24 Temmuz 2012 Salı

SA13/KhB2: Yanacak Arakan'da Kan!/ Dô Bıweşô Arakan'dı Gôniy!(*)(Yan Rohingyalı Müslüman, Cızırdayarak Yan!/ Biweşı Mıslımânê Roghinyay, zey rûveniy Biweşı!)
('Rakhineli Budist Yaksın Seni!'/ To Biweşnô Budistê Rakhinêy!)

(...)

Öyleydi/ Wûnîybı
                      alışıktı, alışkındı/ mısâyêbı, mısâbı
                                   bezgindi, etleri yandığında da/usanmışbıbı, waqkto kı gôştecı weşâ
yakıldığında da ruhu.../ waqktô kı rûheycı weşâ...

(...)                
 Bağırmıyordu,/ Nekgiyrâyê
          bağırmak gereksizdi/ lüzum ne bı kgriyrâyiş
                  alışıktı, alışkındı Rohingyalı Müslüman, /mısâyêbı, mısâbı Mıslımâne Rohingyay
                           alışkındı dedelerinden/mısâbı pîrbâbde khôrâ
                                    dedelerinin dedelerinden öyle/ pîrbâbe pirbâbde khôrâ wıniy
                                           o kadar uzaktan / handı dûriyrâ
alışkındı öldürülmeye..../mısâyebı kiştiyayiş...

(...)

Etini savunmuyordu ateşten/ Gôştêkhô ne pâwıtê
                             Rakhineli Budist tutuşturduğunda.../ Budistê Rakhiney wışt âcı se...

(...)

Ruhundaki ızdırâp bitmeden/ Nêkadyâse azâbôkı ruhdêcîdı
                           dirilmeden hayâsı insanlığın/ ne warzâse â pây hayây insânîy
                                    cayır cayır yanan,/ ô kı zey âdîriy weşênô
                                             cızırdayan etini/weşâyeto zey rûvêniy gôştêkhô
savunmayacaktı .../ dô ne pâvô...

(...)
Ölecekti Arakanlı esmer delikanlı/ Dô bımîrô Khortê Arakanîy, Khortô kı siyâ
             ölecekti cızır cızır insan yağına/ dô bımîrô zey rûvendê weşâte e dı insânıy
                          koku bırakan vahşetin kanatlarında/ ô ki boy werdânô pârdê wahşetiy
ölecekti insanlık .../ dô bımîrô insanêy...

(...)

Ölecekti/ Dô bımîrô
                      budizmin karınca incitmeyen / ô kı e Budizmiy zırâr nedânô â môlciliy
                                     leşe değmemiş ellerinde/ destê kı niyâmeyê â leşı
                                            ölecekti insanlık, / dô bımîrô insanêy,
leşleşmiş Rakhineli Budistin ellerinde.../ biye zey leşi ê destêkı Budistê Rakhiney...

(...)


Kâtilin dilinde Myanmar'dı Arakan/ Zûwandê kâtiliydı Myanmar bı Arakan
                  kâtilin dedesinin dilinde Burma/ zuwândê pîrbâbdê kâtiliy Burma
                                   ateşte kavrulacaktı bebekler Arakan'da/ âdırdı dô bıweşê bebekiy
                                                      müslüman/mısılman
esmer çocuklar.../ geçêkê kı siyây...

(...)


Masumiyetleri çalınacaktı genç, /Dô bıtîrê bêgunâheyêycı ê gencân
                                müslüman kızların/ keynâye mısılmâney
                                          ve kadınların/ euw cenyân
                                                 yanan cesetlerinde eriyen / gâneciyô weşâtedı benôwınîy
tecavüz çığlıklarıyla..../ kgiyrâyişêcı e bênâmûsey...

(...)


Duy, Tarih!/ Bêşnâwı, Târikh!
                      Müslüman olduğu için/ tenyâ mısılmanbı
                                     öylece, / wıniy,
                                               müslüman olduğu için sadece/ tenyâ mısılmanbı kgandê côy
cızırdayarak yandı / zey rûweniy weşâ
                             derisiyle, saçıyla, /deriydekhôra, pôrdekhôra
                                          gözleriyle, diliyle/ çımîyrâ, zûwanrâ
bağıra bağıra yandı/ kgiyrâ kgiyrâ weşâ
                              Rohingyalı müslüman.../ Mıslımânê Roghinyây...

(...)

Yan müslüman/ Bıwêşı mısılmân
                     yan Rohingyalı Müslüman, / bıwêşı mıslımânê Roghinyây
                                cızırdayarak yan!/ zeyrûveniy bıwêşı
Rakhineli Budist yaksın Seni!/ Wâ to bıwêşnô Budistê Rakhiney!

(...)

İzliyor seni/ Temâşâ kenô
               Arakanlı dünya/ dınyây Arakanıy
                           müslüman dünya/ dınyay mıslımanıy
                                      hıristiyan dünya/ dınyay khristiyâniy
                                                   yahudi dünya/ dınyay yâhûdiy
                                                              budist dünya,/ dınyay budistiy
rezil Dünya!/ rezîl Dınya!

(...)

İzliyor seni/ Temâşâ kenô
                         yan Rohingyalı Müslüman, / bıwêşı mıslımânê Roghinyây
                                     cızırdayarak yan!/ zeyrûveniy bıwêşı!
dilinden başla/ zûwândekhôrâ bâşlêkı
                             Rakhineli Budist yaksın seni!/ wâ tô bıweşnô Budistê Rakhiney!

(...)

Yanacak Arakan'da kan!/ Dô Bıweşô Arakan'dı Gôniy!
Khorto Bâri, Sonsuz Ark, 23/7/2012


(*) Zazaca


Şiir'e not yazılmaz, ama, link yazılır:

1. http://www.turkiyegazetesi.com/haberdetay.aspx?newsid=18240#.UA_V7bQ0OfV
2.  http://www.aa.com.tr/tr/manset/67512--katliami-aaya-anlattilar
3. http://ozgurkudus.org/component/content/article/58-editorun-sectikleri/2669-arakanl-eyh-ebu-emma-arakan-anlatt-.html

Seçkin Deniz Twitter Akışı