29 Eylül 2018 Cumartesi

SA6899/SD1146: Kapitalist Azınlık Tepkisi: "Laik Durgunluk Efsanesi"

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız Columbia Üniversitesi Profesörü Nobel ödüllü ekonomist, Joseph E. Stiglitz'e aittir ve ABD finans şirketlerinin ve bankaların sorumlu olduğu 2008 Ekonomik Krizi'nde finans şirketlerini ve bankaları değil, ekonomi yönetimini sorumlu tutmaktadır, Obama'nın daha sonra finans piyasalarını ve bankaları destekleyen politikalara dönmesine vurgu yaparak krizde doğru adımlar attığını söylemektedir; ona göre bankaları paraya boğmak, onlara hesap sormamak, azarlamamak doğru bir yöntemdi. Laik Durgunluk'tan kasıt bu vahşi kapitalist piyasanın neden olduğu faize dayalı çöküş ve çürümedir ve Joseph E. Stiglitz finans şirketleri ile bankaların sorumluluğunu reddetmektedir ve bugün yaşanan iyileşmenin ve istihdamdaki artışın düşük faiz döneminde de mümkün olduğunu iddia ederek faizin durgunluğun nedeni olmayacağını (ikna etmekten uzak bir şekilde) söylemeye çalışmaktadır. 10 Ağustos 2018 ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırısı sonrası TCMB'nin faiz arttırmasını isteyen Küresel Finans Çetesi'nin bu anlamda, Joseph E. Stiglitz'i ne kadar yalanladığı ortadadır... TÜSİAD üyeleri bile faizlerin yüksekliğinin işletmelerin gelişmelerinin önündeki en büyük engel olduğunu söylemişler ve bundan şikayetçi olmuşlardır. TÜSİAD Başkanı Bilecik bahse konu saldırıdan önce bile "Faizlerin yüksek olması yatırım iştahını geride bıraktırıyor" demiştir. Nobel ödüllü bir akademisyen de olsa bir yalancının, bir manipülatörün metnini okumak faydalı olacaktır diye düşünüyoruz. ABD için düşük faiz iyi sonuçlar doğurabiliyorsa Türkiye için de doğurabilir.
Seçkin Deniz, 29.09.2018

The Myth of Secular Stagnation

"2008'deki toparlanmayı yönetmekten sorumlu olanlar, laik durgunluk fikrini çekici buldular çünkü hızlı ve sağlam bir iyileşme elde etmekte başarısız olduklarını açıklamışlardı. Böylece, ekonominin ortadan kalkmasıyla birlikte,1930'ların Büyük Buhranı sırasında doğan bir kavram yeniden canlandırıldı."

2008 mali krizinin ardından, bazı iktisatçılar, ABD'nin ve belki de küresel ekonominin, Büyük Buhran sonrasında ortaya çıkan bir düşünce olan “laik durgunluktan” muzdarip olduğunu ileri sürdüler. Ekonomiler her zaman çöküşten kurtulmuştu. Fakat Büyük Buhran, daha önce görülmemiş bir şekilde uzun sürmüştü. Birçok kişi ekonominin sadece II. Dünya Savaşı'na yönelik hükümet harcamaları yüzünden iyileştiğine inanıyordu ve birçokları savaşın sona ermesiyle ekonominin eski haline dönmesinden korkuyordu.


Bu şey, düşük ya da sıfır faiz oranlarıyla bile ekonominin kurtulamayacağı düşüncesiyle gerçekleşmişti. Şimdi daha iyi anlaşılan nedenlerden dolayı, neyse ki  bu korkunç tahminlerin yanlış olduğu ortaya çıktı.


2008'deki toparlanmayı yönetmekten sorumlu olanlar, (kriz öncesi günlerde yetersiz ekonomik düzenlenmelerden dolayı suçlu olan kişiler Başkan Barack Obama'nın bozdukları şeyi düzeltmek için açık bir şekilde döndüğü) laik durgunluk fikrini çekici buldular, çünkü hızlı ve sağlam bir iyileşme elde etmekte başarısız olduklarını açıklamışlardı. Yani, ekonomi düzelince, bu fikir yeniden canlandırıldı: Bizi suçlamayın, destekleyicileri bizi ima ediyor, biz elimizden geleni yapıyoruz.

Geçtiğimiz yılın olayları, bu fikri yalanlamıştır, ki bu hiç de makul görünmemişti. Tasarrufsuz vergi matrahı ve iki partili gider artışı, ABD'nin GSYİH'ında % 3'ten % 6'ya yükselen oranla büyümeyi % 4'e kadar artırdı ve işsizliği 18 yılın en düşük seviyesine getirdi. Bu önlemler kötü düşünülmüş olabilir, ancak yeterli mali destekle, faiz oranları sıfırın üzerinde yükseldiği halde tam istihdam sağlanabileceğini göstermektedir.


Obama yönetimi, 2009 yılında daha büyük, daha uzun, daha iyi yapılandırılmış ve daha esnek mali teşviklerin sağlamamakla çok önemli bir hata yaptı. Bunu yapsaydı, ekonominin geri tepmesi daha güçlü olurdu ve seküler durgunluktan söz edilemezdi. Sadece ilk % 1'de gelirler sözde iyileşmenin ilk üç yılında arttı.


Bazılarımız, gerilemenin derin ve uzun olması gerektiği konusunda uyarmıştı ve ihtiyaç duyulan şey, Obama'nın önerdiği şeyden daha güçlü ve farklıydı. Önümüzdeki en büyük engelin, ekonominin kısa bir süre içinde toparlanacağı, şu an yaşananın küçük bir “yumru” olduğu inancıdır diye düşünüyorum. Bankaları hastaneye yatırıp onlara sevgi dolu bakım verseydiniz (başka bir deyişle, bankacıların hiçbirinden hesap vermelerini istemez, hatta onları azarlamaz, aksine morallerini düzelterek güçlendirebilirsiniz), ve en önemlisi, onları parayla yıkasaydınız; kısa sürede hepsi iyi olurdu.


Ancak ekonominin travmaları bu tanının önerdiğinden daha derindi. Finansal krizden gelen serpinti daha şiddetliydi ve gelir ve servetin zirveye doğru büyük çapta yeniden dağılımı, toplam talebi zayıflatıyordu. Ekonomi, üretimden hizmetlere geçiş yaşadı ve piyasa ekonomileri bu geçişleri kendi başlarına iyi yönetemedi.


İhtiyaç duyulan şey, büyük banka kurtarma işleminden daha fazlasıydı. ABD'nin mali sisteminin temel bir reform ihtiyacı vardı. 2010 Dodd-Frank mevzuatı, bankaların geri kalanımıza zarar vermesini engellemek için yeterince hızlı olmasa da, bir şekilde yol aldı; ancak bankaların aslında yapacakları şeyi yapmaları, küçük ve orta ölçekli işletmelere borç verme gibi daha fazla şeye odaklanmaları için çok az şey yaptı.


Daha fazla devlet harcaması gerekliydi, ama aynı zamanda daha aktif yeniden dağıtım ve  işçilerin pazarlık gücünün zayıflaması, büyük şirketlerin pazar gücünün yığılması ve kurumsal ve mali istismarlar gibi dağıtım öncesi programlarda sorun yaşandı. Benzer şekilde, aktif işgücü piyasası ve sanayi politikaları, sanayisizleşmenin sonuçlarından muzdarip olan alanlara yardımcı olabilirdi.


Bunun yerine, politika yapıcılar yoksul hanelerin evlerini kaybetmesini önlemek için bile yeterince çaba gösteremedi. Bu ekonomik başarısızlıkların siyasi sonuçları hesaplanabilir ve tahmin edilebilirdi: çok kötü muameleye maruz kalanların bir demagoğa dönüşme riski olduğu açıktı. Hiç kimse, ABD'nin Donald Trump kadar kötü bir şey elde edeceğini tahmin edemezdi: Irkçı bir kadın düşmanı, hem yurtiçinde hem de yurtdışında hukukun üstünlüğünü yok etmeye eğilimli ve Amerika'nın gerçekleri anlatan medyayı da içeren kurumları değerlendiren disiplinli bir ırkçı.


Aralık 2017 ve Ocak 2018 gibi yapılan büyük bir mali teşvik (ve bu zamanda ekonominin gerçekten ihtiyaç duymadığı), işsizliğin çok yüksek olduğu on yıl öncesine göre daha güçlü olacaktı. Zayıf toparlanma bu nedenle “seküler durgunluğun” sonucuydu; Sorun, hükümet politikalarının yetersizliğiydi.


Burada, temel bir soru ortaya çıkıyor: Önümüzdeki yıllarda büyüme oranları geçmişte olduğu kadar güçlü olacak mı? Bu, elbette, teknolojik değişimin hızına bağlıdır. Özellikle temel araştırmalarda, araştırma ve geliştirmeye yapılan yatırımlar, uzun gecikmeler olsa da, önemli bir belirleyicidir; Trump yönetimi tarafından önerilen kesintiler iyi bir şekilde ilerlemeyecektir.


Ancak bu durumda bile, pek çok belirsizlik var. Kişi başına düşen büyüme oranları son 50 yılda büyük ölçüde değişmiştir, Dünya Savaşı'ndan sonraki on yıl içinde yılda% 2 ila % 3 arasında değişitken, son on yılda ise % 0,7 düzeyinde olmuştur. Fakat belki de, özellikle çevresel maliyetler  ve hatta bu büyümenin vatandaşların büyük çoğunluğuna çok fayda sağlayamaması düşünüldüğünde çok fazla büyüme fetişizmi söz konusuydu.


2008 krizinden alınacak pek çok ders var, ama en önemlisi, zorluğun ekonomik değil, politik olduğu (ve kaldığı) gerçeği: Ekonomimizin tam istihdam ve paylaşılan refahı sağlayacak şekilde yürütülmesini doğal olarak engelleyen hiçbir şey yoktur. Laik durgunluk kusurlu ekonomi politikaları için sadece bir bahane oldu. Siyasetimizi tanımlayan bencillik ve miyopluk - özellikle de Trump ve Cumhuriyetçileri harekete geçiren ABD'de - üstesinden gelinmedikçe, küçük bir azınlıktan ziyade bir çok kişiye hizmet eden bir ekonomi imkânsız bir rüya olarak kalacaktır. GSYİH artsa bile, vatandaşların çoğunluğunun gelirleri yerinde sayacaktır.


Joseph E. Stiglitz, 28 Ağustos 2018, New York, Project Syndicate(Joseph E. Stiglitz , Nobel ödüllü ekonomist, Columbia Üniversitesi'nde Profesör ve Roosevelt Enstitüsü'nde Baş Ekonomist.)
Seçkin Deniz, 29.09.2018, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar

Çeviriler ve Yansımalar
Not: Çeviri programları kullanılarak İngilizce'den çevrilmiştir.
Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı