17 Nisan 2023 Pazartesi

SA10126/SD2724: Amerikan Usulü Gayri Nizami Harbin Gözden Geçirilmesi

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Texas A&M Üniversitesi'nden siyaset bilimi lisansı ve yüksek lisans sertifikası ve ABD Hava Kuvvetleri Üniversitesi'nden Sanat ve Bilim Yüksek Lisansı sahibi, California Monterey, Naval Postgraduate School'da eğitim gören Deniz Piyade subayı M.T. Mitchell'a aittir ve emekli ABD Ordusu Korgenerali Charles T. Cleveland'ın Daniel Egal ile birlikte kaleme aldığı ve ABD ordusunun düzensiz savaş kavramını nasıl kullandığını inceleyen 'The American Way of Irregular War- An Analytical Memoir- Amerikan Usulü Gayri Nizami Harp: Analitik Bir Anı' (*)  adlı kitaba odaklanmaktadır. M.T. Mitchell'a göre "Cleveland, ABD'nin Vietnam, Irak ve Afganistan'daki stratejik başarısızlıklarını kullanarak, ABD ordusunun başarılı olmak için düzensiz savaşa yapısal, doktrinsel ve askeri olarak yatırım yapmadaki başarısızlığına odaklanması gerektiğini savunuyor." Charles T. Cleveland, 'Düzensiz savaşı (Gayri Nizami Harp), konvansiyonel savaş eşiğinin altında kalan ve sınırlı destekle halkın zihninde ve iradesinde yürütülen çatışma olarak tanımlamaktadır" ve Türkiye NATO üyesi olduğu 1952 sonrası birçok Amerikan operasyonuna maruz kalan bir ülke olarak bu vahşi ve sinsi harp tipine oldukça aşinadır. 14 Mayıs 2023 seçimlerine giden yolda da Amerikan merkezli Gayri Nizami Harp operasyonlarının etkisi altına alınmak istendiği açıkça gözlemlenmektedir. TRT1'de yayınlanan 'Teşkilat' dizisi, Amerikan Usulü Gayri Nizami Harbin temel unsurlarını deşifre ederek Türkiye insanının bilinçlenmesini sağlamaktadır.
Seçkin Deniz, 17.04.2023, Sonsuz Ark 

Reviewing The American Way of Irregular Warfare

'The American Way of Irregular War- An Analytical Memoir- Amerikan Usulü Gayri Nizami Harp: Analitik Bir Anı', emekli ABD Ordusu Korgenerali Charles T. Cleveland'ın Daniel Egal ile birlikte kaleme aldığı ve ABD ordusunun düzensiz savaş kavramını nasıl kullandığını inceleyen bir anı kitabıdır.[1] Yazarlar, Cleveland'ın 37 yıllık askeri kariyerindeki gözlemlerinden yola çıkarak ABD'nin ordusunu düzensiz savaşın doğru anlaşılması ve doğru uygulanmasına yönelik doktrin, yetki ve eğitimle yeniden yapılandırması gerektiğini savunmaktadır. 


The American Way of Irregular War- An Analytical Memoir Amerikan Usulü Gayri Nizami Harp: Analitik Bir Anı. Charles T. Cleveland ve Daniel Egal. Santa Monica, CA: RAND, 2020.

Cleveland, Birleşik Devletler Ordusu Özel Operasyonlar Komutanlığı'na komuta etmiş ve 1980'ler ile ABD'nin Teröre Karşı Küresel Savaşı'nı kapsayan benzersiz tarihsel dönem boyunca özel operasyonlarda görev yapmıştır. Operasyonel ve stratejik düzeydeki liderliğin, insan merkezli kampanyaları çözmek için taktik düzensiz savaş birimlerini daha iyi kullanmayı öğrenmesi gerektiğini ileri sürmektedir.


The American Way of Irregular War- An Analytical Memoir- Amerikan Usulü Gayri Nizami Harp: Analitik Bir Anı. Charles T. Cleveland ve Daniel Egal. Santa Monica, CA: RAND, 2020.

Düzensiz savaşı (Gayri Nizami Harp), konvansiyonel savaş eşiğinin altında kalan ve sınırlı destekle halkın zihninde ve iradesinde yürütülen çatışma olarak tanımlamaktadır.[2] Baştan sona teması, savaşın insani bir çaba olduğu ve ABD ordusunun insan davranışını psikolojik, ilişkisel, ekonomik ve askeri yollarla nasıl etkilediğine dair anlayışını yeniden düzenlemesi gerektiğidir. Cleveland'a göre yerel siyaset ve kültürü başarılı bir şekilde etkilemenin anahtarı insanlardır. Bu nedenle, ABD'nin gelecekte Amerikalıların süresiz olarak kalıp savaşmasını engellemesinin tek yolu yetkin bir ortak gücü yerinde bırakmaktır.

ABD ordusunun düzensiz savaştaki taktiksel performansından memnun olmakla birlikte Cleveland, özel operasyonların zafere giden yolda baskın yapabileceği veya yeterli araziyi ele geçirebileceği argümanını reddetmektedir. Cleveland, ABD'nin Vietnam, Irak ve Afganistan'daki stratejik başarısızlıklarını kullanarak, ABD ordusunun başarılı olmak için düzensiz savaşa yapısal, doktrinsel ve askeri olarak yatırım yapmadaki başarısızlığına odaklanması gerektiğini savunuyor.

Uygulamada Cleveland, Amerikan Özel Harekat Kuvvetleri danışmanlarıyla birlikte ortak bir güçten yararlanmayı ideal model olarak görmektedir. Danışmanlar, ortak ülke askeri yetkinlik ve siyasi meşruiyet kazanırken savaşçılar ve dış varlıklar arasında bir bağ görevi görür. ABD'nin, ulus-devletlerin ve devlet dışı aktörlerin nükleer ve konvansiyonel olarak baskın bir ABD ordusuna karşı rekabet ederken kullandıkları gri bölge boşluklarını ortadan kaldırmasını istiyor. ABD ordusunun kara, deniz, hava, uzay ve siber uzay alanlarında hakimiyet kurmak üzere tasarlandığını ancak halkları etkilemenin gerekliliğini anlayamadığını ya da takdir edemediğini savunuyor.  

Cleveland, meşruiyetin korunması için yerel halkın güçlendirilmesi gerektiğini, aksi takdirde operasyonların ve ABD personelinin işgalci bir güce karşı kızgınlığı ve isyanı besleyeceğini ileri sürüyor. Manuel Noriega'yı Panama'da iktidardan uzaklaştırma deneyiminden bir kesit sunuyor. Panamalılar bir cinayet ihbarı ile ABD askerlerine başvurdular. Bunun üzerine Amerikalı liderler yerel polis dedektifini silahlandırmış ve güçlendirmiştir. Cleveland, Panamalı dedektifin davayı ABD askerlerinden oluşan bir müfrezenin çözebileceğinden daha iyi çözdüğünü gözlemlemiştir[3].

ABD'nin Panama'daki göreceli başarısını Irak Baas Partisi'nin dağıtılması ve ardından gelen maliyetli isyanla karşılaştırıyor. Cleveland, ABD ordusunun konvansiyonel savaşa odaklanmak için gayri nizami harp operasyonlarındaki operasyonel ve stratejik yetersizliklerini görmezden gelemeyeceği konusunda uyarıyor.

Cleveland sözlerini yapılandırılmış bir eylem çağrısıyla sonlandırıyor. ABD'nin gayri nizami harp kabiliyetinin kullanımına ilişkin iki partili bir kongre soruşturması ile başlanmasını ve bu soruşturmanın gayri nizami çatışma politikaları, stratejileri ve kampanyalarına odaklanmasını öneriyor. Geniş çaplı bir yeniden değerlendirmenin ötesinde, soruşturmanın sonuçlarının kurumsallaştırılması için bir dizi öneri sunuyor.

Cleveland birçok tavsiyede bulunuyor. İlk olarak, düzensiz savaş kampanyalarına odaklanmak üzere ordu, Dışişleri Bakanlığı, istihbarat ve özel teşebbüs uzmanlıklarına sahip karma bir birimin oluşturulması için Savunma Bakanlığı'nın yeniden yapılandırılmasını öneriyor. Ayrıca, mevcut özel harekat komutanlıklarından ayrı ve farklı, düzensiz savaşa adanmış ikinci bir dört yıldızlı Özel Harekat karargahı kurulmasını tavsiye ediyor. Yeni komutanlığın, Deniz Kuvvetleri Bakanlığı'nın ABD Deniz Piyadeleri ile olan ilişkisine benzer şekilde, askeri hizmet departmanlarından birinin altında yer alabileceğini öne sürüyor.

Cleveland, önerdiği yeniden yapılandırma girişimlerini desteklemek amacıyla, gayri nizami harp konusunda akademik çalışmaları sürdürmek üzere profesyonel askeri eğitimden bağımsız sivil eğitim kurumları oluşturulmasını öneriyor. Bu dış eğitim kurumları askeri kabiliyetleri, politikaları ve stratejileri eleştirirken, düzensiz savaş eylemlerini Amerikan kamuoyunun incelemesi için öne çıkaracak ve analiz edecek. 

Son olarak, geleneksel olarak hizmete özel profesyonel askeri eğitim sisteminin dışında profesyonel askeri eğitim oluşturulmasını öneriyor. Taklit edilmeye değer olumlu bir örnek olarak Naval Postgraduate School'un düzensiz savaşa odaklanan yüksek lisans derecesine işaret ediyor.

Üzerinde kafa yorulmuş olmasına rağmen Cleveland'ın önerileri eleştiriye açıktır. Düzensiz savaşı her senaryoya altın anahtar olarak uygularken, Afganistan gibi yerlerde yerel meşruiyeti teşvik etme olasılığını makul bir şekilde engelleyen faktörleri göz ardı ediyor.

Cleveland ve yardımcı yazarı ayrıca, sadece orijinal paragraftaki mesajı güçlendiren yarım sayfalık kapsamlı dipnotlar kullanıyorlar. Amerikan usulü gayri nizami harp kavramını tartışıyorlar, ancak Cleveland ulusal güç araçlarının tümünde işe yarayan özlü bir tanım sunamıyorlar. Bununla birlikte, dipnotlarında birkaç farklı güncel askeri tanıma atıfta bulunuyorlar.

Cleveland haklı olarak nükleer ve bilgi çağında kesin zaferlerin olası olmadığını gözlemliyor. Gayri nizami harbin, savaşın bütününün bir parçası olduğunu anlamak isteyen herkes bu kitabı okumalıdır.

M.T. Mitchell, 17 Ocak 2023, The Strategy Bridge

(M.T. Mitchell, Monterey, CA'daki Naval Postgraduate School'da eğitim gören bir Deniz Piyade Subayıdır. Texas A&M Üniversitesi'nden siyaset bilimi lisansı ve yüksek lisans sertifikası ve ABD Hava Kuvvetleri Üniversitesi'nden Sanat ve Bilim Yüksek Lisansı sahibidir.  İfade edilen görüşler yalnızca yazara aittir ve ABD Deniz Piyadeleri, Donanma Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ya da ABD hükümetinin resmi görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.)


Seçkin Deniz, 17.04.2023, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar


Notlar: 

[1] Charles T. Cleveland and Daniel Egel, The American Way of Irregular War: An Analytical Memoir (Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2020), https://www.rand.org/pubs/perspectives/PEA301-1.html.
[2] Cleveland and Egel, The American Way of Irregular War, 4–9, 102–3, 133,150-51, 165–68, 217.
[3] Cleveland and Egel, The American Way of Irregular War, 72.Charles T. Cleveland , Daniel Egel 

Amerikan düzensiz savaşı, Birleşik Devletler'in, düzenli orduların değil, silahlı sivil veya paramiliter güçlerin birincil muharipler olduğu çatışmalara yönelik benzersiz ve son zamanlarda sorunlu yaklaşımıdır. Çoğu biçimiyle, yerel ortaklıkların önemini ve hedef kitleler arasında meşruiyet ve etki kazanmayı vurgular. Bu nedenle, bölgeden ziyade popülasyonların belirleyici olduğu yarışmalarda kritik bir yetenektir.

Bu anı kitabı, Amerika'nın mevcut düzensiz savaş kabiliyetinin güçlü yanlarını ve sınırlamalarını araştırıyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ihtiyaç duyduğu birinci sınıf Amerikan düzensiz savaş yöntemini geliştirmek için ne yapması gerektiğine dair tavsiyeler sunuyor. Bu analiz, Korgeneral Charles T. Cleveland'ın büyük bölümünü ABD Özel Kuvvetleri'nde geçirmiş olduğu kariyeri ile Soğuk Savaş, Bolivya, El Salvador, Just Cause Operasyonu, Bosna ve Avrupa'daki deneyimlerinin ayrıntılı bir incelemesine dayanmaktadır. Irak'a Özgürlük Operasyonu'nun yanı sıra 10. Özel Kuvvetler Grubu, Güney Özel Harekat Komutanlığı, Merkez Özel Harekat Komutanlığı ve ABD Ordusu Özel Harekat Komutanlığı komutasında.

ABD, sivil ve askeri taktik düzeydeki düzensiz savaş oluşumlarının takdire şayan performansına rağmen, son 40 yılda nüfus merkezli hemen hemen her askeri harekatta stratejik hedeflerine ulaşmada başarısız oldu. Anı, bu tutarlı başarısızlığın nedeninin, Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfus merkezli çatışmalarda etkili olmak için gerekli kavramlar, doktrin ve kanondan yoksun olması ve sonuç olarak düzensiz savaş için iyi organize edilmemiş olması olduğu sonucuna varıyor.

Başarısız Kartal Pençesi Operasyonu'na ve 11 Eylül'e yol açan istihbarat başarısızlığına yol açan koordinasyon bozukluğunun ardından, reformları yürütmek için Kongre'nin harekete geçmesi ve Başkan'ın desteği gerekiyordu. Bu anı, Kongre ve Başkan'ın yeniden harekete geçmesi gerekeceği sonucuna varıyor. ABD düşmanlarının düzensiz savaş kampanyalarına ve Büyük Güç düşmanlarını istikrarsızlaştırmak için gerekli saldırı potansiyeline karşı proaktif bir savunma sağlamak için ülke, Amerika'nın düzensiz savaş yönteminden uzaklaşmamalı ve ondan uzaklaşmamalıdır.

İçindekiler:
 • Birinci bölüm
 • Giriş
 • İkinci bölüm
 • Avrupa'da Düzensiz Savaş ve Soğuk Savaş
 • Üçüncü bölüm
 • Bolivya ve Savunma Bakanlığı'nın Uyuşturucuyla Savaşa Girmesi
 • Bölüm dört
 • El Salvador ve Amerika'da Komünizme Karşı Mücadele
 • Beşinci Bölüm
 • Panama ve Gelenekselden Düzensizliğe Geçiş
 • Altıncı Bölüm
 • Sanrı On Yılı ve Pentagon Savaşlarım
 • Yedinci Bölüm
 • Bosna'da Barışı Koruma ve Düzensiz Savaşın Yeniden Ortaya Çıkışı
 • Sekizinci Bölüm
 • Teröre Karşı Savaşta Geleneksel Olmayan Savaş
 • Dokuzuncu Bölüm
 • Latin Amerika'da Özel Harekat Harekatı
 • Onuncu Bölüm
 • Amerikan Düzensiz Savaşının Öncü Birliğinde
 • Bölüm Onbir
 • Amerika'nın Düzensiz Savaş Yeteneğine Çobanlık Etmek
 • On İkinci Bölüm
 • Anahtar Gözlemler
 • On Üçüncü Bölüm
 • Öneriler
 • On Dördüncü Bölüm
 • Çözüm

Sonsuz Ark'tan
 1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
 2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
 3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
 4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.


Seçkin Deniz Twitter Akışı