9 Ağustos 2019 Cuma

SA7889/KY13-AO293: Tahrif Edilmiş İslam Algısı ve Sığınak Olarak Algılanan Deizm

"Toplum, İslamiyet'e değil, İslamiyet diye yapılanan şeye karşı çıkmakta, bunu reddetmek için Deizm'i bir sığınak olarak görmektedir."Deizm'in yaygınlaşmasının nedenleri yanlış zeminde tartışılıyor. Deizm'in yaygınlaşmasının ana nedeni; dinin toplum gerçeklerinden ve insani değerlerden uzaklaşır şekilde toplumda yerleşmesiyle ilgilidir.

Batı’da Kilise'nin oluşturduğu din anlayışının devletin eliyle korunur ve yaygınlaştırılır hale gelmesi, bundan güç alan tarikatların, dini ekollerin toplum içinde güçlenmesi geride kalan halkı bu cendereden kurtulma yoluna itmiştir.

Bu tabloya itiraz eden batı toplumu din diye beliren bu olguya en sert tepki olacak bir yola başvurarak ateizme yönelmiştir. Ateizmin güçlenmesi, toplumun başkaldırı potansiyelini geliştirmiş ve kilise tasfiye edilerek yerini laisizme bırakmıştır. 

Bu yeni yapılanma ise hümanizmayı beslemiş ve süreç içerisinde Deizm'i de barındıran sosyal demokrasi bir model olarak güçlenmiştir.

Bu noktaya geliş analiz edildiğinde görülür ki; din adamları eliyle bozulmuş bir din olan ve o nedenle yerini İslamiyete bırakan Hıristiyanlığın devlet üzerinden toplumu geriye itmesi, bilimden uzaklaştırması ve topluma tahakküm eder hale gelmesi bu sonucu doğurmuştur.

Batı toplumu böyle bir dinden kaçmış, kurtuluş yollarını başta dinsizlik olmak üzere çeşitli alternatiflerde aramıştır.

İslâm Dünyası da artık aynı süreç içindedir. İslâm'ın önerdiği ilkelerin benimsetilmesi yerine, din adına ortaya çıkan gruplar güçlenmeye başlamış, devlet dine sahip çıktıkça bu gruplar bunu fırsat görerek kendi çıkarlarına uygun bir din anlayışını yaygınlaştırma gayreti içine girmiş, bu durum ise toplumun geri kalanında tepkilere yol açmıştır.

Ancak, dinin toplum içindeki etkisi yüksek olduğu için, toplum Batıdaki gibi Ateizm'e değil, Deizm'e meyletmiştir.

Toplum, İslamiyet'e değil, İslamiyet diye yapılanan şeye karşı çıkmakta, bunu reddetmek için Deizm'i bir sığınak olarak görmektedir.

Bu durum karşısında dini topluma sevdirmek için, İslamiyet'in ilerici, insancıl yollarını sonuna kadar açmak, toplumu geriye iten, dini bir çıkar grubu oluşturan bir araç pozisyonundan çıkarmak gerekir.

Aksi halde Deizm'in bu hızla yaygınlaşması bir süre sonra Ateizm'in de yaygınlaşmasına dönüşecektir...


Adnan ONAY, 09.08.2019, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Gündem'in Düşündürdükleri

Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı