24 Ağustos 2023 Perşembe

SA10326/SD2843: Zengin İsrail'e Yapılan Yardım Son Kullanma Tarihine Ulaştı

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Independent Institute'da kıdemli araştırmacı ve War and the Rogue Presidency kitabının yazarı Ivan Eland'a aittir ve borç yükü altında ezilen ABD'nin, kişi başına düşen millî geliri yüksek olan İsrail'e yaptığı yıllık 4 milyar doların kesilmesine odaklanmaktadır. Analistin temel amacı İsrail'deki aşırı siyonist-dindar kesimin LGBT destekçisi laiklerin özgürlüklerini kısıtlamasını cezalandırmaktır, İsrail'in zenginleşmesi ve Filistinliler bu anlamda dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır: "İsrail zenginleştiği ve kendi silahlı kuvvetlerini finanse edebildiği için de yılda yaklaşık 4 milyar dolarlık askeri yardıma son vermelidir. Ülke şu anda kişi başına düşen gelirde dünyada 24. sırada, Avrupa, Doğu Asya ve Basra Körfezi'ndeki diğer zengin gelişmiş ülkelerle aynı sırada yer alıyor. Ülkenin artık yardıma ihtiyacı yok - hatta zengin İsrailliler için utanç verici olmalı - ve bu da ABD'nin Filistinlilere ve İsrailli Araplara yönelik sakıncalı politikaları kabul ettiği anlamına geliyor."
Seçkin Deniz, 24.08.2023, Sonsuz Ark 

Aid to Wealthy Israel Has Reached Its Expiration Date

"Ülkede yaşanan son olaylar ve kişi başına düşen gelir sıralamasındaki yeri, Washington'un mali desteğini yeniden değerlendirmesi için yeni bir fırsat sunuyor."

İsrail'in geleceği konusunda haftalardır süren yoğun çalkantılar, ABD'nin bu ülkeye yönelik politikasını yeniden değerlendirmesi için bir fırsat sunuyor. ABD'nin eski büyükelçileri ve ana akım Amerikan köşe yazarları, daha önce düşünülemeyecek bir konuyu gündeme getiriyorlar: İsrail'e yapılan yardımların kesilmesi. 

Ağır borç yükü altındaki ABD (kamunun sahip olduğu federal borç, ABD GSYİH'sinin neredeyse yüzde 100'üne ulaşmış durumda), uzun zamandır kendi savunmasını karşılayabilen zengin bir ülkeye yıllık yaklaşık 4 milyar dolar askeri yardım sağlıyor. Bu cömertliğe son vermenin zamanı çoktan gelmiştir.

Ülkenin parlamentosu üzerinde kalan tek denetim organı olan İsrail Yüksek Mahkemesi'nin zayıflatılmasına yönelik mevcut protesto girdabının her iki tarafı da demokrasiyi teşvik ettiklerini savunuyor. Bu gerçekten doğru değil. Sadece aşırı milliyetçi/dinci sağın kontrolündeki parlamento, parlamentonun kabul ettiği yasaları artık "mantıksız" bularak iptal edemeyeceği hükmünü getirerek mahkemeyi zayıflatmaya çalışarak demokrasiyi güçlendiriyor. 

Tartışmanın laik/çoğulcu tarafı, söylemlerine rağmen, İsrail'in parlamenter sisteminin tek cumhuriyetçi özelliği olan güçlü bir Yüksek Mahkeme'yi korumaya çalışarak aslında daha fazla demokrasi için mücadele ediyor.

ABD'nin kurucularının da fark ettiği üzere, sınırlandırılmamış demokrasiden korkulmalıdır. Biden yönetiminin ve Amerikan yazılı anayasasının (İsrail'de bu anayasa yoktur) çoğunluğun gücünü, yani saf demokrasiyi sınırlamak için cumhuriyetçi denge ve denetleme mekanizmaları sağlamasına alışkın olan pek çok Amerikalı Yahudi ve İsrail destekçisinin, İsrailli aşırı milliyetçi/dini sağın mahkemeyi zayıflatma ve çoğunluğun tiranlığına dönüşebilecek bir şeyi tesis etme girişiminden rahatsızlık duyması şaşırtıcı değildir. 

İsrail'in aksine Amerika Birleşik Devletleri'nde çoğunluğun gücünü kontrol etmek için pek çok yerleşik güvence vardır: iki meclisli bir yasama organı, yasama üzerinde veto hakkı olan bağımsız bir yürütme, eyalet hükümetlerinin pek çok konuyu yönetmesine izin veren federalizm, federal ve eyalet düzeyindeki çoğunlukların çiğnememeleri gereken bir Haklar Bildirgesi ve bu hakları koruması gereken bir Yüksek Mahkeme. Ancak İsrail'de sadece parlamentonun aşırılıklarını bazen yumuşatan ve en azından bazı hakları savunan bir Yüksek Mahkeme var.

İsrail'deki laik çoğulcu cumhuriyetçiler, zayıflatılmış bir mahkeme ile aşırı milliyetçi/dindar hizip tarafından tercih edilmeyen bazı grupların haklarının kontrolsüz parlamento çoğunluğu tarafından ezilmesinden korkuyor. Zarar görmesi muhtemel gruplar arasında İsrailli Araplar (nüfusun yaklaşık yüzde 20'si) ve Batı Şeria'daki Filistinliler yer alıyor. 

İsrail bir tür demokrasi olsa da, ikinci sınıf vatandaş muamelesi gören bu gruplar için demokrasi değil. Zayıflamış bir mahkeme tarafından daha az kısıtlanan İsrail parlamentosu, muhtemelen İsrailli Arapların haklarını daha da aşındıracak, daha fazla İsrailli yerleşimcinin daha fazla Filistin toprağını almasına izin verecek ve hatta Batı Şeria'yı ilhak etmeye çalışacaktır.

Pek çok Amerikalının rahatsız olduğu bu İsrail politikalarının çoğu devam etmektedir. Ancak İsrail hükümetinin bu dezavantajlı gruplara yönelik özellikle korkunç politikalarını zaman zaman durduran ya da hafifleten bir mahkemenin ortadan kalkmasıyla bu politikalar hızlanabilir. 

Yıllık 4 milyar dolarlık askeri yardımın ABD'ye İsrail'in her iki Arap grubuna yönelik davranışlarını yumuşatması için bir koz verdiği düşünülebilir. Ama öyle olmadı. Aslında, İsrail yıllardır Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlileri hapsedip hareketlerini ve ticaretlerini kontrol ederken, vaat edilen Filistin devletinin kurulmasını geciktirirken ve İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'da daha fazla Filistin toprağını gasp etmesine izin verirken bile ABD yardımının devam etmesi, İsrail'in kötü davranışlarına dolaylı olarak göz yummakta ve hatta bu insan hakları ihlalini sürdürmek için kullanılabilecek askeri güçleri finanse etmektedir.

Washington sadece bu nedenlerle değil, İsrail zenginleştiği ve kendi silahlı kuvvetlerini finanse edebildiği için de yılda yaklaşık 4 milyar dolarlık askeri yardıma son vermelidir. Ülke şu anda kişi başına düşen gelirde dünyada 24. sırada, Avrupa, Doğu Asya ve Basra Körfezi'ndeki diğer zengin gelişmiş ülkelerle aynı sırada yer alıyor. 

Ülkenin artık yardıma ihtiyacı yok - hatta zengin İsrailliler için utanç verici olmalı - ve bu da ABD'nin Filistinlilere ve İsrailli Araplara yönelik sakıncalı politikaları kabul ettiği anlamına geliyor.

 Ivan Eland, 2 Ağustos 2023, The Natonal Interest

(Ivan Eland Independent Institute'da kıdemli araştırmacı ve War and the Rogue Presidency kitabının yazarıdır.)


Seçkin Deniz, 24.08.2023, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve YansımalarSonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı