29 Ekim 2018 Pazartesi

SA7046/KY1-CÇ552: Derdimi Seviyorum

"Sen her koşulda eğilip bükülmeyi, el etek öpmeyi hoş görüp istendik ilan ederken ben adalet üzre olmayan, adalete götürmeyecek olan hiçbir şey karşısında eğilmeyi onursuzluk bildim, bildirdim. Dik durmayı, ölümüm pahasına eğilmemeyi seçtim."


Derdim hiçbir dem ucuz kavun olmadı. Hiçbir dem tecimsel kaygılar ilişmedi yakama. Alınıp satılır türden değerlerim olmadı. Öylesi değerlere bir heves duymadım. Öylesi hevesler ilişmedi yakama. Artı ürün peşinde koşanlardan olmadım. Onların yoldaşlığına yanaşmadım. Yoldaş olmadım malı yığıp sayanlara, haris gözlerle gelip geçici olan şeylere bakanlara. 

Niceliğin egemenliğine son vermek, onların otağını basmak, yetkelerini tarumar etmek için yola çıktım. Niteliğin egemenliği için yollar gittim, dağlar aştım. Derdim aşılmaz dağları aşmaktı. Derdim aşılmaz dağları aşmaktır.

Seninse derdin hep gelip geçici şeylere ulaşmakla ilgili, ilintili bağlantılı, bağıntılıydı. Derdin hep ucuz kavunlaydı. Bu yüzden hep bir sızlanma, hep bir ağlama, hep bir burun kıvırma eylemlerine tanık oldum. Tanık oldu tüm evren. Dudak büküşlerini, tavrıma ilişkin tavrını anlamazlıktan gelmedim. Gelmiyorum. Anlıyorum. Ve fakat senin gibi şaşırmıyorum. Şaşkınlığın aptallaştıran girdabına kapılmıyorum. Kapılmadım. 

Derdimiz aynı değildi. Aynı değil. Aynı dertle dertlenmedik hiçbir dem. Bu yüzden tavırlarımız farklıydı. Hep bir farklı oldu. Hep bir farklı tavırlar sergiledik. Derdi aynı olmayanın davranışlarının farklı olmasından daha doğal ne olabilirdi ki? Bunu anlamış olsaydın, anlama gayretine dursaydın o vakit tavırlarımızın farklılığını anlayacak, dudak büküp hayret etme makamından ötesine geçecektin.

Seni gelip geçici şeyler büyülerken ben adalet kavramının, adalet duygusunun, adalet dünyasının kapısını aşındırdım. Derdim adaletti. Derdim adalettir. Derdi adalet olanın tavrı ile derdi ucuz kavun olanın tavrı elbet farklı olacaktır. Derdi ucuz kavun olan tıpkı senin gibi ucuz kavuna ulaşmak için hiçbir sınır tanımayacaktır. Zulümle elde edilse bile elde edenin kimliği o elde edişi sana mubah kıldıracaktır, mazur görmenin yolunu bulduracaktır sana bu iblisçe eylemin. Bir pişmanlık, bir merhamet sergilemeyecektir. Böyle bir tavra heveslenmeyecektir. Midesini ucuz kavunla doldurmuş olmanın sarhoşluğuyla gönenecektir. Ucuz kavuna ulaşmak için akla hayale gelen tüm iblislerle bir ortaklık kurmaktan kaçınmayacaktır. İblislerden kaçınmayı akledene, seçene senin gibi gülecek senin gibi diş bileyecektir.

Tavrıma diş bileyip gülmen, öfkelenmen bana doğal gelmekte. Zira derdimiz aynı değil. Aynı acıları, aynı nakıslıkları, aynı haksızlıkları, aynı olumsuzlukları fark etmiş değiliz. Sen her koşulda eğilip bükülmeyi, el etek öpmeyi hoş görüp istendik ilan ederken ben adalet üzre olmayan, adalete götürmeyecek olan hiçbir şey karşısında eğilmeyi onursuzluk bildim, bildirdim. Dik durmayı, ölümüm pahasına eğilmemeyi seçtim. Seçmekteyim. 

Derdimi seviyorum. Derdim adaletsizlik karşısında diri durmak. Derdim var olanın kendini gerçekleştirmesini engelleyen engelleri kaldırmanın yollarını bulmak. Derdim var olanın kendisi olmasını sağlayacak ortamı oluşturmak. Kendini yadsıtma eylemlerine karşı durmak. Ayartıcıların, müfsitlerin oyunlarını bozmak. Mabet inşa edicilerin terini çalanlardan hesap sormak. Terim saklıdır her mabette o saklı terin hesabını bu dünyada görmektir derdim.

Ayartıcıların, müfsitlerin, canilerin yapıp etmeleri karşısında sessiz kalmayı maslahat gereği belleyenlerden olmadım. Sesimin cılızlığından meyus da olmadım. Yorgunluğa sığınmadım. Yılgınlığı düşmedim. Sırtımda kamçı izlerinden utanmış değilim. Her devrin kişisi olmaktan ürktüm. Ürkmekteyim. Ayağımın böylesi bir sürçmeyle kaymasından duydum bir kaygı duyduysam.


Cemal Çalık, 29.10.2018,  Konuk Yazar, Sonsuz Ark, Deneme, Sözcüklerin Düş Hâli
Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı