16 Kasım 2019 Cumartesi

SA8136/SD1539: Yeni Bir Eurafrican Ortaklığı

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız metin, Nobel Barış Ödülü sahibi Liberya eski cumhurbaşkanı Ellen Johnson Sirleaf, Mo Ibrahim Vakfı'nın Kurucusu ve Başkanı Mo Ibrahim ve Avrupa Komisyonu eski başkan yardımcısı, Avrupa Dostları Başkanı ve Belçika devlet bakanı Etienne Davignon'un ortak çalışmasıdır ve  Avrupa-Afrika arasında eşit ilişkiyi temel alan yeni bir ortaklık kurulmasını önermektedir. Metnin şu cümlesi yeterince açıklayıcıdır: "AB-Afrika Yüksek Düzeyli Çalışma Grubu, temel politika alanlarında ilerleme kaydedilmesi için gerekli adımları belirlemeye çalışıyor. Bu çalışmalar sonucunda daha dinamik, adil ve sürdürülebilir bir paylaşılan gelecek yaratmak için dört aşamalı bir eylem planı hazırladı."  Metnin eşit ilişkiden anladığı şey, diğer adımlar bir yana, şu şekilde anlaşılabilir: "Avrupa vasıflı işçi sıkıntısı çekerken, Afrikalı gençler eğitimsiz ve vasıfsız olarak daha fazla işsizlik riski altındadır, Avrupa gençlerimizi alsın, eğitsin, kullansın ve bize geri göndersin" Türkiye'nin Afrika ile kurduğu katmanlı ve artan hızlı ilişkileri engellemek için Suriye, Irak, Yemen, Mısır, Libya, Somali, Sudan gibi geçiş yollarını askeri darbelerle, iç savaşla ve terörle yakıp yıkarak kapatan Avrupa'nın (ve ortağı ABD'nin) Afrika için işbirliği yapılabilecek bir ortak olarak tanımlanması da neocon-satanist kümelerin eşgüdümlü olarak çalışmaya devam ettiğini göstermektedir. ABD-Avrupa, yüzlerce yıldır sömürdükleri Afrika'yı yeni bir sömürü dönemi için adım adım Rusya-Çin ikilisine devrederken, Avrupa ve ABD ile sömürü ve cehennemden ibaret bir ilişki türüne bina edilecek olan her şeyin lafta kalacağına da işaret etmektedir. Metnin en önemli özelliği, (Türkiye'den de talep edildiği halde reddedildiği gibi) Afrika'nın sömürülmeye devam edebilmesi için gerekli olan talepleri içeriyor olmasıdır; yeni Afrikalı nesil kolay ve karşılıksız ikna edilmemektedir.
Seçkin Deniz, 16.11.2019

A New Eurafrican Partnership


"Huzurlu ve müreffeh bir gelecek inşa etmek için, Afrikalı ve Avrupalı ​​liderler yapısal dengesizlikleri ele alan, göçün faydalarından yararlanan ve vatandaşlarına somut faydalar sağlayan ileriye dönük bir strateji üzerinde anlaşmalıdır. Böyle bir strateji dört ayağa dayanmalıdır."

Avrupa ve Afrika, tarih, coğrafya ve ekonomik bağlarla ayrılmaz bir şekilde bağlantılı. Bugün, her iki kıtada da barışçıl ve müreffeh bir geleceğin güvence altına alınması, her ikisinin de işbirliğini gerektirmektedir; ancak geçmişte “işbirliğini” tanımlayan donöre özgü bir ilişki değildir. Bunun yerine, her iki taraftaki liderler, Avrupa kadar Afrika’ya ve Afrika kadar Avrupa’ya fayda sağlayan eşit bir stratejik ilişki kurmalıdır.
Afrikalı ve Avrupalı ​​liderler artık yapısal dengesizlikleri ele alan, göçün faydalarından yararlanan ve vatandaşlarına, özellikle geride kalanlar ya da iklim değişikliğine karşı savunmasız kalanlar için somut faydalar sağlayan ileriye dönük bir strateji üzerinde anlaşarak bu tür bir ilişkinin temellerini atmalılar. Ve bu ilişkilerin uzun vadeli uygulamasını taahhüt etmelidirler.

Böyle bir stratejinin temelleri zaten belirlenmiştir. Geçen yıl Avrupa Dostları, Mo Ibrahim Vakfı ve ONE Kampanyası aracılığı ile toplandığından bu yana, hepimizin üyesi olduğu AB-Afrika Yüksek Düzeyli Çalışma Grubu, temel politika alanlarında ilerleme kaydedilmesi için gerekli adımları belirlemeye çalışıyor. Bu çalışmalar sonucunda daha dinamik, adil ve sürdürülebilir bir paylaşılan gelecek yaratmak için dört aşamalı bir eylem planı hazırladı.


İlk adım, gençler için yeterli fırsatların sağlanmasıdır. 2018 yılı sonu itibariyle Avrupa Birliği'nde gençler arasındaki işsizlik (yaşları 15 ile 24) % 14.8.'de durdu. Afrika’da - dünyanın en genç kıtası -  genç işsizliği daha da yüksektir: Kuzey Afrika’da gençlerin işsizlik oranının bu yıl % 30’u aşması ve yetişkinlerin işsizliğine oranla 3,5 kat daha fazla olması muhtemel.


Avrupa ve Afrika, bir sonraki neslin - yani 14 yaşın altındaki, 2020'de iki kıtaya yerleşecek 663 milyon insanın - aynı kaderi paylaşmayacağından emin olmak için birlikte çalışmalıdır. Bu amaçla, liderler, en az % 20'sinin - yaklaşık 130 milyon insanın - çalışma çağına geldiklerinde işgücüne etkin bir şekilde katılmak için ihtiyaç duydukları becerilere sahip olmalarına yönelik özel hedefi belirlemelidir.


Bu hedefe ulaşmak, hem temel becerileri - eleştirel düşünme, problem çözme ve okuryazarlık - hem de öğrencilerin akıllıca değişen bir işgücü piyasasında ihtiyaç duyacağı iklim-akıllı tarım gibi spesifik becerileri öğreten örgün eğitim sistemlerine yatırım yapılmasını gerektirecektir. Cinsiyet açığını kapatmak için özel bir dikkat gösterilerek, erişim maliyetini düşüren ve hesap verilebilirliği artıran dijital araçlara da ihtiyaç vardır.


Girişimcilik de teşvik edilmelidir. Ancak gerçek kıtalararası ağlar ancak Avrupa ve Afrika'daki popülasyonlar bağlantı duygusunu ve ortak bir geleceği içselleştirdiğinde etkili bir şekilde çalışacaktır. Bu nedenle belirlediğimiz ikinci kilit eylem, en az 20 milyon insanın yurtdışında eğitim görmesini sağlayarak insanlardan insana alışverişi teşvik etmektir. Hükümetler, AB'nin Afrikalıları içeren Erasmus programının, ayrıca kıtalar arası kültür programlarını ve eğitim, teknoloji ve yaratıcı endüstrilerde çalışanların ağlarını içeren ölçeklendirilmiş bir versiyonuna yatırım yapmalıdır. Beyin yorgunluğunu riske atmadan beceri paylaşımını kolaylaştırmak için, Avrupalı ​​ve Afrikalı liderler aynı zamanda güvenilir göç yapıları inşa etmeli ve eve dönenlerin gelişmesini sağlamalıdır.


Başarılı olmak için, Afrikalı ve Avrupalı ​​liderlerin en az 100 milyon insanın yararına olan sert ve yumuşak bir dijital altyapı - veya “e-altyapı” sunmak - başka bir kilit hedefe bağlı kalmalıdır. Bunun bir yolu, hükümetlerin yatırımları riske atmamak için kamu fonlarından yararlanmaları ve böylece özel finansmanı çekmeleri olacaktır. (Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için, özel sektörü Afrika'daki diğer etki yatırımlarını sürdürmeye teşvik etmek için benzer stratejilere ihtiyaç vardır.)


Enerji ve bağlanabilirlik yatırımları - paylaşılan gelecekteki refahın bel kemiği - dijital ekonomide lider olmaya hazır olan ve kalite ve maliyet etkinliğini vurgulayan hızlı bir onay süreci ile kolaylaşan ülkelerde başlamalıdır. Girişimcilerin işlerini genişletmek ve Afrikalıların ihtiyaç duyduğu işleri yaratmak için bu yeni altyapıdan faydalanmalarını sağlamak için beceri eğitimi ve pazar bağlantılarına yapılan yatırımlarla desteklenmelidirler.


Tanımladığımız dördüncü ve son öncelik, jeopolitik ittifakı birinci öncelik olarak belirleyen Avrupa-Afrika ilişkisinde bir canlanma. Karşılıklı saygı ve ortak geleceğe dayanan adil bir ortaklık bağlamında, Avrupa ve Afrika kıtalar arası ticaret entegrasyonunu kolaylaştıran, şeffaflığı artıran ve vergi tahsilatını güçlendiren ve yatırım koşullarını iyileştiren yasal ve düzenleyici çerçeveler oluşturmalıdır. Afrika Birliği ve AB'nin, yalnızca AB-Afrika ortaklığını güçlendirmek için çalışmak üzere kıdemli liderleri atamasını umuyoruz.


Afrika ve Avrupa çok cazip bir ortak yatırım fırsatıyla karşı karşıya. Ancak bundan en iyi şekilde yararlanmak, hükümet, iş dünyası ve hayırseverlerin tümünün rol aldığı zor politik reformları ve geniş çaplı politika koordinasyonunu gerektirecektir. Herkes kendi görevini yaparsa, sosyal geri dönüşler ekonomik olanlar kadar güçlü olacaklardır.


Burada ileri sürülen öneriler, AB-Afrika Yüksek Düzey Grubu'nun görüşmelerini yansıtıyor: Gokada Genel Müdür Yardımcısı Ayodeji Adewunmi; ONE Kampanyanın Kurucu Ortağı Bono; Eski bir uluslararası işbirliği ve kalkınma bakanı olan Gunilla Carlsson ve HIV ve AIDS Ortak Programı (UNAIDS) Ortak Birleşmiş Milletler Genel Müdür Yardımcısı; Mozambik ve Afrika Birliği eski başkanı Joaquim Alberto Chissano; Internationale Zusammenarbeit’in Alman eyaleti Baden-Württemberg’in eski sosyal işleri bakanı ve Deutsche Gesellschaft für Internationale’in genel müdürü Tanja Gönner; Uluslararası Ticaret Merkezi Genel Müdürü Arancha González ; Pascal LamyDünya Ticaret Örgütü'nün eski bir genel müdürü ve Avrupa ticaret komisyoncusu ve Notre Europe Jacques Delors Enstitüsü'ndeki Başkan Emeritus; Botswana'nın eski başkanı Festus Mogae ; ve Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu (UNECA) Genel Sekreteri Vera Songwe.


 Ellen Johnson Sirleaf, Mo Ibrahim, Etienne Davignon, 3 Ekim 2019, Abuja, Project Syndicate


(Nobel Barış Ödülü sahibi olan Ellen Johnson Sirleaf, Liberya Cumhuriyeti'nin eski cumhurbaşkanıdır. Mo Ibrahim Mo Ibrahim Vakfı'nın Kurucusu ve Balşkanıdır. Etienne Davignon, Avrupa Komisyonu eski başkan yardımcısı, Avrupa Dostları Başkanı ve Belçika devlet bakanıdır.)Seçkin Deniz, 16
.11.2019, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar
Takip et: @Seckin_Deniz


Not: Çeviri programları kullanılarak İngilizce'den çevrilmiştir.Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı