeryüzü halifesi adaletle donatılmıştır. Âdem olan adaletle donanmıştır. Adalet her türlü bağıttan, bağıtlardan azadedir. Hesap vereceği tek merci Tanrı’dır ve Tanrı’nın kendisine bahşettiği vicdandır.

Adalet Süleyman’ın tacıdır. Zırhıdır Muhammed-ül Emin’in.

Bilgeliğin ön koşulu art koşulu adalettir. Adalet köz kesilir elinde tutmasını bilmeyene. İki ağzı keskin kılıçtır kullanmayı bilene. O kılıç gözü perdelenmişin elinde ne korkunç bir silahtır. Gözü görmeyenin gönlüne bir ışık düşmez. Gönlüne ışık düşmeyenin gönlüyle görmesine olanak yoktur. Gönlüyle görmeyenin elindeyse o kılıç ne vahşetlere kapı açar, ne vahşetlere ebelik yapar. Ne vahşetleri ne kinleri yeryüzüne hakim kılar adına adaletin.

Gönlüyle görmeyenin elinde adalet akreplerin zehirden yaptıkları şeker gibidir. O zehirli şekerle aynıdır. Aynı kumaştan aynı tattandır o adına adalet dedikleri.

Adalet anlar üstüdür, saatler üstüdür, günler üstüdür, aylar üstüdür, yıllar üstüdür, çağlar üstüdür. Zaman adaletin tutsağıdır, adalet zamanın değil. Zaman adalete muhtaçtır, adalet zamana değil. Zaman adaletle var olandır. Adalet zamanla var olan değil. Adalet zamanın raksına uyan değil, zamanı raksına katandır. Raksında zamanı eritendir adalet.

Adalet bir güvercinin göz bebeğinden karıncaların yuvasına kadar varan yoldur. O yolda bir durak yoktur. O yolda yürüyenlerin duraksamaya hakları yoktur. O yolda yürüyeceklerin gözleri açık olmak zorundadır. Süleyman’ın kılıcı gözü açıklara mirastır. Gözünün ışığını gönlüne ulaştıranlara, gönlünü göz kılanlara mirastır adalet.

Adalet akrebi karnından tutabilme hüneridir.Cemal Çalık, 06.08.2013, Konuk Yazarlar, Sonsuz Ark

Seçkin Deniz Twitter Akışı