20 Ocak 2019 Pazar

SA7380/SD1252: Kritik Bir An; Avrupa'da Güvencesiz İşlerle Mücadele

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, 2015 yılında Paris Kongresi'nde ETUC Konfederasyon Sekreteri olarak seçilen, İrlanda Sendikalar Kongresi'nin (ICTU) yasama ve sosyal ilişkiler eski görevlisi Esther Lynch'e aittir ve Avrupa Sendikaları Konfederasyonu'nun işçilerin güvencesiz iş sorunlarının çözülmesine yönelik beklentilerini giderecek yasal düzenlemelerle ilgili taslağın Avrupa Birliğindeki yasama süreçlerini ifade eden 'üçlü' prosedür ile komisyon, konsey ve parlamento tarafından müzakere edilme aşamasında işçiler aleyhine değiştirilmesini önlemeye yönelik bir çalışmadır. Bu çalışma aynı zamanda, kuruluşunda kavramsal ve teorik olarak vatandaşlarına daha yüksek refah seviyesi ve hayat standardı vaat eden Avrupa Birliği'nde yaşanan ve gittikçe derinleşen 'güvencesiz iş-işçi krizi'ni, somut kanıtlardan biri olarak kabul eden 'Çöken Avrupa' gerçeğini doğrudan resmetmektedir... Türkiye, iş güvencesi ve işçi haklarında Avrupa Birliği'nin mevcut krizleri ile uzaktan veya yakından herhangi bir şekilde kıyaslanamaz üstünlüktedir. Bu önemli bir tarihi andır...
Seçkin Deniz, 20.01.2019

Tackling insecure work in Europe—a critical moment

"İyi haber şu; AB’de istihdam rekor bir seviyede. Kötü haber de şu; bunların çoğu güvencesiz bir iştir ve şu anda bu trende verilecek bir direktifin bu sorunu düzeltecek kadar sert olması gerekir."

Avrupa büyüyen 'güvencesiz bir iş krizi' içinde. Noel'den hemen önce, Avrupa Komisyonu, AB'de istihdam çalışmalarında 239 milyondan fazla kişi ile, 2018 ikinci yarısında rekor seviyelere ulaştığını muzaffer bir dille ilan etmişti. Gerçekten de bu iyi haber, ancak çalışılan saat sayısının 2008 krizinden önceye göre daha düşük olduğunu kabul etmeyi göze alamayan bir haber. Bu yüzden, belki de daha fazla istihdam var, ancak daha ince bir şekilde, çok fazla insanın iyi bir yaşamı garanti etmek için çok az saatli güvencesiz işlerde çalışması yaygınlaşıyor.


Avrupa sendikaları için, Kasım 2017'de başlatılan Avrupa Sosyal Haklar Sütunundan ortaya çıkacak en önemli taahhütlerden biri, işçilerin yasal güvenliğini pekiştirme taahhüdüydü. Bu, işçilere çalışma koşullarını bildirmeyen veya çoğu zaman en kısa sürede, kendileri için çalışma yapmasalar ve hiçbir şey kazanmasalar bile, her zaman erişilebilir olmalarını bekleyen işverenlerin güvencesiz çalışma koşullarıyla ve istismarla mücadeleyi gerektirir.

Sonuç olarak, Ocak 2018'de komisyon, Şeffaf ve Öngörülebilir Çalışma Koşulları Direktifi için teklifler yayınladı. Bu teklifler Avrupa Sendikaları Konfederasyonu'nun (European Trade Union Confederation- ETUC) umduğundan yetersizdi, ancak yine de işçiler için çok önemli korumalar içeriyordu. Örneğin, işverenler, işin ilk gününde iş ilişkisine dair yazılı bilgi vermelidir. Bu mevsimsel tarım, yerel, talebe bağlı, platform işçilerinin ve diğer güvencesiz işçilerin daha güçlü yasal haklara sahip olacağı anlamına geliyor. Taslak, çevrimiçi platformların işveren olarak sorumlu tutulmasını sağlamak için tedbirler önermeye devam ediyor.

Ayrıca teklif, uzun süren denetleme süreleri gibi sözleşmelerde haksız şartların sona ermesi ve çalışanların çalışma saatlerini kısaltan esnek sözleşmelere son verilmesi yönünde önemli adımlar atmaktadır. Ve üye devletlerin sendika işyeri temsilcilerini korumalarını, işçilerin yeni haklarını edinmelerine yardımcı olmalarını ve toplu pazarlığın önemli rolünü anlamalarını gerektirmektedir.

Yine de, taslak yönerge, ahlaksız işverenlerin hükümleri atlatmak için kullanacakları taktik türlerine karşı tedbirler alacak şekilde değişiklik yapılması gerektiğini belirtiyor.

ETUC, Avrupa Parlamentosu'na teklifleri güçlendirme çağrısında bulundu ve sendika baskısı sonucunda MEP'ler taleplerin çoğunu karşılayan değişiklikleri kabul etti. Bu ileriye yönelik büyük bir adımdır. Ancak, Avrupa Konseyi'nde toplantı yapan üye devletler daha az katılımcı olmuştur ve taslak yasa şimdi 'üçlü' prosedür ile komisyon, konsey ve parlamento tarafından müzakere edilmektedir.

Sendikalar bunu, Avrupa çapında yeni bir başarı elde etmek için  çalışma koşulları üzerinde gerçek bir etkiye sahip olabilecek bir “son” mevzuat olarak görüyorlar. Bu nedenle ETUC, bu hayati yeni kanunun üye devlet hükümetleri tarafından sulandırılmasını önlemek için tüm ara durakları kaldırıyor. Temsilcileri, önceliklerini açıklamak için üye devletlerin Brüksel'deki daimi temsilcileriyle görüşüyor ve MEP'leri üçlemedeki pozisyonlarını savunmaya çağırıyorlar.

Geniş kapsamlı faydalar

Komisyon, yeni yasaların 16 milyon kişiye, haklarını ve yükümlülüklerini bilerek yeni bir işe başlamalarını sağlamalıdır. Ancak, sendikalar için önemli olan diğer konu, yeni yasaların istihdamda olan çalışanları da kapsamasıdır.

ETUC, Avrupa'nın güvencesiz çalışma koşullarındaki (platform çalışması, sıfır saatlik sözleşmeler, sahte serbest meslek vb.) sorunların artışını derin bir endişe ile izlemiştir. İngiltere'de yapılan araştırmalar, örneğin, sıfır saatlik sözleşmelerle çalışan gençlerin, zihinsel ve fiziksel sağlık sorunlarını rapor etmelerinin, istikrarlı işlerdeki meslektaşlarından çok daha fazla olduğu sonucuna vardılar. 

İrlanda'daki Limerick Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, garanti edilmeyen saatlerle sözleşme yapan kişilerin, “işverenlerin kontrolünü güçlendiren bir yoksulluk döngüsüne hapsolup, çalışma koşulları hakkında şikayetçi olduklarında cezalandırılma korkusu yaratabilecekleri” konusunda uyardı. Buna karşılık, İrlanda hükümeti işveren gerçek bir iş gereksinimi göstermedikçe, sıfır saatlik sözleşmelerin yapılmasını yasaklamak için adımlar attı. Şeffaf ve öngörülebilir çalışma koşullarının güvence altına alınması, işçi sağlığı, iş-yaşam dengesi ve çalışanın iş sürekliliği bakımından geniş kapsamlı yararlara sahip olacaktır.

Ancak üye devletler, çok düşük saatlerde olanlar da dahil olmak üzere belirli işçi gruplarını muaf tutmaya çalışarak taslağa saldırıyorlar. Mevzuatın tüm amacının, sıfır ve düşük saatli sözleşmelerin kötüye kullanılması, özellikle de işverenler çok kısa sürede işi kestiği zaman sona erdirmek olduğu göz önüne alındığında, bu kategorinin hariç tutulması, güvenirliğinin çoğunun yeni kanunla elde edilmesinden mahrum bırakacaktır. Komisyon ilk olarak (parlamento tarafından kabul edilen) ayda sekiz saatten az bir muafiyet eşiği belirledi. Şimdi konsey bunu haftada beş saate çıkarmak istiyor.

Ancak gerçekte herhangi bir eşik, mevzuatın etkinliğini baltalayacaktır. Tecrübeler, seviye ne olursa olsun, istismarcı işverenlerin bunun altına düşeceğini göstermektedir. Bir muafiyet, savunmasız işçi koşullarının kötüleşmesi riskini, onları iyileştirmekten çok daha fazla olumsuz etkileyecektir. En çok ihtiyacı olan işçilerin korumasını reddetmek için herhangi bir neden olamaz.

İkinci sınıf işçiler?

Konsey ayrıca kamu sektörünü ve diğer işçi gruplarını -denizciler, acil servisler (her şeye yetişme kategorisi), yöneticiler, polis ve silahlı kuvvetler gibi- ve serbest meslek sahiplerini asgari oranları, eğitimi, öngörülebilirlik ve münhasırlık hükümlerini kapsayan yasal korumadan çıkarmak istiyor. Peki neden bu işçilere ikinci sınıf vatandaş olarak bakılmalıdır? Neden bir denetimli serbestlik sırasında bir hemşire korunmasın ya da daha fazla çalışma istediği için bir denizcinin cezalandırılması gerekiyor? Sendikalar, hem kamu hem de özel sektördeki tüm bu istisnaların kaldırılması gerektiği konusunda ısrar ediyorlar.

Direktifin 9. Maddesi işçilere daha fazla kesinlik sağlamalı ve işverenlerin esneklik taleplerini sınırlamalıdır. ETUC, üçlemenin iyileştirmeler yaptığını görmek istiyor; Üye devletlerin sıfır saatlik sözleşmeleri yasaklamalarını teşvik etmek ve vardiyalarının kısa sürede iptal edilmesi durumunda işçilere düzensiz saatlerdeki ücretlerin ödenmesini garanti altına almak gibi. İşverenlerin bu tür uygulamaların kullanımını haklı göstermesi zorunludur ve altı ay sonra, bir işçi sözleşmesinin bu dönemde çalışılan saatlerin en az yüzde 75'ini garanti altına alması gerektiği varsayılmalıdır.

Üçlü müzakerelerde diğer iyileştirmeler de desteklenmelidir: işverenler artık işçilere, ödenmeleri gereken gerekli eğitim için ücret almamalı ve ücretsiz deneme sürelerine son verilmelidir. İşverenlerin, işçilerin isteklerini daha fazla saatlerce veya çalışma süresindeki değişiklikleri dikkate almaları ve gerekçeli bir cevap vermeleri yasal olarak gerekli olmalıdır. Ve işçiler bu hakların kullanılması için işten çıkarılmamalı veya cezalandırılmamalıdır.

Sendikalar, direktifin hükümlerini toplu sözleşmelerle ulusal veya sektörel düzeyde dahil etme ve uygulama ve üyeler adına şikayette bulunma hakkına ihtiyaç duyarlar. Üye devletler ayrıca sosyal ortakları yasanın uygulanmasına dahil etmeli ve buna saygı göstermeyen işverenlere yaptırım uygulamalıdır.


Komisyona göre, -bu, işverenlerin, sıfır saatlik sözleşmeler yapsalar bile, başkalarını işe almalarına izin veren- münhasırlık hükümlerini yasaklamak 364.000'e kadar talep üzerine çalışanın gelirlerini tamamlamasını 355-1.424 milyon Euro ek kazanç ve işletmeler için yılda 167 milyon Euro gelir elde edilmesini sağlayabilir.

Bütün bu önlemler, tam olarak uygulandığında, milyonlarca Avrupalı ​​için çalışma koşullarını önemli ölçüde iyileştirebilir. Şubat ayına kadar devam eden üçlemeyle birlikte ETUC, dikkatle ilerlemeyi izliyor ve Şeffaf ve Öngörülebilir Çalışma Koşulları Direktifinin kendi adına devam etmesi için mücadele etmeye devam ediyor.

Esther Lynch, 16 Ocak 2019, Social Eurpe

(2015 yılında Paris Kongresi'nde ETUC Konfederasyon Sekreteri olarak seçilen Esther Lynch, hem İrlanda'da hem de Avrupa düzeyinde ve uluslararası düzeyde sendika hareketi konusunda geniş deneyime sahiptir. ETUC'a katılmadan önce, İrlanda Sendikalar Kongresi'nin (ICTU) yasama ve sosyal ilişkiler görevlisiydi.)


Seçkin Deniz, 20.01.2019, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar
Takip et: @Seckin_Deniz


Not: Çeviri programları kullanılarak İngilizce'den çevrilmiştir.Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı