25 Ocak 2013 Cuma

SA161/KhB11: Ak Kanat

(Çabalamıştır insan bağırarak, asırlar kadar uzun gecelerce)
(Kurtulmak için, gecelerden gelen şeytanın tırnaklı dişlerinden)

(…)
Sıçradığında elleri sağa sola,
                                     yukarıya
Kıpırdadığında dudakları kendinden habersiz
öfke saçtığında
                      kan çanağına dönmüş gözleri
duyma onu öyle, görme!
(…)
Bilmiyorsun, insandan yüreğine değeni
Değdiği anda kavuran,
                                 kıstıran engereği
Görmüyorsun, ellerinden yürümüş iyilikleri
dudaklarından dökülmüş
                                       ak kanatlı sabır tanelerini…
 (…)
Hangi dirgenin rengine kızıl çaldığını
O gökler kadar engin gözlerini
                        sevgiyle parlayan bakışlarını kör ettiğini
Söylemiyorlar sana…
 (…)
Bağırdığında, bağrına dolmuş isleri silemiyor, duy!
Doğru bak ona, doğru duy!
(…)
Pespaye ruhu hastalıklı insanlığın
İnsanların kirinde boğulmuş bir ak kanat
Ak bir kanattır onun bağırtısı
Duy onu böyle, gör!
(…)
İnsanlık adına, insan adına karanlıktan
Çıkmak için çırpınan.Khorto Bâri, Sonsuz Ark, 25/01/2013

Seçkin Deniz Twitter Akışı