20 Haziran 2019 Perşembe

SA7766/SD1408: Seçkin Deniz Twitter Günlükleri 499 (06-10 Temmuz 2018)

 “Tarih, yazanların değil yorumlayanların toprağıdır.”


  
(Lütfen Twitter tweet akış grafiğine göre, aşağıdan yukarıya doğru okuyunuz, orijinalini aramak istediğiniz tweet metnini kopyalayınız, Twitter arama motoruna yapıştırıp arama yaptırınız.)
(06-10 Temmuz 2018)  (Temmuz  2018: 3.954  Tweet+Önceki Toplam: 323.476 +3.954 = 327.430 Tweet

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Son Osmanlı Padişahı Mehmet Vahdettin doğdu (2 Şubat).-1861 İmtiyazlı bir sancak haline getirilen Lübnan’ın yeni teşkilatına ait Beyoğlu Protokolü imzalandı (9 Haziran).-1861 Sultan Abdülmecit 39 yaşında öldü (25 Haziran).-1861

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Lübnan’da çıkan olayların büyümesi üzerine Hariciye Nazırı Fuat Paşa, Lübnan’a gitti (27 Mayıs).-1860 Sadrazam Mütercim Mehmet Paşa görevden alındı (27 Mayıs).-1860 Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa sadrazam oldu (28 Mayıs).-1860

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Avrupa’dan Suriye’ye asker gönderilmesine ilişkin Paris mukavelesi imzalandı (5 Eylül).-1860 İlk özel Türk gazetesi olan Tercüman-ı Ahval, yayın hayatına girdi (21 Ekim).-1860

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Sadrazam Ali Paşa görevden alındı, yerine Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa getirildi (18 Ekim).-1859 Sadrazam Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa görevden alındı (23 Aralık).-1859 Tazminat Meclisi Başkanı Mütercim Mehmet Rüştü Paşa, sadrazam oldu (24 Aralık).-1859

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Cidde’de bazı kışkırtmalar sonucu olaylar çıktı (13 Temmuz).-1858 Eflâk ve Boğdan’ın yeniden teşkilatlanmasına ait Paris Antlaşması imzalandı (19 Ağustos).-1858 Osmanlı-Karadağ sınır protokolü imzalandı (8 Kasım).-1858 Süveyş Kanalı’nın kazı çalışması başladı (24 Nisan).-1859

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Sultan Abdülmecit’i ortadan kaldırmaya yönelik darbe girişimi (Kuleli Vak’ası) ortaya çıkarıldı (14 Eylül).-1859 Eflâk ve Boğdan’ın bir voyvoda tarafından yönetilmesi kabul edildi (25 Eylül)-1859

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Sadrazam Koca Reşit Paşa görevden alındı, yerine Giritli Mustafa Naili Paşa getirildi (6 Ağustos).-1857 Sadrazam Giritli Mustafa Naili Paşa görevden alındı, yerine Koca Reşit Paşa getirildi (22 Ekim).-1857

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Rus ressam İvan Konstantinoviç Ayvazovski, ikinci kez İstanbul’a geldi.-1857 Küçüksu Kasrı’nın yapımı tamamlandı.-1857 Sadrazam Koca Mustafa Reşit Paşa öldü (7 Ocak).-1858 Hariciye Nazırı Ali Paşa, sadrazamlığa getirildi (11 Ocak).-1858

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Kırım savaşı’na son veren Paris Antlaşması imzalandı (30 Mart).-1856 Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak bütünlüğü, Avrupa devletlerinin garantisi altına alındı (15 Nisan).-1856

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Müttefiklerin Türkiye’deki kuvvetlerini geri çekmeleri konusunda yeni mühlet mukavelesi imzalandı (13 Mayıs).-1856 Dolmabahçe sarayı açıldı.-1856 Besarabya sınırıyla ilgili olarak Paris Antlaşması imzalandı (19 Haziran).-1857

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Malakof istihkâmı ele geçirildi, Rus direnişi kırıldı (8 Eylül).-1855 Müttefikler, Sivastopol’a girdi (9 Eylül).-1855 Türkiye’de ilk telgraf hattı işlemeye başladı (9 Eylül).-1855 Kars’ı kuşatan Rus ordusu başlattığı genel hücumda bozguna uğradı (29 Eylül).-1855

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Kılburun Zaferi kazanıldı (17 Ekim).-1855 Kars Kalesi açlık yüzünden düşmana teslim oldu (28 Kasım).-1855 Barış esaslarına ait Viyana protokolü imzalandı (1 Şubat).-1856 Islahat fermanı ilan edildi (18 Şubat)-1856 Paris barış kongresi açıldı (25 Şubat).-1856

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Ruslar, başta Anapa Kalesi olmak üzere, Karadeniz kıyılarındaki kaleleri tahrip edip geri çekilmeye başladılar (28 Mayıs).-1855 Müttefikler, Sivastopol’un doğusundaki Yeşiltümsek ve Aktabya’yı ele geçirdiler (7 Haziran).-1855

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Osmanlı İmparatorluğu, tarihinde ilk kez dış borç aldı (28 Haziran).-1855 Kırım Savaşı’nda İngiliz Başkumandanı Mareşal Lord Raglan öldü (28 Haziran).-1855 Sivastopol yoğun şekilde bombalanmaya başlandı (5 Eylül).-1855

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Başkumandan Ömer Paşa, Gözleve Zafer’ini kazandı (17 Şubat).-1855 Osmanlı-sardunya ittifak Antlaşması imzalandı (15 Mart).-1855 Dolmabahçe Camii ibadete açıldı (23 Mart).-1855

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Sadrazam Koca Reşit Paşa görevinden istifa etti. Hariciye Nazırı Mehmet Emin Ali Paşa sadrazam oldu (2 Mayıs).-1855 Müttefikler, Kerç Boğazı’na asker çıkardılar (24 Mayıs).-1855 Ihlamur Kasrı yapıldı.-1855 Müttefikler, Karasu (Çarnayya) hattını işgal ettiler (25 Mayıs).-1855

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
İnkerman zaferi kazanıldı (5 Kasım).-1854 Sadrazam Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa görevden alındı, yerine Koca Reşit Paşa getirildi (23 Kasım)-1854 Eflâk ve Boğdan hakkında Avusturya-İngiltere ve Fransa arasında anlaşma yapıldı (2 Aralık).-1854

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Azak ve Karadeniz’deki Rus limanları, müttefik donanmalar tarafından kuşatıldı (15 Ocak).-1855 Torino Antlaşması ile Sardunya Krallığı, ittifaka katılıp Kırım’a asker göndermeye karar verdi (26 Ocak).-1855 Türk-İngiliz askeri sözleşmesi imzalandı (3 Şubat).-1855

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Müttefikler Balaklava limanını işgal etti (26 Eylül).-1854 Müttefikler, Sivastopol etrafında siper kazmaya başladı (10 Ekim).-1854 Müttefikler Sivastopol’u bombalamaya başladı (17 Ekim).-1854 Balaklava’ya saldıran Ruslar yenilgiye uğratıldı (25 Ekim).-1854

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Müttefik orduları, Eskihisar civarından Sivastopol’a hareket etti (19 Eylül).-1854 Müttefikler Alma nehri dolaylarında bir Rus ordusunu yenilgiye uğrattılar.Avusturya, Eflâk ve Boğdan’ı işgale başladı (20 Eylül).-1854

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Ruslar Sivastopol limanın girişini kapattı (23 Eylül).-1854 Sivastopol’a doğru ilerleyen müttefik orduları, Kaça çayını geçti (23 Eylül).-1854 Müttefikler Belek çayını geçti (24 Eylül).-1854 Müttefikler Sivastopol’u kuşatmaya başladı (25 eylül).-1854

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Silistre müdâfilerinin huruç hareketinde yeni Rus Başkumandanı Prens Gorçakof yaralandı ve düşman yenilgiye uğratıld(13 Haziran).-1854 Eflâk ve Boğdan hakkında Avusturya ile Boyacıköy Antlaşması yapıldı (14 Haziran).-1854 Silistre, Rus kuşatmasından kurtuldu (25 Haziran).-1854

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Ruslar, Yerköyü Savaşı’nda yenilgiye uğratıldı (8 Temmuz).-1854 Kırım seferine karar verildi (21 Temmuz).-1854 Türk ordusu Bükreş’e girdi (6 Ağustos).-1854 Türk ve müttefik orduları Kırım’a çıktı (13 Eylül).-1854

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Yunanistan’ı itaat altına almak, Atina ve Pire’yi işgal etmek üzere Fransa bir kolordu gönderdi (5 Mayıs).-1854 Rus ordusu Silistre’yi kuşattı (15 Mayıs).-1854 Müttefik kuvvetleri, Gelibolu’dan Varna’ya hareket etti (24 Mayıs).-1854

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Sadrazam Giritli Mustafa Naili Paşa görevden alındı, yerine Kaptan-ı Derya Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa getirildi (29 Mayıs).-1854 Rus Başkumandanı Paskiyeviç, Silistre kuşatmasında yaralandı (9 Haziran).-1854

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Ruslara karşı Kalafat Zaferi kazanıldı (17 Nisan).-1854 Müttefikler Odesa’yı bombaladı (22 Nisan).-1854 Epir ve Teselya isyanları nedeniyle İngiltere ve Fransa, Yunan hükümetini uyardı (22 Nisan).-1854

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Keçecizade Fuat Efendi, Epir ve Teselya isyanlarını bastırmakla görevlendirildi (1 Mart).-1854 Osmanlı-Yunan siyasi ilişkileri kesildi (9 Mart).-1854 Rusya’ya karşı Osmanlı-İngiliz-Fransız ittifakı kuruldu (12 Mart).-1854

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Ruslar Dobruca’yı işgal etti (23 Mart).-1854 İngiltere ve Fransa, Rusya’ya savaş ilan etti (27 Mart).-1854 İlk müttefik kuvvetleri Gelibolu’ya geldi (31 Mart).-1854 Yunan asilerine karşı Narda Zaferi kazanıldı (1 Nisan).-1854

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Osmanlı kuvvetleri Ahıska’da yenilgiye uğradı (26 Kasım).-1853 Sinop Baskını (30 Kasım).-1853 Osmanlı ordusu, Kars’ın doğusundaki Baş-gedikler mevkiinde Ruslara yenildi (1 Aralık).-1853 İstanbul Ortaköy Camii’nin yapımı tamamlandı.-1853

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
İngiliz ve Fransız donanmaları Karadeniz’e açıldı (3 Ocak).-1854 Çatana Zaferi kazanıldı (5 Ocak).-1854 İngiltere ve Fransa, Eflâk ile Boğdan’ın boşaltılması hakkında Rusya’ya ültimatom verdiler (27 Şubat).-1854

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Eflâk ve Boğdan’ın boşaltılması hakkında, Osmanlı ordusu, Rus ordusuna ültimatom verdi (14 Ekim).-1853 Osmanlı-Rus savaşı başladı (23 Ekim).-1853 Osmanlı ordusu, Tuna üzerinde bulunan Kalafat’ı işgal etti (27 Ekim).-1853

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Batum civarındaki Saint-Nicolas kalesi fethedildi (28 Ekim).-1853 İngiliz ve Fransız donanmaları İstanbul’a geldi (2 Kasım).-1853 Olteniça Zaferi kazanıldı (5 Kasım).-1853 Olteniça’daki Osmanlı askerleri geri çekildi (11 Kasım).-1853

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
İngiliz ve Fransız donanmaları Beşike Körfezi’ne geldi (25 Haziran).-1853 Prut nehrini geçen Rus ordusu, Eflak ve Boğdan’a girdi (3 Temmuz).-1853 Sadrazam Giritli Mustafa Naili Paşa görevden alındı (8 Temmuz).-1853

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Giritli Mustafa Naili Paşa yeniden sadrazamlığa getirildi (10 Temmuz).-1853 Rusya ile ilişkilerin bozulması üzerine toplanan olağanüstü meclis, savaş kararı aldı (26 Eylül).-1853 Rusya’ya savaş ilan edildi (4 Ekim).-1853

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Sadrazam Damat Ali Paşa görevden alındı, yerine Meclis-i Vâlâ reisi Giritli Mustafa Naili Paşa getirildi (13 Mayıs).-1853 Rusya Hariciye Nazırı Kont De Nesselrode, Osmanlı İmparatorluğu’na nota verdi (21 Mayıs).-1853

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Sadrazam Mehmet Emin Ali Paşa görevden alındı, yerine Kaptan-ı Derya Damat Ali Paşa getirildi (3 Ekim).-1852 Rus Bahriye Nazırı Prens Mençikof, olağanüstü elçi göreviyle İstanbul’a geldi (28 Şubat).-1853

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Rüşvete karşı yemin yöntemi uygulanmaya başlandı (11 Aralık).-1849 İstanbul’da yaşanan şiddetli kış nedeniyle Haliç dondu.-1850 Ercümen-i Daniş açıldı (18 Temmuz).-1851 Sadrazam Koca Reşit Paşa görevden alındı, yerine Mehmet Emin Rauf Paşa getirildi (26 Ocak).-1852

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Sadrazam Mehmet Emin Rauf Paşa görevden alındı, yerine Koca Reşit Paşa getirildi (5 Mart).-1852 Sadrazam Koca Reşit Paşa görevden alındı, yerine Hariciye Nazırı Mehmet Emin Ali Paşa getirildi (5 Ağustos).-1852

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Maarif-i Umumiyye Nezareti kuruldu.-1847 İstanbul tersanesinde inşa edilen “Mecidiye” gemisi denize indirildi.-1847 Sadrazam Koca Mustafa Reşit Paşa görevden alındı, yerine İbrahim Sârım Paşa getirildi (28 Nisan).-1848 Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa öldü (2 Ağustos).-1848

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Sadrazam İbrahim Sârım Paşa görevden alındı, yerineKoca Mustafa Reşit Paşa getirildi (12 Ağustos).-1848 Eflâk ve Boğdan (Memleketeyn) sorunu ile ilgili olarak Baltalimanı Antlaşması imzalandı (1 Mayıs).-1849 Mülteciler sorunu çözümlendi (25 Aralık).-1849

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Askeri Baytar Mektebi açıldı (22 Ocak).-1842 Askere alma usulü değiştirildi (6 Eylül).-1843 Sultan Abdülmecit denetleme gezisine çıktı (25 Haziran).-1844 Lübnan’da ıslahat yapmakla görevlendirilen Hariciye Nazırı Mehmet Şekip Efendi, Beyrut’a ulaştı (14 Eylül).-1845

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Sultan Abdülmecit, Varna gezisine çıktı (29 Nisan).-1846 Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa, İstanbul’a geldi (19 Temmuz).-1846 Sadrazam Mehmet Emin Rauf Paşa görevden alındı, yerine Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşit Paşa getirildi (28 Eylül).-1846

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Mısır sorunu ile ilgili olarak İngiltere, Avusturya, Prusya ve Rusya devletleriyle Londra Antlaşması imzalandı (15 Temmuz).-1840 Ceride-i Havadis Gazetesi, İstanbul’da yayımlanmaya başladı ( 1 Ağustos).-1840

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Akkâ Kalesi alındı ve Mehmet Ali Paşa’nın Suriye’deki hakimiyetine son verildi (3 Kasım).-1840 Mısır valiliği veraset yoluyla Mehmet Ali Paşa’ya ve çocuklarına verildi (24 Mayıs).-1841 Londra Boğazlar Antlaşması imzalandı (13 Temmuz).-1841

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Abdülmecit tahta çıktı (1 Temmuz).-1839 Kaptan-ı Derya Giritli Ahmet Paşa, Osmanlı donanmasını Mısır’a kaçırdı (3 Temmuz).-1839 Gülhane Hatt-ı Hümayunu ilan edildi (3 Kasım).-1839

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
İstanbul’da yangın çıktı (30 Ağustos).-1833 Mekteb-i Ulûmu Harbiye açıldı.-1834 Veziriazama, başvekil sıfatı verildi (30 Mart).-1838 Baltalimanı Antlaşması imzalandı (16 Ağustos).-1838 Nizip Savaşı (24 Haziran).-1839 II. Mahmut öldü (30 Haziran).-1839

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
İbrahim Paşa komutasındaki Mısır ordusu, Konya’da yapılan savaşta Osmanlı ordusunu yendi veziriazam Reşit Mehmet Paşa esir düştü (21 Aralık).-1832 Kütahya antlaşması imzalandı (8 Nisan).-1833 Hünkâr İskelesi Antlaşması imzalandı (8 Temmuz).-1833

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Takvim-i Vekayi adıyla ilk Türkçe gazete yayımlandı (1 Kasım).-1831 Sisam adasına özerklik verildi (10 Aralık).-1832

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Buharla çalışan ilk gemi satın alındı. Buharla çalıştığı için Buğu Gemisi denen bu gemiyle II.Mahmut, Rodos’a gidip gelmiştir.-1827 Osmanlı-Rus savaşı başladı (26 Nisan).-1828 Kıyafet Nizamnamesi yayımlandı (3 Mart).-1829 Yunan Devleti kuruldu (15 Ağustos).-1829

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Edirne antlaşması imzalandı (14 Eylül).-1829 Uzun Mehmet, Zonguldak’ta maden kömürünü buldu (18 Aralık).-1829 Yunanistan’ın bağımsızlığı onaylandı (24 Nisan).-1830 Cezayir, Fransızlar tarafından işgal edildi (5 Temmuz).-1830 Sırbistan’a özerklik verildi (29 Ağustos).-1830

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
İlk tıp okulu açıldı (14 Mart).-1827 Osmanlı ordusu Atina’ya girdi (5 Haziran).-1827 Osmanlı ve Mısır donanmaları Navarin’de yakıldı (20 Ekim).-1827

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Yunan isyanı başladı (12 Şubat).-1821 Osmanlı-İran (Kaçar) Savaşı başladı (15 Kasım).-1821 Yunanistan, bağımsızlığını ilan etti (13 Ocak).-1822 Sakız adasında isyan çıktı (23 Mart).-1822

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Medine, Vehhabilerden geri alındı (2 Aralık).-1812 Hicaz, Vehhabilerden temizlendi ve Mekke geri alındı (23 Ocak).-1813 Sırp isyanı bastırıldı.Kara Yorgi,Avusturya’ya kaçtı (2 Ekim).-1813

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
II.Mahmut tahta çıktı. Alemdar Mustafa Paşa veziriazam oldu (28 Temmuz).-1808 III.Selim’in cenazesi kaldırıldı (29 Temmuz).-1808 Sened-i ittifak imzalandı (29 Eylül).-1808 Sekban-ı Cedit Ocağı kuruldu (14 Ekim).-1808 Alemdar Mustafa Paşa öldürüldü (15 Kasım).-1808

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
IV. Mustafa idam edildi (16 Kasım).-1808 Sekban-ı Cedit Ocağı kapatıldı (18 Kasım).-180

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
I.Abdülhamit’in oğlu IV.Mustafa tahta çıktı (29 Mayıs)-1807 IV. Mustafa ile Yeniçeri Ocağı arasında anlaşma yapıldı (3 Mayıs).-1807 Rusya ile Slobozia Barışı yapıldı (25 Ağustos).-1807 İngilizler, İskenderiye’deki kuvvetlerini geri çektiler (14 Eylül).-1807

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Alemdar Mustafa Paşa,Babıâli’yi bastı. . IV.Mustafa tahttan indirildi III.Selim IV. Mustafa'nın emriyle öldürüldü(28 Temmuz).-1808

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Ordu, Rus seferine çıktı (12 Nisan).-1807 İstanbul’da Kabakçı Mustafa isyanı çıktı (25 Mayıs).-1807 III.Selim tahttan indirildi (29 Mayıs).-1807

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın Mısır valiliği onaylandı (8 Temmuz).-1805 Sırplar, Belgrad’ı ele geçirdi (13 Aralık).-1806 Rusya’ya savaş ilan edildi (22 Aralık).-1806 İngiliz donanması İstanbul’a geldi (20 Şubat).-1807 İskenderiye, İngilizlere teslim oldu (20 Mart).-1807

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Osmanlı-Fransız dostluk antlaşması imzalandı (25 Haziran).-1802 Vehhabiler, Taif şehrini kuşattı (18 Şubat).-1803 Suud İbni Abdülaziz, Mekke’ye girdi (30 Nisan).-1803 Sırp isyanı başladı.-1804

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Fransa’ya savaş ilân edildi (2 Eylül).-1798 Napolyon Bonapart, Akkâ’da yenilgiye uğradı (16 Mayıs).-1799 Osmanlı kuvvetleri Ebukır Savaşı’nda yenilgiye uğradı (25 Temmuz).-1799 Napolyon Bonapart, Mısır’dan Fransa’ya kaçtı (22 Ağustos).-1799

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Mısır seferine çıkan Napolyon Bonapart, İskenderiye’yi işgal etti (2 Temmuz).-1798 Napolyon Bonapart, Kahire’ye girdi (23 Temmuz).-1798

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Nizam-ı Cedit Ocağı kuruldu (24 Şubat).-1793 Nizam-ı Cedit Ocağı’nın giderlerini karşılamak için, İrad-ı Cedit Hazinesi kuruldu.-1793 Arabistan’da Vehhabi isyanı çıktı.-1793

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Şahin Giray, Rusya’ya güvenerek Kırım’da hanlığını ilan etti.Rusya,Şahin Giray’ı koruma amacıyla Kırım’a asker soktu;bunun üzerine Selim Giray,Kırım’dan firar etti.Öyle ki Rusya,bu sebeple Osmanlılarla savaşmayı bile göze alabileceğini resmen açıkladı.-1778

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
1766 yılındaki depremde büyük hasar gören Fatih Camii’nin yerine yenisi yapılarak ibadete açıldı.-1771

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Kış mevsiminin şiddetli geçtiği İstanbul’da Haliç dondu.Bilhassa sütlüce’den Defterdar iskelesine kadar,buz üstünde yürüyerek geçenler oldu.-1755

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Yalova’da bir kağıt fabrikası kuruldu.-1745

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Vezir ve valilerin hizmetindeki kadroları kaldırılan leventler, ülkede eşkıyalığa başlamış, adeta anarşi unsuru haline gelmişlerdi.Bu yüzden bu askeri sınıf ve ocakları kapatıldı (Kasım).-1742

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Avusturya ve Rusya ile Belgrad antlaşmaları imzalandı (18 Eylül).-1739 Osmanlı-İsveç Savunma Antlaşması imzalandı (4 Ocak).-1740 Fransızlarla kapitülaston antlaşması yapıldı (30 Mayıs).-1740 I. Mahmut, Adalet Fermanı’nı yayımlattı (Haziran).-1740

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
I. Mahmut dönemi Üsküdar’da Hendesehane ve Humbarahane açıldı.-1734

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Batı İran’da Osmanlıların fethettiği yerleri geri almak için başlayan İran taarruzlarından dolayı III. Ahmet, Doğu seferine çıkmak üzere İstanbul’dan hareket etti.-1730 Patrona Halil isyanı (28 Eylül).-1730

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Patrona Halil Ayaklanması sonucu Lâle Devri padişahı III. Ahmet, 27 yıllık saltanatı sonrası 57 yaşında tahttan indirildi.-1730

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Fransız mühendisi Davut Gerçek Ağa, İstanbul’da ilk defa olarak yangın tulumbası yapıp kullandı. Daha sonra Davut Gerçek Ağa’nın başında bulunduğu, Yeniçeri Ocağı’na bağlı bir Tulumbacı Ocağı kuruldu.-1725

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Erdel’de Avusturyalılara karşı Zernescht zaferi kazanıldı (21 Ağustos).-1690 Belgrad geri alındı (8 Ekim).-1690 Mısırçarşısı yangını (1-2 Ocak).-1691

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Buna rağmen ordu, İstanbul’a doğru yürüyüşe devam etti.-1687 Atina, Venedikliler tarafından zaptedildi (25 Eylül).-1687

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
İstanbul önüne gelen asi ordu tarafından, av merakı yüzünden devlet işlerini yüzüstü bırakmakla suçlanan padişah IV. Mehmet tahtan indirildi (8 Kasım).-1687 ve sonra zehirlenerek öldürüldü

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Cephedeki ordu, Sadrazam ve Serdar Sarı Süleyman Paşa’ya karşı isyan hareketi başlatıp İstanbul’a doğru yürüyüşe geçti (5 Eylül). Veziriazam, bir gemiye binerek Tuna yoluyla İstanbul’a kaçtı. Halep Beylerbeyi Siyavuş Paşa, askerin isteği üzerine serdar vekilliğine getirildi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
ve durum padişaha bildirildi. Asi ordu, cepheyi terk ederek Belgrad’a çekildi ve Edirne üzerine yürüdü. Bu durum üzerine, Siyavuş Paşa veziriazamlığa atandı. Azledilen Sarı Süleyman Paşa idam edildi ve kesik başı, orduyu durdurmak ve askere göstermek için gönderildi.

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
İlk temel atma tarihinden tam 63 yıl 9 ay 29 gün sonra tamamlanan Yeni Cami ibadete açıldı (8 Şubat).-1664

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
İstanbul’da en büyük yangın (24 Temmuz).-1660

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Çanakkale Boğazı’nın güvenliği için “Seddülbahir’’ ve “Kilidülbahir’’ kaleleri inşa edildi.-1659

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Sırasıyla Girit serdarlığı, kaptan-ı deryalık ve Rumeli beylerbeyliği yapan,devrin milli kahramanı Veziriazam Gazi Deli Hüseyin Paşa, rüşvet ve suiistimal ile suçlanıp haksız yere idam edildi (29 Aralık).-1658

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Yapılan bütçe ve kısıtlama, saraya mensup çıkar çevreleriyle bazı zenginleri rahatsız ettiğinden Veziriazam Tarhuncu Ahmet Paşa idam edildi; yerine Derviş Mehmet Paşa getirildi (21 Mart).-1653

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Eski Mısır Valisi Tarhuncu Ahmet Paşa veziriazam oldu ve Osmanlı Devleti’nde ilk bütçe taslağı yapıldı (20 Haziran).-1652

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Saray entrikaları nedeniyle Valide Kösem Sultan öldürüldü (2-3 Eylül).-1651 Ağalar saltanatına son verildi (3 Eylül).-1651

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Yunanistan'ın Kefalonya bölgesinde doğan, Topkapı Sarayı’na cariye olarak gelmeden önceki isminin Anastasia olduğu bilinen Kösem Sultan ve Ukraynalı Nadya yani Hatice Turhan Sultan iki şeytan...

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
IV. Mehmet'in annesi Hatice Turhan Sultan'ın eserleri... Veziriazam Sofu Mehmet Paşa görevden alındı; yerine Yeniçeri Ağası Kara Murat Ağa geçti (21 Mayıs).-1649

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Sultan İbrahim’in kanını bahane ederek isyan eden Sipahiler, Yeniçeriler tarafından cezalandırıldı. Sultanahmet Vak’ası denilen bu olay sonrası “Ağalar Saltanatı’’ başladı (28 Ekim).-1648

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Sultan İbrahim’in 7 yaşındaki büyük oğlu IV. Mehmet tahta çıktı (8 Ağustos).-1648 Zaferler ve fetihlerle devleti toparlamaya başlayan Sultan İbrahim deli diye tahttan indirildi ve sonra idam edildi (18 Ağustos).-1648

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Büyük İstanbul yangını (26-27 Haziran gecesi).-1645

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Büyük İstanbul yangını: Balat’taki mum imalathanelerinin birinde çıkan yangın Balat, Fener, Sultanselim semtlerine kadar yayılmış, ancak Çukurbostan’da söndürülebilmiştir (30-31 Ağustos gecesi).-1640

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
IV. Murat, 17 yıl saltanat sürdükten sonra 28 yaşında öldü (8-9 Şubat gecesi).-1640

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Bağdat, teslim alındı (24 Aralık).-1638

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Türk şiirinin usta adlarından Nef’i, yazdığı hicivler yüzünden IV. Murat’ın emriyle boğduruldu (27 Ocak).-1635

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
İstanbul’da çıkan büyük yangında şehrin beşte biri kül oldu (2 Eylül).-1633

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Zorbalarla işbirliği yapan Topal Recep Paşa idam edildi, Tabanıyassı Mehmet Paşa veziriazam oldu (18 Mayıs).-1632 Devlet idaresini bizzat eline alan IV. Murat, Yeniçeri ve sipahi ocaklarını sindirerek zorbaların hakimiyetine son verdi (8 Haziran).-1632

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Topkapı Sarayı’na hücum edip IV. Murat’ı tehdit eden zorbalar, Veziriazam Müezzinzade Hafız Ahmet Paşa’yı linç ettiler.Bu olaydan sonra ikinci vezir Topal Recep Paşa veziriazam oldu (11 Mart).-1632

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Osmanlı siyaset kuramcısı Koçi Bey, IV. Murat’a toplumsal bunalımların nedenlerini açıklayan risalesini sundu.-1631

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Kumandan Bekir Subaşı’nın ihaneti sonucu Bağdat, İranlılara teslim edildi. Irak’ın elden çıkması, Türk- İran savaşının başlamasına neden oldu (11-12 Ocak).-1624

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Hacca gitmek bahanesiyle Anadolu, Suriye ve Mısır Türkleriyle Türkmenlerinden yeni bir ordu kurup “Yeniçeri” ve “Sipahi” ocaklarını kaldırmayı düşünen Genç Osman’a karşı yeniçerilerle sipahiler ayaklandı (18 Mayıs).-1622

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Sultanahmet Camii (Mavi Cami)‘nin temeli atıldı (8 Eylül).-1609

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
İlk tütün ithali yapıldı.Türkiye’ye İngiliz gemicileri tarafından tütün getirildi ve tütün tiryakiliği hızla yayıldı.-1605

N. A R D I Ç @NurullahArdic
MbS: Gerçek dost İsrail, gerçek düşman İran ve “Osmanlı”. twitter.com/middleeasteyef…
@Seckin_Deniz retweetledi

Sonsuz Ark @SonsuzArk
Sonsuz Ark: SA6464/ÇY12-EÖRS9: Kapatın Gözlerinizi ve Düşünün.... sonsuzark.com/2018/07/sa6464…
@Seckin_Deniz retweetledi

Sonsuz Ark @SonsuzArk
Sonsuz Ark: SA6463/SD1054: Soğuktan 'Beş Gözü' Getirme Zamanı?... sonsuzark.com/2018/07/sa6463…
@Seckin_Deniz retweetledi

Sonsuz Ark @SonsuzArk
Sonsuz Ark: SA6462/KY1-CÇ521: Gereksinim sonsuzark.com/2018/07/sa6462…
@Seckin_Deniz retweetledi

Sonsuz Ark @SonsuzArk
Sonsuz Ark: SA6461/KY69-EY150: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili sonsuzark.com/2018/07/sa6461…
@Seckin_Deniz retweetledi

Sonsuz Ark @SonsuzArk
Sonsuz Ark: SA6460/KY58-GÖKA116: 24 Haziran’da Millet Ne Söyledi? (II) sonsuzark.com/2018/07/sa6460…
@Seckin_Deniz retweetledi

Furkan Azeri
   
@furkan_azeri
Gürcistan’daki Garacalar bölgesi Müslüman cemaatin lideri Dr.Veysal Orucav ''İran’ın bölgede desteklediği mezhepçi yapılar Türkiye’ye gönül veren Müslümanları sevmiyor'' dirilispostasi.com/mulakat/kafkas… … pic.twipic.twitter.com/wczoymK11i
@Seckin_Deniz retweetledi

Amerika'nın Sesi
   
@VOATurkish
İngiltere Başbakanı Yeni İstifaları Önlemeye Çalışıyor dlvr.it/Qb5Vvc pic.twitter.com/A9cdOjsXvH
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
çeviride unutulan harfiyat kalıntıları temizlenmiştir:) sonsuzark.com/2018/07/sa6467…

A Haber Ekonomi @ahaberekonomi
Hazine ihalelerine talep yağdı pic.twitter.com/oGmIEJpQoz
@Seckin_Deniz retweetledi

Nedim Şener @nedimsener2010
15 Temmuz akşamı birçokları erzak peşine düşmüşken, Boğaziçi köprüsüne gidip ‘Eve erzak almaya değil, devletimize sahip çıkmaya geldik’ diye mesaj attıktan iki saat sonra vurulan Batuhan Ergin ve 33 kahramanı şehit eden FETÖ’cüler için karar vakti.12 Temmuz Silivri pic.twipic.twitter.com/nE00tvxy7H
@Seckin_Deniz retweetledi

Bloomberg HT
   
@BloombergHT
Berat Albayrak: Enflasyonu tek haneye indirmek için çaba harcayacağız bb.ht/fwtTdy pic.twitter.com/lYZqR935E4
@Seckin_Deniz retweetledi

Türkiye Gazetesi
   
@turkiyegazetesi
İsrail'den Ebru Özkan'ın tahliyesine itiraz turkiyegazetesi.com.tr/dunya/571005.a… pic.twitter.com/PZ3SnNI9KZ
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Haklısın, misal bir tane @SonsuzArk yayınını rt edince yağlarının eriyeceğini sanarlar:) twitter.com/sametdgn1/stat…

Mustafa Bedri Yazar @Feanor_13
@Seckin_Deniz pic.twitter.com/vqpTEY67mN
@Seckin_Deniz retweetledi

Nicolás Maduro
   
@NicolasMaduro
En la toma de posesión del líder de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, nos encontramos con nuestro gran amigo, su excelencia Tamim Bin Hamad Al Thani, emir de Qatar. Hemos ratificado la amistad entre nuestros pueblos y la cooperación permanente entre gobiernos. pic.twipic.twitter.com/7facNUVnBZ
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Bakan Ziya Selçuk'a selam söyleyin metafizikle mistisizmi eş tutmasın, mistisizmi-sufizmi MEB'den uzakta tutsun. Çoklu Zeka kuramının uygulamaları felaket üretti, çocuğun haklarını gasb etmektir... Aksi halde başarılar dilemem... @ziyaselcuk

Laura Batalla @lbadam
Making progress on EU-Turkey relations in the coming months looks grim. Moreover, #Turkey’s EU ministry will be closed down and it will be fully transferred to the Foreign Ministry. The former will preserve its organizational chart but without a minister. twitter.com/HDNER/status/1…
@Seckin_Deniz retweetledi

Akşam Gazetesi
   
@Aksam
4 ilde ‘Sarallar’ operasyonu: 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı buff.ly/2m5kZCU pic.twitter.com/Bunm61i8hL
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
e bişe mi olacaktı? twitter.com/memurlarnet/st…

ANADOLU AJANSI
   
@anadoluajansi
Hollanda'da FETÖ okulları tutunamıyor aane.ws/113 pic.twitter.com/qYqJxSirMg
@Seckin_Deniz retweetledi

Yeni Şafak
   
@yenisafak
Kuzey Kore lideri Kim Jong'un, ABD Dişişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesine patates tarlasında meşgul olduğu için gitmediği iddia edildi. yenisafak.com/dunya/patates-…
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA6468/SD1058: Sonsuz Ark Sohbetleri 10 - Seçkin Deniz sonsuzark.com/2018/07/sa6468…
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA6467/SD1057: İngiltere: Endüstriyel Ölçekteki Seks Kaçakçılığına Karşı Hükümet Stratejisi Yetersiz - Seçkin Deniz sonsuzark.com/2018/07/sa6467…
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA6466/SD1056: "darlık çemberi" /11.04.2005/ 343. patika sonsuzark.com/2018/07/sa6466…
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA6465/SD1055: Seçkin Deniz Twitter Günlükleri 358 (22-25 Temmuz 2016) sonsuzark.com/2018/07/sa6465…
@Seckin_Deniz retweetledi

AA Canlı
   
@AACanli
Yargıtay, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dönemin bazı kamu görevlileri yönünden verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı kaldırdı.
@Seckin_Deniz retweetledi

Akşam Gazetesi
   
@Aksam
E-Devlet üzerinden yeni hizmet ve sorgulamalar vatandaşların erişimine açıldı buff.ly/2ukZS39 pic.twitter.com/IYMZjlgmrm
@Seckin_Deniz retweetledi

Sputnik Türkiye
   
@sputnik_TR
İsrail, ilk kez Ay'a insansız uzay aracı gönderiyor sptnkne.ws/hZf4 pic.twitter.com/uePfUpEyyD
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Org. Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığına getirilmesiyle boşalan Genelkurmay Başkanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanı Org.Yaşar Güler Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Org.l Ümit Dündar, Genelkurmay 2. Başkanlığına Korg.Metin Gürak atandı

Star Dünya @StarDisHaberler
İsrail cumhurbaşkanından Yahudi ulus devlet yasa tasarısına değişiklik çağrısı buff.ly/2ujyWkn pic.twitter.com/OF6ca11opV
@Seckin_Deniz retweetledi

Nedim Şener @nedimsener2010
ARANIYOR!!!!!! Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 220, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 140, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 98 asker, FETÖ ve darbe girişimi suçlusu olarak hala firari. hurriyet.com.tr/gundem/458-fir…
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Evlilik ve Aile kurumunu amaçladığı gibi Avrupa'da bitirdi Satanist-masonik Roma Kulübü; Avrupalı çocukların yarıdan fazlası evlilik dışı doğuyor twitter.com/DrDataStats/st…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
2016 Türkiye'de evlilik dışı doğum oranı %2,9 iken İzlanda'da %69,6; Fransa'da %59,7; Almanya'da %35,5'tir. twitter.com/DrDataStats/st…

Bloomberg HT
   
@BloombergHT
Piyasalar atılacak adım ve söylemlere odaklanacak bb.ht/9BHn3T pic.twitter.com/h9dirPiyuN
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
The New York Times gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Mart ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla aradığında görüşmelerinin gerçekleşmesini önlemeye çalışan ve 'aptal' olarak nitelendirdiği twitter.com/Haberturk/stat…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Beyaz Saray yetkililerinin açıklamalarını göz ardı etmesini söylediği ileri sürüldü. Kaynak, Trump'ın Putin'e "Onlar aptal insanlar, onları dinlememelisin" dediğini aktardı

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Yeni sistem ile ilgili görüşlerim sonsuzark.com/2018/07/sa6468…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Maymundan geldiğini sanan bu salağın tasarladığı kadın kendisi.. ideal olan buymuş... iğrenç:) bbc.com/turkce/haberle… pic.twitter.com/mWqP3jAv2d

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
iyi ki insan denen yaratığa insan yap dememiş Allah, içine ederdiniz twitter.com/bbcturkce/stat…

milliyet.com.tr
   
@milliyet
Başkan Erdoğan, Azerbaycan'da Haydar Aliyev'in anıt mezarını ziyaret ediyor. #CANLI: mill.yt/36w7v pic.twitter.com/pbHYqQ8617
@Seckin_Deniz retweetledi

Yeni Şafak
   
@yenisafak
#TerörDevletleri Terör Devletleri, 5'inci bölümünde masum çocukları hapseden ve öldüren işgalci İsrail'in Filistinli liderleri nasıl şehit ettiğini anlatıyor. yenisafak.com/video-galeri/d… pic.twitter.com/ggI8A08Hbs
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
düzeltme: 1500-2000 oy

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
niye tweet siliyorsun yaw

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
kes zırıltıyı... barbarların devleti değil burası.... suç varsa suç duyurusunda bulunsun, burun kırmak barbarlıktır... twitter.com/EurasiaTurk/st…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmek üzere özel uçak "TUR" ile saat 09.10'da Azerbaycan'a hareket etti. twitter.com/yenisafak/stat…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
bazen bazı şeyler yükün gerektirdiği ölçeklerde değerlendirilir, ama tarih yoğaltılmamış herhangi bir mezardan bahsetmez:) twitter.com/aligm44/status…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Bir Maliye Bakanı haklarınızı helal ediniz dediğinde, aklıma devletine güvenen, ama çalıştığı halde maliye politikaları yüzünden geçim sıkıntısı çeken, çocuklarının istediklerini yapamayan, hatta intihar eden insanlar geliyor.... haklarını helal ederler mi acaba?

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA504/SD85: 17 Aralık Operasyonu ve Tüsiad'ın Demokrasisi: Plütokrasi sonsuzark.com/2013/12/sa504s…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Ali Babacan ve Mehmet Şimşek mecliste geçirdikleri yılları yaş haddine göre hesaplasınlar; onlara da erken emeklilik yok; iptal etsinler
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek zenginlerden alınamayan vergiyi bile sıfırladı, memura gelince bütçe diye mırın kırın ediyor;ayıptır
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Şimşek, ''Vergi (yakıtta) yüksek kabul ediyorum.Bunu düşürebilir miyiz diye bir beklenti var.Ben düşürülmesinin doğru olmadığı kanısındayım"
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Mehmet Şimşek şunun hesabını vermeli.. Enflasyon yükseldiği gibi iniyor mu? Yükselirken ürettiği harebeleri kim onaracak?
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Mehmet Şimşek sarraf hesabına başlamış; memura enflasyonun üzerinde zam verdik; iyi de hani refah artışıydı bu?
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Mehmet Şimşek kendi çocuğunun toplum içinde böyle rencide olmasını ister miydi? Bu nasıl bir insanlık? milatgazetesi.com/Bakan-Simsekte…
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Mehmet Şimşek'i işte bunun için azletmek gerek.Bütçede memurlar için ayırdığımız kaynak 140milyar, yatırımlar için 50milyar liranın altında"
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Mehmet Şimşek benim asla tercih edeceğim bir isim olamaz... twitter.com/ekremerguder/s…
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
saldırı desene... Başbakan Yardımcısı Şimşek: "Türkiye bütün iç ve dış şoklara muazzam direnç gösterdi" twitter.com/stargazete/sta…
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Çok uzun süredir yalpalıyordun Mehmet Bey.... emeklilik vaktini hissetmen iyi olmuş.... Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sıradan bir insan olmayı, rahat bir şekilde yaşamayı çok özlediğini söylemiş.
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Maliye Bakanı Şimşek, memurlara, çok düşük limitli vergi limitleri yüzünden yılın ikinci altı ayında verdiğiniz zammı geri alıyorsunuz.
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Mehmet Şimşek 3 ay geç uyandı... Siyaseti yeni öğreniyor... Maliyet Muhasebesinin insan unsurundan önce gelmediğini de öğrendi...tebrikler
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
200 liralık Trafik sigortası nasıl 800 liraya çıktı ve sen neredeydin Maliye? Senin mali disiplinin neredeydi Mehmet Şimşek?
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
CB Ahmet Necdet Sezer, Mehmet Şimşek'in TCMB Başkasını olmasını sebepsiz engellemiş. Başbakan atama yapamıyor yani. twitter.com/tvahaber/statu…
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Bingo mösyö:) Şimşek: "Döviz bürolarına daha yüksek sermaye yükümlülükleri getirilecek " twitter.com/BloombergHT/st…
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Mehmet Şimşek'in vizyonu buna yetmiyor, yıllardır uyarıyorum twitter.com/mihrac/status/…
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Doları neocon siyonist çete yükseltiyor, Mehmet Şimşek küresel piyasalardan bahsediyor.... Seçimlerde Erdoğan'ı indirmek için Doları 5 TL'ye çıkaracaklarını ilan ediyorlar her gün, bunlar halen yok şu yok bu.. Gece yarısından sonra Japonya-Nomura üzerinden iki aydır yükleniyorlar
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Memet Şimşek de duysun:) twitter.com/Seckin_Deniz/s…
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Mehmet Şimşek: "Bugün görevimi yeni arkadaşlara onurla devretmenin huzuru içindeyim. Lütfen hakkınızı helal ediniz. Hoşçakalınız." twitter.com/BusinessHTcom/…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
10.11.2008'de yaptığım analizin sonuçlarını bugün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde somutlaşmış olarak görmek keyif verici:) SA66/SD13: Sistem, Kırılmalar, Ayrışma, Yeniden Yapılanma(*) sonsuzark.com/2012/09/sa66sd…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Sizi böyle şaşkın görmek ne kadar büyük bir keyif bir bilseniz.... hani birbirinizi arayıp soruyorsunuz ya, hani her biriniz valla ben de bilmiyorum diyorsunuz ya..... beyazlar siz aslında hep bilmiyordunuz:)

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Gel de keyiflenme:) twitter.com/Seckin_Deniz/s…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Avni Özgürel bile birkaç ay beklemek lazım diyor, 'bilmiyor':)

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
televizyonlardaki herkesin 'bilmiyoruz' demesi ne kadar hoş:)

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Yazacağım, ama @SonsuzArk 'ta... burası yoruyor beni... sonsuzark.com twitter.com/omerdereci/sta…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Fikrini sormadık TÜSİAD hadi yaylan... nihayetinde dört beş yüz hanelik bir mahallesiniz toplamda en fazla 1502000 oyunuz var kesin zırıltıyı.... devriniz bitti... twitter.com/Seckin_Deniz/s…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
ve sürdürülebilir kalkınma politikaları son derece önemlidir"

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Beyazlar hoplamış... TÜSİAD: "Güçlü bir Türkiye ekonomisi için hukuk devleti ilkeleri, başta Merkez Bankası olmak üzere denetleyici kurulların bağımsızlığı, AB'ye uyum sürecinin hızlanması, çağdaş bir eğitim sistemi, teknoloji temelli twitter.com/dhainternet/st…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Şunu yargının tertemiz kollarına teslim edin de barbarlığın yasal olmadığını öğrensin... twitter.com/Seckin_Deniz/s…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
bir de git avrupanın pedofili ve cinsel sapkınlık gerçek fotoğrafını çek artist....sen kimsin de insanların burnunu kırıyorsun burası dağbaşı mı? git suç duyurusunda bulan nesin sen parası verilip tutulan bir eleman... twitter.com/sputnik_TR/sta…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Cumhurbaşkanlığı Sistemi Yürütme'yi Yasama'nın boyunduruğundan kurtardı.... Yargıçları da mahfillerin elinden alıp halkın seçtiği Başkan'ın ve TBMM'nin tasarrufuna verdi... Yargı yürütmenin kararnamelerini, yasamanın kanunlarını uygulayacak; hepsi birbirini denetleyebiliyor

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Şu net.... 15 Temmuz 2016'da alçak Batı'ya dur diyen millet 9 Temmuz 2018'de kendi devletini kurdu 200 yıldır içine ettikleri, her bir parçaısna kendi alçak kuklalarını yerleştirdikleri devlet yok artık. Böyle kurucu bir millet de yok:)

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
zorunda kalmadıkça diye not düşmüştüm...ama:) twitter.com/omerdereci/sta…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Güzel... twitter.com/K24Turkce/stat…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Milat bu fake hesap... asıl hesabı @ziyaselcuk twitter.com/MilatGazete/st…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
İlk defa bir devletin kuruluşuna şahit oluyor,um çok görmeyin lütfen... ama hepinize tavsiye ediyorum her bir kararnameyi okuyun ki, dev devlet mevzuatına yetişmek gibi bir kompleksiniz oluşmasın... kuruluşa böyle şahit olunur lay lay lomla değil:)

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Gerçi ben anlatmasam da biliyorsunuz:) Kaç kaçık 539 maddelik ilk Cumhurbaşkanı kararnamesini ve 2., 3. kararnameleri kahvaltı niyetine okur ki?:)

The Telegraph
   
@Telegraph
Theresa May to chair meeting of new Cabinet after Boris Johnson's Brexit bombshell resignation telegraph.co.uk/politics/2018/…
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Devletin işleyişi şöyle olacak dostlar... Erdoğan'a bağlı kurullar/başkanlıklar beynin bölümleri olarak çalışacak, ofisler drone gibi gezip gözetleyecek fırsat analizleri yapacaklar; bakanlar ve bakanlıklar sahadaki operasyon şefleri olarak çalışacaklar...

ANADOLU AJANSI
   
@anadoluajansi
Milli Savunma Bakanlığı görev ve yetkilerinde düzenleme aane.ws/11B pic.twitter.com/s0woa4Ld2W
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Beni en çok keyiflendiren şey bütün o kurumlu ensesi kalın bürokratların bu gece sabaha kadar kara kara düşünmeleri oldu.... Zavallılar artık karılarına ve çocuklarına kurum satacaklar:)

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
O gerizekalı medya mensuplarını hatırlıyorum.... ensiz çapsız boysuz tipleri gazete köşelerine koymuşlardı, yok kuvvet komutanlıkları MSB'ye bağlanmaz falan.... al işte bağlandı...biz bağlarız:) twitter.com/sputnik_TR/sta…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Ben de yeni sistemime uyum sağlama aşamasındayım ayrıca:) twitter.com/r4biaSermi1/st…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Evet; biz esmerler bir devlet kurduk... bu devletin adı Yeni Türkiye Cumhuriyeti.... tabi çok eksiğimiz var, şu panteonlar ve ilişkili yönetmelikler duruyor hala...

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Şu anda beyazların tümü CHP-İP-SP-HDP-FETÖ-PKK bütün düşman batı şaşkın ördek gibiler, onlar 24 saat içinde kurulan devleti anlayana kadar sanırım bir milyon yıl geçecek:)

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Merhaba da... yeni sisteme dair yorum yapmak zorundayım:) twitter.com/r4biaSermi1/st…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne mal mal bakacak beyazlar... onların kurmadığı ve hep yabancı hissedecekleri halka ait bir devlet kuruyor Erdoğan... teşekkürler Türkiye...

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Dolar 4.67'ye indi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Erdoğan 539 madde ile 1 nolu kararnamede devleti kurmuş, MEB teşkilatı 301. madde e bendi süper ) özel yetenekli çocuklara özel program pic.twitter.com/QiAGI3pnqu

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Dw çatlasan da kaos çıkaramayacaksın. Buradan çok aptal görünüyorsun. Bu tweeti kırk kez paylaştın be twitter.com/dw_turkce/stat…

sinan tuna @sinantunaa
@MBilalKenasari Dominik Cumhuriyeti nde yaşıyorum beyaz Adam ılk defa kesmeye Burada başlamış 1490 dan itibaren. her yer yeşil ama telefon elektirik direkleri aynı. Buradan ABD ye geçme sebepleride dünyadaki en yasanilabilir ve bereketli topraklar orada. Adamlar işi biliyor.
@Seckin_Deniz retweetledi

M. Bilal Kenasari
   
@MBilalKenasari
ABD’de altyapı sorunu sıkça gündeme geliyor... bu foto ise bizim sokaktan. Bi kamyon elektrik tellerine takılmış... gün boyu elektrik ve internet kesintisine sebep oldu. Köprüler, otobanlar vs nereye dokunsan elinde kalacak gibi. pic.twitter.com/AbDmhdUQgN
@Seckin_Deniz retweetledi

AA Canlı
   
@AACanli
TSK'da albaylıktan tuğgeneral, tuğamiral rütbelerine terfilerle generallik ve amirallikte bir üst rütbeye atamalar Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak.
@Seckin_Deniz retweetledi

Yusuf Akbaba @ssysfakb
Yaşar Güler Paşa Genelkurmay Başkanlığına atandı. Ümit Dündar Paşa KKK oldu.
@Seckin_Deniz retweetledi

Sadi Kaymaz @Dragonomi
Çin yönetimi #Filistin'e 15 milyon dolarlık yardım sözü verdi. — Arap bakanlar Pekin'de* — Taahhüt bizzat Xi'den — Filistin'e Çin desteği yerleşik — Çinliler #Ortadoğu ağırlıklarını yavaş yavaş artırıyor *Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu
@Seckin_Deniz retweetledi

Habertürk
   
@Haberturk
Maduro'dan "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni" açıklaması haberturk.com/venezuela-devl…
@Seckin_Deniz retweetledi

Selçuk Bayraktar
   
@Selcuk
Video 2015 Aralık'tan... Milli SIHA, Milli akıllı mühimmatla ilk atışını yapacak, ama bürokrasiden izin yok. Milli Teknoloji önündeki bürokratik engellerin kaldırılmasında çok emeği olan Sn.@varank'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak hayırlı hizmetler yapmasını temenni ederim. pic.twitter.com/bLjK1qSeNV
@Seckin_Deniz retweetledi

euronews Türkçe
   
@euronews_tr
Avrupa Birliği ve Japonya arasında imzalanan ve 2019'da yürürlüğe girecek tarihi serbest dolaşım anlaşması JEFTA iki tarafın ekonomisi için de oldukça büyük öneme sahip bit.ly/2KTMkGf
@Seckin_Deniz retweetledi

deryabeyaz 🌐 @goodnightmoond
@Seckin_Deniz Arkadaşlarına tavsiye ederken "biliyorum bu yanlış anlaşılabilecek bir şey ama inanın çok daha gerçek bir yerden geliyor" diyor
@Seckin_Deniz retweetledi

deryabeyaz 🌐 @goodnightmoond
@Seckin_Deniz Olay 1999 da olmuş
@Seckin_Deniz retweetledi

deryabeyaz 🌐 @goodnightmoond
@Seckin_Deniz Bir yılandan bahsediyor ayin sırasında yılanı öldürmek zorunda kaldığını söylüyor
@Seckin_Deniz retweetledi

deryabeyaz 🌐 @goodnightmoond
@Seckin_Deniz büyük ihtimal kendi ayin videosu izleyen adam gördüklerini anlatıyor o da gülümseyerek aa burayı hatırlayamıyorum diyor
@Seckin_Deniz retweetledi

deryabeyaz 🌐 @goodnightmoond
@Seckin_Deniz dövmelerin ayin sırasında daha çok kan akması için yapıldığı yazıyor, daha sonra arkadaşlarına bir video izletiyor ki bu kurallara aykırıymış
@Seckin_Deniz retweetledi

deryabeyaz 🌐 @goodnightmoond
@Seckin_Deniz Bir ayine katıldığından bahsediyor.. Bağlıydım diyor ama bana vurmaları beni iyileştirdi çünkü iyi bir yerden geliyordu diyor, çeşitli enstrumanlarla dövüldüğünü söylüyor. Diğer ünlü arkadaşlarına da katılmalarını tavsiye ediyor. dövmelerle ilgili kısmı anlayamadım ama yazılarda
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
@goodnightmoond ne diyor? twitter.com/HenryMakow/sta…

Yeni Şafak
   
@yenisafak
Ulaştırma, Maliye ve Ekonomi eski Bakanlıkları yapan Ekrem Pakdemirli'nin oğlu Bekir Pakdemirli Tarım ve Orman Bakanı oldu yenisafak.com/gundem/eski-ba…
@Seckin_Deniz retweetledi

TRT HABER
   
@trthaber
İngiltere'de istifa eden Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın yerine Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanı Jeremy Hunt atandı. trthaber.com/haber/dunya/in…
@Seckin_Deniz retweetledi

deryabeyaz 🌐 @goodnightmoond
@Seckin_Deniz Ben de "fallacy" nin ne demek olduğunu biliyorum galiba :)
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA6468/SD1058: Sonsuz Ark Sohbetleri 10 - Seçkin Deniz sonsuzark.com/2018/07/sa6468…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA6467/SD1057: İngiltere: Endüstriyel Ölçekteki Seks Kaçakçılığına Karşı Hükümet Stratejisi Yetersiz - Seçkin Deniz sonsuzark.com/2018/07/sa6467…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA6466/SD1056: "darlık çemberi" /11.04.2005/ 343. patika sonsuzark.com/2018/07/sa6466…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA6465/SD1055: Seçkin Deniz Twitter Günlükleri 358 (22-25 Temmuz 2016) sonsuzark.com/2018/07/sa6465…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Doları 4.74'e fırlattı wampirler Albayrak'ı istemiyorlardı...

Bloomberg HT
   
@BloombergHT
Türkiye'nin yeni ekonomi yönetimi belli oldu bb.ht/xXgubM pic.twitter.com/dGyPSE4Srw
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Ağanın Kabinesi hayırlı olsun pic.twitter.com/g36atIo3lO

Hicran Kıvanç @hicrankivanc
Yeni Sistemin ilk kabinesi. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. #NewEraWithErdogan pic.twitter.com/GG4yi11ImG
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Abdulhamit Gül'ün , Berat Albayraak'ın ve Süleyman Soylu'nun milletvekili yapılmasının sebebi sanırım muhtemel bir Erdoğan'In seçilememesi durumunda vahşi kurtlara yem etmemekti; doğru bir karar.

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Burada bir not var... twitter.com/ziyaselcuk/sta…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Doğru... ama bunun çoklu zeka kurmaıyla ilgisi yok:) twitter.com/ziyaselcuk/sta…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
15 Temmuz sonrası delirmişçesine Fidan ve Akar'a saldıran Ömer Turan şimdi Doğu Perinçek ve ulusalcıları kahraman yapmış... anlamayan?
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Dikkatle düşünmenizi öneririm. GKB Orgeneral Akar tehditlere yenilmemiştir; muzafferdir ve onurludur, onurlandırılmalıdır
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Akar ve Fidan ın ne yaptığı açık değil mi manpülatör körler, darbeyi durdurdular twitter.com/Hurriyet/statu…
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Genelkurmay Başkanları olsun, MİT olsun çok büyük önem ifade ederler. Tabii ki şimdi bizim dönemimizde de bu birimler bu önemlerini koruyacaklar ama bunlar hangi sorumlulukları üstlenerek bunu koruyacaklar, şu anda yapılan çalışmalarla onların içeriğini de dolduruyoruz."
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Erdoğan: "(Genelkurmay Başkanı Akar ve MİT Müsteşarı Fidan'ın kabineye gireceği iddiaları) Şu anda böyle bir düşünce söz konusu değil ama dünyada özellikle başkanlık sisteminin uygulandığı yerlerde,
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Erdoğan'a selam söyleyin Ömer Çelik'i emekli ettiği için Adana teşekkür ediyor... Yeni Kabine hayırlı olsun Ziya Selçuk da Çoklu Zeka Kuramı gibi bir saçmalığı çöpe atsın.... MEB'i kamburlarından kurtarsın bütün bürokratları müdürleri değiştirsin... saygın isimler seçsin

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Ağa kabinesini açıklıyor

TRT HABER
   
@trthaber
Şırnak'ta terör örgütü PKK üyesi kadın terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. trthaber.com/haber/turkiye/…
@Seckin_Deniz retweetledi

Hüseyin Bozan @huseyinbozan
Yerel kaynaklar: Terör örgütü YPG/PKK, #Rakka'nın kuzeyinde SDG'ye bağlı Arap asıllı 500 teröriste bir haftalık izin verdi. Bölgede yeni planlar, yeni oyunlar olacak gibi...
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Bu ne? twitter.com/trthaber/statu…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
.) twitter.com/vekilsavunman/…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Baklayı çıkar ağzından @vekilsavunman .) twitter.com/dw_turkce/stat…

Yeni Haber @yenihaberden
Ayağına pranga vurulan 'Ebru Özkan' için karar! yenihaberden.com/ayagina-pranga…
@Seckin_Deniz retweetledi

Halil KARAKUVAT @hesap23
pic.twitter.com/pc29uQKIOd
@Seckin_Deniz retweetledi

A Haber
   
@tvahaber
Türkiye tarihinde bir ilk! 002 plakası söküldü ow.ly/16xC30kS4kj . pic.twitter.com/4rrOIkPscC
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Arkadaşlar fazla şey etmeyin, ama gerçeği de bilin... Biz hem müslümanlar olarak hem de Türkiye'de yaşayanlar olarak tarihte ilk kez bir sistem ürettik ve bu sisteme uygun bir şekilde 'Başkan' seçtik... öncekiler hep taklitti; işin doğrusu budur, bilin...

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
dedim ya seçtiğim bir zamandan gitmek istiyorum diye.... :) twitter.com/Observer2200/s…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Kabineyi önemsemiyorum... twitter.com/UstaSelahattin…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Buraya.... sonsuzark.com/2012/07/sa11sd… twitter.com/Observer2200/s…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Haberleri RT edeceğim:) twitter.com/Tivitte_Ekiz/s…

Sonsuz Ark @SonsuzArk
Sonsuz Ark: SA6459/KY71-ATANTİK22: İnsan Bu Suçlu… sonsuzark.com/2018/07/sa6459…
@Seckin_Deniz retweetledi

Sonsuz Ark @SonsuzArk
Sonsuz Ark: SA6458/SD1053: Seçkin Deniz Twitter Günlükleri 357 (17-22 Temmuz 2016) sonsuzark.com/2018/07/sa6458…
@Seckin_Deniz retweetledi

Sonsuz Ark @SonsuzArk
Sonsuz Ark: SA6457/KY13-AO189: Ön Lisans- Lisans -Yüksek Lisans Furyası ve FETÖ sonsuzark.com/2018/07/sa6457…
@Seckin_Deniz retweetledi

Sonsuz Ark @SonsuzArk
Sonsuz Ark: SA6456/KY69-EY149: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili sonsuzark.com/2018/07/sa6456…
@Seckin_Deniz retweetledi

Sonsuz Ark @SonsuzArk
Sonsuz Ark: SA6455/KY37-AZ296: Kritik Süreç: Erdoğan’ı Tatsız Bir Seçime Zorlayacaklar!.. sonsuzark.com/2018/07/sa6455…
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
@SonsuzArk devam ediyor; orada olacağız ömrümüz oldukça:) sonsuzark.com twitter.com/UstaSelahattin…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Teşekkür ederim twitter.com/r4biaSermi1/st…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
@SonsuzArk 'ın daha çok güçlenmesi, beslenmesi gerek @SonsuzArk 'ın uyuyan yazarlarını uyandırmaya gideceğim:) sonsuzark.com/p/yazarlarn-oz… twitter.com/goodnightmoond…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
@SonsuzArk orada duruyor >>> sonsuzark.com twitter.com/r4biaSermi1/st…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Bence inan:) twitter.com/Tivitte_Ekiz/s…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
İnsanların artık benim yorumlarıma ihtiyacı yok... daha fazlasını yapmak içimden gelmiyor 325 bin tweet... ve bugün zafer günü... en iyi zaman bu zaman...ondan. Teşekkür ederim twitter.com/emeti/status/1…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Bu kez kararlıyım:) twitter.com/goodnightmoond…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Sizden de twitter.com/recepsenay/sta…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Teşekkür ederim Recep Bey twitter.com/recepsenay/sta…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Bundan sonra çok zorunlu olmadıkça, sosyal medyada yorum yapmayacağım, analizlerime zaman ayıracağım ve @SonsuzArk yayınlarına yoğunlaşarak kuruluştaki ruhunu diri tutmaya çalışacağım; bilmenizi istedim. Selam ve sevgiyle dostlarım. Allah'a emanet olunuz sonsuzark.com

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Sağol Halime... anladığın için.... ama siz gençler yorulmayın... olmaz mı? twitter.com/hlmkrzl/status…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Çok şey gördüm, çok şey yazdım... çok insan tanıdım, çok azına saygı duydum, çok azının hakikate olan saygısına şahit olduğum için... ve maalesef gördüklerim ülkem için 'güvenilir insan' arayışına çok büyük darbe vurdu..

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Aranızdan bana kızanlar olabilir, ama bilsinler ki söylediklerimin her harfinin bir milyon tane kanıtı var... o yüzden kendi cehaletlerine kızsınlar, körlüklerine kızsınlar... tapındıkları zavallılara kızsınlar... bana değil:)

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Yoruldum... twitter.com/hlmkrzl/status…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Sığamıyorum artık dünyaya... sanırım seçebileceğim bir zamandan gitmek istiyorum... twitter.com/emeti/status/1…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Bu benim zaferim diyorum, Erdoğan'a ayakbağı olan Sezai Karakoç'un, İsmet Özelin, Dücane'nin değil; ama siz onların aforizmalarına hayransınız, sizin zavallılığınız da bu:)

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Yavaş yavaş gitme vaktim geliyor zamandan.... bugüne dek kahrımı çeken herkese hakkımı helal ediyorum, haklarını helal edip etmemeleri onlara kalmış. (Benim kahrımı çekmek beni hak sahibi yapıyor ondan helal ediyorum:))

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
İşin en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bütün bunları yaparken hiçbir maddi beklenti içinde olmamak, makam-mevki kaygısı gütmemek.... işte bunu anlayamayanlar yüzünden sıkıntı çekiyorum ben:) twitter.com/Seckin_Deniz/s…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Ha beni anlamak çok da önemli değil, ben tarihe yazıyorum ve elbette anlayanlar için iyi şeyler yaptığımı onlar biliyor, bilmeye devam edecekler:) twitter.com/Seckin_Deniz/s…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Bir gün herkes beni anladığında, ne yaptığımı görecekler insanlar... evet çok şey yaptım, yaptıklarımı görmezden gelen bir sürü insan varken üstelik.... ama biliyordum ki algılarını etkiliyorum.... biliyordum ki düşünmediklerini düşünüyorum.... başka çareleri yoktu

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Bugün 9 Temmuz 2018 aslında benim zaferimdir de... çünkü bu tarihin en zavallı çağına şahit olmak zoruma gidiyordu.... ve bunu değiştirmek için gece gündüz çalıştım... inandım, inandırdım... sonuç bu:) twitter.com/Seckin_Deniz/s…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Bini aşan analizler yaptım 2002- 2003'ten bu yana, ilk kez okuyan bazı zavallılar çok hayali buldular, komplo çözen teorilerimi kanıtladığımda da kabul edeceklerine küçümsemeyi seçtiler; analizleirm yerli yerinde duruyor, alattığım gerçek ne kadar net... sonsuzark.com/search/label/S…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Teşekkür ederim Ali Bey, 10-15 yıl önce ABD çöküyor dediğimde hiçkimse inanmamıştı... basit görmüşlerdi... şimdi ABD çöküyor başlıklı ABD kökenli çeviriler yapıyor veya yayınlıyorum.... Sebebi merak etmeyenler için basit olan aslında çok karmaşık bir sonucun en net ifadesidir:) twitter.com/alikirdim1/sta…

ANADOLU AJANSI
   
@anadoluajansi
Başkan Erdoğan, mehter marşı ile karşılandı aane.ws/1bh pic.twitter.com/iUi3S4Afdt
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Gerçek basittir zaten:) twitter.com/alikirdim1/sta…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Ömer Çelik'i emekli etsin önce:) twitter.com/alikirdim1/sta…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Teşekkür ederim:) twitter.com/Jakarandaaa/st…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Liste açıklanmadan ne diyeyim yaw:) twitter.com/r4biaSermi1/st…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
aslında google kafası karışık bir çeviri yapmıştı turengde kararsız oy dedi dedim acaba sörf falan mı demek istiyor, nihayetinde kararsıza bağlayınca değiştirdim mealini:) twitter.com/Jakarandaaa/st…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA6369/AS68: Kahramanlar Hainlerle Kardeş Olamaz sonsuzark.com/2018/06/sa6369…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Ben gecesini gündüzünü işine ayıran, en yüksek performansla bakanlığını ve personelini çalıştıran, vatansever, bilge, geleceği yorumlayabilen, insan ilişkileri mükemmel, hakka riayet eden, gücünü kişisel olarak kullanmayan bakan istiyorum, çok mu? Doğmuş mu sizce? twitter.com/alikirdim1/sta…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Ben gecesini gündüzünü işine ayıran, en yüksek performansla bakanlığını ve personelini çalıştıran, vatansever, bilge, geleceği yorumlayabilen, insan ilişkileri mükemmel, hakka riayet eden, gücünü kişisel olarak kullanmayan bakan istiyorum, çok mu? Doğmuş mu sence? twitter.com/r4biaSermi1/st…

Yusuf Akbaba @ssysfakb
Hakkari Şemdinli'de İHA ile tespit edilen 6 terörist hava harekatı ile imha edildi.
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Middle East Eye başlık atmış "The sultan of swing votes: 24 years of Erdogan in office-Seçim Zaferlerinin Sultanı: Siyasette Erdoğan'ın 24 Yılı" (çevirim doğru mu yaw?:) twitter.com/MiddleEastEye/…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
sizin yaygaralarınız yüzünden habercilik zekasının seviyesine dair endişelerim derinleşiyor İHA... twitter.com/ihacomtr/statu…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Erdoğan'ın 9 Temmuz 2018 hatıra 1 Lirası'ndan istiyorum, çocuklarıma miras bırakacağım.... biri bana ulaştırsın...

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Erdoğan'ı bakan seçimleri ile ilgili hep eleştirdim, ama düşünüyorum, benim beğeneceğim bakan doğmuş mudur acaba?

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Henüz açıklanmamış olan bakan listesi ile ilgili fikrimi şimdiden söyleyeyim.... beğenmedim:)

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
9 Temmuz 2018 Devam:) twitter.com/RT_Erdogan/sta…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
:)) bir sürü liste dolaşıyor:) twitter.com/_havvaa_/statu…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
2 saat sonra netleşecek... MEB Erdoğan'ın kamburu ve sorumlular da hiç cezalandırılmadılar... twitter.com/_havvaa_/statu…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Sizin saraylarınız gibi karanlık değil... Sizin tüm saraylarınızn her yerinde kafası kesilmiş kraliçeleri, lordların, boğulmuş gayr-ı meşru hanedan bebeklerinin ruhu var BBC twitter.com/bbcturkce/stat…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
İsrail İç Güvenlik Araştırma Merkezi, Muhammed Bin Selman'ın içeride ve dışarıdaki başarısızlıklarına işaretle, bu durumun Tel-Aviv'in çıkarlarını ciddi şekilde tehlikeye soktuğunu kaydetti twitter.com/Haber7/status/…

Fatih Tezcan
   
@fatihtezcan
FETÖ’cü Kâzım Güleçyüz FETÖ’nün Tren raylarına yaptığı muhtemel sabotajın hedefini itiraf ediyor: Ertesi gün yapılacak Başkanlık Töreni’ni engellemek! FETÖ, Başkanlığa ‘hassas ayar’ vermek için ‘kaza süsü verilmiş, örtülü ve asimetrik terör eylemleri’ yapacağını da açıklıyor. pic.twipic.twipic.twitter.com/MbGwRLaN3w
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Yeni düzenlemeye göre, "45 yaşını doldurmuş olmak, yükseköğretim görmek ve hakimlik mesleğine alınmaya engel halinin bulunmaması" kaydıyla bakan yardımcıları da Anayasa Mahkemesi üyesi seçilebilecek.

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
bireysel başvurular hakkında karar verme yetkisine sahip kuruldakilerin sayısı da 7'den 6'ya düşürüldü. Genel Kurulun toplanması için yeter üye sayısı 12 yerine 10 oldu.

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
703 nolu KHK ile Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun'da da düzenleme yapıldı. Yeni düzenlemeyle Anayasa Mahkemesinde Genel Kurul üyelerinin sayısı 17'den 15'e,

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
CNNTürk ekranında Yeni Sistem Yeni Türkiye spotu... Aydın Doğan olaydı böyle spotlar göremezdik:)

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Diyanet İşleri Başkanı Fatiha'yı saatte 180 km hızla okudu maşaallah:)

Habertürk
   
@Haberturk
#SONDAKİKA Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorlu'daki tren kazasının ardından tören programının değiştiğini açıkladı hbr.tk/zKPDDG
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Diyanet işleri başkanı törende dua ediyor

milliyet.com.tr
   
@milliyet
Erdoğan: " Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ve Prof. Dr. Murat Günel de Külliye’deki törene davet edilen isimler arasında yer aldı"
@Seckin_Deniz retweetledi

milliyet.com.tr
   
@milliyet
#SONDAKİKA... Başkan Erdoğan: ''Her alanda çok büyük hamleler yapacağız'' mill.yt/ebfns pic.twitter.com/9xzGpuCEBK
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Bay Gül' ü de çağırmış nezaketen törene Erdoğan

The Spectator Index @spectatorindex
GDP growth, 2018. Ireland: 4.5% Poland: 4.2% Turkey: 4.2% Hungary: 3.9% Ukraine: 3% Austria: 2.9% Sweden: 2.7% Spain: 2.7% Netherlands: 2.6% Portugal: 2.3% Germany: 2.1% France: 1.9% Norway: 1.9% Greece: 1.8% Denmark: 1.8% Belgium: 1.7% Russia: 1.7% Italy: 1.3% UK: 1.3%
@Seckin_Deniz retweetledi

Timeturk
   
@timeturk
#Hakkari'de 6 #PKK'lı etkisiz hale getirildi timeturk.com/hakkari-de-6-p…
@Seckin_Deniz retweetledi

ANADOLU AJANSI
   
@anadoluajansi
Başkan Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti aane.ws/1b8 pic.twitter.com/fh3Jn14JqS
@Seckin_Deniz retweetledi

T.C.Cumhurbaşkanlığı
   
@tcbestepe
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Milletimize, 95 yıllık Cumhuriyetimizi, yeni bir yönetim anlayışıyla şahlandırmanın sözünü veriyoruz. Milletimizin bize sağladığı bu imkânı en iyi şekilde kullanarak güçlü meclis, güçlü hükûmet, güçlü Türkiye için yola koyuluyoruz.” #NewEraWithErdogan
@Seckin_Deniz retweetledi

Reha Muhtar @Reha_Muhtar
Elif Çakır yazıyı yazanın KENDİSİ OLMADIĞINI söyledi. Kontrol ettim. Star’da yazan başka kadın yazarla karışmış. Çakır’a söylediklerimi geri alıyor kendisinden özür diliyorum. Masum insanlara iftirada Allah’tan YÜCE ADALETİNİ Cemre Birand’ın yaptıklarında göstermesini diliyorum.
@Seckin_Deniz retweetledi

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
   
@iletisim
#CumhurbaşkanıErdoğan: Türkiye olarak Türk milleti olarak bugün burada sizlerin huzurunda yeni bir başlangıç yapıyoruz. 150 yıla yaklaşan demokrasi arayışımızın ve yaşadığımız denemelerin çok ötesinde yeni bir yönetim modeline geçiyoruz.
@Seckin_Deniz retweetledi

Akşam Gazetesi
   
@Aksam
Başkan @RT_Erdogan: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tarihin bizi yönlendirdiği isabetli bir tercihtir buff.ly/2m27Ri1 pic.twitter.com/2q1FNdM2vb
@Seckin_Deniz retweetledi

24 TV
   
@yirmidorttv
#CANLI Başkan Erdoğan: Yeni bir yönetim modeline geçiyoruz. Ülkemize büyük bedeller ödeten sistemi artık geride bırakıyoruz pic.twitter.com/RSY4cxm9JM
@Seckin_Deniz retweetledi

Ahmed Yusuf
   
@AhmedYusufm
Türkiye'ye ve Tüm İslam dünyasına hayırlı olsun. Allah mahçup etmesin. Güçlü bir Türkiye bizim için de çok önemli. pic.twitter.com/8Iug1MD8c3
@Seckin_Deniz retweetledi

TRT Haber Canlı @trthabercanli
"Rabbim bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet." Cumhurbaşkanı Erdoğan hitabına dua ile başladı. trthaber.com/haber/gundem/c… pic.twitter.com/GuYhNHXo0g
@Seckin_Deniz retweetledi

T.C.Cumhurbaşkanlığı
   
@tcbestepe
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi zorlama değil, tarihin bizi yönlendirdiği isabetli bir tercihtir. Türkiye, Osmanlı’dan beri ilk defa kritik yol ayrımında tercihini, darbe veya benzeri zorlamalarla değil, milletimizin özgür iradesiyle gerçekleştirmiştir.” #NewEraWithErdogan
@Seckin_Deniz retweetledi

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
   
@iletisim
#CumhurbaşkanıErdoğan: Milletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Allah bizi milletimize mahçup etmesin.
@Seckin_Deniz retweetledi

Habertürk
   
@Haberturk
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize layık olmaya çalışacağız hbr.tk/zKPDDG pic.twitter.com/oFELXVPKfT
@Seckin_Deniz retweetledi

milliyet.com.tr
   
@milliyet
Erdoğan: "Rabbim göğsümüzü genişlet hayır işlerimizi kolaylaştır. Halka hizmet için bir güzel yolculuğa hazırlanıyoruz. Bizi kibirden muhafaza eyle. Ya Rab bizi haksızlıktan adaletsizlikte, zulümden eyle"
@Seckin_Deniz retweetledi

ANADOLU AJANSI
   
@anadoluajansi
Savunma sanayisinde 'başkanlık' dönemi Anayasa değişikliğine uyum kapsamında savunma sanayisinin yönetsel organizasyonunda düzenlemeye gidildi aane.ws/1Wm pic.twitter.com/oMPNhU3Oti
@Seckin_Deniz retweetledi

TRT HABER
   
@trthaber
İsrail, Hamas'a karşı yeni yaptırımlara hazırlanıyor. Gazze'ye ticari malların girişi için kullanılan tek sınır kapısı Kerm Ebu Salim kapatılacak. trthaber.com/haber/dunya/is…
@Seckin_Deniz retweetledi

AA Canlı
   
@AACanli
Başkan Erdoğan: "Bugün çıktığımız kutlu yolculuğu Türkiye, milletimiz, insanlık için hayırlara vesile eyle Ya Rab."
@Seckin_Deniz retweetledi

Sputnik Türkiye
   
@sputnik_TR
Erdoğan, törendeki konuşmasına başladı: Bu kez makama yürütme organının tüm yetkileriyle geldik sptnkne.ws/hYN5 pic.twitter.com/28AWNxRkUp
@Seckin_Deniz retweetledi

Markar Esayan @markaresayan
Göreve başlama töreninde tüm dinlerin ruhani önderleri de hazır bulunuyor. pic.twitter.com/3tMxZPlBS1
@Seckin_Deniz retweetledi

24 TV
   
@yirmidorttv
#CANLI Başkan Erdoğan: Allah bizi milletimize mahcup etmesin pic.twitter.com/zmbAWsES4l
@Seckin_Deniz retweetledi

milliyet.com.tr
   
@milliyet
#SONDAKİKA... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'ye geliyor! İzmir'de 101 pare top atışı yapılıyor. mill.yt/vx63w pic.twitter.com/UAqY6SoyY6
@Seckin_Deniz retweetledi

TRT World Now
   
@TRTWorldNow
Erdogan has become Turkey's first executive president under the new system of governance. Here's how it works trtworld.com/turkey/erdogan… pic.twitter.com/yMHNTEcqQV
@Seckin_Deniz retweetledi

Yeni Şafak
   
@yenisafak
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'den ayrıldı yenisafak.com/gundem/yeni-tu… pic.twitter.com/J5fdch9gPS
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
YAŞ ve MGK kaldırıldı

Xinhua Türkiye
   
@XHTurkey
Çin ve Romanya, altyapı ve finans alanlarındaki işbirliğini derinleştirmeyi kabul etti xhne.ws/z47Ph pic.twitter.com/pqrqHF8AUd
@Seckin_Deniz retweetledi

Yeni Şafak
   
@yenisafak
Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkındaki 634 sayılı KHK, bugün yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırıldı yenisafak.com/gundem/ab-baka…
@Seckin_Deniz retweetledi

Mûberrâ @hucurat_10
Acaba Seni Başkan Yaptırmayacağız Sloganının Mucidi Osman Kavala ve Seni Başkan Yaptırmayacağız Sloganının Uygulayıcısı Selo’ya Gardiyanlar Hayırlı Haberi Verdimi.?
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Defol git dw twitter.com/dw_turkce/stat…

Demirören Haber Ajansı
   
@dhainternet
FETÖ sanığı iş adamı serbest bırakıldı dha.com.tr/r/1588950 pic.twitter.com/oDa6OFi85A
@Seckin_Deniz retweetledi

Xinhua Türkiye
   
@XHTurkey
Bir ruh ressamı! Bu robot 2 dakikada bir çizim yapabilir pic.twitter.com/viopGrCgF1
@Seckin_Deniz retweetledi

Yeni Şafak
   
@yenisafak
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı kapatılarak, her türlü hak ve yükümlülükleri İçişleri Bakanlığına devredildi yenisafak.com/gundem/kamu-du…
@Seckin_Deniz retweetledi

Star Gazetesi 🇹🇷
   
@stargazete
"Başkanım diyebilirsiniz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin töreninin ardından, ilk mesajlarında "Her şey gayet güzel oldu milletin önünde. İnşallah bundan sonraki daha güzel olur." dedi - Başkanım mı diyeceğiz? - Başkanım diyebilirsiniz pic.twitter.com/pmwVj2Z97E
@Seckin_Deniz retweetledi

Ahmet Ay @ahmetay_
"Seni Başkan yapaceiz yapaceiz yapaceiz dedığ mi? Dedığ. Seni Başkan yaptığ mi? Yaptığ. E de haydi xeyirli olsın. Rebbım seni ve ülkemızi korısın." Hacı Mehmet Ali Narin, Başkan Erdoğan 'ın yeminini izledikten sonra.
@Seckin_Deniz retweetledi

Sputnik Türkiye
   
@sputnik_TR
Rusya, yeni bir sinyal bozucu uçak üzerinde çalışıyor sptnkne.ws/hYMx pic.twitter.com/z03LdqMADu
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Hadi ordan alçak twitter.com/thehill/status…

Akşam Gazetesi
   
@Aksam
#BaşkanErdoğan, yemin töreni için TBMM'ye vatandaşların sevgi gösterileri arasında geldi pic.twitter.com/zctyhP6MnX
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Sonsuz Ark: SA5787/SD919: Ahmet Davutoğlu, Siyasî Grafiği ve Ahlaksız Troller sonsuzark.com/2018/03/sa5787…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Sonsuz Ark: SA5639/SD897: Paşaların İki Yüzyılı; Bir Devrin Sonu sonsuzark.com/2018/02/sa5639…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
3 Temmuz 1908'de Resneli Niyazi adlı hainin ihaneti ile başlayan felaket 9 Temmuz 2018'da bu büyük milletin büyük mücadelesi ve zaferi ile tarihe gömüldü... Erdoğan halkının doğrudan seçtiği ilk lider olarak özgürlüğün temsilcisi oldu.... emeği geçen herkesi tebrik ederim..

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
dolar 4.56'ya geri indi.... bakalım bakanlar açıklanınca düşüş hızını nerede kontrol altına alabilecek...

Yaser Emre @yasiremres
Rusya Başbakanı Medvedev Türkiye'de pic.twipic.twitter.com/ITKajXIMFX
@Seckin_Deniz retweetledi

Yaser Emre @yasiremres
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine gelenler arasında Suudi Prensler de var pic.twipic.twipic.twitter.com/ViFWaqyWVS
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
ilginç... twitter.com/SalahRabbani/s…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Buna göre, Merkez Bankası'nın hükümetle ilişkisi, Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği bir bakan aracılığıyla da sağlanabilecek.

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Süper... 703 nolu KHK ile Merkez Bankası başkan yardımcılarının seçiminde "meslekleri ile ilgili olarak en az on yıl çalışmış" ibaresi ile "başkanın (Guvernör) önerisi üzerine müşterek kararla beş yıl süre ile" ibaresi metinden çıkarıldı.

Xinhua Türkiye
   
@XHTurkey
Pakistan'a ait iki uydu, Çin'in Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-2C roketiyle fırlatıldı xhne.ws/WTPpK pic.twipic.twipic.twipic.twitter.com/tyUjlWzLSW
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Hayır yani anlamadığım şu... Erdoğan Ak Parti ve MHP'nin ortak adayı değil miydi, MHP'liler niye ayağa kalktılar da kendi seçtikleri Erdoğan'ı alkışlamadılar... Ne oluyor oralarda Bay Bahçeli?

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
efendileri öyle emretmiştir... twitter.com/sputnik_TR/sta…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Allah yardımcısı oluyor da etrafındakilerin de yardımcı olması gerekiyor Bekir Bey... twitter.com/bybekirbozdag/…

AFP news agency
   
@AFP
#BREAKING Ethiopia, Eritrea sign statement that war 'has come to an end' pic.twitter.com/V8vzluKF5w
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
[...] Herkes bilmeli ki, Fransa'da, düşünme özgürlüğü, eleştirme özgürlüğü, kadın-erkek eşitliği [...] somut olmayan ilkelerdir. Bu prensiplerin sorgulanmasının dini dogmaya dayanarak kabul edilemeyeceği herkes tarafından bilinmelidir.

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
[...] Diğer Müslümanlarımızın büyük çoğunluğunun [...] bildiğini biliyorum, çünkü bu sonbaharda İslam'a bir çerçeve sunacağız. "

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Sen kendi dinine bak şebek.... Emmanuel Macron, " İslam" dan söz ediyor: "Laiklik, herkesin inanma veya inanmama özgürlüğünü garanti etmesini gerektirir. Fakat İslam'ın agresif, radikal bir okuması var. twitter.com/libe/status/10…

samet dogan @sametdgn1
Saç teyze saç... pic.twitter.com/OobLuLjTgU
@Seckin_Deniz retweetledi

Akşam Gazetesi
   
@Aksam
Basın ve Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na devredildi buff.ly/2KY00jw pic.twitter.com/jUTHjZVRgX
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
We made Erdogan the president ian, how are you? twitter.com/ianbremmer/sta…

Akşam Gazetesi
   
@Aksam
Başkan Erdoğan vatandaşları böyle selamladı pic.twitter.com/Yy23aom1fU
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA290/SD44: Gezegenin Tercümanı: Recep Tayyip Erdoğan sonsuzark.com/2013/07/sa290s…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Elhamdülillah... yıkamadılar el öpmeye gidiyorlar... twitter.com/uzunince1yasam…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Korkak; gelemedin... twitter.com/trthaber/statu…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Kutlayalım, senin devletin çöküyor reuters, biz yeni devlet kuruyoruz... We are celebrating, your government is collapsing reuters, we are establishing a new state ... twitter.com/ReutersBiz/sta…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Bir şey soracağım Hasan Bey, 15 Temmuz gecesi uçakta Erdoğan'a "İsterseniz Yunanistan'a geçelim" diyen kimdi? twitter.com/hasandogan/sta…

deryabeyaz 🌐 @goodnightmoond
Mentollü” 😄twitter.com/Seckin_Deniz/s…X
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Bak şimdi, Başbakandın 'Erdoğan' dedim, Cumhurbaşkanı oldun 'Erdoğan' dedim... şimdi kalkıp bana "Başkan de" deme dilim, elim klavyede alışmış Erdoğan'a... düzenimi bozma:)

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Biz Devlet yaparken İngiltere yıkılıyor.... İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johson görevinden istifa etti. twitter.com/Haberturk/stat…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
radyodan dinlesin o:) twitter.com/Jakarandaaa/st…

ANADOLU AJANSI
   
@anadoluajansi
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'ye gelişinde çiçeklerle karşılandı. pic.twipic.twipic.twipic.twitter.com/h2seyhPt6v
@Seckin_Deniz retweetledi

ANADOLU AJANSI
   
@anadoluajansi
Yollarına güller serildi aane.ws/1W4 pic.twitter.com/dHnVu9EJjl
@Seckin_Deniz retweetledi

Turkish Presidency
   
@trpresidency
Presidential Inauguration, to be held at the Presidential Complex, will be broadcast live here @trpresidency starting from 5:50 p.m. pic.twitter.com/mXxaxHb7EN
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
İndirim var mı?:) twitter.com/EsraOzturkIst/…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
sen gol torbası olacaksın hepimiz seyredeceğiz mentollü çocuk:) twitter.com/candundaradasi…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
İnşaallah Başkan Erdoğan'dan yemin sonrası ilk mesaj: "Her şey artık daha güzel olacak. Hayırlı uğurlu olsun" twitter.com/stargazete/sta…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Muhabir : Artık başkanım mı diyeceğiz efendim? Erdoğan : "Başkan" diyeceksiniz. twitter.com/alperaltun/sta…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Çatla euronews... twitter.com/euronews_tr/st…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
şerefsiz satanistler doları 4.59'a fırlattılar Erdoğan yemin ederken... yenileceksiniz şeytanlar...

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Verem ol Câni Gülen, kanser ol Rockefeller, cüzzamlı ol Rothschild... ve sizin bütün satanist uşaklarınız kahrolun sonsuza dek... Büyük Türkiye'nin bütün fedakar ve mücadeleci insanlarının Erdoğan'ı seçmesini ve sistemi değiştirmesini engelleyemediniz... Elhamdülillah

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
@RumeysaKadak Meclis'e girdiğinde Erdoğan'la tokalaşmak yerine eğilen siz miydiniz, öyleyse tebrik ederim:)))

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Ağa yemin etti... Hayırlı olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni sistemi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi...

İbrahim Tığlı @ibrahimtigli
Bir kaç ay önce Etiyopya- Eritre ilikilerinde bir düzelme yaşanacağını söylemiştim. Abiy Ahmed'in Eritre ziyareti ABD başkanının Kuzey kore lideri ile görüşmesinden daha önemli
@Seckin_Deniz retweetledi

Şevket Zaimoğlu @sevketzaim
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişte mevcut bakanlıkların teşkilat kanunlarını kaldıran ve pek çok kanunda değişiklik yapan KHKnın 108. maddesi, 1916 tarihli Darülaceze Nizamnamesini yeni sisteme uyduruyor. Devlette süreklilik esastır :)) pic.twitter.com/OGBFsEVg1R
@Seckin_Deniz retweetledi

ANADOLU AJANSI
   
@anadoluajansi
Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne 22 devlet başkanı katılacak v.aa.com.tr/1198371 pic.twitter.com/wy9ydnK1Lr
@Seckin_Deniz retweetledi

24 TV
   
@yirmidorttv
Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etmek için Meclis'e geldi buff.ly/2q1u3de pic.twitter.com/DlWJRGsOSC
@Seckin_Deniz retweetledi

NTV
   
@ntv
112'yi gereksiz arayanlara para cezası ntv.com.tr/turkiye/son-da… pic.twitter.com/fDqQt0cYbQ
@Seckin_Deniz retweetledi

Star Gazetesi 🇹🇷
   
@stargazete
KHK ile Bakanlıkların teşkilat yasaları lağvedildi bit.ly/2ulnWTU pic.twitter.com/Q4d7Pro7qc
@Seckin_Deniz retweetledi

Uzman Para @uzmanparacom
ECB üyesinden `kur savaşı` uyarısı mill.yt/tq9sr pic.twitter.com/v7cDtPxSu1
@Seckin_Deniz retweetledi

Asst.Prof.Dr.Emete Gözügüzelli @EGozuguzelli
Papazlar kuzeyde tüm kiliseleri tamir için durmadan çalışıyor üstüne onlara istedikleri kiliselerde ayin hakkı tanınıyor! Ya biz Kıbrıs Türkleri! Kusura bakmayın Hristiyanlaştırılan kimliksizleştirilen Türklerden olmayacağız ! Bu sancak Hilal’i ve yıldızı ile herkese mesaj olsun!
@Seckin_Deniz retweetledi

TRT HABER
   
@trthaber
#SONDAKİKA Yeni bakanlar yarın saat 15:00'da yemin edecek. trthaber.com/haber/turkiye/…
@Seckin_Deniz retweetledi

AA Canlı
   
@AACanli
703 Sayılı KHK ile "2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Genel Sekreterliği Kanunu" yürürlükten kaldırıldı.
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Soyguncu nomura geri adım atmış twitter.com/BusinessHTcom/…

TSK
   
@TSKGnkur
Hakkâri kırsalında, güvenlik güçleri tarafından icra edilen hava destekli operasyonda bölücü terör örgütü mensubu silahlı iki terörist etkisiz hale getirilmiştir. tsk.tr/Home/YurticiOl…
@Seckin_Deniz retweetledi

Yeni Şafak
   
@yenisafak
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'de yemin etmesiyle bugün resmen başlıyor. İşte yeni sayfanın açılacağı bu tarihi günün bütün detayları; 📌50 lider yemin töreni için Türkiye'de 📌Özel para basıldıyenisafak.com/video-galeri/g…4pic.twitter.com/7u3m1otvUhUh
@Seckin_Deniz retweetledi

CNN Türk
   
@cnnturk
Irak'taki elektrik krizi büyüyor: Protestolar 3 kente sıçradı buff.ly/2KHxAv5 pic.twitter.com/BkNQe0tRAf
@Seckin_Deniz retweetledi

Akşam Gazetesi
   
@Aksam
Yeni Zelanda, Pasifik'te artan Çin etkisine karşı gözetleme uçağı satın alıyor buff.ly/2NB8ATO pic.twitter.com/M2v4IvvAX9
@Seckin_Deniz retweetledi

Habertürk
   
@Haberturk
#SONDAKİKA Kaza yapan trenin makinistleri o anları anlattı: Sarsıntıyı hissettik ve... hbr.tk/cxUD9u pic.twitter.com/3Km5WSh2g4
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Şerefsiz reuters twitter.com/Reuters/status…

Taha Hüseyin Karagöz @thhsynkrgz
Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh, Erdoğan'ın göreve başlama töreni için Ankara'da Sağ eline dikkat pic.twitter.com/2Tkb7M8Db0
@Seckin_Deniz retweetledi

Reha Muhtar @Reha_Muhtar
Yıllardır mesele AYDIN DOĞAN’ın GÜCÜNE DAYANMADAN etkili yazı yazabilmekti. Aydın Doğan gidince HİÇLEŞTİLER. Bugünün meselesi TAYYİP ERDOĞAN’ın GÜCÜNE DAYANMADAN yazabilmek. İlerde HİÇLEŞMEMEK için. Bana gelince; BEN ZATEN HİÇİM. Bunu anlamaları için TASAVVUFU bilmeleri gerekir:)
@Seckin_Deniz retweetledi

Reha Muhtar @Reha_Muhtar
Şimdi Habertürk gazetesi kapatılınca ‘Reha Muhtar’ın Ahmet Kaya olayında hiçbir suçu yok. Gözlerimle gördüm’ yazını İSMAİL KÜÇÜKKAYA AKŞAM gazetesinde SANSÜRLEYİNCE HİÇ SES ÇIKARMAMANIN ne anlama geldiğini ANLIYOR MUSUN NAGEHAN......
@Seckin_Deniz retweetledi

Reha Muhtar @Reha_Muhtar
28 ŞUBAT GEREKÇELİ KARARINDA belirtildiği gibi AMAÇ REFAHYOL HÜKÜMETİNİN DEVİLMESİ YERİNE MESUT YILMAZ’ın BAŞBAKAN YAPILMASIYDI. Bu OPERASYONUN NERESİNDE BULUNUYORDUNUX SAYIN CEMRE BİRAND?..))
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
"Vay anasını sayın seyirciler" Reha Muhtar buralarda imiş. twitter.com/Reha_Muhtar/st…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Herkesi FETÖ\'cü diye ihbar eden profesör KHK ile ihraç edildi - Memurlar.Net memurlar.net/haber/761135/h…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Temel törene katılacakmış, Erfoğan'a devleti bana teslim et demişti zavallı twitter.com/Haber7/status/…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Nükleer Düzenleme Kurumu'nun teşkilat ve görevleri ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun hükmünde kararname başlığı ile yeni bir KHK yayımlandı. twitter.com/BloombergHT/st…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
CHP ve HDP ve vekil terörizmi... twitter.com/yunuspaksoy/st…

milliyet.com.tr
   
@milliyet
MHP'den Akşener'e suç duyurusu mill.yt/feps6 pic.twitter.com/OSAY2ZWLSc
@Seckin_Deniz retweetledi

Time Balkan @TimeBalkan_
Erdoğan’ın yemin törenine Balkanlardan üst düzey katılım timebalkan.com/erdoganin-yemi… pic.twitter.com/QtXAaj0kFt
@Seckin_Deniz retweetledi

Electronic Intifada
   
@intifada
NATO is an imperial pitbull, regularly stroked by Israel bit.ly/2zk0YCj
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Arayan da fetöcü polisler olunca... Darbe girişinin kilit isimlerinden olan Adil Öksüz'ün Sakarya'da arandığı dönemde İstanbul'da olduğu ortaya çıktı. twitter.com/sputnik_TR/sta…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
ABD ile AB arasındaki tüm otomobil ithalatına gümrük vergilerinin kalkması yoluyla sorunun çözülmesi önerisinde bulunmuş... Alman devleti out office:)

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Manyak bunlar... ABD'nin ilk homoseksüel-dindar büyükelçisi Richard Grenell BMW AG, Daimler AG, Volkswagen AG gibi Alman otomotiv devlerinin CEO'larıyla kapalı kapılar ardında toplantı yapıp

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
ne kadar hoş.... ne kadar romantik.... Bir ekonomi konferansında ''Mesele, ticaret savaşı çıkıp çıkmayacağı değil, zira savaş çoktan başladı'' saptamasını yapan Fransa Maliye Bakanı, ABD Başkanı'nı AB'ye yeni gümrük vergileri getirmemesi yönünde uyardı. twitter.com/sputnik_TR/sta…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Bu dünya için mücadele edilmeli. O yüzden Türkiye'ye geldik çünkü Türkiye'ye inanıyoruz. Yeni bir gücün doğduğunu biliyoruz. Tarihine ve kültürüne inanıyoruz.

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Daha da yaklaşalım, birbirimizi daha iyi tanıyalım, saygı duyalım ve bu yeni dünya için temelleri atmaya başlayalım diye dostluk kollarımızı size uzatıyoruz.

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
"O yüzden Türkiye'ye geldik çünkü Türkiye'ye inanıyoruz. Yeni bir gücün doğduğunu biliyoruz. Dünya iş birliğine, barışa ve eşitliğe dayanan bir denge üzerinde yeni güç odaklarının ve kutuplarının doğacağını, böylece dünyanın yeni bir dengeye kavuşacağını düşünüyorum.

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Türkiye ziyaretinde de övgülerde bulunan Maduro, dünyada yeni güç odaklarının ve kutuplarının doğacağını, böylece dünyanın yeni bir dengeye kavuşacağını belirtmiş:

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Venezuela lideri Nicolas Maduro, sosyal medya üzerinden araç kullanırken çekilen görüntüsünü yayınlayarak: "Şu anda, Venezuela’nın dostu ve yeni çok kutuplu dünyanın lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin etme törenine katılmak için Türkiye’ye seyahat ediyorum" twitter.com/Haberturk/stat…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Kıvrana kıvrana vereceksiniz uçaklarımızı... ABD'nin NATO temsilcisi Kay Bailey Hutchinson, NATO Zirvesi öncesi konuşmuş: "F-35 savaş uçakları S-400 savunma sistemlerinin kurulu olduğu bir Türkiye'ye gidemez..."

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Gerizekalı sen, NATO konsepti gereği darbelerle, terörle parçalamaya çalışıyorsun Türkiye'yi Rusya saygı duyuyor, Türkiye'nin güçlenmesi işine gelmiyor... ABD'den Türkiye çıkışı: "Rusya, Türkiye'yi NATO'dan koparmaya çalışıyor" twitter.com/HaberturkTV/st…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Japon sahtekarlığı... "Nissan'dan yakıt tüketimi verilerinde 'hile' itirafı " twitter.com/sputnik_TR/sta…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Kuzey Kore ise, yeni dönemde ABD ile sıcak diyaloglar içine girecektir. Zengin Arap Ülkelerinin Türkiye Politikaları zaten değişmişti, onlar şimdi İran'la ilgili şiddet içermeyen politik kompozisyon oluşturuyorlar.

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Arap Ülkeleri -yine eskisi gibi,ama bir süreliğine,demokratik düzenlemeler hızla artana kadar -Dünya'nın 'kişiliksiz ülkeleri' olmaya devam edecekler. Seçkin Deniz, 23.04.2008, Sistematik Analizler 61 sonsuzark.com/2013/09/sa397s…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Son olarak Japonya, Güney Kore ve Hindistan söz konusu yeni yapılanmanın dışında kalmaktan kurtulamayacaklardır. Çünkü; bu üç ülkenin yapacağı hiç bir katkı söz konusu güçlerin ihtiyaç duyacağı kadar hayati bir önem taşımayacaktır.

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Sonsuz Ark: SA311/SD49: Kronik Parçalanmanın Kökenleri ve Türkiye'de İnşâ Edilen İki Tür İnsan Modeli sonsuzark.com/2013/07/sa311s…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Sonsuz Ark: SA684/SD128: Neo Türkiye: Yükseklik Korkusuna Yer Yok sonsuzark.com/2014/05/sa684s…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Sonsuz Ark: SA970/SD185: Yaşlı Küre’de Kaotik Dönem ve Yeni Binyıl İçin Denge Arayışı’nda Spesifik Bir Soru: ”Türkiye Durdurulabilir mi?” sonsuzark.com/2014/11/sa970-…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Seçkin Deniz, 26.11.2009 sonsuzark.com/2015/02/sa1182…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
İsrail’in Batı’nın sırtında Fas’tan Hindistan’a uzanan topraklarda hâkim olmak gibi bir vizyona sahip olduğu düşünülürse, Batı Cephesi’nin İran’ı neden önemsediğini,

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Afganistan ve Pakistan ile ilgili kanlı senaryoların tüm başarısızlıklarına rağmen neden ısrarla uygulanmak istendiğini, Batı’nın neden İsrail’in omzundan İran’a ateş ettiğini anlamak kolaylaşacaktır.”

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
"Batı Cephesi’nin ana hedefi Güney Asya’da İran, Pakistan ve Afganistan üzerinden Hindistan’a ulaşarak güvenlikli bir güney şeridi oluşturmak ve bu alanlarda Rus-Çin etkisine karşı çıkarlarını korumaktır.

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Sonsuz Ark: SA5638/SD896: Sürdürülebilir Diplomasi ve Türkiye'nin Proaktif Dış Politikası sonsuzark.com/2018/02/sa5638…

Fahrettin Altun
   
@fahrettinaltun
Neyi anladım biliyor musunuz? Bunlar sadece "bu düzene dokundurtmayız" mesajı vermiyorlar, aynı zamanda bu milletin kahir ekseriyetini cahil ve kültürsüz görüyorlar. KÜLTÜREL ALAN DA DEMOKRATİKLEŞMELİ başlıklı yazım... sabah.com.tr/yazarlar/fahre…
@Seckin_Deniz retweetledi

T.C.Cumhurbaşkanlığı
   
@tcbestepe
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşecek olan ‘Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni’ni saat 17:50’den itibaren @tcbestepe ve @RT_Erdogan hesaplarından canlı olarak izleyebilirsiniz. pic.twitter.com/YPaOS3864D
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Engel olamadınız DW, sizi yendik:) twitter.com/dw_turkce/stat…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Dolar 4.51'de BIST 100.479 'da

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Dolar 4.51'de

Enerji Enstitüsü @enerjienstitusu
Irak’tan bir heyet elektrik kesintisini çözmek için İran’a gitti bit.ly/2KFOD0g pic.twitter.com/1CjNWEg343
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Yarın için yaptığım çeviri İngiltere'de artık ulusal utanç düzeyine ulaşmış kadın ticaretine yönelikti... medeniyetin beşiği dedikleri İngiltere iğrenç bir lağım çukuruna dönüşmüş durumda sonsuzark.com/search/label/%…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA6464/ÇY12-EÖRS9: Kapatın Gözlerinizi ve Düşünün... Emine Örs sonsuzark.com/2018/07/sa6464…
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA6463/SD1054: Soğuktan 'Beş Gözü' Getirme Zamanı?- Seçkin Deniz sonsuzark.com/2018/07/sa6463…
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA6462/KY1-CÇ521: Gereksinim - Cemal Çalık @gezgin07 sonsuzark.com/2018/07/sa6462…
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA6461/KY69-EY150: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili @ErhanYalvac1 sonsuzark.com/2018/07/sa6461…
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA6460/KY58-GÖKA116: 24 Haziran’da Millet Ne Söyledi? (II) - Erol Göka @erolgoka sonsuzark.com/2018/07/sa6460…
@Seckin_Deniz retweetledi

Habertürk
   
@Haberturk
Münbiç ile Tel Rıfat sınırında sevkiyat yoğunluğu haberturk.com/son-dakika-mun…
@Seckin_Deniz retweetledi

Milliyet Yazarlar @milliyetyazar
ABD, Karayılan ve Bayık’ı gözden çıkardı | Tunca Bengin yazdı... mill.yt/7s98t pic.twitter.com/x5fCegjaaw
@Seckin_Deniz retweetledi

Nil @Jakarandaaa
Lübnanlı Belediye Başkanı, şehrini tanıtmak ve Lübnan'ın modern bir yer olduğuna dikkat çekmek için şortlu polis kızları koymuş sokaklara. Kıyafeti modernlik gören aşağılık kompleksli Ortadoğu kafası. twitter.com/BBCWorld/statu…
@Seckin_Deniz retweetledi

Habertürk
   
@Haberturk
Hollanda ile İran arasında 'sınırdışı' krizi! haberturk.com/hollanda-ile-i…
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Bu iki listeyi kim hazırladı merak ediyorum... Listelerin bir tanesi tamamen dalga geçmek üzere, eski bazı fetöcüleri de içerecek şekilde hazırlanmış.... haber yapmışsınız ilginç... twitter.com/memurlarnet/st…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Demokrasi ve Faşizm arasındaki kalın fark.. Kemal Kılıçdaroğlu, basına kapalı olarak gerçekleştirilen grup toplantısında, şöyle konuştu: "Medyaya çıkacak arkadaşlar, grup başkanvekillerine bilgi versinler. Grubumuz disiplin içinde hareket etmeli, herkes parti disiplinine uymalı.

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Parti içi tartışmalar parti içinde kalmalı. Herkesin kafasına göre konuşmasını doğru bulmuyorum."

Yeni Şafak
   
@yenisafak
Türkiye ve ABD arasındaki anlaşmaya rağmen PKK işgal ettiği Münbiç’ten henüz çekilmedi. Münbiç halkı, Türkiye’nin müdahale edip kenti teröristlerden temizlemesini istiyor yenisafak.com/dunya/turkiye-…
@Seckin_Deniz retweetledi

AA Canlı
   
@AACanli
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: "(Tren kazası) 24 vatandaşımız yaşamını yitirmiştir"
@Seckin_Deniz retweetledi

Sputnik Türkiye
   
@sputnik_TR
Brezilya'da mahkeme, yolsuzluktan hüküm giyen Lula'nın serbest bırakılma talebini önce kabul edip sonra reddetti sptnkne.ws/hY3G pic.twitter.com/FAtAaZqrSO
@Seckin_Deniz retweetledi

The Hill
   
@thehill
Trump NATO envoy: Russia is trying to "flip" Turkey hill.cm/Y3IlK8u pic.twitter.com/7d9WgMNF6h
@Seckin_Deniz retweetledi

Sputnik Türkiye
   
@sputnik_TR
Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için Ankara'ya geliyor sptnkne.ws/hYqb pic.twitter.com/WtkrpPHMzS
@Seckin_Deniz retweetledi

ANADOLU AJANSI
   
@anadoluajansi
Yeni havalimanına taşınma için ikinci faz eğitimlere başlandı aane.ws/1UP pic.twitter.com/Gm5chJb203
@Seckin_Deniz retweetledi

The Hill
   
@thehill
Indiana judge rules Cannabis Church can't use weed as a religious sacrament hill.cm/xGGDz0n pic.twitter.com/XAsMuJnKbT
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Vay alçaklar twitter.com/TimesofIsrael/…

Sputnik Türkiye
   
@sputnik_TR
İngiltere'de Brexit Bakanı istifa etti sptnkne.ws/hY3U pic.twitter.com/zTaUOSNTlL
@Seckin_Deniz retweetledi

milliyet.com.tr
   
@milliyet
Kuveyt ve Katar Emirleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telgrafı gönderdi mill.yt/kc3dy pic.twitter.com/cvR6WlfHOV
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Abd nşn örgütleri aynı şekilde çalışır twitter.com/euronews_tr/st…

İbrahim Tığlı @ibrahimtigli
Yeni dönemde Türkiye-Afrika ilişkilerinde önemli bir yükseliş olacaktır. Türkiye yükselirken Afrika da yükselecektir...
@Seckin_Deniz retweetledi

Turgut Alp Boyraz @turgutalpboyraz
'Ne ABD ne İran, yaşasın tam bağımsız Irak' gibi birşey demiş.. Sadr, ABD ile görüşmelerin kesilmesini istedi: "Tüm siyasi grupların, hükümet koalisyonları ve sonrası için ABD ve komşu ülkelerle görüşmeleri kesmesi gerekiyor." v.aa.com.tr/1198245
@Seckin_Deniz retweetledi

Hüseyin Bozan @huseyinbozan
Yerel kaynaklar: ABD öncülüğündeki Koalisyon Güçleri, Semalke/Fiş Habur sınır kapısından terör örgütü YPG/PKK'ya silah, mühimmat ve savaş aletleri yüklü 200 tır gönderdi.
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Kuşku bazen hayatta tutar, bazen de yapabileceğini sınırlar... Adı açıklandığında verdiği tepki yüzünden değerini yitirmişti gözümde... Sevincinden kendini kaybetmiş rahatsız edecek düzeyde Erdoğana teşekkür etmişti defalarca... twitter.com/vekilsavunman/…

Yusuf Özhan
   
@Yusuf_Ozhan
Alman BILD: Almanya, İran’a 300 milyon avro nakit para yolladı twitter.com/mdubowitz/stat…
@Seckin_Deniz retweetledi

Yusuf Özhan
   
@Yusuf_Ozhan
Tüm hengamede İsrail'e yakın kaynaklar Almanya'yı da sıkıştırmayı ihmal etmiyor: Suriye rejiminin kullandığı kimyasal taşıyan İran yapımı roketlerde Alman yapımı elektronik devreler kullanılıyor twitter.com/EliLake/status…
@Seckin_Deniz retweetledi

Turgut Alp Boyraz @turgutalpboyraz
FilistinBaşkanı Abbas:"Arap kardeşlerimiz bize,YüzyılınAnlaşması'na karşı olduklarını söyledi" Acaba gerçekten karşılar mı?Sanmıyorum,sadece gerçek niyetlerini kamuoyuna açıklayabilecek kadar dürüst değiller YüzyılınAnlaşması ne diye merak edenler için: aa.com.tr/tr/dunya/yuzyi… pic.twitter.com/FpScU6lMx8
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Davutoğlu, önce Erdoğan'ı yanılttı; o dönemde Erdoğan ona güvendiği içn biz de güvendik... şimdi kalkıp o günlerde yazılıp çizileni kişisel olarak yorumluyorlar... iki davutoğlu vardı, hatta üç... güç içindekini açığa çıkardı hepsi bu twitter.com/recepsenay/sta…

Newsweek
   
@Newsweek
Police were called after a woman confronted Steve Bannon in a bookstore bit.ly/2MTc3vK pic.twitter.com/RqgIzlEk1u
@Seckin_Deniz retweetledi

Yeni Şafak
   
@yenisafak
ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'yi de kapsayan çelik ticaretindeki vergilere rağmen sektörün üretimi, yüzde 4,3 artarak 15,9 milyon tona ulaştı. yenisafak.com/ekonomi/trumpa…
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Trump bu kez emzirmeyi teşvik eden düzenlemeleri kaldırma çabasıyla bebeklerin ve annelerin düşmanı rolünü oynuyormuş... theguardian.com/us-news/2018/j… twitter.com/guardian/statu…

ANADOLU AJANSI
   
@anadoluajansi
Misafirlere, darphane tarafından özel bastırılan ve arka yüzünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve törene ilişkin enstantanelerin bulunduğu 1 liralardan hediye edilecek. Tören gününe özel pul bastırılacak
@Seckin_Deniz retweetledi

ANADOLU AJANSI
   
@anadoluajansi
Konuk devlet başkanları onuruna verilecek akşam yemeğinde, eski Almanya Şansölyesi Gerhard Schröder ve Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid Gannuşi gibi Erdoğan'ın özel dostları da yer alacak
@Seckin_Deniz retweetledi

DAILY SABAH
   
@DailySabah
FETÖ plot against Turkish businessmen in South Africa thwarted sabahdai.ly/jCk0pU
@Seckin_Deniz retweetledi

elif @elifea__
Tetikçilik yerine gazetecilik yapsaydın yayın yasağının haber yasağı olmadığını bilirdin twitter.com/mirguncabas/st…
@Seckin_Deniz retweetledi

Yusuf Alabarda @yusufalabarda
Meral Akşenerin seçim kampanyası etkisini göstermiş, gurur duyabilirsiniz Meral Hanım @meral_aksener ⁦@Tika_Turkey⁩ İsrail’den TİKA’nın faaliyetlerine sınırlama hazırlığı ⁦@anadoluajansi⁩ v.aa.com.tr/1198122
@Seckin_Deniz retweetledi

Star Gazetesi 🇹🇷
   
@stargazete
İsrail savaş uçaklarının Suriye’nin Humus kentinde, Esad rejimine ait hava üssünü bombaladı buff.ly/2L35ard pic.twitter.com/8M5mcFCdvU
@Seckin_Deniz retweetledi

Al Jazeera English
   
@AJEnglish
Recep Tayyip Erdogan set to be sworn in as Turkey's first executive president aje.io/nasuf pic.twitter.com/YMIVGg2HZG
@Seckin_Deniz retweetledi

ANADOLU AJANSI
   
@anadoluajansi
Görevli ve davetlilerle yaklaşık 10 bin kişinin katılım sağlayacağı törene öğretmen, itfaiye eri, muhtar, esnaf, maden işçisi, diş hekimi gibi toplumun değişik kesimlerinden vatandaşlar da davet edildi
@Seckin_Deniz retweetledi

Avni BİLGİN @AvniBilgin
«Erdoğans dumme Anhänger, die sich vor die Panzer werfen». Mit derartigen Aussagen haben hiesige Medien die türkische Zivilbevölkerung verschmäht, die sich für die türkische Demokratie aufgeopfert haben. NIEMALS VERGESSEN, bei der Lektüre dieser pseudodemokratischen Gauner... pic.twitter.com/mvpzsoZOTH
@Seckin_Deniz retweetledi

ANADOLU AJANSI
   
@anadoluajansi
Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atılışı yapılacak. Ayrıca hava, kara ve deniz komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında da 101'er pare top atışı gerçekleştirilecek
@Seckin_Deniz retweetledi

ANADOLU AJANSI
   
@anadoluajansi
Erdoğan, TBMM'de yapılacak yemin töreninin ve Anıtkabir ziyaretinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Süvari Birliği eşliğinde giriş yapacak ve mehter marşlarıyla karşılanacak
@Seckin_Deniz retweetledi

ANADOLU AJANSI
   
@anadoluajansi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görkemli tören düzenlenecek aane.ws/1UE pic.twitter.com/SF6qCaKnpw
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
...hayat biraz da hayal ettiklerin olmadığında olanı hazmedebilme sanatıdır...

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA6464/ÇY12-EÖRS9: Kapatın Gözlerinizi ve Düşünün... Emine Örs sonsuzark.com/2018/07/sa6464…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA6463/SD1054: Soğuktan 'Beş Gözü' Getirme Zamanı?- Seçkin Deniz sonsuzark.com/2018/07/sa6463…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA6462/KY1-CÇ521: Gereksinim - Cemal Çalık @gezgin07 sonsuzark.com/2018/07/sa6462…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA6461/KY69-EY150: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili @ErhanYalvac1 sonsuzark.com/2018/07/sa6461…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA6460/KY58-GÖKA116: 24 Haziran’da Millet Ne Söyledi? (II) - Erol Göka @erolgoka sonsuzark.com/2018/07/sa6460…

Fox News
   
@FoxNews
NATO defense spending in U.S. dollars. pic.twitter.com/sGPR3PbGwe
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Su kaynaklarını-elektirik sistemlerini, havaalanlarını, istasyonları, otobanları, büyük sanayi tesislerini, Aselsan gibi stratejik değeri yüksek yerleri koruyun

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Tren kazası bir sabotaj olma ihtimaline sahip.... FETÖ bu hafta ve sonrasında sabotajlarına, saldırılarına devam edecek gibi görünüyor; rutin olan olmayan tüm kontroller bunların önünü kesebilir... Mahalle bekçilerini organize edin ek olarak...

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Eren Erdem de dışarıda görüşürz diye mesaj göndermiş bugün Silivri'den twitter.com/osmanpasa2023/…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
medneiyet ve insan twitter.com/OttomanArchive…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA5675/SD903: Norm, Normal ve Normalleşme Nedir? Normları Kim Belirler? sonsuzark.com/2018/02/sa5675…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
19 Mayıs 2016 Perşembe SA2923/TG192: Putin, Merkel'i Devirmek İçin Komplo Kuruyor sonsuzark.com/2016/05/sa2923…

Star Gazetesi 🇹🇷
   
@stargazete
Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın Beştepe'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne 22 devlet başkanı katılacak buff.ly/2u3mkia pic.twitter.com/gpX3quAEq6
@Seckin_Deniz retweetledi

ANADOLU AJANSI
   
@anadoluajansi
#İsrail'de 11 Haziran'da gözaltına alınan Ebru Özkan'la ilgili iddianame hazırlandı aane.ws/1fg pic.twitter.com/foheTV1mMo
@Seckin_Deniz retweetledi

Sputnik Türkiye
   
@sputnik_TR
Suriye hava savunma kuvvetleri, Humus’taki hava üssüne yapılan füze saldırısını püskürttü sptnkne.ws/hYzB pic.twitter.com/rvZPkxCI7W
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Yarına hazırladığım çeviri ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zellanda arasında kurulan Five Eyes-Beş Göz istihbarat ağı ile ilgili.... meraklısı 00:04'te @SonsuzArk 'tan okuyabilir.. sonsuzark.com

TRT World
   
@trtworld
Ebru Ozkan, a Turkish citizen who went to Jerusalem as a tourist, has been detained by Israeli authorities since June 11 over 'terrorism-related' offences. Her detention has been extended 4 times pic.twitter.com/viXft2N7J0
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
kes zırıltıyı... kibirle ilişkilendirerek Fahrettin Altun'un verdiği net tepkiyi zayıflatma çabasına girme.... bir trol olarak her şeyiylşe ortada olan birine trol edeme edepsizliğin de kirli ruhunu deşifre ediyor senin... twitter.com/karakemal007/s…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Allah rahmetini esirgemesin... twitter.com/zeynepduygud/s…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Arkadaşlar ben valilik, polis, asker falan anlamam . Erdoğan'ın sesini duymak istiyorum ekranlarda...
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Ben aslında hepimiz kadar cesur hepimiz kadar korkak olan o insanların o kahramanlıklarını seviyorum köprüde, tank önünde, uçak karşısında
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Twitter günlüklerimde 15 Temmuz sonsuzark.com/2018/07/sa6458… twitter.com/Seckin_Deniz/s…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Devletin yeniden yapılanmasında işe yarar mı, okur musun Erdoğan? Sistem, Kırılmalar, Ayrışma, Yeniden Yapılanma(*) sonsuzark.com/2012/09/sa66sd…
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Okumuş mudur acaba? twitter.com/Seckin_Deniz/s…

euronews Türkçe
   
@euronews_tr
#sondakika Tayland'da mağarada mahsur kalan çocukları kurtarma operasyonunu yürüten yetkili 4 çocuğun güvenli bir şekilde çıkarılıp hastaneye sevkedildiğini açıkladı bit.ly/2udtmA1 pic.twitter.com/PVzsJtyHIv
@Seckin_Deniz retweetledi

euronews Türkçe
   
@euronews_tr
Japonya Başbakanı Abe: Zamanla yarışıyoruz bit.ly/2zkSc6X
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Ben Silivri zindanından yarınlara umutla bakıyorum. İftiralarla buraya kapatıldım. Ama bu değişik insanlar benim tutsak, kendilerinin de özgür olduğunu sanıyor. Durum tam tersi. Dışarıda görüşmek üzere."

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Ne demek istiyor acaba, rüya(!) mı gösterdiler? Eren Erdem avukatlarıyla mesaj göndermiş "Herkese selamlar, Silivri'de her şey yolunda, ama ülkede yolunda gitmeyen şeyler var. Avukat arkadaşlarım halkta bir umutsuzluk başgösterdiğini söylüyor. Bunu asla kabul etmiyorum. twitter.com/mynet/status/1…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
İslamı tahrif seyahati... yaklaşık 1000 yıl önce bu seyahat(!) nasıl mümkün oldu? twitter.com/Mecra/status/1…

Yunus Paksoy @yunuspaksoy
Hala akıllanmadılar... Almanya Futbol Federasyonu Başkanı, Mesut Özil’den Erdoğan fotosuyla ilgili savunma istiyor twitter.com/welt/status/10…
@Seckin_Deniz retweetledi

AA Canlı
   
@AACanli
Başbakanlık tarafından, Tekirdağ'da meydana gelen tren kazasıyla ilgili geçici yayın yasağı getirildi.
@Seckin_Deniz retweetledi

Dr Kerem Kınık
   
@drkerem
Çorlu #trenkazası’nda yaralanan hastaların sevk edildiği hastanelerimizdeki kritik kan stoklarımız. Kan ihtiyacı anonslarına itibar etmeyin, ancak Çorlu Kızılay Kan Bağış birimimiz de olası durumlar için açılmıştır pic.twitter.com/xXUX7aAVdG
@Seckin_Deniz retweetledi

Yusuf Akbaba @ssysfakb
Hakkınız ödenmez pic.twitter.com/u4e8qJN50j
@Seckin_Deniz retweetledi

BBC News Türkçe
   
@bbcturkce
Sağlık Bakanlığı: İlk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 73 kişi yaralandı Ulaştırma Bakanlığı: Aşırı yağışlarla menfez ve ray arasındaki toprak boşalmış bbc.in/2KEfr13
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Tren kazasında ölenlere rahmet yaralılara şifa diliyorum, yakınlarına sabırlar tavsiye ediyorum... twitter.com/ntv/status/101…

Halim Selim @Observer2200
Bu hesap aslında kadınlardan neler beklediğini, zihnindeki fantezi dünyasının çerçevesini satırlara dökmüş... Beklentilerinde evlenmek yok, öyle takılmak istiyor... twitter.com/tuhafamagercek…
@Seckin_Deniz retweetledi

NTV
   
@ntv
Bakanlık: Yağış nedeniyle menfez altı toprak kayması oldu ntv.com.tr/galeri/turkiye… pic.twitter.com/uOFBIdckFe
@Seckin_Deniz retweetledi

Dr Kerem Kınık
   
@drkerem
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treni, vagonlarından bir kısmı aşırı yağış nedeni ile raydan çıkması sonucu devrildi. Kızılay Trakya Bölge Afet Ekiplerimiz kazaya müdahale için sahadalar.
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Bu prangaları Türkiye'de yakaladığınız veya yakalayacağınız kadın erkek mossad ajanlarına vurun...hem de hemen twitter.com/yenisafak/stat…

Halim Selim @Observer2200
Sağ ele güneş, sol ele ay verilen kadim ezoterik öğretiler... ve “ölmeden önce ölünüz” pic.twipic.twipic.twipic.twitter.com/EEk5gvSj10
@Seckin_Deniz retweetledi

TRT HABER
   
@trthaber
#SONDAKİKA İstanbul Kapıkule seferini yapan trenin bir vagonu raydan çıktı. Yaralılar var. trthaber.com/haber/turkiye/…
@Seckin_Deniz retweetledi

Sonsuz Ark @SonsuzArk
Sonsuz Ark: SA6454/SD1052: ABD Ordusu'nda Arayışlar: Taktikler ve İnsan Faktörü sonsuzark.com/2018/07/sa6454…
@Seckin_Deniz retweetledi

Sonsuz Ark @SonsuzArk
Sonsuz Ark: SA6453/KY26-CA196: Yaşlı Ergenliğin Kuşkuları sonsuzark.com/2018/07/sa6453…
@Seckin_Deniz retweetledi

Sonsuz Ark @SonsuzArk
Sonsuz Ark: SA6452/KY69-EY148: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili sonsuzark.com/2018/07/sa6452…
@Seckin_Deniz retweetledi

Sonsuz Ark @SonsuzArk
Sonsuz Ark: SA6451/KY58-GÖKA115: 24 Haziran’da Millet Ne Söyledi? (I) sonsuzark.com/2018/07/sa6451…
@Seckin_Deniz retweetledi

ANADOLU AJANSI
   
@anadoluajansi
Başbakan Yıldırım vatandaşı intihardan vazgeçirdi aane.ws/1f2 pic.twitter.com/3xOCFUztT1
@Seckin_Deniz retweetledi

mehmet koç @mehmet_koch
İran SAVAŞ EKONOMİSİ uygulamasına geçiyor. Devrim Rehberi Hamenei’nin talimatıyla Savaş Ekonomisi Merkezi kuruluyor. تشکیل اتاق جنگ اقتصادی به دستور خامنه‌ای radiozamaneh.com/402403
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Abd ve Imf köleliğini kutluyorlar Tunus'un.... twitter.com/StarDisHaberle…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Ben de.) twitter.com/sabihadogann/s…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
.) twitter.com/sabihadogann/s…

Star Dünya @StarDisHaberler
Tayland'da mağarada mahsur kalan 13 kişilik futbol takımını kurtarma operasyonu başladı: 🏊‍♂️Çocuklar 4 gruba ayrıldı 🏊‍♂️Her seferde tek çocuk 2 dalgıçın eşliğinde hareket edecek 🏊‍♂️Mağaradaki su seviyesi 30 cm kadar düşürülbuff.ly/2m3oslGFpic.twipic.twipic.twipic.twitter.com/O1kz8mdrhxrhx
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
bence de twitter.com/MilatGazete/st…

Timeturk
   
@timeturk
#Suriye'de hangi sınır kapısı kimin elinde? timeturk.com/suriye-de-hang…
@Seckin_Deniz retweetledi

Star Gazetesi 🇹🇷
   
@stargazete
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çevreyi kirleten bin 190 tesisin faaliyetine son verdi buff.ly/2ufQvSi pic.twitter.com/xrXkKXXQM0
@Seckin_Deniz retweetledi

CNN Türk
   
@cnnturk
Son fotoğrafı bu oldu: Üç Youtuber feci şekilde can verdi buff.ly/2udqxPG pic.twitter.com/E7uxtlXjt1
@Seckin_Deniz retweetledi

Kurdistan24 Türkçe
   
@K24Turkce
#VİDEO- Sason'un kaderi "çilek"le değişti #Batman'ın Sason ilçesinde yaklaşık 10 yıl önce tütüne alternatif olarak yetiştirilmeye başlanan ve çok sayıda ailenin geçim kaynağı olan çilek ABD ve #Avrupa ülkelerine gönderiliyor pic.twitter.com/NBbI5H54Pi
@Seckin_Deniz retweetledi

ANADOLU AJANSI
   
@anadoluajansi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün içinde “Uzun Cevdet” olarak tanınıyor. Örgütün elebaşı Gülen’in 'Mebruke' isimli yeğeniyle evli FETÖ'nün sır kutusu Cevdet Türkyolu Pensilvanya'da emlak zengini oldu aane.ws/10Z pic.twitter.com/Vo5Z8j7DKn
@Seckin_Deniz retweetledi

Agence France-Presse
   
@afpfr
La Turquie limoge 18.000 fonctionnaires avant l'investiture d'Erdogan u.afp.com/oWB9 par @RazAkkoc #AFP pic.twitter.com/li7qDCcv0O
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
- 4 Vali Yardımcısı ve 4 Kaymakam meslekten ihraç edildi. - Emniyet Genel Müdürlüğünden 8 bin 998 personel ihraç edildi. - Jandarma Genel Komutanlığından 649 subay, astsubay ile uzman çavuş ihraç edildi. aa.com.tr/tr/gunun-basli…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
OHAL kapsamındaki 701 sayılı KHK ile: - Kara Kuvvetlerinden 3 bin 77, Deniz Kuvvetlerinden bin 126, Hava Kuvvetlerinden bin 949 subay ve astsubay ihraç edildi. - Adalet Bakanlığından aralarında hakim adayı, infaz ve koruma memurlarının da bulunduğu 1052 kişi ihraç edildi.

Sağlık ve Spor @Saglik_ve_Spor
Doğal ağrı kesiciler.. pic.twitter.com/mr2TbXqVxJ
@Seckin_Deniz retweetledi

Enveryan @enveryan
Zeka demiş 😄😅 Sade bir soru ve merak: Erdoğan yerine Mustafa Kemal yazsalar, Erdoğan karikatürleri yerine de Mustafa Kemal karikatürü çizseler tepkileri ne olurdu acabatwitter.com/eacarer/status…fo
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında 701 sayılı kanun hükmünde kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. KHK ile çeşitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 personel kamudan ihraç edildi.

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
701 nolu KHK ile göreve iade edilen askerler de var... ntv.com.tr/galeri/turkiye…

NTV
   
@ntv
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönem mesaisine 'NATO' ile başlayacak ntv.com.tr/turkiye/cumhur… pic.twitter.com/kmnsAF3gOp
@Seckin_Deniz retweetledi

Savaş Dünyası Koleksiyon🎖 @SDKoleksiyon
Almanların Stalingrad’dan geri çekilirken; hareket edemeyecek kadar kötü durumda olan ve geride bırakmak zorunda kaldıkları: “terk edilmiş sakatlar”... pic.twitter.com/0LIWCVn9Q2
@Seckin_Deniz retweetledi

NTV
   
@ntv
Son OHAL KHK'sı ile ihraç edilenlerin tam listesi ntv.com.tr/galeri/turkiye… pic.twitter.com/O5L5pu8OCn
@Seckin_Deniz retweetledi

Nedim Şener @nedimsener2010
İşte ‘Tiyatro’ budur pic.twipic.twitter.com/p9rB0FrljR
@Seckin_Deniz retweetledi

ahmet selim özkan @asozkan61
Geçenlerde bir özel harekatçıya genel anestezi verdim. Uyanırken “erleri göndermeyin çatışmaya, onların bekleyenleri vardır” dedi ve gözleri yaşardı. Tabiki bizim de. Özgürlüğün bedeli çok pahalı. Sıcak evlerinizde oturmanın bedelini ödeniyor bilin ve ona göre teröre mesafe koyun
@Seckin_Deniz retweetledi

Agence France-Presse
   
@afpfr
"Aujourd'hui est le grand jour" : l'opération d'évacuation des douze enfants et de leur entraîneur de football coincés dans une grotte inondée en Thaïlande depuis 15 jours a finalement débuté dimanche u.afp.com/oWXr #AFP pic.twitter.com/h7bymVp4lw
@Seckin_Deniz retweetledi

euronews Türkçe
   
@euronews_tr
Fransa Anayasa Mahkemesi, 1789 Fransız Devrimi'nin sembol kavramlarından Kardeşlik (Fraternite) prensibine dayandırarak aldığı kararla Fransız sığınmacıları yasadışı yollarla sınırdan geçiren çiftçi Cedric Herrou'nun yargılanamayacağına hükmetti. bit.ly/2NyMgKL
@Seckin_Deniz retweetledi

Akşam Gazetesi
   
@Aksam
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı: Trump’a hala güveniyoruz bit.ly/2Nz1C1R pic.twitter.com/eRjwxZcIHf
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
apandisit de var, ama alınıyor alınınca da kalmıyor:) twitter.com/Tanolcayy/stat…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
akademisyen dediğin kabadır, bir tek yazısı yok aleme fayda getiren, kalkmış bizim yazarımıza orientalist batılı konsepti ile yaklaşıyor:) twitter.com/Tanolcayy/stat…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
aynı şeyi söylemiyoruz bay akademisyen.... ben olmayan şey patlamaz diyorum, sen patlamış olandan bahsediyorsun:) twitter.com/Tanolcayy/stat…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA6459/KY71-ATANTİK22: İnsan Bu Suçlu… - Abdulaziz Tantik sonsuzark.com/2018/07/sa6459…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA6458/SD1053: Seçkin Deniz Twitter Günlükleri 357 (17-22 Temmuz 2016) sonsuzark.com/2018/07/sa6458…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA6457/KY13-AO189: Ön Lisans- Lisans -Yüksek Lisans Furyası ve FETÖ - Adnan Onay @adnanonay sonsuzark.com/2018/07/sa6457…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA6456/KY69-EY149: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili - @ErhanYalvac1 sonsuzark.com/2018/07/sa6456…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA6455/KY37-AZ296: Kritik Süreç: Erdoğan’ı Tatsız Bir Seçime Zorlayacaklar!.. - Ardan Zentürk @ardanzenturk sonsuzark.com/2018/07/sa6455…


Göktürk @Dirilis_2023
Özgür Suriye Ordusu Askeri ve Osmanlı İmparatorluğu Haritası. pic.twitter.com/DbCKJME1cu
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
almışlar diyorum, o damar yok.... ailesi çocukken alıyor... twitter.com/Tanolcayy/stat…

Savaş Dünyası Koleksiyon🎖 @SDKoleksiyon
II. Dünya Savaşı sırasında Almanların safında savaşan Hırvat SS lejyonlarına ait propaganda afişleri. pic.twipic.twipic.twitter.com/c3ISOq0qKb
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
İmparatorlar kulübü twitter.com/zeynepduygud/s…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
May... felaket aşağılanıyor twitter.com/thesundaypeopl…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
ama önce o damar var mı cari olarak.... yoksa doğuştan geldiği halde mümkün olan en küçük algılama çağında azar azar kesip aldılar mı?... hani var olan patlar, önce varlığını ispatlaman lazım:) twitter.com/Tanolcayy/stat…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
yok ben illüzyonun aslında 'aydın' konseptli 'seviye' dizaynını çektim aldım oradan sizinkine paralel olarak:) twitter.com/yasartaskinkoc…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
sapının az üstünden kesmişler; aydın etiketi ile piyasaya sürüyorlar:) twitter.com/yasartaskinkoc…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
700 nolu KHK da uyum Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum amacıyla bazı kanun ve KHK'lerde değişiklik yapıyor haberturk.com/tv/gundem/habe… pic.twipic.twitter.com/piChobqoKv

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
700 nolu KHK da uyum Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum amacıyla bazı kanun ve KHK'lerde değişiklik yapıyor haberturk.com/tv/gundem/habe… pic.twitter.com/FZ50rhmjQZ

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
onun bir hayatı yok çünkü.... ona gör diyorlar , görüyor, konuş diyorlar konuşuyor... twitter.com/EsraOzturkIst/…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Demokratik ve AB standartlarında yasaklar.... not alın lütfen... Fransa'da çok sayıda aracın ve kamuya ait binanın zarar gördüğü sokak çatışmaları, dördüncü gecesinde daha da şiddetlendi. Yetkililer petrol ve havai fişek satışını yasakladı twitter.com/trthaber/statu…

Sputnik Türkiye
   
@sputnik_TR
Afganistan'da 'içeriden' yapılan saldırıda ABD askeri öldürüldü sptnkne.ws/hYdJ pic.twitter.com/vPumc57jhs
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Milletvekili yemin metnini neden referanduma götürmüyorsunuz? Bu metin demokratik değil, çağın gereklerine uydmadığı gibi Atatürk'ün vasiyetine de aykırı

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim."

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Demokraside niye böyle bir yemin metni olsun? Hani demokrasi halkın seçimlerini önemserdi, halk mı bu yemin metnini vekillerin önüne koymuş; darbeciler mi? "Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü,

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
O kadar çok antidemokrati yönetmelik, kanun ve anayasa maddesi var ki... CHP ve ortakları bu faşizmi korumak istediği için dikkatimizi hep başka taraflara çekiyor..

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Yemin metnini bile değiştiremeyen parlamanter sistemin meclisi.... hadi bakalım görelim TBMM kendi yemin metnini yapabilecek mi bu dönemde twitter.com/anadoluajansi/…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
septik, yahut septist yahut septisist yahut skeptisist.... şüphecilik yani.... her neyse... antiseptik üretmek lazım:)

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
et or bilinç düzeyi magmatik mitokondri yığını... stoplazmadalar maalesef:) twitter.com/Jakarandaaa/st…

Star Gazetesi 🇹🇷
   
@stargazete
NASA, bilinen 3 bin 750 öte gezegenin yüzde 70'ini keşfeden Kepler uzay teleskobunu uyku moduna aldı buff.ly/2NzBSCf pic.twitter.com/hdw59vmuEC
@Seckin_Deniz retweetledi

AFP news agency
   
@AFP
#UPDATE A US soldier was killed and two others wounded in an "apparent insider attack" in southern Afghanistan on Saturday, NATO said, the first such killing in nearly a year u.afp.com/oW82
@Seckin_Deniz retweetledi

TRT HABER
   
@trthaber
''Trump hoş gelmedi, barışı yeniden yüceltelim'' ABD Başkanı Trump, NATO zirvesi için gideceği Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce kişi tarafından protesto edildi. trthaber.com/haber/dunya/ab… pic.twipic.twipic.twitter.com/3XsmzY9qqN
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Beceriksiz tolstoy, yalan söylüyor twitter.com/keskinrasit/st…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Tebrikler kenan twitter.com/timeturk/statu…

deryabeyaz 🌐 @goodnightmoond
Fransa Nantes karışmış Gösteriler 4 gecedir sürüyormuş twitter.com/Barbara9691351…
@Seckin_Deniz retweetledi

FETÖ Gerçekleri @FetoGercekleri
Kamudan ihraç edilenlerle ilgili elebaşı Fetullah Gülen'e iletilen rapora ulaşıldı: "İhraç edilenlerin tamamına yakını bizim arkadaşlarımız. İhraç olanlar olayın ilk şokunu yaşamaktalar. Özellikle çevrelerinden baskı görmekteler." fetogercekleri.com/fetode-bugun/k…
@Seckin_Deniz retweetledi

Yeni Şafak
   
@yenisafak
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen halı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak 711 milyon dolara yükseldi yenisafak.com/ekonomi/guneyd…
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Zavallı Tunus twitter.com/stargazete/sta…

mehmet koç @mehmet_koch
#Hollanda'nın KLM havayolları da 22 Eylül'den itibaren #İran'a uçuşlarını durdurma kararı aldı. twitter.com/trthaber/statu…
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Yunus Paksoy: "Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yeni polis yasası protesto ediliyor. Polise şu yetkiler verilecek: •Whatsapp, Skype gibi uygulamalara erişim izni •Şüphelileri 1 aya kadar sebepsiz gözaltında tutma •Video gözetlemeyi arttırma" twitter.com/yunuspaksoy/st…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
bu her yere sızar... twitter.com/hesap23/status…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
geçti o günler VOA.... geçti... alış durmuşu da alıştır... twitter.com/VOATurkish/sta…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Sanki depoda 80 milyon sandık oyu vardı da bitirmiş . İP'li Ümit Özdağ: "CHP ile ittifak İYİ Parti’ye oy kaybettirdi" İP ortada kalınca... MHP'ye yanaşacaklar da yol yapıyorlar... twitter.com/cnnturk/status…

CNN Türk
   
@cnnturk
Efkan Ala'dan OHAL kararnamesi açıklaması buff.ly/2KRFzEN
@Seckin_Deniz retweetledi

TRT HABER
   
@trthaber
Dev Fransız konteyner şirketi İran piyasasından çekilme kararı aldı. trthaber.com/haber/dunya/fr…
@Seckin_Deniz retweetledi

deryabeyaz 🌐 @goodnightmoond
Yaw bisiklete binen siyasetçi istiyordunuz biz size lüks motorsikletlisini verdik. Yine beğenmiyosunuz?😄twitter.com/binerbaris/sta…4
@Seckin_Deniz retweetledi

Nil @Jakarandaaa
7 yıl içinde The NYT, Washinghton Post diye bir şey kalmayacakmış. Bize uyar Başkan :) twitter.com/realDonaldTrum…
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
İhraç KHK'sına ne oldu?

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Bizans'tan, Roma'dan devralınan bir sistem değil miydi usta, Yeniçerilik? twitter.com/yirmidorttv/st…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
249. patika/24.09.2004/ "artık tüm bilgeler(!) kral" puruzsuzpatikalar.blogspot.com/2012/01/249-pa…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
"kadınlar başımızın tacıdır"..elcevap: kral değilim, taç takmam:)
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Lazım lazım bu kadar azmış insanlığa benim gibi bir kral lazım:)
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Çocukken Başbakan olup memleketi düzeltmeyi hayal ederdim.Sonra Kral peygamberler gelirdi aklıma;ölünce işler eski tas-eski hamam..vazgeçtim
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Benim yediğim büyük lokmaların haddi hesabı yok, söylediğim büyük sözlerin de... ama işin tuhaf tarafı hâlâ beni kral ilan etmemiş olmanız:)
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Başkanlık sistemi hakkındaki görüşüm.... Beni Kral yapın:)))
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Kral Selman kucağında Yemen, Irak, Suriye gibi üç ayrı bomba buldu; eğer eksen değiştirmekte tereddüt ederse bozguna uğrar.
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Kral Selman'ın acilen Erdoğan'la stratejik anlaşmalar yapması gerek... Çünkü hanedanın ve arabistan'ın geleceği karanlık...
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Bir milyon kez mi söyleyeceğim... Beni Kral ilan edin, hepinizi rahat ettireyim. Akşama dek tarlalarda karın tokluğuna çalıştırırım sizi:)
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Tarih senettir:) 26 Oca 2017 Samimiyim, beni kral yapın kavga edemeyecek hale getiririm sizi tarlalarda çalıştırarak; sabah namazında başlar yatsıda paydos edersiniz:) twitter.com/Seckin_Deniz/s… twitter.com/RumeysaKadak/s…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Tarih senettir:) twitter.com/Seckin_Deniz/s… twitter.com/RumeysaKadak/s…

Yusuf Akbaba @ssysfakb
ARMOL sistemi hava platformuna entegre edildiğinde ağırlığı düşeceği için 2 veya 3 silah tek bir Akıncı'ya entegre edilebilir. pic.twitter.com/KvPpgSdu7R
@Seckin_Deniz retweetledi

Yusuf Akbaba @ssysfakb
Geçenlerde tanıtımı yapılan BİLGEM'in geliştirdiği Armol lazer silah sisteminin bütün sistemleriyle beraber ağırlığı Baykar'ın akıncı plstformunda taşınabilir seviyede. pic.twipic.twitter.com/KxF8l1ny12
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Çok haklısınız... sanıyorum insanlar kümesi sizi de içeriyor, ama insanları ötekileştiriyormuş gibi yazarken çok haksızsınız... örnek olmazk ister misiniz, ahlakın arkasından koşarken sizi görmek ister belki bazı insanlar, paranın peşini bırakıp? twitter.com/MehmetAsIantug…

ANADOLU AJANSI
   
@anadoluajansi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün #15Temmuz darbe girişimiyle ilgili tüm detaylar AA'da pic.twitter.com/DFec5mZ9J1
@Seckin_Deniz retweetledi

Yusuf Akbaba @ssysfakb
ABD Avengers İHA'larına lazer silahı entegre Edip hava savunma sistemlerine karşı kullanmayı planlıyor. (Ayrıca 2030 dan sonra F-35'lere de lazer silahı entegresi düşünülüyor.) pic.twitter.com/HfEAbgGBNJ
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Hayırlı olsun kardeşim... 5 yıl sonraki Rümeysa Kadak'ı şimdiden tarif etme imkanınız olaydı nasıl tarif ederdiniz? twitter.com/RumeysaKadak/s…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Düzeltme: Piyasa onun bunun kuyruğunda dolaşarak makam mevki elde eden tiplerle dolu... Erdoğan önce bu tipleri sistemden tek kalemde atmak zorunda... milyonlarca becerikli insan var gidip kuyrukluk yağdanlık yapmayı kendine yediremeyen...onları bulsun seçsin.... görev versin..

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
seni de Maaarremler Alemi diye bilmem nelerin yüzü olarak çizince de gönlün, nasıl ayrıysa yüreğin, onlarla olacak mı? twitter.com/vekilince/stat…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Erdoğan kendisine ulaşılamadığına yönelik şikayetler almıyor mu? Çevresini aşıp kendisine ulaşamayan insanlar neden ulaşamıyor, bunu da merak edecek mi? Aynı çevreyi korumaya devam mı edecek?

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Bütün @SonsuzArk dostlarına çağrımdır, karnınızdan konuşmayın, yazın; yazdıklarınızı yayınlayacak medya bulamayacaksınız, ama biz yayınlarız, yeterki şahsınıza bir şey istemeyin, yeterki derdiniz vatan olsun, hakikat olsun... sonsuzark.com twitter.com/Seckin_Deniz/s…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Bakın @SonsuzArk olarak 1 Temmuz 2012'den beri Erdoğan'a destek verdiğimiz gibi, Erdoğan'ı hiçbir medyada olmadığı kadar kaliteli eleştirilerle de eleştirdik ve hiçbir şey istemedik, çünkü amacımız bir şey istemek değildi; halen değil, gelin kaliteli eleştirilerinizi yayınlayalım

Sonsuz Ark @SonsuzArk
Sonsuz Ark: SA6450/KY28-ATA372: Rum Tarafı'nda Mali Kriz Kapıda sonsuzark.com/2018/07/sa6450…
@Seckin_Deniz retweetledi

Sonsuz Ark @SonsuzArk
Sonsuz Ark: SA6449/KY72-DP1: Bir Netflix Dizisi, Sense 8; Sapkınlığın Görsel Propagandası sonsuzark.com/2018/07/sa6449…
@Seckin_Deniz retweetledi

Sonsuz Ark @SonsuzArk
Sonsuz Ark: SA66448/ÇY4-DB133: Şeytanın Laboratuvarı 731. Birim: Japonya’nın Bilinmeyen Yüzü sonsuzark.com/2018/07/sa6644…
@Seckin_Deniz retweetledi

Sonsuz Ark @SonsuzArk
Sonsuz Ark: SA6447/KY1-CÇ521: Mata Hari sonsuzark.com/2018/07/sa6447…
@Seckin_Deniz retweetledi

Sonsuz Ark @SonsuzArk
Sonsuz Ark: SA6446/Sonsuz Ark-DD1: Selahattin Yusuf: "Bazen de Uyku Hapı Olarak Kullanıyorum Okumayı" sonsuzark.com/2018/07/sa6446…
@Seckin_Deniz retweetledi

Sonsuz Ark @SonsuzArk
Sonsuz Ark: SA6445/KY69-EY147: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili sonsuzark.com/2018/07/sa6445…
@Seckin_Deniz retweetledi

Sonsuz Ark @SonsuzArk
Sonsuz Ark: SA6444/KY48-SY61: Reha Bey, Ülkemizdeki Der Spigellerin Selamı Var sonsuzark.com/2018/07/sa6444…
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Kurallarınız olsun devlette; bir ilçe başkanının amcasının oğlunun damadının berberi aracı olmasın atamalarda...

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Piyasa onun bunun kuyruğunda dolaşarak makam mevki elde eden tiplerle dolu... Erdoğan önce bu tipleri sistemden tek kalemde atmak zorunda... milyolarca becerikli insan var gibip kuyrukluk yağdanlık yapmayı kendine yediremeyen...onları bulsun seçsin.... görev versin..

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Bir kere haddinizi bilin, siyaset, bürokrasi üstesinden gelebileceğiniz bir şey ise talepkar olun değilse onun bunun kuyruğunda dolaşarak makam mevki elde etme rezilliğini bırakın...

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Demirel öldü artık arkadaşlar.... Demirel'in hep haklı çıkan dilini size mrias bıraktı; arıtk bu dili Demirel'le beraber mezara gömün, haksız olduğunduzda da kabul edin tıpkı haklı iken kabul etmeniz gerektiği gibi... twitter.com/Seckin_Deniz/s…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
1991'de Demirel Başbakan oldu; tam 27 yıldır süren darbeler,terör,tehditler, şantajlar, ekonomik saldırılar herkesin psikolojisinde derin tahribat üretti.Şimdi; Erdoğan milleti temsilen Başkan seçildi; herkese tavsiyem önümüzdeki 5 yıl süresince kendilerini rehabilite etmeleri.

deryabeyaz 🌐 @goodnightmoond
@Seckin_Deniz 40 kişi de beğenmiş iğrenç 😷
@Seckin_Deniz retweetledi

Sputnik Türkiye
   
@sputnik_TR
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ‘AK Parti milletvekili’ olarak yemin etti sptnkne.ws/hXVN pic.twitter.com/saqayrMq12
@Seckin_Deniz retweetledi

Al Jazeera English
   
@AJEnglish
How #WorldCup fever is inspiring these Rohingya refugees. pic.twitter.com/6PC6C6KPqe
@Seckin_Deniz retweetledi

ANADOLU AJANSI
   
@anadoluajansi
Oğlum uyuyunca kesik bacağına bakıp ağlıyorum Suriye'de Esed rejiminin saldırılarında annesini, babasını, teyzesini ve 7 aylık bebeğini kaybeden İdlibli Kefertoni, aynı saldırıda yaralanan eşi ve çocuklarının tedavi olacağı günü bekliyor aane.ws/1J1 pic.twipic.twipic.twipic.twitter.com/nBa8T83RpM
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
59 yaşındaki Monika Schaefer ve kardeşi Alfred Schaefer, videoda Yahudi soykırımı yoktur dedikleri için Almanya'da 5 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor... Neden korkuyorlar Yahudiler soykırımın varlığının sorgulanmasından? Herkesi aldattıkları açığa çıkmasın diye mi? twitter.com/HenryMakow/sta…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
götür onlara izlet; bizi neden rahatsız ediyorsun BBC? twitter.com/bbcturkce/stat…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Erdoğan'a selam söyleyin... MEB, proje-puanlı okul vs olarak belirlenen okullardaki öğretmen kadrsolarına özen göstersin; sınavla anadolu lisesi öğretmeni olanlar var, onların haklarını zayi etmesin... sınavla gelen öğrenciye sınavla gelmiş öğretmenler var sistemde...

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Sağımızdaki solumuzdaki arkamızdaki melekleri daha sık hatırlama zamanı ne zaman gelecek acaba.... kaydediyorlar, günahlarımızı da sevaplarımızı da... asıl problemimiz bunu unutmak...

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Cumhurbaşkanlığı, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ordumuzun çağdaş eğitim ihtiyaçlarının ne durumda olduğunu ölçen ve yayınlayan yaklaşımlar geliştirmeye odaklanmalıdır. Seçkin Deniz, 07.07.2018 sonsuzark.com/2018/07/sa6454…

Habertürk TV
   
@HaberturkTV
3 bakanlığa ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı hbr.tk/pd84Yp pic.twitter.com/x9SoNiOqO2
@Seckin_Deniz retweetledi

24 TV
   
@yirmidorttv
Ceyhan'dan 3 milyar varil petrol pic.twitter.com/HX7AVtkC8u
@Seckin_Deniz retweetledi

SavunmaSanayi.Org @Savunma__Sanayi
Hatay’ın Samandağ ilçesi sahilinde 6 Temmuz 2018 (Dün) roket taşıyabilen bir İHA’nın karaya vurduğu bilgisi alındı. savunmasanayi.org/samandag-sahil…
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Bir suriyeliyi öldürmek... Bu muydu istediğiniz? twitter.com/cnnturk/status…

Timeturk
   
@timeturk
Trump'tan bazı basın kuruluşlarına: 7 yıl içinde yok olacaksınız timeturk.com/trump-tan-bazi…
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
ABD Ordusu'nun teknolojik silahlanma artarken bu teknolojiyi kullanma becerisi gelişmemiş askerlerinden ve Amerikan toplumunun askerlik mesleğine kaliteli bireyler ekleme yeterliliğinden kaygılandığı görülmektedir.

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Sonsuz Ark'ın Notu: Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, ABD Ordusu'nun ihtiyaç duyduğu yeni eğitim modelinin nasıl olacağına dair önerilerde bulunmakta ve pilot uygulamalardaki sonuçları değerlendirmektedir...

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Filipinler Devlet Bakanlığı Sözcüsü Harry Roque ise geçmişte bir rahibin cinsel tacizine uğradığını itiraf eden Rodrigo Duterte'nin din konusunda fikrini dile getirme hakkı bulunduğunu söyledi. twitter.com/Seckin_Deniz/s…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
...istifa et o halde Duterte....senin tanrın korkudur.. Mesela Obama'ya küfredebiliyordun, Trump'a edemiyorsun.... çünkü seni aşağı indirir... korkuyorsun... Filipinler devlet başkanımsı şeyi Duterte: "Tanrı'nın varlığını kanıtlayan biri çıkarsa, istifa edeceğim" twitter.com/sputnik_TR/sta…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Saadete gark olmanın bir milyon yolu olduğunu herkes görsün diyedir bu parti ve şov hikayesi... twitter.com/Seckin_Deniz/s…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Meclis'teki yemin töreni öncesi CHP listelerinden TBMM'ye giren İstanbul Milletvekili Cihangir İslam ve Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Meclis Başkanlığına istifasını vermiş... Saadet'e ereceklermiş

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Trump yarın yine füzeyle tehdit eder Kim'i.... nasılsa gangsterlerin soygun yöntemi bu.. twitter.com/Stratfor/statu…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Saadete gark olmanın bir milyon yolu olduğunu herkes görsün diyedir bu parti ve şov hikayesi... twitter.com/Arpacik/status…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Yahut ben sizin öğrenciniz değilim:) twitter.com/ulvisaran/stat…

Cihat Arpacık @Arpacik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Tel Abyad’tan Kamışlı’ya kadar olan bölgeyi terörden temizlemeye kararlıyız” dedi, her cümleyi alkışlayanlar bunda tepkisiz kaldı :)
@Seckin_Deniz retweetledi

Yeni Şafak Dünya @yenisafakdunya
ABD'nin nükleersizleştirme taleplerinin tek taraflı çıkara dayalı olduğunu belirten Kuzey Koreli yetkililer, Pompeo ile yapılan görüşmeleri 'esef verici' olarak nitelendirdi. yenisafak.com/dunya/kuzey-ko… pic.twitter.com/KlUuMWS31h
@Seckin_Deniz retweetledi

MSI Dergisi @MSI_Dergisi
STM, UDT-2018’de, Jeneratörsüz E-Denizaltı’yı Anlattı: milscint.com/tr/stm-udt-201… @STMDefence @UDT2018 pic.twitter.com/vbEPl7dQiJ
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
aynen öyle.... bu keyfiyetsiz algısal kekremsi kemiyete dur dediğin için tebrikler.. twitter.com/hlmkrzl/status…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
CHP iftiharla sunar.... HDP Eş Başkanları ve milletvekilleri İstiklal Marşı okunduktan sonra TBMM Genel kurul Salonu’na girdi. @vekilince sence bu durum nasıl bir durum? twitter.com/ihacomtr/statu…

DEFENCE TURK @Defence_Turk
Pakistan Donanma hususundaki eksikliğini gidermek için çalışıyor. Türkiye bu konuda Milgem'in yanı sıra Pakistan Donanması için Denizde İkmal Gemisi tasarlıyor ve Denizaltılarını modernize ediyor. Pakistan ayrıca çok uygun kredilerle Çin'den gemi alıyor. twitter.com/Defence_Turk/s…
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
...ama kötüler de insan kalıyorlar oysa... çünkü kötülük de tıpkı iyilik gibi insanın yapabildiği bir şey.... iyi nasıl sıfatsa insana kötü de sıfattır insana.... iyi de kötü de olsa insan sırf bu yüzden insandır... esas olan o halde müslüman olmaktır. twitter.com/tenekecikosesi…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Can Dündar: "Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını saklayan okul. Emperyalizme karşı verilen devrimci mücadelenin yüksek öğrenim yurdu. Burası ODTÜ... Bulaşanın hayır göremediği bir kurum..." milliyet.com.tr/yazarlar/can-d…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
#ODTÜKapatılsın ODTÜ 'nün 40-50 yıldır 'yetiştirdiği' teröristlerin belgeselini yapacak medya organı yok mu? ODTÜ kampüsünde terörist saklayan Erdal İnönü gibi rektörler vardı bu memlekette.

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
olsun twitter.com/vekilsavunman/…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
#ODTÜKapatılsın ODTÜ akademisyenlerinin hepsi yeterlilik testine tabi tutulsun...

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
#ODTÜKapatılsın hiç gücenmeyin; 40 yıldır terör yuvasına dönüştürülen bu üniveriste kapatılmalıdır...

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Evet bence nasıl darbe ve darbeci üreten bir askeri lise geleneğine son verdi ise bu toplum 15 Temmuz'da ODTÜ gibi hastalık üreten bu memleketin başarılı gençlerini terörize eden yapısını sistemden kaldırmak lazım... ODTÜ kapatılmalıdır..

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
o zaman sizde bir sorun var.... değer, saygı, kaliteli tepki, belüstü zeka gibi dersler koymanız lazım, çünkü ODTÜ'de asosyalleştiren radikalleştiren bir kronik hastalıklı kültür mahvediyor bu memleketin çocuklarını... kapatmak gerek:) twitter.com/profbagci/stat…

RusEmbTurkey
   
@RusEmbTurkey
.@GovernmentRF: #Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatı üzerine 9 Temmuz’da Rusya Hükümet Başkanı @MedvedevRussiaE, Türkiye Cumhurbaşkanı @RT_Erdogan ’ın yemin törenine katılmak üzere #Türkiye’yi ziyaret edecek. pic.twitter.com/UKWYlnjN4l
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Ak Parti tarafından Meclis Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım'dan ilk yorum: "Vatana millete hayırlı olur inşallah. İlk turda sonuçlanır mı bilemem. Meclis iradesine ben karar veremem." twitter.com/yenisafak/stat…

Star Gazetesi 🇹🇷
   
@stargazete
Türk ihracatçılar, Kırgızistan'ın Talas bölgesindeki çiftçilere kuru fasulye yetiştiriciliğinde ön ayak oldu buff.ly/2ucHVE6 pic.twitter.com/v6SwZcbCGe
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Cemal Çalık, Bak hele ağa:) @gezgin07 haberturk.com/son-dakika-fet… twitter.com/Haberturk/stat…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Erdoğan: "Kabinede Meclis'ten de isimler olabilir." twitter.com/trthabercanli/…

24 TV
   
@yirmidorttv
Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başkanı Meclis'e giriş yapıyor pic.twitter.com/CxH5LowdXY
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
törene 22 cumhurbaşkanı ve 17 başbakanın katılacağını, Pazartesi günü ilk Cumhurbaşkanlığı KHK'sını yayınlayacağını, ilk kabine toplantısının Cuma günü yapılacağını duyurdu

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinin ardından ilk kez meclis gurubunda konuştu. Pazartesi günü yapılacak cumhurbaşkanlığı yemin töreni hakkında bilgi veren Erdoğan,

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA6454/SD1052: ABD Ordusu'nda Arayışlar: Taktikler ve İnsan Faktörü - Seçkin Deniz sonsuzark.com/2018/07/sa6454…
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA6453/KY26-CA196: Yaşlı Ergenliğin Kuşkuları - Cihan Aktaş @chn_aktas sonsuzark.com/2018/07/sa6453…
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA6452/KY69-EY148: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili - @ErhanYalvac1 sonsuzark.com/2018/07/sa6452…
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA6451/KY58-GÖKA115: 24 Haziran’da Millet Ne Söyledi? (I) - Erol Göka @erolgoka sonsuzark.com/2018/07/sa6451…
@Seckin_Deniz retweetledi

Akşam Gazetesi
   
@Aksam
#CANLI Cumhurbaşkanı @RT_Erdogan: 15 Temmuz'da bu Meclis cesaretiyle ve dirayetiyle adeta tarih yazmıştır bit.ly/2KQN3Is pic.twitter.com/GWkBUUx5M0
@Seckin_Deniz retweetledi

Star Gazetesi 🇹🇷
   
@stargazete
Doğu Guta'nın Duma ilçesine yapılan saldırıda klor gazı kullanıldı buff.ly/2KW3yj9 pic.twitter.com/LZBBcn7jpE
@Seckin_Deniz retweetledi

Habertürk TV
   
@HaberturkTV
Çavuşoğlu: Münbiç'e girmenin tam zamanı hbr.tk/aSffrc pic.twitter.com/tuDQ11sAqX
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Asıl dertleri Türkiye twitter.com/sputnik_TR/sta…

Yeni Şafak
   
@yenisafak
Şırnak'ta, hava harekatında etkisiz hale getirilen 8 teröriste ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi yenisafak.com/gundem/sirnakd… pic.twitter.com/nEsvJAUKDe
@Seckin_Deniz retweetledi

Star Gazetesi 🇹🇷
   
@stargazete
Teröristlerde Kandil paniği buff.ly/2J4HjG8 pic.twitter.com/WxQHTJ9UpF
@Seckin_Deniz retweetledi

NTV
   
@ntv
İngiltere'den AB'ye yeni Brexit teklifi ntv.com.tr/dunya/ingilter… pic.twitter.com/8hdwgc9AuK
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA6454/SD1052: ABD Ordusu'nda Arayışlar: Taktikler ve İnsan Faktörü - Seçkin Deniz sonsuzark.com/2018/07/sa6454…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA6453/KY26-CA196: Yaşlı Ergenliğin Kuşkuları - Cihan Aktaş @chn_aktas sonsuzark.com/2018/07/sa6453…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA6452/KY69-EY148: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili - @ErhanYalvac1 sonsuzark.com/2018/07/sa6452…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA6451/KY58-GÖKA115: 24 Haziran’da Millet Ne Söyledi? (I) - Erol Göka @erolgoka sonsuzark.com/2018/07/sa6451…


Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Türkiye'nin ilk internet platformlarından Mynet'i 1999'da kuran Bedri Baykam'ın yakın dostu Emre Kurttepeli, son 12 yılda şirketinin yüzde 49'una sahip olan Tiger Global'in elindeki tüm hisseleri almış... odatv.com/o-belgeyi-elim… twitter.com/BusinessHTcom/…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Cumhurbaşkanlığı seçiminde değişiklik KHK'sı yayımlandı: Ant içme töreni meclisin toplandığı ilk günü takip eden 3 gün içinde yapılacak. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar atanmalarını takip eden gün and içecekler. twitter.com/trthaber/statu…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA4716/MEY34: Eğitim Sistemimiz ve İmam-Hatiplerin 2017 LYS Başarısı sonsuzark.com/2017/08/sa4716… twitter.com/Haber7/status/…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Shock kürü...notralizasyon modu ex... olamadığını tavsiye etme efecti... Abdullah Gül Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde konuşan AGül: "Daima uzun vadeli başarılara kilitlenin. Kısa vadeli başarılar, çıkarlar geçicidir.

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
İlkeli, prensipli, kararlı olursanız o zaman uzun vadeli başarıların sahibi olursunuz. Kısa vadeli çıkarcılık hiçbir zaman fayda getirmez. Daima ilkeli, prensipli ve dürüst olun. Her şartta dürüst olun. Karakter her şeyin başıdır"

Gökhan Kahraman @GkhnKhrman
TARİH : 06.07.2018 YER : ODTÜ Yabancı üniversiteler, teknolojik buluşlarla, Uzay araştırmalarıyla, ODTÜ ise, Ya her yıl sonunda taşıdıkları AŞAĞILIK pankartlarla, Ya yol yapımını engellemek için sokakları yakıp yıkmayla, Ya KIZLI ERKEKLİ SIÇIYORUZ buluşuyla gündeme gelir... pic.twitter.com/Yf4QxJCNv8
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
@ardanzenturk FETÖMETRE devrede... yenisafak.com/gundem/mucadel…

milliyet.com.tr
   
@milliyet
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) Danışma Komisyonu (AdCom) Başkanlığını 1 yıllığına üstlendiğini duyurdu mill.yt/h76z3 pic.twitter.com/az1mqSZXzB
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
FETÖ ile bağlantısı nedeniyle ihraç edilen ve savcılıkta itirafçı olarak çok kritik bilgiler veren F-16 pilotu: "Tehlike geçmiş değil. Kriptolu boyutunda devam eden bir sürü insan var. Benim devremde uçan insanlar var. Yüzde yüz diyorum, biliyorum. Şu an uçuyorlar.”

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ‘çözüm’ odaklı karakterine uygun olarak FETÖ ile mücadele tek merkezden yönetilecek. Kurumlar arası koordinasyonun tek çatı altında toplanmasıyla daha etkili-hızlı sonuç alınacak, kamu kurumlarına sızmaların da önüne geçilecek.

Ismail Demir
   
@IsmailDemirSSB
IŞIN lazer silahı ile 500 metre mesafeden 22 mm’lik gemi zırh çeliği başarıyla tahrip edildi. pic.twitter.com/OctZXH85de
@Seckin_Deniz retweetledi

Yusuf Akbaba @ssysfakb
Hall Etkili İtki Motoru geliştirme Altyapısı: Hall etkili itki sistemlerinin tasarımı ve test edilebilmesi için gerekli bilgi birikimi ve alt yapı oluştu. pic.twipic.twipic.twipic.twitter.com/eCoHGLH7qI
@Seckin_Deniz retweetledi

Yusuf Akbaba @ssysfakb
. @IsmailDemirSSM : BMC POWER’ın 600 HP‘lik milli motorunun ilk ateşlemesi başarıyla gerçekleştirildi. pic.twitter.com/KDnze5FwQz
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Söz konusu 934 şüpheliden 372'si hakkında daha önceden darbe girişimi veya örgüte iltisaklı oldukları gerekçesiyle adli soruşturma yapılıyormuş ve bir kısmı tutuklu imiş, 114'ü hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan soruşturma yürütülüyormuş. twitter.com/Seckin_Deniz/s…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Demek ki FETÖ üssü Üsküdar.... Üsküdar'ın Mimar Sinan, Bulgurlu ve Ünalan mahallelerindeki 4 ayrı hatta sözde “örgüt imamları” tarafından aralarında muvazzaf asker, Hava Harp Okulu ve askeri lisede öğrencilerin de bulunduğu 934 askerin irtibat kurduğu belirlenmiş.

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 271 askerden 165'i yakalandı. twitter.com/Haber7/status/…

euronews Türkçe
   
@euronews_tr
Belçika'da saldırıya uğrayan başörtülü kız: Kendime gelmem zaman alacak bit.ly/2KS1k45
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Pankartların Cumhurbaşkanı maaarrem:) twitter.com/kenan_kiran/st…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Bir gün mutlaka inşaallah:) twitter.com/elifea__/statu…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
1 Ocak'ta 3.77 idi; neocon-siyonist-satanist saldırı stratejisinin 15 Temmuz sonrası hedefi 5:00'dı... ekonominin bir mantığı vardır, savaşın da... o halde doların tekrar 3.5 seviyesine inmek gibi bir görevi vardır:) twitter.com/vesaskin/statu…

Hüseyin Bozan @huseyinbozan
Azez güvenlik güçleri, 2 yaşındaki çocuğuyla birlikte kaçırılan ve tecavüz edildikten sonra öldürülen kadının katilleri olan 3 kişilik çeteyi #Afrin'in Mabatli kasabasında buldu.
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Teşekkür ederim Elif:) twitter.com/elifea__/statu…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
bazen rüzgar seni yönetir bazen de sen rüzgarı yönlendirmek için teknikler kullanırsın... aslında tahmin diye bir şey yoktur.... planlanan vardır, planlanan da ya başarıya ulaşır ya da ulaşmaz... şu anki dolar hedefim 3.5:) twitter.com/vesaskin/statu…

Star Gazetesi 🇹🇷
   
@stargazete
Ağrı merkezli 11 ilde, "operasyonel hat" ile defalarca aranan FETÖ'nün akademisyen, öğretmen ve sivil yapılanmasına yönelik operasyonda 1'i il imamı 12 kişi gözaltına alındı buff.ly/2tZPRcD pic.twitter.com/r5oTggYgnl
@Seckin_Deniz retweetledi

ANADOLU AJANSI
   
@anadoluajansi
Bursa'da metan gazından elektrik üretilecek aane.ws/1xn pic.twitter.com/T6vFVItJFT
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Sonsuz Ark: SA5390/SD854: Fareler, İnsanlar ve ABD sonsuzark.com/2017/12/sa5390…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA5428/SD860: İran Halkı'nın Uzun Aldatılma Hikayesi sonsuzark.com/2018/01/sa5428…

Bloomberg HT
   
@BloombergHT
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı yükseldi bb.ht/7TcUKc pic.twitter.com/SAoZ8wARG9
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Piyasa o kadar direniyor ki, Dolar 4.50'nin altına düşecek hatta hızla 4.00'ın altına da düşecek, ama Erdoğan'ın bakanları açıklamasını bekliyorlar.... doları olan bekletmesin...

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
FETÖ yangınları twitter.com/cnnturk/status…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
ABD'de, ADP ve Moody's Analytics'in ortak yayınladığı rapora göre 2018 boyunca 6,7 milyon yeni iş pozisyonu açıldı ancak bunu dolduracak kalifiye iş gücü yok; maaşlar artacak, enflasyon artacak, Trump'ın hayali olan üretim azalacak, abdnin çöküşü hızlanacak twitter.com/Seckin_Deniz/s…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Komplo teorisi diyecekler için kaynağından verelim... Euoronews: "ABD'de kalifiye eleman kalmadı, istihdam piyasası daraldı" twitter.com/euronews_tr/st…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
asıl şimdi bitmek üzere esad denen katilin hayatı...savaş bittiğinde o da ölecek... efendileri onu öldürecekler... twitter.com/bbcturkce/stat…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Türkiye Suriye'de kuşatmayı yardı.. ABD'yi Rusya ile durdurdu, Rusya'yı da ABD ile şimdi Neoconların ve israilin Türkiye'ye taşımaya çalıştığı kaos ve savaş İsrail'e doğru kayıyor Mason esad efendisi siyonizmle savaşa mecbur.. Bu başarısız satanizmin kendisine doğru çökmesidir

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Türkiye Suriye'de kuşatmayı yardı.... ABD'yi Rusya ile durdurdu, Rusya'yı da ABD ile şimdi Neoconların ve israilin Türkiye'ye taşımaya çalıştığı kaos ve savaş İsrail'e doğru kayıyor Moason esed efendisi siyonizmle savaşa mecbur.. Bu başarısız satanizmin kendisine doğru çökmesidir

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Irak her zamankinden daha çok Türkiye'ye muhtaç... Çünkü herkes artık ABD'nin bu topralardan defolacağı günlerin yakın olduğunu biliyor... İran-Irak tarih boyunca anlaşamadıar ve anlaşamayacaklar... Obama Irak'ı İran'a hediye etmiş olsa bile.

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri Sina çölünde ikamete mecbur eden çözümü uygulamaya kondu; ancak Türkiye bunu asla kabul etmeyeceğini beyan etmelidir...

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Türkiye'nin iran'la ilgili tutumu, İran Velayet sisteminin alçaklığına rağmen doğru... ABD altyapısını hazırladığı kaosu çok kez harekete geçirdi, ancak Türkiye'nin destek vermemesi yüzünden başarısız oldu ABD; başarısız kalmaya mahkum etmemiz gerek...

Nil @Jakarandaaa
Allahtan "Yahudi yerleşimciler işgalci Filistinlilerin 350 ağacını kestı" yazmadınız.. Yahudi İŞGALCİLER olacak sayın admin. Birebir çevirmeyin haberi. twitter.com/stargazete/sta…
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Hani bazen herkes uyurken gözlersin ya herkes yerine etrafı... herkes rahat uyusun içindir uykusuzluğun... öyle bir şeydir bazen yaşamak...

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Helikopterle kaçırmaya çalışacaklar demek ki... Sincan Cezaevi'nde göğe doğru çıkan bir merdiven varmış Fetullahçı Terör Örgütü 'rüyalarla' kandırmaya devam ediyor. twitter.com/anadoluajansi/…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Bağdat pers imparatorluğunun başkentiydi Obama başkan iken.... Trump başkan olduğunda "İran, Irak'a elektrik akışını kesti" twitter.com/sputnik_TR/sta…

DW (Türkçe)
   
@dw_turkce
"Esad muhalefetin olmadığı mutlak egemenlik kurmak istiyor. İdealinde, halkın Şam tarafından boyunduruk altına alındığı bir rejim kurmak var." DW editörü Kersten Knipp Suriye'de yaşanan son gelişmeleri yorumladı dw.com/tr/suriye-m%C3…
@Seckin_Deniz retweetledi

Timeturk
   
@timeturk
#Çavuşoğlu #NATO Genel Sekreteri #Stoltenberg ile görüştü timeturk.com/cavusoglu-nato…
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Vahşi Batı'da sıradan abir ayrımcılık.. Facebook, ABD Bağımsızlık Bildirgesinde geçen "vahşi Kızılderililer" ifadesi nefret söylemlerinin tespitinde kullanılan algoritmaya takılınca paylaşımı siteden kaldırdı. Tepkiler üzerine hata yaptık diyerek özür diledi... twitter.com/euronews_tr/st…

The Hill
   
@thehill
Pennsylvania town suspends entire fire department over racial slurs, bullying hill.cm/bbV6o84 pic.twitter.com/i1Fq84Vz5T
@Seckin_Deniz retweetledi

Yeni Şafak
   
@yenisafak
İsveç Dışişleri Bakanı Wallström: İsrail, Gazze'ye uyguladığı ablukayı kaldırmalı ve sınır kapılarını açarak Gazze'ye gönderilen yardımların yerine ulaşmasını sağlamalı yenisafak.com/dunya/isvecten…
@Seckin_Deniz retweetledi

Sputnik Türkiye
   
@sputnik_TR
İsrail'den Suriye'ye 'Golan' misillemesi sptnkne.ws/hXGQ pic.twitter.com/Ukk0EgWcYF
@Seckin_Deniz retweetledi

Star Gazetesi 🇹🇷
   
@stargazete
Muğla'da FETÖ'nün TSK yapılanması kapsamında örgütün sözde imamıyla irtibatlı olduğu saptanan emekli tuğgeneral gözaltına alındı buff.ly/2KSfsOf pic.twitter.com/Tf3H3sYZE3
@Seckin_Deniz retweetledi

Ömer AYDIN @aydinomer
Fransa bir ayıbından daha kurtuldu. Anayasa Mahkemesi: Darda kalan birine yardım etmek suç olarak kabul edilemez. twitter.com/conseil_consti…
@Seckin_Deniz retweetledi

Nedim Şener @nedimsener2010
PYD/YPG İLE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK ARASINDA BAĞLANTI/DELİL ARAYANLARA GELSİN twitter.com/bbcturkce/stat…
@Seckin_Deniz retweetledi

Akşam Gazetesi
   
@Aksam
ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı bit.ly/2MPSLYj pic.twitter.com/Kewu9sNvdC
@Seckin_Deniz retweetledi

Amerika'nın Sesi
   
@VOATurkish
Pompeo Kuzey Kore’de Temaslarına Başladı dlvr.it/QZhgnM pic.twitter.com/QQGsHV9ANG
@Seckin_Deniz retweetledi

Sonsuz Ark @SonsuzArk
Sonsuz Ark: SA6443/KY13-AO188: Seçim Barajı Ne İşe Yaradı? sonsuzark.com/2018/07/sa6443…
@Seckin_Deniz retweetledi

Sonsuz Ark @SonsuzArk
Sonsuz Ark: SA6442/SD1051: Seçkin Deniz Twitter Günlükleri 356 (10-17 Temmuz 2016) sonsuzark.com/2018/07/sa6442…
@Seckin_Deniz retweetledi

Sonsuz Ark @SonsuzArk
Sonsuz Ark: SA6441/KY49-İTIĞLI110: Afrika’da Yeni Türkiye Vakti sonsuzark.com/2018/07/sa6441…
@Seckin_Deniz retweetledi

Sonsuz Ark @SonsuzArk
Sonsuz Ark: SA6440/KY69-EY146: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili sonsuzark.com/2018/07/sa6440…
@Seckin_Deniz retweetledi

Sonsuz Ark @SonsuzArk
Sonsuz Ark: SA6439/KY60-ES66: CHP’de Kozlar Yerel Seçim Sonrası Paylaşılacak sonsuzark.com/2018/07/sa6439…
@Seckin_Deniz retweetledi

Sonsuz Ark @SonsuzArk
Sonsuz Ark 6. Yaşında; Yayınlar, İstatistikler ve Analiz/ 2017-2018 Raporu sonsuzark.com/2018/07/sonsuz…
@Seckin_Deniz retweetledi

deryabeyaz 🌐 @goodnightmoond
Müthiş yazmış Cemal Çalık... “Çiğil” ismini de pek uygun bulmuş 😊twitter.com/Seckin_Deniz/s…q
@Seckin_Deniz retweetledi

AA Canlı
   
@AACanli
TSK tarafından bugün Şırnak kırsalına düzenlenen hava harekatında 8 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
@Seckin_Deniz retweetledi

Sputnik Türkiye
   
@sputnik_TR
'Suriye ordusu ile YPG arasında herhangi bir anlaşma olmadı' sptnkne.ws/hXGf pic.twitter.com/A2CTqk0eGj
@Seckin_Deniz retweetledi

Sabah Gazetesi
   
@Sabah
FETÖ elebaşının korumaları tutuklandı sabah.im/5Fg9Im_smt
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Trump bunun için mücadele ediyor.... ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre dış ticaret açığı Mayıs'ta 43.1 milyar dolara geriledi. Beklenti 43.6 milyar dolar olmasıydı. Nisan ayı verisi 46.2 milyar dolardan 46.1 milyar dolara revize edildi.

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Çin'le ticaret açığı ise 30.8 milyar dolaran 32 milyar dolara yükseldi. İhracat %1.9 artışla 215.3 milyar dolar olarak rekor kırdı. İthalat ise %0.4 arttı ve 258.4 milyar dolar oldu

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Bu kan emici wampirin söylediklerini görüp de yorum yapmayan alçak medya mensupları da var.... twitter.com/mrubin1971/sta…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Başbakan Binali Yıldırım, son dakika KHK açıklaması'nda bulundu. Binali Yıldırım, "Son OHAL KHK'sı bugün çıkacak. Bu gece yayımlanacak KHK ile ihraçlar olacak. İçinde Emniyet ve TSK'dan ihraçlar olacak."

AA Canlı
   
@AACanli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletvekili dağılımı ve ülkemizin içinden geçtiği durum sebebiyle Cumhur İttifakı'nı Mecliste devam ettireceğiz."
@Seckin_Deniz retweetledi

Mustafa Bedri Yazar @Feanor_13
Allah' ın 99 ismini pagan sembolü kozalak' a yazmışlar. Kozalak pagan ekollerde aydınlanma sembolüdür pic.twipic.twitter.com/u9ZxZndYtH
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
@mahfiegilmez cevap verir belki:) twitter.com/goodnightmoond…

Yusuf Akbaba @ssysfakb
Aselsan'ın 120 KM menzile sahip KALKAN-II radarı pic.twitter.com/YGunqWLnK5
@Seckin_Deniz retweetledi

T.C. Başbakanlık
   
@TC_Basbakan
"Türkiye; hava yolu, deniz yolu, demiryolu, limanlar, internet, ulaşım ve iletişim altyapısı bakımından 2002 yılında dünyada 39. sıradayken, 2017 yılının sonunda 9. sıraya yükseldi. Bugün Türkiye 15 yıl öncesine göre çok daha güçlü bir yerde."
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Eyvallah.) twitter.com/Tivitte_Ekiz/s…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
.) twitter.com/fatimayndd/sta…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
uz..

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Ayrı mısınız ki kirli ittifakınızı hepimiz görüyor twitter.com/dirilispostasi…

24 TV
   
@yirmidorttv
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kongremizle birlikte bir değişim, dönüşüm yapacağız pic.twitter.com/y1d886kiyV
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Düşün birbirinize alçaklar twitter.com/StarDisHaberle…

AA Canlı
   
@AACanli
Kapatılan Zaman gazetesi eski yazarları hakkındaki davada, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet Turan Alkan'ın tahliyesine karar verildi.
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
İmam Hatiplerin öğretmen kadrolarını elden geçirmeden İmam hatibe çağırmak cinayet olabilir... bu önemli bir uyarıdır... twitter.com/onderihl/statu…

HAKkı Aslan @HakkiAslan19
"DUBLE YOL" ÇALIŞMALARI YERİNE ARTIK "SOLAR SİSTEM YOL" YAPILABİLİR ! ELEKTRİK ÜRETEBİLEN ALTERNATİF VE DOĞAL ENERJİ KAYNAĞI ! pic.twitter.com/BhVeX3yFjA
@Seckin_Deniz retweetledi

AA Canlı
   
@AACanli
Kapatılan Zaman gazetesi eski yazarları Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal'a 10 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
diktatörler yendiklerinde ayağa kalkacak tozunuz bile kalmaz.... utanma duygunuz da yok gerçekten:) twitter.com/tahsinalgan/st…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Bir tura çıkayım diyorum... çantamı alıp... şehirleri gezeyim @SonsuzArk dostları ile çay içeyim...

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
13 katlı ‘Anti Terör Güvenlik Dairesi’ yazılı binanın dıştan görünüşü. Deri ceket giymiş, siyah gözlüklü, başında deri bir şapka Kürşad binanın kapısı önünde belirir. sonsuzark.com/2018/07/sa6447…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
sen bütün bu yaptıklarını Allah sana sorunca nasıl anlatacaksın, onu düşün... şimdi karanlıkla çalış, ama bu iş sonsuza dek sürmüyor... twitter.com/umitozdag/stat…

Mehmet Kemal Firik @mekefe2
Birleşik Arap Emirlikleri #İsrail'e bir askeri heyet göndererek iki ülke arasındaki askeri işbirliği konuları ve #İran'a karşı birlikte hareket etme mekanizmalarını görüştü BAE'nin ABD'den almaya niyetlendiği F35 uçakları için de İsrail'den yardım istediği bildiriliyor #Ortadoğu pic.twipic.twipic.twitter.com/r5tJRlta2k
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Açıklanmış iki yıl önce... dünyadan haberin yok... Adalet Bakanı Bozdağ: "CHP’liler 2016’da, KCK terör örgütünden 19, DHKP-C terör örgütünden 7, terör örgütü PKK’dan 43 ve THKPC’den 12 hükümlü ve tutukluyu ziyaret etti" 11.6.2016 twitter.com/vekilince/stat

Malik Ejder @Malikejder47
FETÖ'cü firari askerlerin servis ettiği belge zırvalarını kullanarak hapisteki darbeci FETÖ'cüleri aklamaya çalışan, darbeye direnen görevdeki komutanları suçlu göstermeye Ece Sevim Öztürk tutuklandı. FETÖ, bavulcusu Ece Sevim'e yaptırdığı zırvaları yurt dışında yayıyor. pic.twitter.com/Lx8zVTatL2
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
10. gezegenden bildiriliyor; Gerçek, kendisinden başka bir şeye benzemeyecek kadar naiftir... yağcılık da:) twitter.com/ddidemdede/sta…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
A.Y, 3 Haziran 2015'te gönderilen, "Silopi'de 44, il merkezinde 50 civarında YDG-H'li gözaltına alınacak savcılıklar emriyle" mesajının ise "Şırnak'ta gerçekleşecek operasyonla ilgili bilgi notu olduğunu, bunun FETÖ'nün bölge sorumlusuna da gönderildiğine dikkati çekti. twitter.com/Seckin_Deniz/s…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
İyi ki şov meraklısı tiplere fazla ilgim yok; güntepe falan...
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
FETÖ'cü kaymakam Kadir Güntepe'ye, "PKK ve HDP ile yüz göz olma" talimatı Fetullahçı Terör Örgütünün Şırnak ve Mardin'den sorumlu "mülkiye abisi" A.Y ile ByLock yazışmaları ortaya çıktı aa.com.tr/tr/turkiye/fet… twitter.com/Seckin_Deniz/s…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
FETÖ'cü kaymakam Kadir Güntepe'ye, "PKK ve HDP ile yüz göz olma" talimatı Fetullahçı Terör Örgütünün Şırnak ve Mardin'den sorumlu "mülkiye abisi" A.Y ile ByLock yazışmaları ortaya çıktı twitter.com/anadoluajansi/…

ANADOLU AJANSI
   
@anadoluajansi
Milyar dolarlık projede taktik savaşları Türk savunma sanayisinde bir seferde en yüksek rakamlı ihracata yönelik Pakistan ile atılan imzaların arkasında Milli Savunma Bakanlığının büyük mücadelesinin yer aldığı ortaya çıktı aane.ws/1YG pic.twitter.com/B8TnZreeNH
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD ile) Münbiç tamamlandıktan sonra diğer bölgelere geçilecek diye yol haritamızda net bir mutabakat var." twitter.com/AACanli/status…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD'nin İran (yaptırımları) konusunda aldığı kararları doğru bulmuyoruz" twitter.com/AACanli/status…

AA Canlı
   
@AACanli
Çavuşoğlu: "(FETÖ ile ilgili) Her şey masaya konduktan sonra ne kadar ciddiye aldıklarını göreceğiz. ABD, Türkiye gibi bir müttefikini kaybetmemeli"
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD yönetimi (S-400 meselesi nedeniyle) Türkiye ile ilişkileri bozmak istemiyor" twitter.com/AACanli/status…

AA Canlı
   
@AACanli
Çavuşoğlu: "(PKK sembollerinin yasaklanması) Avusturya, Almanya'daki yasayı örnek alan bir çalışma başlattı. Sonbaharda parlamentoya gelebilir"
@Seckin_Deniz retweetledi

AA Canlı
   
@AACanli
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(AB'de) Avusturya dönem başkanlığından bir beklentimiz yok. Avusturya'nın radikal bir karar almasını da beklemiyoruz"
@Seckin_Deniz retweetledi

AA Canlı
   
@AACanli
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İsraille ilişkilerimizin normalleşmesi için İsrail'in zulümden, insanları öldürmekten vazgeçmesi lazım"
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Çavuşoğlu: "(Ebru Özkan'ın gözaltına alınması) Kudüs'e giden vatandaşlarımıza yönelik caydırıcı adımlar atıyorlar, biz de bunun karşılığını veririz" twitter.com/AACanli/status…

AA Canlı
   
@AACanli
Türk Silahlı Kuvvetlerince, 29 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde yurt içiyle Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 49 terörist etkisiz hale getirildi.
@Seckin_Deniz retweetledi

AA Canlı
   
@AACanli
TSK'dan Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4519 olduğu bildirildi.
@Seckin_Deniz retweetledi

AA Canlı
   
@AACanli
İsrail Mahkemesi, 1948 Filistin İslami Hareketi Lideri Şeyh Raid Salah’ın şartlı tahliyesi kararının uygulanmasına karar verdi
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
BDDK Başkanı Akben: "Bağımsız yerel bir derecelendirme kuruluşu kurulmasının önünü açabilecek düzenlemeleri yaptık." twitter.com/AACanli/status…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
DDK Başkanı Akben: "Bağımsız yerel bir derecelendirme kuruluşu kurulmasının önünü açabilecek düzenlemeleri yaptık." twitter.com/AACanli/status…

Haber 7
   
@Haber7
Reuters haber ajansını aktardığına göre, Suriye'nin güneybatısında Esed rejimi ve destekçileri ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı bit.ly/2lWhdf3 pic.twitter.com/c5HpdlTaE6
@Seckin_Deniz retweetledi

Güleesi @gulayelik
24 Haziran seçim sonuçlarını, “Siyasi tarihin en büyük yolsuzluğu bu olmalı. Anladık tek yol sokağa dökülmek” diye yorumlayan 25 Haziran gecesi Nişantaşı’ndaki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan reklamcı Hakan Aykut Nilli tahliye edildi. (böyle böyle azıyorlar işte) pic.twitter.com/j6rfYlKncH
@Seckin_Deniz retweetledi

milliyet.com.tr
   
@milliyet
Eski Pakistan Başbakanı Şerif'e 10 yıl hapis cezası mill.yt/6lozb pic.twitter.com/9s7L4CZkTu
@Seckin_Deniz retweetledi

Yeni Şafak
   
@yenisafak
Emekli Albay Çoşkun Başbuğ: Bana göre Zafer Kılınç, Zekeriya Öz’den daha etkili bir kişi. Oyun bozulmasaydı 7 Şubat operasyonu yönetecek olan kişiydi yenisafak.com/gundem/basbug-…
@Seckin_Deniz retweetledi

HAKkı Aslan @HakkiAslan19
"10 TANE ELİM YOK" LAFI TARİHE KARIŞIYOR, ARTIK OLABİLİR ! pic.twitter.com/vABmA4SybQ
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
haklıyız:) twitter.com/Hseyinemektar9…

Shehbaz Sharif
   
@CMShehbaz
Pakistan Muslim League (Nawaz) strongly rejects the verdict of the Accountability Court in the Avenfield case. History will remember this verdict in black words. The decision is flawed, politically motivated & has glaring loopholes.
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Tarihi veriler olmadan yorum yapma alışkanlığım yoktur.. twitter.com/Hseyinemektar9…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Müslüman başarısız olduğunu hissettiği zaman çekilen yerini daha iyisine bırakandır.... twitter.com/Seckin_Deniz/s…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Müslümanın siyasetteki duruşuna egoizmi Said Nursi, Mehmet Akif, Said Halim, Necip Fazıl, Sezai Karakoç, Erbakan gibiler sokmuş ve sürdürmüştür; tarih onları devre dışı bırakana kadar da hiçbir zaman bu egoizmden kopmadılar

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Said Nursi, Mehmet Akif, Said Halim gibi bilumum İslamcılar ile Galata Mevlevi şeyhi ve sufistler de Abdulhamid'i devirdiklerinde gidip ermenilerle,yahudilerle, bulgarlarla, kucaklaştı,koskoca imparatorluk dağıldı; milyonlarca müslüman öldürüldü, tecavüze uğradı, yurdundan edildi twitter.com/hesap23/status…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
CHP-SP-İP Milletin çıkarlarını temsil etmedikleri için Millet İtifakı dedikleri İllet İttifakını bitirdiklerini beyan ettiler.... Ak Parti ve MHP Cumhur'u temsil ettikleri için Cumhur İttifakı'nı sürdürüyorlar...

ANADOLU AJANSI
   
@anadoluajansi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı'nı devam ettireceğiz aane.ws/1Yd pic.twitter.com/mo8hRH3GJs
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Nihayet twitter.com/HaberturkTV/st…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
@SonsuzArk yazarları fırça atarken:) twitter.com/goodnightmoond…

Hürriyet Teknoloji
   
@HurriyetTekno
Çinli ZTE'nin yasağı sona eriyor, tekrar sahneye çıkıyor! hry.yt/5S9nO pic.twitter.com/8oGths5IhM
@Seckin_Deniz retweetledi

Akşam Gazetesi
   
@Aksam
Bağışlanmak üzere yaptırılan okul, sağlık tesisi ve ibadethane gibi tesislerin inşası dolayısıyla yapılan teslim ve hizmetler KDV'den istisna olacak bit.ly/2MW3L6D pic.twitter.com/15oTg6uHek
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA6450/KY28-ATA372: Rum Tarafı'nda Mali Kriz Kapıda Ata Atun @ataatun sonsuzark.com/2018/07/sa6450…
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA6450/KY28-ATA372: Rum Tarafı'nda Mali Kriz Kapıda Ata Atun @ataatun sonsuzark.com/2018/07/sa6450…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA6449/KY72-DP1: Bir Netflix Dizisi, Sense 8; Sapkınlığın Görsel Propagandası - Dilaver Peksever sonsuzark.com/2018/07/sa6449…
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA66448/ÇY4-DB133: Şeytanın Laboratuvarı 731. Birim: Japonya’nın Bilinmeyen Yüzü -Derya Beyaz @goodnightmoond sonsuzark.com/2018/07/sa6644…
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA6447/KY1-CÇ521: Mata Hari - Cemal Çalık @gezgin07 sonsuzark.com/2018/07/sa6447…
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA6446/Sonsuz Ark-DD1: Selahattin Yusuf: "Bazen de Uyku Hapı Olarak Kullanıyorum Okumayı" @selyusuf sonsuzark.com/2018/07/sa6446…
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA6445/KY69-EY147: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili - @ErhanYalvac1 sonsuzark.com/2018/07/sa6445…
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA6444/KY48-SY61: Reha Bey, Ülkemizdeki Der Spigellerin Selamı Var -Selahattin Yusuf @selyusuf sonsuzark.com/2018/07/sa6444…
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Yazmıştık.... SA5385/KY51-HA13: Modern Haşhaşiler - Assassins: "Kara Bilgisayar Korsanları" @HakkiAslan19 sonsuzark.com/2017/12/sa5385… Şimdi daha tehlikeli olan versiyon var... youtube.com/watch?v=Myd33z…

Ferhat SUCU @ferhattsucu
Dikkat; bu düğümün çözülmesi için gerekli anahtarın bütün parçaları bu yazıda mevcuttur. Mutlaka okumanız tavsiye edilir... twitter.com/Seckin_Deniz/s…
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Aslında bu tür küçük şeyler yeni başlangıçlar için düşünülürse rahmettir de:) twitter.com/fatimayndd/sta…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
@ForeignPolicy Çok basit... ABD ve Satanizm'in emirlerini umursamıyorlar... Kendi halklarının ve inançlarının emirlerini umursuyorlar./ ...so simple ... they do not care about the orders of the US and Satanism ... They care about the orders of their own people and their beliefs.

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Çok basit... ABD ve Satanizm'in emirlerini umursamıyorlar... Kendi halklarının ve inançlarının emirlerini umursuyorlar./ ...so simple ... they do not care about the orders of the US and Satanism ... They care about the orders of their own people and their beliefs. twitter.com/ForeignPolicy/…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Bunu ABD Ankara elçiliği neden Türkçe yapıyor? Amacınız nedir? Burası İran değil ve İran'ın resmi dili Farsça'dır... twitter.com/USEmbassyTurke…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Tarih: "#ABD rejimi dünyaya & kendi halkına acı & ölüm getirmiştir. Yalnızca Avrupa'da bile ABD destekli suikastler,bombalı saldırılar & diğer terör saldırıları sayısız hayatı mahvetmiştir.ABD'nin kötücül rejimi hk. gerçeklerle yüzleşme vakti geldi" twitter.com/USEmbassyTurke…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Aslan parçası... twitter.com/trthaber/statu…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
neyse helal etti mi bari?:) twitter.com/fatimayndd/sta…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
dış ağrısından ölen kadına ya da erkeğe rastlanmamıştır, ama diş ağrısından dolayı öleceğini düşünen ve bu bahane ile kocası ile helalleşen kadın sayısı istatistiksel olarak çoktur:) twitter.com/fatimayndd/sta…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Dünya'nın merkezi kadındır teorisi kanıtlanmış oluyor:) twitter.com/fatimayndd/sta…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Kullanılan fotoğraflarda Seyhan Nehri'nin suyu kesilmiş hali kuraklığa değil yıllık temizliğe işaret eder... bu her yıl yapılır twitter.com/yenihaberden/s…

M.Kemal Firik @mekefe1
Israel unlawfully arrested Turkish Ebru Ozkan. Israel violates all international law The World just watch that. The Zionism is thuggery. #FreeEbruOzkan #MiddleEast #Turkey #Palestine #Israel #Quds #AlAqsa pic.twitter.com/mVk2WmSDqo
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Yerel bazda Ak Parti teşkilatı hazır değil belediye seçimlerine, selam söyleyin Erdoğan'a... aslı olsun ya da olmasın hele FETÖ ile adı çıkmış ilbaşkanlarınız değiştirilmediği sürece işiniz zor...

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
kekik suyu bulun ve ağzınızı çalkalayın, fukara dul kalmasın genç yaşta... düğün dernek ayrı bir dert, nerden bulacak yeni hatunu:) twitter.com/fatimayndd/sta…

History @HistoryTime_
6 July 1917, Arab troops led by 'Lawrence of Arabia' & Auda ibu Tayi captured Aqaba from the Ottoman Empire. pic.twitter.com/IncU2vBV0a
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Erdoğan: "İşte bu seçimlerden sonra bana gelen raporlara baktığımızda özellikle bazı eleştiriler var ki bu çok çok önemli. Vatandaş özellikle şunu arıyor, bu tabi ağırlıklı belediye başkanları bunun yanında milletvekilleri vesaire… Tevazu arıyor tevazu.

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Belediye Başkanı, benim dükkanıma gelip bir çayımı içmedikten sonra ben bu belediye başkanını ne yapayım diyor. Yani seçimden seçime mi belediye başkanı, milletvekili beni ziyaret edecek diyor. Veya kendi tanıdıkları ofislere uğrayıp çekip gidecekler diyor."

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Biz ilk etapta, bakanlar, bakan yardımcıları, kurum başkanları, genel müdürler düzeyine kadar bu kısmı bir noktaya getirdik. Benzer işleri yapan kurumları birleştirerek, devletin işleyişini hızlandırıyor ve etkin hale getiriyoruz.

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Bu yeniden yapılanma çalışması en aşağıya kadar devam edecektir. Uygulamadaki eksiklikleri, aksaklıkları tespit ettikçe sistemi geliştirecek, güçlendireceğiz."

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Erdoğan: "Bakanlıkların, kurum ve kuruluşların yapılarını milletimize daha iyi anlayışa uygun şekilde yeniliyoruz. Elbette bu sistemin oturması belli bir zaman alacaktır.

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Erdoğan: "Bölücü örgütün güdümündeki siyasiler ilk defa Meclis’e ayak bastılar. Bugün de Meclis’te milletvekili olarak yerlerini alacaklar. Milletini seven her CHP’li vatandaşımızı, bu utanç için partisinin yönetiminden hesap sormaya davet ediyoruz."

TRT World Türkçe @TRTWorldTR
Kudüs ziyareti cezaevinde bitti Türk vatandaşı Ebru Özkan ziyaret için gittiği Kudüs’ten dönerken, Ben Gurion Havaalanı’nda terör suçlaması ile gözaltına alındı. 11 Haziran'dan bu yana gözaltında tutulan Özkan cezaevine nakledildi. pic.twitter.com/aaXGPV4MeV
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Ahmet Türk yapmadı, devletin atadığı kayyum yaptı... Mardin'de televizyonu interneti kütüphanesi olan bir otobüs durağı. Avrupa'da Amerika'da olmayan şeyler oluyor Türkiye'de. pic.twitter.com/0QQ3CU666Y

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Trump'tan Merkel'e: "Rusya'dan korunmak istiyorsun, ama Rus gazına milyarlar ödüyorsun, üstelik NATO'ya para vermiyorsun" twitter.com/sputnik_TR/sta…

Hüseyin Bozan @huseyinbozan
#Haseke'nin güney doğusundaki Tuveymin köyünde mayın patlaması sonucu 8 YPG/PKK'lı terörist öldü.
@Seckin_Deniz retweetledi

Murat Yilmaz @myilmaz_67
Bu adamı ve engelli oğlunu PKK öldürdü... Yine sustunuz, PKK'nın vebaline ve suçlarına yine ortaksınız... pic.twitter.com/pCt3I1vzdl
@Seckin_Deniz retweetledi

milliyet.com.tr
   
@milliyet
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeciliğin adını 'Gönül Belediyeciliği Seferberliği' olarak koyuyorum!
@Seckin_Deniz retweetledi

milliyet.com.tr
   
@milliyet
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı'nı Meclis'te sürdüreceğiz
@Seckin_Deniz retweetledi

24 TV
   
@yirmidorttv
#CANLI Bakan Çavuşoğlu: [S-400'ler] Türkiye kendi kararını vermiştir pic.twitter.com/SerNZjAO3k
@Seckin_Deniz retweetledi

Demirören Haber Ajansı
   
@dhainternet
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuşuyor - Canlı Yayındayız dha.com.tr/dhayayin pic.twitter.com/Ql5k3p1HA4
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
kara büyü ritüelleri; aktif grup: gibonprimat türü gelişmemiş 8. evre, etnik tören dinsel köken türü; pagan vatan; afrika... twitter.com/stargazete/sta…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
BU konuyu dikkatle takip edin.... büyük bir operasyon bu.. Akbank, Garanti ve İş Bankası'nın Türk Telekom'daki yüzde 55'lik Ojer Telecom hissesini devralmak için Rekabet Kurumu'na başvurduğu iddiası var... twitter.com/sputnik_TR/sta…

Bloomberg HT
   
@BloombergHT
Kanal İstanbul planı değişti, köprü sayısı arttı bb.ht/ScVEr9 pic.twitter.com/o0rlA0YgE0
@Seckin_Deniz retweetledi

DSİ Genel Müdürlüğü @dsi_gn_md
Sulama Kanalları Baraj ve Göletler Oyun Alanı Değildir. Yüzmek ve Serinlemek Maksadıyla Girmek ÇOK TEHLİKELİ VE YASAKTIR. Su Hayattır Can Almasın... pic.twitter.com/2lW1MoGoBK
@Seckin_Deniz retweetledi

KENAN KIRAN @kenan_kiran
FETÖ bünyesindeki mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları belirlenen çoğu muvazzaf 271 askere gözaltı kararı.. (1) Tuğgeneral (10) Albay (1) Yarbay (11) Binbaşı (14) Yüzbaşı (14) Üsteğmen (16) Teğmen (83) Astsubay (1) Uzman Çavuş (120) Askeri Öğrenci
@Seckin_Deniz retweetledi

DW (Türkçe)
   
@dw_turkce
Almanya'da koalisyon ortaklarının anlaştığı iltica politikasının detayları netleşti Başka AB ülkelerinde kayıt altına alınan göçmenlerin iadesi için ikili anlaşmaların imzalanması gerekecek p.dw.com/p/30v6V?maca=t…
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Bebek doğar doğmaz, hastane bilgileri girecek, nüfus cüzdanı basılacak ve adrese gönderilecek twitter.com/yenihaberden/s…

Akşam Gazetesi
   
@Aksam
Beyoğlu'nda bulunan otelin 8'inci katındaki odada yangın çıktı bit.ly/2MSD9Dr pic.twitter.com/93vnGLgMZr
@Seckin_Deniz retweetledi

Yılmaz Bilgen @Bilgen1973
PKK, Munbic ve Cerablus'ta bir günde 4 bombalı eylem gerçekleştirdi. yenisafak.com/dunya/pespeses…
@Seckin_Deniz retweetledi

Mehmet Akif Özdemir @ma_ozdemir
Nüfus artıyor, peki ama nasıl artıyor? #Avrupa kıtasında nüfusu belirgin şekilde doğumla artan tek bir ülke var. Haritada derhal göze çarpıyor: #Türkiye 🙂 İspanya ve Doğu Avrupa'nın hali pek fena, ne yeterli doğum var ne göçmenler tercih ediyor. Ekonomik sonuçları hayati pic.twitter.com/OjpZrIRxcscs
@Seckin_Deniz retweetledi

Habertürk
   
@Haberturk
#SONDAKİKA TSK: Hakkari'de 7 terörist etkisiz hale getirildi hbr.tk/8HGozt pic.twitter.com/ueCopH9FBw
@Seckin_Deniz retweetledi

euronews Türkçe
   
@euronews_tr
Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde bir mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve 1 yetişkinin kurtarılma operasyonuna katılan bir dalgıç hayatını kaybetti bit.ly/2zfkfES
@Seckin_Deniz retweetledi

Star Gazetesi 🇹🇷
   
@stargazete
Bakanlar Kurulu kararıyla 13 üniversite bünyesinde yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu buff.ly/2zfBoOL pic.twitter.com/Jx8Sj2iBh3
@Seckin_Deniz retweetledi

Adnan ONAY @adnanonay
FETÖ'nün mahrem sorumlularıyla ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları belirlenen 271 askere yönelik 48 ilde operasyon başlatıldı. Şüpheliler arasında bir de emekli general ve bir bölümü muvazzaf 10 Albay bulunduğu öğrenildi.
@Seckin_Deniz retweetledi

Ömer AYDIN @aydinomer
Türk siyaseti bambaşka bir boyuta girdi. Muhalefete muhalif muhalefet lideri. Batı medyası da çıkamıyor işin içinden. İnce’ye karartma uygulamaya başladı seçimlerden sonra... twitter.com/aksam/status/1…
@Seckin_Deniz retweetledi

milliyet.com.tr
   
@milliyet
Yunanistan'da 4.2 büyüklüğünde deprem mill.yt/fp4zk pic.twitter.com/zI270XeZkh
@Seckin_Deniz retweetledi

NTV
   
@ntv
Suriye muhalefetini temsil edecek liste BM'ye sunuldu ntv.com.tr/dunya/suriye-m… pic.twitter.com/hgUGpuf2QP
@Seckin_Deniz retweetledi

Sputnik Türkiye
   
@sputnik_TR
ABD Başkanı'nın ziyareti sırasında Londra semalarında dev 'Bebek Trump' balonunun uçurulmasına izin çıktı sptnkne.ws/hXgU pic.twitter.com/BKqWmDuPBc
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
RTÜK Netflix denen sapık üretim merkezine karşı neden tepkisiz? Anayasa'yı ihlal eden bu platform hakkınd ayetki RTÜK'te, aksi halde herhangi bir savcılık resen dava açmalıdır sonsuzark.com/2018/07/sa6449…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Siz Japonları tanıyor olduğunuzu mu sanıyorsunuz? Halen özür dilemediler... halen inkar ediyorlar.... sonsuzark.com/2018/07/sa6644…

Star Gazetesi 🇹🇷
   
@stargazete
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz: Almanya ile Avusturya'ya yük olacak herhangi bir önlemin hayata geçirilmeyeceği yönünde fikir birliği içindeyiz buff.ly/2KDxOU1 pic.twitter.com/zFNQoVWbmx
@Seckin_Deniz retweetledi

CNN Türk
   
@cnnturk
Türkiye ve Azerbaycan diasporaları güç birliği yapacak buff.ly/2MQWULr
@Seckin_Deniz retweetledi

Akşam Gazetesi
   
@Aksam
Venezüela’dan ABD’ye resti çekti: Yeni bir Vietnam, yeni bir kabus oluruz bit.ly/2KOU8pG pic.twitter.com/gnQjBwiokQ
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
çalışıyor

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Kan çanağı bekçisi stratfor twitter.com/Stratfor/statu…

Ömer AYDIN @aydinomer
Firar sırasında cezaevi idaresi, polis karakolunu ‘güvenli hattan’ aramış. Kimse çıkmamış😊 Adam ikinci kez kaçtı ve hala aranıyor.twitter.com/omerfarukgorci…I
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Bu konu parti içi değil yani:) İnce'ye kendisine destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun açıklamaları hatırlatıldığında, "Şimdiye kadar 37 destek açıklaması olmuş, sağ olsunlar. Ama parti içi meseleleri basın önünde konuşmam"

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
bu nedenle 13 rakamıyla ilgili tereddütler hasıl olduğu"nun bildirilmesi üzerine, 952 sayılı kararda yer alan "13'üncü" ibaresinin kaldırıldığı kaydedildi.

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
YSK'nın 954 sayılı (mükerrer) kararında, Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçiminin kesin sonuçlarına ilişkin YSK'nın dünkü kararında (952 sayılı karar), Recep Tayyip Erdoğan'ın "13. Türkiye Cumhurbaşkanı seçildiğinin tespit edildiği

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
ve adına YSK'ce tutanak düzenlenmesine karar verildiği"nin ifade edildiği hatırlatıldı. Ancak, TBMM tarafından ilgili yazıyla, "13 rakamına cumhurbaşkanlığı görevi yapan kişi sayısının hesabından veya cumhurbaşkanı seçim sayısı hesabından ulaşılamadığı,

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
YSK, "13. Cumhurbaşkanı" ifadesini kaldırdı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının (YSK), cumhurbaşkanı seçimine ilişkin tespitte yer alan "13'üncü" ibaresinin kaldırılmasına yönelik kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
O günün senaryosu... emeğine sağlık Cemal Ağa twitter.com/gezgin07/statu…

Cemal Çalık @gezgin07
Haber stüdyosu. Enkırmen Ananas başkanlığında üç gazeteci ve Devlet Başkanı Adayı Çiğil Gencal. Çiğil Gencal – (Son cümleleri, gülerek) Yani bu böyle olmalı! Ananas – (Sinsi bir ifadeyle) Anlıyorum... sonsuzark.com/2018/07/sa6447…
@Seckin_Deniz retweetledi

Electronic Intifada
   
@intifada
Sport can heal body and soul,” says Islam Amoum, who lost his arm in Israeli shelling on Gaza in summer 2014 bit.ly/2KBfwmh pic.twitter.com/dMx3ifNSpB
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA6446/Sonsuz Ark-DD1: Selahattin Yusuf: "Bazen de Uyku Hapı Olarak Kullanıyorum Okumayı" @selyusuf sonsuzark.com/2018/07/sa6446…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA6449/KY72-DP1: Bir Netflix Dizisi, Sense 8; Sapkınlığın Görsel Propagandası - Dilaver Peksever sonsuzark.com/2018/07/sa6449…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA66448/ÇY4-DB133: Şeytanın Laboratuvarı 731. Birim: Japonya’nın Bilinmeyen Yüzü -Derya Beyaz @goodnightmoond sonsuzark.com/2018/07/sa6644…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA6447/KY1-CÇ521: Mata Hari - Cemal Çalık @gezgin07 sonsuzark.com/2018/07/sa6447…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA6445/KY69-EY147: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili - @ErhanYalvac1 sonsuzark.com/2018/07/sa6445…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
SA6444/KY48-SY61: Reha Bey, Ülkemizdeki Der Spigellerin Selamı Var -Selahattin Yusuf @selyusuf sonsuzark.com/2018/07/sa6444…
Seçkin Deniz, 20.06.2019, Sonsuz Ark, Twitter Günlükleri
Takip et: @Seckin_DenizSonsuz Ark'tan


  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı