21 Haziran 2024 Cuma

SA10817/MT274: Mouride Kardeşliği: Bir Grup Kız Kardeş Senegal'in Sufi Kardeşliğinde Lider Olarak Kendi Alanlarını Oluşturuyor

    Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, insan hakları, çatışma ve dış ilişkiler arasındaki kesişme noktalarında haber yapan bağımsız gazeteci Andrei Popoviciu'ya aittir ve 1881'de Mekke'de doğan, 1900 yılında Senegal'e gelerek kendini "mehdi" ilan eden Senegal asıllı Abdoulaye Iyakhine'nin 1940 yılında ölümünden sonra, erkek çocuğu veya erkek torunu olmadığı için yerine halife olarak vekalet eden kızı Sokhna Saibata Aidara'ya ve diğer kadın halifelere odaklanmaktadır... Senegal'de Fransız sömürgeciliği boyunca politik ilişkilerle ortaya çıkan ve halkın sömürgecilere karşı direnişini bastırmış olan sufizmin şeyhlerinin kronik soy hastalıkları dünyanın her yerinde somut bir şekilde görülmektedir. Soya bağlı 'Kadın halife' olgusu ilginçtir ve Senegal'de bile tartışmalara neden olmakla birlikte Mouride Kardeşliği'nin bir alt kolu olan Iyakhine cemaatinin lideri Sokhna Saibata Aidara seçmen kitlelerinin etkilenmesinde aktif rol oynamaktadır.
Seçkin Deniz, 21.06.2024, Sonsuz Ark

A Suite of Sisters Are Carving Their Space as Leaders in Senegal’s Sufi Brotherhood

"Ülkenin en ataerkil yapılarından birinde, kadın akademisyenlerden oluşan bir aile geleneksel fikirleri alt üst etti."

Diz çökmem ve avuç içlerimi Sokhna Saibata Aidara'nın önüne koymam emredildi. Yeşil bir cübbe giymiş ve başına aynı renkte bir sarık sarmış olan seksenlik kadın yan yatmış durumda. Payetlerle süslenmiş beyaz kuşgözü bir eşarp omuzlarına dökülüyor. Elinde bir tesbih tutuyor ve Kur'an'dan sureler okurken tesbihi sol elinde boncuk boncuk kaydırıyor.


Sokhna Saibata Aidara, Senegal'deki bir Sufi topluluğunda "halife" unvanına sahip olduğunu iddia ediyor. 
(Andrei Popoviciu)

Karşılaşmayı düzenleyen kişi Aidara'nın sözcüsü Mamadou Ba. Emirlerini sorgulamıyorum; ona göre Senegal'de ve iddia ettiğine göre modern İslam dünyasında tanınan tek kadın "halife" ya da Sufi liderin huzurundayım. Ne olduğunu anlamama fırsat kalmadan, halife Arapça bir dua okurken tükürüğünü avuçlarıma doğru fırlatıyor.

"Yüzüne sür," dedi Ba. Sürdüm.

Ellerim yanaklarımdan ve alnımdan ayrıldığında, bana iyi şans getirmesi için halifenin cömertliğinin somut bir simgesi olan bir sikke takdim ediliyor, diye açıklıyor Ba. Aidara'nın mensup olduğu Sufizm koluna özgü bu ritüel bir tür "baraka" (ilahi kutsama).

Dışarı çıkarıldım; Aidara yoğun bir sabah geçiriyor. Senegal'in başkenti Dakar'dan arabayla yaklaşık bir saat uzaklıktaki büyük bir şehir olan Thies'teki odasına, Iyakhine cemaatinin dini lideri olarak görev yapan Aidara'nın elinden kutsama almak için "talebe" adı verilen birkaç İslami öğrenci gelmiş.

Öğrencileriyle ilgilenirken, babasının liderlik rolünü ablasına devretmesiyle başlayan ve en küçük kız kardeşiyle sona erecek olan kadın dini liderler silsilesinin bir parçası olan Aidara'nın, genellikle son derece ataerkil ve dindar olan Senegal toplumunda nasıl algılandığını anlamak için Ba ile oturuyorum. 

Konuştuğumuz gibi, Senegal'in en güçlü dini tarikatlarından biri olan Mouride Kardeşliği içindeki ihtişamını, benzersizliğini ve bilgeliğini açıklıyor. Sufi bir mistik ve alim olan Aidara, iyileştirme yetenekleri, mistik uygulamaları ve hem erkek hem de kız öğrencilere Kuran öğretmesiyle tanınıyor. Ayrıca Senegal'de bir kadın için nadir görülen bir durum olarak taliplerinin üzerinde çalıştığı bir araziye de sahip. Ba, "Sadece hoş görülmekle kalmıyor, saygı duyuluyor ve kabul görüyor," diye vurguluyor.

Aidara ve kız kardeşleri ülkenin en etkili Sufi kardeşliği içinde otoriter konumlar elde etmiş görünüyorlar. Ancak Aidara'nın dini lider olarak rolü Ba'nın iddia ettiğinden daha karmaşık. Konuştuğum uzmanlar bunun Senegal'deki Sufi İslam'ın esnek doğasından kaynaklandığını, unvanların ve otoritenin dünyanın dört bir yanındaki Şii ve Sünni İslam yorumlarından farklı olabileceğini düşünüyor: Örneğin "halife" unvanı Senegal'de kardeşlikler içindeki yerel liderlere atıfta bulunmak için serbestçe kullanılırken, İslam dünyasının başka yerlerinde genellikle Muhammed Peygamber'in halefi anlamına geliyor. Ancak Senegal'in kendine özgü bağlamında bile, Aidara'nın çok katı ve hiyerarşik bir Sufi yapısı içinde bir kadın olarak bu yetkiyi talep edebilmesi, tartışmasız olmasa bile, nadir görülen bir durumdur.

Aidara'nın 2003 yılında cemaatinin liderliğine yükselişi, babaları Abdoulaye Iyakhine Niakhite Diop'un yerine geçen kız kardeşi Sokhna Magat Diop'unkini takip etti. 1881'de Mekke'de doğan Abdoulaye Iyakhine, 1900 yılında Senegal'e gelerek İslam'da mesihi bir figür olan "mehdi" ya da daha basit bir ifadeyle Muhammed'in reenkarnasyonu olduğunu iddia etti.

Kısa süre sonra Senegal'de Kadiriyye, Tijaniyye ve Layene'yi de içeren dört ana kardeşlikten biri olan Mouride Kardeşliği'nin bir parçası oldu. Hem Mouride hem de Layene kardeşliklerinin liderleri olarak "genel halifeleri" vardır ve bu rol babadan oğula ya da kardeşten kardeşe nesilden nesile aktarılır. Her bir kardeşlik içinde Aidara gibi yerel halifeler tarafından yönetilen İyahin gibi yüzlerce alt grup ve topluluk vardır.

Mouride Kardeşliği, bilinen tek fotoğrafı taksilere, otobüslere, binalara, dükkanlara yapıştırılan ve ülke çapında insanların boyunlarında takı olarak taşınan önemli bir figür olan Cheikh Amadou Bamba tarafından kurulmuştur. Dakar'ın şehir duvarlarında onun dev duvar resimleri karşınıza çıkıyor.

Abdoulaye Iyakhine, Mouride topluluğunun, özellikle de Bamba'nın takipçilerinden biri tarafından kurulan Baye Fall adlı bir alt kolun ekonomik gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Renkli kıyafetler giyen, saç örgüsü ve boncuklu kolyeler takan taliplerle karakterize edilen Baye Fall, özellikle işçiliği dini bir eyleme dönüştürmesiyle tanınıyor.

Aidara'nın babası 1940 yılında erkek varis bırakmadan öldüğünde, en büyük kızı Magat onun yerine Iyakhine cemaatinin başına geçti. Magat öne çıktı ve babası için bölgesel hac yerleri haline gelen türbeler inşa etti. Mouride Kardeşliği'nin kurucu babası Bamba'nın evi olan Touba'da yaşadı ve burada diğer ileri gelenlerle birlikte dini törenler düzenledi.

Magat namaz kıldırmasa ya da düğün törenleri düzenlemese de - erkek halifelere ayrılmış törenler - takipçilerine öğretti, yazdı ve rehberlik etti. Müride ayetleri okuduğu ve imamlar atadığı için dini bir lider olarak tanındı. Takipçileri ona biat ediyor ve tıpkı erkek halifelere yaptıkları gibi ona hediyeler veriyorlardı. Ayrıca, çeşitli Sufi çevreler tarafından desteklenen çiftlik arazisi konusunda da ona yardımcı oldular.

Magat'ın liderliğinde, bir zamanlar kenarda köşede kalmış olan Iyakhine topluluğu, Mouride Kardeşliği'nin tam teşekküllü bir kolu haline geldi. Fransız antropologlar Odile Reveyrand-Coulon ve Christian Coulon tarafından 1990'larda yapılan araştırmaya göre Magat'ın Mouride tarikatı içindeki otoritesi tamamen meşruydu.

Coulon, "Müritlerinin çoğunun erkek olduğunu ve kadın olmasının onlar için bir sorun teşkil etmediğini fark ettik," diyor.

Coulon'a göre Sufi İslam dünyasında bir kadın liderin rolü emsalsiz değildir, zira benzer örnekler günümüz Sudan'ının bulunduğu Afrika Boynuzu'ndaki Mirghaniya soyunda da bulunabilir.

Magat 2003 yılında Thies'te öldü ve halifelik makamını küçük kız kardeşi Aidara'ya bıraktı. Mevcut halifenin ölümü halinde yerine geçebilecek iki kız kardeşi daha var, ancak Abdoulaye Iyakhine'nin kızları artık olmadığından, kadın liderliğindeki hanedan sona erecek, çünkü sadece Abdoulaye Iyakhine'nin kızları rolü miras alabilir. Abdoulaye Iyakhine'in ne oğlu ne de torunu olmak üzere hiçbir erkek varisi yoktu.

Aidara'nın liderlik sorumlulukları, diğer erkek Mouride halifeleri gibi topluluk içindeki idari ve sosyal rolleri kapsıyor. Yasal konularda yerel makamlar nezdinde aracı olarak hizmet veriyor ve babasının kurduğu cemaatin önemli sorunlarını ele alıyor. Ancak Aidara sadece sosyal bir koruyucu değil; aynı zamanda İslami ve Sufi öğretileri derinlemesine anlayan dini bir lider. Müritlerine hayatlarının çeşitli yönlerinde rehberlik ediyor, evlilik tavsiyeleri sunuyor ve ihtiyaç duydukları zamanlarda onlara destek oluyor. Babası ve kız kardeşi gibi özel güçlere sahip bir "azize" olarak kabul ediliyor ve bu sayede müritlerine şefaat edebiliyor, hastalıkları teşhis ve tedavi edebiliyor ve Müridler için ruhani rehberlik sunabiliyor. Liderliği, babası tarafından aktarılan derin dini bilgisine ve kişisel ruhani uygulamalarına dayanmaktadır.

Aidara, yerel toplumundaki bariz nüfuzuna ve manevi ağırlığına rağmen, kendi kardeşleri arasında bile evrensel olarak halife olarak kabul edilmiyor. Mouride'lerin Touba'daki merkezlerinde bir temsilci olan Mor Daga Sylla'ya ulaştığımda bana Aidara'nın ailenin lideri olarak tanındığını ancak halife olarak kabul edilmediğini söyledi.

Sylla bana "O harika, dindar bir kadın; onu tanıyoruz ama ona resmi olarak halife diyemeyiz çünkü İslam'da kadın emir veremez" dedi. "Bu, kadınların İslam'da ağırlığı olmadığı anlamına gelmiyor ama ona halife diyemeyiz."

Alberta Üniversitesi'nden Joseph Hill, Senegal'deki Tijaniyya Kardeşliği'nde kadınların sahip olabileceği otorite rollerini inceledi. Hill, Mouride Kardeşliği örneğinde, kadınların liderliğinin genellikle "tartışmalı ve belirsiz" olduğunu çünkü bazı insanların onları resmi liderler olarak tanımayacağını düşünüyor.

Hill, "Yetki kullanıyor ve birbirlerinden liderlik devralıyor gibi görünüyorlar, bu nedenle pratikte bu gerçekten gerçekleşebilir ve yapamayacakları yönündeki resmi söylemle çelişiyor" diyor.

Senegalli sosyolog Codou Bop, bazı kadınların ekonomik, manevi ve İslami bilgi açısından erkek meslektaşlarını geride bıraksa da, kadın oldukları için yapamayacakları şeyler olduğunu düşünüyor. (Aidara'nın sözcüsü Ba bile "O halife ama yine de bir kadın" diyor.) Bop, Mouride Kardeşliği'nin yaratıcısı Bamba'nın ailesinde, Senegal'in Sufi İslam'ında ilk önde gelen kadın figürler haline gelen dindar kadınlarla nasıl çevrili olduğunu anlatıyor; ama sadece Bamba ile ilişkili oldukları için.

Bamba'nın eşlerinden biri olan Sokhna Aminata Lo, Mouride'lerin ilk kadın azizi olarak kabul ediliyor. Kızlarından biri olan Sokhna Maimouna Mbacke, erdemi ve zekayı temsil ediyordu ve bir bilgin, eğitimci ve şair olarak ünlüydü. Mouride toplumu üzerinde silinmez bir iz bırakmış ve kız kardeşi Sokhna Mbene Ngabou ile birlikte eğitime ve insanlığa derin bir bağlılık göstermiştir. Bop, Bamba'nın annesi Mame Diarra Bousso'nun "bilgi açısından bir alimdi ve bir azize oldu, ama asla bundan fazlası olmadı" diye anlatıyor.

İslam'ın Senegal'e gelişi tekil bir olay değil, incelikli ve gelişen bir anlatıdır. Bölgenin kültürel dokusuyla iç içe geçerek zengin bir dini ifade mozaiğini besledi.

Yedinci yüzyıl civarında, hazinelerle yüklü kervanlar Sahra ötesi ticaret yollarında ilerlerken, Arap ve Berberi tüccarlar Senegal'e sadece mallarını değil, inançlarını da getirdiler. Bu ilk elçiler yerel toplulukların zihinlerinde iz bırakarak Batı Afrika'da verimli bir zemin bulacak bir inancın tohumlarını ektiler.

11. yüzyıla gelindiğinde, Almoravid hanedanının yükselişiyle yeni bir sayfa açılmıştır. Ortodoksluk tutkusuyla hareket eden bu Berberi İslam imparatorluğu, etkisini Senegal de dahil olmak üzere Batı Afrika'ya kadar genişletti. Yine de onların mirası sadece bir fetih değildi; bu, İslam'ın yerel geleneklerle kaynaşmasının bir hikayesiydi.

Batı Afrika'nın cazibesine kapılan İslam alimleri ve misyonerler, İslam hakkındaki bilgileri yaydılar. Timbuktu'nun Mali'de bir ilim ışığı olduğu Sahra ötesi ticaret şehirleri, kültürel ve dini alışverişin canlı merkezleri olarak ortaya çıktı. Bu kent vahalarından gelen âlimler ve tüccarlar, fikirlerin, ticaretin ve daha da önemlisi, inancın yerel gelenekler ve inançlarla iç içe geçtiği ve ülkeyi evi olarak gören çeşitli etnik grupların geleneksel uygulamalarıyla uyum bulduğu Senegal'deki İslam öğretilerinin akışı için kanallar haline geldi.

Dakar'daki Heinrich Boell Vakfı'nda araştırmacı olan ve Senegal'in İslami sisteminde kadınların rolünü inceleyen Selly Ba, "İslam su gibidir, kültür ise şişe" diyor. İnanç, kendisini kabul eden toplumun hatlarına uyacak şekilde şekillenmiştir.

18. yüzyılda Fransızlar Senegal'de sömürgecilik faaliyetlerine başladı. Senegalli Müslümanlar buna farklı şekillerde karşılık verdi. Şehirlerde, bazıları sömürge idaresinde çalışma ve yüksek eğitime erişim fırsatı nedeniyle Fransızları kabul ederken, insanların daha dindar olduğu kırsal bölgelerde, Senegalli yerlilerin Sufi kardeşliklerine yönelmesi ve onlarda yaklaşan Fransız sömürgesine karşı zorlu bir siper bulmasıyla bir meydan okuma dalgası kök saldı.

Ülkenin kırsal kesimlerinden gelen bu destek sayesinde Sufi tarikatlarının liderleri Fransızlara karşı alternatif otorite kaynakları haline geldi. Daha önce ülkede büyük bir siyasi güce sahip olan Mourideler, direnişin liderleri olarak ortaya çıktı ve bu rol, Fransızlar tarafından iki kez tutuklanan Bamba'nın baskısıyla pekişti.

Bugün Senegal nüfusunun %95'i Müslüman ve büyük çoğunluğu bir Sufi kardeşliğine mensup. Bu kardeşlikler, Senegal'de bireylerin kendilerini tanımlamalarının ana yolu haline gelmiş ve etnik kökenin birincil ilişki olduğu kıtanın geri kalanının çoğundan ayrılmıştır. Mouridizm, kardeşliklerin en genci olmakla birlikte, büyük ölçüde siyasi etkisi sayesinde en dinamik ve etkili olanı olduğu söyleniyor. Yerel ve ulusal seçimlerde politikacılar, hangi kardeşliğe bağlı olurlarsa olsunlar, Mouridlerin oylarını ve siyasi desteğini almak umuduyla Touba'daki halifenin onayını almaya çalışırlar. Senegal'in son iki cumhurbaşkanı da onun onayını almak için Aidara'yı ziyaret etmiştir.

Bu siyasi gücün bir kısmı, Mouride'nin Touba'daki ana halife tarafından yönetilen katı piramit örgütlenmesinden kaynaklanıyor ve bu da liderlerin üyelerini daha gevşek örgütlenmiş diğer kardeşliklerden daha kolay harekete geçirmelerini sağlıyor. Tarikatın ana halifesi Touba'dan, kurucusuna adanmış bir türbesi olan ve halife unvanına sahip yerel bir din alimi tarafından yönetilen bir köy veya mahalle etrafında merkezlenen bireysel klanları denetler. Bu halifeler doğrudan Tuba'daki genel halifenin otoritesi altındadır. Bu soylar içindeki veraset genellikle kurucunun en büyük oğlunu, daha sonra küçük kardeşleri ve daha sonra da torunları takip eder.

Ancak halefiyet çekişmeli olabilir ve her zaman oybirliğiyle kabul edilmez. Halifelerin oğulları, özellikle idari yetkileri devraldıklarında amcalarının otoritesine meydan okuyabilir ve bu da eski halifenin takipçilerinin eski liderin oğullarına biat etmesine yol açabilir.

Mouride Kardeşliği bünyesindeki Thiantacoune topluluğunun tanınmış ve tartışmalı lideri Cheikh Bethio Thioune'un üçüncü eşi olan Aida Diallo, tartışmalı kadın otoritesine bir örnek teşkil ediyor. Thioune'un 2019'da ölümünden sonra, toplulukları içinde bir liderlik anlaşmazlığı ortaya çıktı. Bir grup Diallo'nun liderlik iddiasını desteklerken, diğeri üvey oğlu Serigne Saliou Thioune'u tercih etti. Mouride'nin etkili isimlerinden Serigne Mountakha Mbacke, Mouride Sufizm geleneğini ve kadınların dini lider olarak hizmet edemeyeceğine dair ortodoks İslam inancını gerekçe göstererek genç Thioune'u Thiantacounes'un lideri olarak onayladı.

Bu karara rağmen Diallo, Thiantacoune topluluğu üzerindeki liderliğini sürdürmeye devam etti çünkü kocası hayattayken kendisi bir lider ve seçilmiş bir halef olarak tanınıyordu. Diallo, videolar ve halka açık gösteriler aracılığıyla, toplumundaki ve hatta toplum dışındaki bazı insanlar arasındaki etkisini doğrulayan önemli bir kamusal varlık sergiliyor.

Diallo'nun eylemleri Mouride topluluğu içinde, özellikle de Mouride'nin her yıl Touba'ya yaptığı hac ziyareti ve kardeşlik için en önemli dini etkinlik olan Magal of Touba sırasında tartışmalara yol açtı. Bazı Mouride üyelerinin eleştirdiği nikah kıyma gibi eylemlerde bulundu. Tuba'daki genel halife tarafından istenmeyen kişi ilan edildi.

Senegalli sosyolog Bop, Diallo'nun benzersiz bir vaka olduğunu söyledi. Bop, sosyal statüsü olmayan yoksul bir aileden gelmesine rağmen, "umursamıyor, istediğini yapıyor" diyor. "Bir kadın olarak kendi alanını talep etmek için dini ve kardeşlikleri kullanıyor."

Diallo hakkındaki tartışmalara rağmen, hiç kimse Aidara'yı - ya da kız kardeşini - toplumlarının liderleri olarak alenen eleştirmedi, bu da Mouride'ler tarafından bir dereceye kadar kabul edildiğini gösteriyor. Ancak Touba'nın temsilcisi Sylla, Diallo'yu çevreleyen skandalların aksine Aidara'dan bahsederken "bunun bir tercih meselesi olmadığı" konusunda ısrar ediyor. "Aidara kendi köşesinde ve kendi işini yapıyor ama bir halife gibi emir veremez."

Dakar'daki Heinrich Boell Vakfı'nda çalışan Senegalli toplumsal cinsiyet uzmanı Selly Ba, Aidara'nın içinde bulunduğu ataerkil sistemlerdeki aynı mekanizmaları kendine mal ederek hareket ettiğine inanıyor.

Alberta Üniversitesi'nden akademisyen Hill, "Bunun pratik doğası, kadınların aslında dini otoriteyi kullanmadığı şeklindeki resmi anlatıyla çelişebilir" diyor. Hill'e göre gerçekte kadınlar çoğu zaman erkek meslektaşlarıyla neredeyse aynı kilit rolleri oynasalar da, bu pozisyonu en büyük kız kardeşinden alan ve sadece küçük kız kardeşlerine devredebilen Aidara'da olduğu gibi, bu otoriteyi çocuklarına aktarmaları nadir görülen bir durum.

Bop'a göre kadınlar aslında mevcut normlara meydan okumak yerine onları kendi liderliklerine uyacak şekilde yeniden yapılandırıyor, çünkü kendi yaklaşımlarını yapmaları gerekeni yapmak için yeterli görüyorlar.

Hill, "Bunu gerçekten devrim yaratacak bir olasılık olarak da görmüyorlar çünkü kişisel olarak kendileri için çok daha fazla sorun yaratacak" diyor.

Ancak Bop, toplumsal cinsiyet eşitliğindeki ilerlemenin, "güçsüzlüğün bir işareti" olarak gördüğü kardeşlikler içindeki yenilikçi manipülasyonlar yoluyla değil, ancak açık ve doğrudan yüzleşilebilecek seküler alanda tam olarak gerçekleştirilebileceğini savunuyor.

Bop ayrıca feminist Müslüman teologların, Müslüman toplumlarda kadınların sosyal ve siyasi haklardan mahrum bırakılmasının "metinlerin kendisinden değil, kutsal metinlerin ataerkil yorumlarından kaynaklandığına" inandıklarını savunmaktadır.

Sonuçta, Aidara örneğinde olduğu gibi, kadınların bir tür otoriteye sahip olduğu kabul edilse bile, bu sadece babaları veya erkek meslektaşları öyle karar verdiği içindir. Otoriteleri erkeklerin onayından geliyor ve genellikle ataerkil ve dini sistem içinde yer alıyor, bu da kadınları kadın bedenleri içinde erkek olarak otorite sahibi kılıyor.

Aidara'nın odasına döndüğünde, sözcüsü, patronu hakkında yaptığı nefes nefese değerlendirmeden sonra bile böyle bir fikri kabul ediyor. "Görüyorsunuz, o bir kadın; davranışları bir kadınınki gibi, ama içinde bir erkek var."

Andrei Popoviciu, 10 Ocak 2024, The New Lines Magazine

(Andrei Popoviciu, insan hakları, çatışma ve dış ilişkiler arasındaki kesişme noktalarında haber yapan bağımsız bir gazetecidir.)


Mustafa Tamer, 21.06.2024, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri-Analiz, Onlar Ne Diyor?

Mustafa Tamer Yayınları

Onlar Ne Diyor?

Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı