4 Ağustos 2013 Pazar

SA338/AyS12: Portfolyo Meczupları

“Oysa tevâzu bir erdem çıkrığıydı.”


İnsan olma kriterleri darmadağınık. Aynı aileden, aynı sokaktan, aynı mahalleden, aynı kentten, aynı ülkeden, aynı dünyadan olmalarına rağmen, aynı dine mensup olmak da insanların kendileriyle ve diğerleriyle ilişkilerinde ortak bir standart üretmelerine yetmiyor. Diğer ülkelerle ve dinlerle nasıl bir ilişki kurabilecekler, çatışmacı kuramın karanlık dokunuşlarından başka?
./.
Milyarlarca ben, milyarlarca kişiye özel çarpıklıkla bütün ilişkileri mahvediyor… Modern-post modern çarpıntıların eseri bu. Her ben, kendi portfolyosunu ideal sanıyor ve kendi geçmişinin câzibesinde, portfolyo yarışılarındalar. Ucuz bir portfolyo; çarpık alelacele oluşturulmuş, ait olunan çıkar gruplarından desteklenmiş, maskelenmiş yetersiz bir öz geçmiş.
../..
Sürekli itişen, didişen, kimi zaman aynı tarafta durup karşı tarafa salvo atışlarda bulunan, geçmişlerindeki küçük, orta ölçekli göreli başarılarla övünüp duran ve cüsselerine büyük gelen iddialarla daha büyük yerlere ağız sulayan kimi siyasetçiler, gazeteciler, yazarlar, diğer medya trikatörleri (iktidar-patron-klik uzmanları) akademisyenler, din adamı kılıklı palyaçolar, bürokratlar, hukukçular tıpkı birer terörist, bir sokak serserisi gibi, özgün ağırlıkları olmayan geçmişlerini, ilişkilerini referans yaparak çoğalıyorlar.

Çoğalırken kirli dillerini toplumun diğer katmanlarına bulaştırıyorlar. Çocuklar da öğreniyorlar portfolyo meczuplarını, kimi zaman kaçsalar da onlar da takılıyorlar peşine bu küresel ızdırabın. Oysa tevâzu bir erdem çıkrığıydı.
…/…
Tek tek sorma vakti. Portfolyo Meczupları, her meczup tek tek bu soruları cevaplamalı. Ne öğrendi ve öğrenirken nasıl bir yol izledi? Öğrenirken karşılaştığı güçlükler nelerdi? Nasıl düşündü? Nasıl soru sordu? Nasıl analiz etti? Bilgiyi nasıl yapılandırdı? Diğer insanlarla nasıl iletişim kurdu?
…./….
Kendi gelişimini izleyebildi mi? Zaman içerisindeki öğrenim sürecini tamamladıysa, gerçekte ne öğrendiğini ortaya koyabildi mi? Öz değerlendirme yapabilmesine fırsat verildi mi? İnsanlarla iletişimini, onlardan “katılım ve geri bildirim almak yoluyla kolaylaştırdı mı? İş alanında bütün bilgi birikimini aktarabildi mi?
…../…..
Okuduğu makalelerden, bilimsel yazılardan, önceki problemlerin veya araştırma sonuçlarının analizlerinden, çözüm önerilerinden haberdar mı? Bütün iş ve ilgi alanlarında yapılan eleştirilerin farkında mı? Kavram haritalarıyla ilişkisi nasıl? Kavramları doğru kullanabiliyor mu? Temel kavramların günlük hayatla ilişkisini kurabiliyor mu? Kaynak ve referansları kullanabilme yeterliliği ne durumda? Bilgi ve fikirleri sentezleyebiliyor mu? Efektif olarak kendi kendini ölçebiliyor mu? Eleştirel ve üretken bir formda düşünebiliyor mu?
……/……
Gösteri amaçlı portfolyolarla yaşıyor insanlar, insanlık ölüyor sahte öykülerle. Yetersiz, duyguları olgunlaşmamış, aperitif düşüncelerle yaşayanlar yönetiyorlar çarklarından sıyrılmış insanlığı. İdealize edilmiş tüm sistemler çöpte. Dinler, düşünce diyagramları yalpalıyor bu kâbusta. Çocuklar ve masumlar öldürülüyor bedel olarak. Medya Trikatörleri hepsi tek tek; sadece gözleri aldatıyorlar...

Kanıyor her yerinden insan denen yaratık. Öldürüyor ve rahatlıyor. Bir ö zgeçmişi var hepsinin ikiyüzlülüklerle dolu bir özgeçmiş; her bir insan bir klasörden ibaret. Vitrinlerde gösteri yapıyorlar sadece. Ve daha iyisini yapabileceklerini iddia ederek salyalarını akıtıyorlar insanlığın yüzüne.

İnanan ya da inanmayan insanların çoğu Allah’tan hiç korkmuyor.Aykut Seçkiner, Sonsuz Ark, 05.08.2013, Kırk İki Ara Noktalı Yazılar 12


Portfolyo, öğrencilerin belirli bir zaman diliminde, belirli bir amaç dahilinde becerilerini, yeteneklerini, zayıf ve güçlü yönlerini öğrenme alanları ile ilişkili olarak göstermiş, çaba ve ilerleme ile gelmiş oldukları başarı düzeyini yansıtan ürünlerden oluşan; çalışma kolleksiyonu, sistemli ve amaçlı olarak oluşturulan gelişim dosyalarıdır.
Seçkin Deniz Twitter Akışı