13 Ağustos 2018 Pazartesi

SA6654/KY1-CÇ532: Vakit Direniş Vaktidir

"İfritler saldırdıkça, ifritlerin saldırıları arttıkça direnci daha bir artacaktır diriliş erlerinin. Daha bir bileneceklerdir, daha bir keskinleşeceklerdir."


Vakit diriliş erleri için direniş vaktidir. Kaldı ki direniş diriliş erleri için her demdir, her andır, çün direniş diriliş erleri için bir yaşam biçimidir. Yeryüzünün gökyüzünün özlem duyduğu, her dem kat be kat özlem çektiği sulh ve sükûn için, yeryüzü ve gökyüzü varlıklarının yaşamlarını kendileri olarak ve esenlik içinde sürdürmeleri için yola çıkmıştır diriliş erleri. Bunu gerçekleştirmek için bir savaşım vermek ve bu savaşımda direnmek diriliş erlerinin biricik ödevidir. 

Madem ki yeryüzünde,gökyüzünde halen kan-gözyaşı-yokluk ve yoksulluk egemendir, madem ki kundaktaki bebeler, gözü açılmamış kedi yavruları öldürülmekte, yuvalar, haneler, kentler köyler, dağ taş ve denizler ateşe verilmektedir, mademki açlıktan bir deri bir kemik kalmaktadır kendine emanet edilmiş canlı ve cansız tüm varlıklar öyleyse diriliş erleri de savaşımını sürdürecek ve bu savaşımda direnecektir. 

Direnmekten öte bir yol yoktur diriliş erleri için. Varlığının biricik sebebi bu ödevdir. Kendisine teklif edilen o ağır yükü omuzlayan diriliş erlerinin ödevi bu yükü yüksünmeden, durup duraksamadan taşımak, gereğini yerine getirmektir. Dağın taşın kaçındığı bu emaneti madem ki yüklenmiştir diriliş erleri öyle ise bu savaşımdan, bu kutlu savaştan, direnmekten yüz çevirmeyecektir. Aklından bile geçirmeyecektir. Aklından bile geçirmemiştir.

İfritlerin hali hazırdaki saldırıları diriliş erlerinin direncini ölçmekten öte bir anlam taşımamaktadır. Sabrını yoklamaktan öte bir anlam taşımamaktadır. Diriliş erlerinin direnişini tavsatacak yollar arayan ifritler bağlantı ve bağıntılarıyla saldırılarını gün geçtikçe artırırken diriliş erlerinin tutunduklarının bir saman dalı olmadığını her dem görmekte ve bu görüntü ifritleri daha bir saldırgan kılmaktadır. Daha bir vahşi yapmaktadır. 

Ve fakat ifritler umudunu çoktan kesmiştir. Saldırganlıkları sergiledikleri vahşet bunun somut kanıtlarıdır. Bu hal onları derin bir umutsuzluğa sürüklemiştir, sürüklemektedir. İşte bu umutsuzlukla şimdi doğrudan diriliş erlerinin merkezine bir saldırıyı seçmişlerdir. Saldırıları sonlarını daha bir hızlandıracaktır ifritlerin. Masumlara, mustazaflara kol kanat germek için yola çıkan diriliş erleri direnişlerini bu yüzden tavsatamayacaklardır, hiçbir dem tavsatmamışlardır. 

Direnişin tavsamasının yeryüzünün, gökyüzünün umudunu soldurmaya yol açacağı ortadadır. Diriliş erleri bunun farkındadır dün olduğu gibi, bugün de farkındadır. Yarına da farkında olarak girecektir bu gerçeğin. Sulhun ve sükûnun egemen olmasının bundan başka bir yolu yoktur, bunun bilincindedir, bu bilinçle varlıklarını sürdürmektedir diriliş erleri.

İfritler saldırdıkça, ifritlerin saldırıları arttıkça direnci daha bir artacaktır diriliş erlerinin. Daha bir bileneceklerdir, daha bir keskinleşeceklerdir. Diriliş erleri yürüyüşlerinin kısa mesafeler olmadığını bilmektedir. Uzun soluklu bir yürüyüş olduğunu bilmektedir. Yürünen yollarda binlerce tehlikenin, ölüm kusan tuzakların varlığından bihaber değildir. Türlü hile ve desiselerin kendisini beklediğini bilmektedir. Ölümle sınandıkları gibi açlıkla-yoklukla-yoksullukla sınanacaklarını bilmektedirler. Bu saldırıdan da yüz akıyla çıkacaklarına emindirler. Çünkü dertlerinin ucuz kavun olmadığını bilmektedirler. Geçici olanla bir işlerinin olmadığının bilincindedir diriliş erleri.  Bu bilinçle savaşımını sürdürmüştür, bu bilinçle direnişini kavileştirmiştir. Daha bir kavileştirecektir. 

İfritler bu yüzden daha bir delirmiştir, daha bir delirmektedirler ve bu delirişle bindikleri dalı kestiklerinin ayrımında bile değildirler. İfritlerin bu eylemleri kesin olan sonlarının vaktini yaklaştırmıştır. Bu mutlu bir haberdir. Diriliş erleri direndikçe ifritlerin sonu daha bir yakınlaşacaktır. Vaat edilen gün bir adım daha yakınlaşmıştır. Daha bir yakınlaşmaktadır. Cemal Çalık, 13.08.2018,  Konuk Yazar, Sonsuz Ark, Deneme, Sözcüklerin Düş Hâli
Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı