25 Aralık 2018 Salı

SA7314/SD1232: Sonsuz Ark; Stratejik Bir Roman-2019

"1 Ocak 2019 tarihi ve sonrasında Sonsuz Ark, günlük-haftalık periyotlar halinde değil, başlangıçtaki gibi serbest zamanlı yayınlar yapacak; Sonsuz Ark'ın varoluşundaki maksada matuf olmak üzere üretilen bütün çalışmaları yayınlamaya devam edeceğiz..."


Her stratejik kararın arka planında kendi gerekçeleri ve hedefleri vardır; Sonsuz Ark'ı tasarlarken ve 1 Temmuz 2012 tarihi itibarı ile yayın hayatına doğmasına karar verirken, gerekçelerim ve hedeflerim vardı, bu gerekçeleri ve hedefleri 'Gri İstanbul Gölgeleri / Medeniyet Çıkmazı Câri İstanbul' başlığı ile yayınladığım İstanbul Gezi Notlarım'da ve 'Sonsuz Ark Manifestosu'nda izah etmiştim. 

İnsanı, insanın kendisiyle, ailesiyle, çevresiyle, toplumla ve Allah ile ilişkilerini Kur'an ve akıl merkezli bir bakışla irdelemek ve mevcut çürümüşlüğüyle hiçbir şey vaat etmeyen her türlü algıya ve bakışa alternatif olmak üzere yeni bir düşünme biçimi/biçemi üretme amacıydı beni harekete geçiren ana etken. Türkiye güçlenmeli, üretmeli ve Allah'ın gönderdiği tek din olan İslam'ı yeniden düşünmeli, Kur'an'ın insana ve insanlara dair çizdiği evrensel çerçeveyi bütün örtülerinden arındırarak tarihi sefaletin, savaşların, katliamların, sömürünün en alçakça haline karşı bir umut olarak sunmalıydı. 

Yayınlarımızla 31 Aralık 2018'e kadar bunu ne kadar başardığımızı ölçebilecek durumda değiliz, bunu zaman gösterecek, ancak  1 Temmuz 2012'den yaklaşık 10 ay sonra 2013'ün ikinci çeyreğinde yoğun bir şekilde başlayan ve 15 Temmuz 2016'da milletçe durdurduğumuz FETÖ-NATO-ABD-AB askerî darbesinde zirveye ulaşan, bizleri daha iyi ve daha geniş düşünmekten alıkoyan bir FETÖ felaketi yaşadık, bütün enerjimizle bu derin, devletin ve toplumun her katmanına yayılmış yok etme tehditleri yüklü felaketi, belayı def etmeye odaklandık ve bu süreçte başlangıçta sadece Sonsuz Ark için üretilen yayınlarla yola devam etme kararımızı askıya almak zorunda kalarak bu minvalde 'cepheye cephane taşımak' kaygısında olan ve çeşitli ulusal yayın organlarında düşüncelerini yayınlayan dostlarla istişare ederek, onların çalışmalarını yayınlarımıza dahil ettik.  


2018 sona ererken oluşturduğumuz bu büyük ve acil sinerji ile FETÖ ve arkasındaki küresel satanist gücü durdurmamıza karınca misali de olsa katkıda bulunduğumuzu gördük; millî seferberlik sıfatı taşıma hakkı bulunan işbirliğinden dolayı sevgili konuk yazarlarımıza teşekkür ediyoruz. Ancak 6 yıla yakın bir süre devam eden bu mücadelede Sonsuz Ark'ın günlük periyotlarla yayın yapmak zorunda kalması, bütün yükü, tasarımcı, yayın yönetmeni, admin, editör olarak tek başıma sırtlanmamı gerektirmişti. Bu tasarlamadığım bir şeydi, fakat ülkemizin içinde bulunduğu durum bu yola çıkmaya karar veren beni yaklaşık 6 yıl boyunca her gün yayınları koordine etmeye, planlamaya, düzenlemeye, hazırlamaya, yayınlamaya ve sosyal medyada paylaşmaya mecbur bırakmıştı. 


Bu bir varoluş mücadelesiydi, düşünebilmek için önce var olmak ve özgürce nefes almak gerekiyordu. Bundan kaçınamazdım, çünkü yola çıkış amaçlarımdan biri de FETÖ ve benzeri yapıların her yere hükmeden güçlerinden bağımsız bir düşünce alanı açmaktı... 2013-2018 arasında yaşadığımız her şey Sonsuz Ark için bir sınanmaydı aynı zamanda... Şükür ki bu süreç ülkemizin vatansever halkının zaferi ile neticelendi.. Buna liderlik eden Erdoğan'ı da tebrik ederken, artık daha serin bir döneme girdiğimizi düşündüğüm 2019'da asıl tasarladığım forma geri dönme zamanının geldiğini düşündüğümü ifade etmeliyim...


1 Ocak 2019 tarihi ve sonrasında Sonsuz Ark, günlük-haftalık periyotlar halinde değil, başlangıçtaki gibi serbest zamanlı yayınlar yapacak; Sonsuz Ark'ın varoluşundaki maksada matuf olmak üzere üretilen bütün çalışmaları yayınlamaya devam edeceğiz... Bir daha herhangi bir felaket yaşamamayı diliyoruz ve başka mekanlarda yayınlanan yazılarını bizimle paylaşan dostlarla bu babda yayıncı olarak değil de okur olarak buluşmaya devam edeceğimizi bildirmek istiyoruz. 


2019 yılının ve sonraki tüm yılların iyilerin, mazlumların ve Allah'a inanıp iyi işler yapanların umutlarının güçlendiği yıllar olmasını diliyorum...


Kurulduğu günden bu yana mavi yerkürede 128 bin farklı kullanıcıya ulaşmış olan Sonsuz Ark, bir stratejik romandır aslında; her bir kahramanımızın iyi tanımlanmış görevleri var, her ne kadar bir kısmı gerektiği kadar bu romanın sayfalarında yer almamış olsalar da, onların her birinin harıl harıl çalıştığını bilmenizi isterim...


Selam ve Sevgilerimizle...

Seçkin Deniz, Sonsuz Ark, 25.12.2018


Sonsuz Ark'tan  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı