28 Ağustos 2012 Salı

SA46/AS5: İslamcılık... Hey Monsieurs/Misters Barracuda!


Okyanuslarda Barraküda saldırısına uğramak gibi, 'İslamcılık' denen zavallı sözcüğün başına gelenler... Bilirsiniz; Barraküdalar sürü halinde gezerler, saldırırlar ve yerler. Ustura keskinliğinde dişleri, parlak nesnelere karşı  da özel ilgileri vardır. İslamcılık, parlak bir nesne gibi azdırmış görünüyor, kalem erbabının barraküdalarını... Haddini bilenler de var tabi. Ucundan kıyısından çekiştirenler, barraküda genleri gelişmemiş olduğundan çekip gidiyorlar; işlerine bakıyorlar.
***
Parlak nesnelere saldırıp onu en küçük parçalarına kadar ayırarak yemeye alışmış olanlar için hiç sorun değil, mistik tortulardan elde ettikleri güçle,  nasılsa" Parça bütünün nisbî temsilidir" diyerek avlarını beslenmek için parçalamak onlar için profesyonel bir iştir; varlık sebepleridir.
***
Bu kez iki barraküda etrafı velveleye verdi. Daha önce yedikleri parlak nesneler az gelmiş olacak ki..İnce ustura dişlerini hışımla İslamcılık denen garabetin üzerine saldılar. Parlaktı; başka suçu yoktu İslamcılığın... İyi bir besleyiciydi.
***
Bir de bu hilkat garibesi sözcüğü imal edenler, dışarıdandılar. Dışarısı neresi mi? İngiltere... İslamcılık denen şeyi, Mısır'dan Afganistan'a, Pakistan'a kadar uzattığı yılanlarıyla besleye besleye bugüne getirdi; şimdi de avurtlarını şişire şişire konuşanların elinde tutuyor.
***
Çok mu saldırgan tutumum? Kendim, bana hâlâ sakin olduğumu fısıldıyor; barraküdaların bıyıkaltı hesaplarına baktıkça, ağızlarında parlayan ustura dişlerini gördükçe ve... ve İslamcılık'ı çiğnerken  fıldır fıldır dönen gözlerinin nereye baktığını izledikçe daha da sakinleşiyorum.
***
Malumunuz,  İslamcılık denen şeyin mimarları İngilizler, Afganî ile Abduh  ve Reşit Rıza adında iki tilmizi ile icra piyasasına sürdükleri bir şey bu... Hilafet'i elinde tutan Osmanlı Sultanı'nı devre dışı bırakma organizasyonun adı. 1883-1884... tarihe dikkatle bakın, Fransa'nın Jöntürkleri beslediği, şarapla ve kadınla otel odalarında hoşladıkları dönemler. Hedef kim? İkinci Abdulhamid, lakabı ne? Kızıl Sultan.. Kime göre kızıl? Cümle piranhalara, barraküdalara göre... Şimdi hedef kim? Recep Tayyip Erdoğan? Lakabı ne?
***
1884’te  Paris’te Afganî ile Abduh Urvat'ül Vüska isimli gizli bir örgüt kurduklarında dertleri neydi ki? Kimden gizleniyorlardı? Fransa'dan ve İngiltere'den değil herhalde... Abdülhamidden...  Aynı adla ihtilalci bir dergi çıkarttılar. Abduh, bu derginin temsilcisi sıfatı ile İngiltere’ye geçtiğinde burada İngiliz gazeteci Wilfrid Blunt tarafından desteklendi, dönemin üst düzey İngiliz yöneticileri ile tanıştırıldı ve Winston Churchill’ in babası Randolph Churchill ile görüştürüldü. Ne görüştüler? Sonra kovulduğu Mısır'a Müftü oldu. Nasıl?
***
Abdülhamid islamcıları dinleseymiş İmparatorluk dağılmazmış, Erdoğan da şimdi kendilerini dinlemiyormuş bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti dağılacakmış... Şimdi buna göre, barraküdalar ne yiyecekler? Abdülhamid'i İslamcılık yiyerek, hep beraber, Masonlarla, Siyonistlerle, İngilizlerle, Fransızlarla, Ruslarla beraber devirdiler. Sadece 10 yıl içinde İmparatorluk paramparça oldu. Kendilerini dinlemeyen, kimin kuklaları olduklarını çok iyi bilen Abdülhamid onları dinlemedi, onu devirdiler; onlar kendileri yönettiler ve parçaladılar, yok ettiler. Var mı itiraz eden?
***
İslamcılık'ın konumlandığı yer neresi? İnceden inceye hesaplanmış, Tasavvufla pişirilen miskinliğin, istismarın, çürümüşlüğün , tam olarak rantçılığın  merkezi haline gelmiş tekkelere, dergahlara karşı bir konum bu. Slogan ne? İslam'ı hurafelerden kurtarmak. Kimle beraber?  İngilizlerle, Fransızlarla, Ruslarla, Masonlarla, Sabetayistlerle, Siyonistlerle.  Bu mudur? Budur.
***
Peki Meclis-i Meşayih nedir? Kadiriye, Sünbüliye, Halvetiye, Nakşibendiye (içinde Bektaşiye), Sa'diye Şeyhlerinin bulunduğu üst kurul. O bozunmanın esas müsebbipleri değiller miydi? Onlarla ne işi vardı Jöntürkçü, ittihad-ı Osmanici, İttihat-Terakkici İslamcıların? Onlarla hepsi bir değil idilerse İslamcılık nedir o zaman? İslamcılar kimlerdir? İslam'ı hurafeci Kadiriler, Halvetiler, Sa'diler ,Nakşiler, Mevleviler ve Bektaşilerle işbirliği yaparak hurafelerden kurtarıp aklın ve bilimin ışığında yeniden yorumlayacaklar?
***
Bugün sekizinci asırdan bugüne baskıcı tüm iktidar karşıtı hareketlere İslamcılık diyenler, İslam'ı Kur'an'a has kılmaya çalışanlara hürmetsizlik ederek adlarına töhmet yüklüyorlar. Hani Yahudiler ve Hıristiyanlar Allah'ın Elçisi İbrahim'e , 'Hıristiyan, Yahudi' diyerek aralarında kavga ederlerken Kur'an ne demişti?

"Ey kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz. Oysa Tevrat da, İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz?İşte siz böyle kimselersiniz! Diyelim ki biraz bilginiz olan şey hakkında tartıştınız. Ya hiç bilginiz olmayan şey hakkında niçin tartışıyorsunuz? Allah bilir, siz bilmezsiniz. İbrahim, ne Yahudi idi, ne de Hıristiyan. Fakat o, hanif  bir müslümandı. Allah’a ortak koşanlardan da değildi." Kur'an/ Âl-i İmrân 3/ 65-67
***
Şimdi nasıl İbn-i Teymiye dahil geridekilerin hepsi İslamcı olurlar? Hiç mi muhasebe edemiyorlar? Hele dergah mültezimleri nasıl İslamcı olurlar?  Olurlar tabi; eğer aynı ideal etrafında birleşmişlerse, Kur'an'daki İslam'ı perdelemek ve  mevcut geleneksel çorbalar üzerinden kavgaya tutuşarak piyasada yer edinip tarihe kuram üreticileri olarak geçecekler ve İktidar üzerinde söz sahibi olacaklarsa!
***
Geriye doğru dergah mültezimi Cumhurbaşkanları, Başbakanlar, Bakanlar, Vekiller, Paşalar, Profösörler kimleri dinlediler? Dinlediler de ne oldu? Bu memleket rezilâne idareler altında yaşadı ve bugün yaşadığımız her bir dert onların eseri... Abdülhamid'i İslamcılık diye diye devirenler de açıkça meydanda; hiçbiri iflah olmadı.
***
Erdoğan durduk yere laiklikten  bahsetti ya; işte kızılkurtları o zaman dökülmeye başladı orta yere... İslamcılık parçalayıp yiyenlerin hükümdarlığına bu müslümanlar hayır diyorlar ve Erdoğan da onları dinliyor, et yiyicileri değil.
***
Şimdi Erdoğan'ın yok olmasını isteyenler kimler? İngiltere, Fransa, İsrail, İran'ın devrim Muhafızları ve Amerika'nın yeni muhafazakarları WASP'lar. Erdoğan kimi dinlemiyor? Hey İslamcılık yiyip beslenenler, Monsieurs/Misters Barraküdalar, cevap verseniz? Kimlerle gizli işler çeviriyorsunuz?


Alper Selçuk, 28.08.2012, Antiseptik Anafor 58 

Cemaleddin Afganî:  http://tr.wikipedia.org/wiki/Cemaleddin_Afgani
Muhammed Abduh: http://tr.wikipedia.org/wiki/Muhammed_Abduh
Muhamed Reşid Rıza:  http://tr.wikipedia.org/wiki/Re%C5%9Fid_R%C4%B1za

Seçkin Deniz Twitter Akışı