9 Nisan 2019 Salı

SA7569/SD1344: Avrupa Parlamentosu Seçimleri: Tehlikeli Zamanlarda Yeni Tepkiler

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu genel sekreter yardımcısı Katja Lehto-Komulainen'e aittir ve Mayıs 2019'da yapılacak Avrupa parlamentosu seçimlerinde aşırı milliyetçiler ve Avrupa karşıtlarının parlamentoda çoğunluğu sağlayacak şekilde milletvekili seçmesinin neden engellenmesi gerektiğini anlatmaya, işçileri etkileyecek bir söylem üretmeye ve (Türkiye'de 7 Haziran 2015, 16 Nisan 2017, 24 Haziran 2018, 31 Mart 2019 seçimlerinde CHP-HDP-İP-SP-PKK-FETÖ ittifakına benzer) sonuç alıcı yeni-büyük ittifakların ortaya çıkmasını sağlamaya çalışmaktadır. Yazarın Avrupa Birliği'nin bugüne dek ürettiği politikaların sonucu olarak (vaat ettiklerinin aksine) ortaya çıkan iklim değişikliği ve çevre kirliliği ile mücadele, eşitsizliğin artması, çokuluslu şirketlerin tekel gücü veya vergi kaçakçılığı, dijitalleşmenin yönetimi, terörle mücadele, siber suç veya sahte (fake) haberler gibi sorunların çözümü için yine Avrupa Birliği yanlısı milletvekillerinin seçilmesi için çaba göstermesi trajiktir ve umutsuz bir vak'adır; Avrupa için yeniden 'Birlik' olmak artık bir rüyadır... Satanist/Masonik Küresel Liberalizmin ABD-AB eliyle ürettiği vahşet, sömürü, yoksulluk, çevre kirliği, savaşlar ve göç, ABD ve Avrupa'da işsizliğin artmasına ve refahın azalmasına neden olmuştur. Avrupa Sendikalar Konfederasyonu genel sekreter yardımcısı Katja Lehto-Komulainen'in, sendikalar olarak inisiyatif alma çabası bir zamanlar (28 Şubat 1997 süreci) Türkiye'de '5'li Çete' olarak adlandırılan, TOBB, DİSK, Türk-İş, TİSK, TESK gibi sendika ve birliklerin demokrasiyi askıya alan askeri darbeye destek veren süper zenginlerin çıkarları lehine, işçilerin ve halkın aleyhine çabalarını hatırlatmaktadır. Mayıs 2019'daki Avrupa Parlamentosu seçimleri, Avrupa Kıtası'nı parçalarına ayıracak ve tek tip bürokratik-teknokrat-vizyonsuz Avrupa tarihe gömülecektir.
Seçkin Deniz, 09.04.2019

European Parliament elections: new responses in dangerous times

"Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, önümüzdeki beş yıl boyunca ilerlemeyi engelleyecek büyük bir popülist blok ortaya çıkabilir. Bunu önlemek için büyük bir seferberlik gerekiyor."

Mayıs 2019’da Avrupa Parlamentosu için yapılacak seçimler, önceki Avrupa Parlamentosu seçimleri gibi olmayacak; muhtemelen 40 yıl önce yapılan ilk doğrudan seçimlerden bu yana en önemli seçimler.

En büyük korku, aşırı milliyetçi ve Avrupa karşıtı MEP (Avrupa Parlamentosu Milletvekilliği)'lerde büyük artış nedeniyle ciddi bir şekilde bozulmuş yeni bir parlamento oluşmasından kaynaklanıyor. 
Bu, sadece adaylar ve partiler değil, bütün demokratlar tarafından seçim süreçleri boyunca bir konunun net bir şekilde anlaşılması gerektiği anlamına gelir: Aşırı milliyetçilerin ve anti-Avrupalıların önerecek hiçbir şeyleri yok.

Bugün karşımıza çıkan zorluklar muazzam. İklim değişikliği ve çevre kirliliği ile mücadele, eşitsizliğin artması, çokuluslu şirketlerin tekel gücü veya vergi kaçakçılığı, dijitalleşmenin yönetimi, terörle mücadele, siber suç veya sahte (fake) haberler gibi konularda çözüm, birlik içinde güçlü bir blok olarak çalışan Avrupa ülkelerinde yatmaktadır; üye devletlerin her birinin kendi yolunda gitmesinde değil. Bu büyük problemlerle tamamen ulusal çözümler yoluyla başa çıkmayı deneyemeyiz. Yeterli değiller.

Aşırılık yanlıları bizi bölmeye çalışacak -göçmenleri ya da mültecileri bölünmeye neden oldukları için suçlamak ya da sözde 'Brüksel bürokratları'nı iğnelemek- olsa da, demokrasiye inanan bizler, Avrupa’da birlikte çalışarak, ülkemizin geleceği için umut verici ve daha kapsayıcı bir vizyon ortaya koymalı ve alınması gereken kararları alabilmeliyiz.

Yeni bir sosyal sözleşme


Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC)'nun Avrupa seçimlerine yönelik program yayınlamasının nedeni budur. 'İşçiler için daha adil bir Avrupa' olarak, karşılaştığımız büyük sorunların üstesinden gelmeyi, Avrupa için yeni bir sosyal sözleşmeyi, demokrasiyi ve sosyal adaleti, kaliteli işleri ve daha yüksek ücretleri ve sosyal olarak, kimsenin geride bırakılmadığı düşük karbonlu ve dijital bir ekonomiye geçmeyi hedefliyoruz. 

ETUC, herkes için gerçek fırsatlar sunan daha adil ve daha eşit bir toplum çağrısı yapıyor. Bunun için, hepimizin ortaya çıkmasına yardım ettiğimiz zenginliği yeniden dağıtmak için daha adil ve ilerici vergi sistemleri dahil olmak üzere yeni ekonomik politikalar öneriyoruz. Sadece birkaç kişiye değil, herkese fayda sağlayan büyümeyi artırmak için daha fazla kamu ve özel yatırım için mücadele ediyoruz.

Herkesin düşük karbonlu ve dijital bir ekonomiye geçişte yer alabilmesi için kaliteli eğitimin tam olarak uygulanmasını istiyoruz.

Sağlam sosyal diyalog ve etkili toplu pazarlık (platform ve serbest çalışan işçileri kucaklamak) ile toplumda ve iş yerinde daha fazla demokratik katılım dahil olmak üzere güçlendirilmiş demokrasi istiyoruz.

Derin izler

Ancak görevimiz, istediğimiz Avrupa için ilham verici fikirler ortaya koymakla sınırlı değildir. Kriz birçok vatandaş üzerinde derin izler bıraktı, birçok insanın ücretleri on yıla yakın bir süredir azalmaya devam ediyor ve düşük ekonomik gelişme birçok işçinin yararına olmadı. İnsanlar, AB liderlerinin, kendileri için önemli olan sorunlara çözüm getirememelerinden veya çözüm için isteksiz olmalarından korkuyorlar. Kısacası, olumlu seçimlerin mümkün olduğu konusunda şüpheci seçmeni ikna etmek için yapılacak çok iş var.


ETUC'nin seçim programı, şunları dile getiriyor: AB, iyi ve olumlu bir değişim için bir güç olabilir. Seçmenleri bu şekilde ikna etmek zorundayız. Sendikalardan ve vatandaşlardan gelen güçlü baskı sonucunda, AB, işçi haklarını iyileştirmek için yeni yasa teklifleriyle yeni bir yatırım programını ve Avrupa Sosyal Haklar Şartı'nı (The European Pillar of Social Rights) kabul etti. Bunlar, AB'yi tekrar doğru yollara sokmak için önemli fakat geçici adımlardı; momentumu ile bizi daha da ileri götürmesi gereken adımlar.

Demokrasinin aşırılık yanlıları karşısında risk altında olduğunu da açıkça belirtmeliyiz. Bu, 1930’lardan bu yana çoğu batı Avrupa ülkelerinde ve güney ve doğu Avrupa’da daha yeni tarihli diktatörlüklerin çöküşünden bu yana görmediğimiz ölçüde bir durum.

Daha büyük koalisyon

Ve ele alınması gereken önemli bir sorun var. Avrupa Parlamentosu'nda demokratik ve Avrupa yanlısı bir çoğunluk oluşturmak için yeni bir parti ittifakına ihtiyaç duyulması muhtemeldir. Merkez sağ (EPP) ve merkez sol (S & D / PES) arasında kurulan 'büyük koalisyon' kesinlikle yeterli olmayacak. Sendika hareketlerinin ve sivil toplum dahil olmak üzere tüm demokratik güçlerin, Avrupa ​​karşıtı eylemlerin ve aşırı hareketlerin etkisini sınırlamak için yeni ve daha büyük bir koalisyon oluşturmak için demokratik Avrupa yanlısı partilere baskı yapması gerekecek.

Aksi takdirde, işçiler için önemli olan konularda en az önümüzdeki beş yıl boyunca aktif, daha sosyal ve sürdürülebilir bir Avrupa'yı unutabiliriz.

Bu nedenle, istediğimiz Avrupa için fikirlerimizi ortaya koyarak, vatandaşları demokratik partilere ve tüm vatandaşlar için daha iyi bir Avrupa için birlikte çalışmak isteyen adaylara oy vermeye ikna etmek için dışarı çıkmamız gerekiyor.

Bu sütun Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) tarafından desteklenmektedir .

Katja Lehto-Komulainen, 5 Mart 2019, Social Europe

(Katja Lehto-Komulainen, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu genel sekreter yardımcısıdır. Daha önce Finlandiya Sendikalar Merkez Örgütü'nün (SAK) uluslararası ilişkiler başkanlığını yapmıştı.)
Seçkin Deniz, 09
.04.2019, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar
Takip et: @Seckin_Deniz


Not: Çeviri programları kullanılarak İngilizce'den çevrilmiştir.Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı