5 Ağustos 2013 Pazartesi

SA340/KY1-CÇ31: Vicdan; Üçüncü Olarak Çalınan Sözcüğüm

Vicdanı kuşanmamış bir canlı en vahşi bir kundakçıdır.”


Vicdan insanlığın yükselttiği bir anıttır. İnsanı, insanlığı yükselten bir anıttır. Vicdan yaşam içre bir candır. Yaşama anlam katandır. Yaşamı büsbütün anlamlaştırandır. Yaşamı kolaylaştırandır. Yaşamı sürdürülebilir kılandır vicdan. Vicdan toplumsal yaşamın atar damarındaki kandır.

 İnsan tekinin atar damındaki kan olmalıdır vicdan. Yaşamı istendik kılmaya yol vicdanın işaret ettiği yöndedir. Yaşamı tüm yönleriyle kuşatıp çölleri aştıran zümrüd-i anka'dır.


Vicdan ademiyetin mührüdür. Âdem olmak için, olabilmek için vicdan gerektir. Vicdan Âdemde ilk önce olması gerekendir. Âdeme ilk gerekendir vicdan.  Âdemi gerektirendir vicdan.

Âdem olacak olmadan vicdan neşvünema bulamaz. Serpilip gelişemez. Bir zeytin ağacı çekirdekte nasıl durmaktaysa vicdan da âdem olacakta öylece durmaktadır. Vicdan âdemsiz var olamaz, âdem vicdansız olamaz. İkisi bir arada olmadıkça ikisi de var değil demektir. İkisi de çürümeye mahkum demektir.

Vicdan yolunu kaybetmişler için bir meşaledir. Meşalenin alevi Kur’an’dan beslenir. Kur’an annesidir vicdanın. Vicdanı doğuran, büyüten, emziren Kur’an’dır. Vicdan Kur’an’la var olandır. Kur’an’la göklerden indirilendir. Vicdan Cebrail’in sesinde gizlidir. Sesine gizlenmiştir. Kur’an’la görünür kılınmıştır. Görünür kılınan gözle görünen elle tutulandır vicdan.

Vicdan cehennemin kapısına kilit vurandır. Cennetin kapılarını ardına kadar açandır. Dünyayı dahi cennete çevirendir. Asasıdır Musa’nın. Soluğudur İsa’nın.

Vicdan, kul da süs, köle de zırhtır. Vicdanı kuşanmamış bir canlı hep bir eksik kalandır. Eksik kalmıştır. Eksik kalacaktır.

Vicdanı kuşanmamış bir canlı hep bir yaralayandır, hep bir kırandır, hep bir bozandır, hep bir kan akıtandır, hep bir zülm edendir.

Vicdanı kuşanmamış canlı bir yalandır. Yalanların emzirdiği candır. Yalanların beslediği bir candır. Gücünü, albenisini yalanlardan alan bir candır.

Vicdanı kuşanmamış kişi yaratılış fıtratına buğzedendir. Yaratılış fıtratına sırtını dönendir. Yaratılış fıtratının üstünü örtendir.

Vicdanı kuşanmamış kişi her bir işinde aşırıya kaçandır. Vicdanı kuşanmamış kişinin süsü fuhşiyattır. Fuhşiyat can damarıdır vicdanı kuşanmayan canlının.

Vicdanı kuşanmayan canlının ellerinde hep bir kan vardır. Hep bir kan olacaktır.

Vicdanı kuşanmamış canlı yeryüzüne gökyüzüne beladır. Vidanı kuşanmamış bir canlı ne bir ot parçasına ne bir ağaç dalına ne bir yıldıza, ne bir damla suya emniyet verendir.

Vicdanı kuşanmamış bir canlı her bir varlıkta var olan emniyet duygusunu, itimat duygusunu çalandır. Kuşların yuvasını bozmaktan mest olandır. Yıldızların kuyruğuna teneke bağlamaktan mest olandır. Suları kirletmekten haz duyandır. Toprağı asfalta boğmaktan böbürlenendir.

Vicdanı kuşanmamış bir canlı en vahşi bir kundakçıdır. Yaktıklarını izlemekten en büyük hazzı duyandır. Yaktıkları karşısında lir çalıp ifritçe şarkılar söyleyendir. İfritlerin şarkılarına eşlik edendir.

Vicdanı kuşanmış bir canlı her bir derde, her bir sıkıntıya her bir yaraya, her bir olmaza ilaçtır. Her bir olmaz’ı olur yapandır. Her bir kapanmaz yarayı iyi edendir. Her bir sıkıntıya bağrını açandır. Her bir derde ortaktır. Dertliden derdi sezdirmeden alıp götürendir.

Vicdanı kuşanmış bir canlı itimat telkin edendir, kurda kuşa böceğe uçana sürünene ota ağaca taşa toprağa, yerin altındakilere, yerin üstündekilere. Yağmura itimat telkin edendir vicdanı kuşanmış kişi. Güneşe doğması için heves verendir. Aya yıldızlara çıkmaları için el edip gönendirendir.

Vicdanı kuşanmış bir canlı her varlığı ululayandır. Her bir varlığın kendisine emanet edildiğini bilendir vicdanı yüklenmiş bir canlı.

Vicdanı yüklenmiş bir canlı yeryüzünün gökyüzünün süsüdür. Yeryüzünü gökyüzünü süsleyendir. Sevinçleri sevgileri bitimsizliğe yetirendir. Bitimsizlik pınarından içirendir. Yeryüzünde gökyüzünde ahenk içre oluşun teminatıdır vicdanı kuşanmış bir canlı.

Vicdanı kuşanmış bir canlı her bir sesi can kulağıyla dinleyendir. Her bir sese eşlik edendir. Her bir sesle her an Tek Olan’ı tespih edendir. Tek Olan’ı en içten takdis edendir. Tek Olan’a şükredendir. Hakkıyla şükredendir. Vicdanı kuşanmış kişi tövbe kapısında nöbettedir.


Cemal Çalık, 05.08.2013, Konuk Yazarlar, Sonsuz Ark

Seçkin Deniz Twitter Akışı