3 Temmuz 2018 Salı

SA6432/SD1050: Sonsuz Ark Sohbetleri 9

"Dış kaynaklı algı operasyonları, Anayasa'nın âmir 5. maddesine karşıt olarak uygulamaya konmakta, devletin bireylerin ve halkın önündeki 'siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışması'na engel olmaktadır."


En büyük eksiğimiz sistematik düşünme becerisi gelişmiş, strateji geliştirme kapasitesi yüksek insanlarımızı devletin etkin kadrolarında istihdam edebilme çabamızın yetersizliğidir. Türkiye, Yeni Türkiye'ye dönüşürken, bu eksiğini ciddi bir stratejik çalışma ile gidermelidir. Bir devletin algıları vatandaşlarının lehine bir formda yönetebiliyor olma yeteneği önümüzdeki yüzyılların en büyük ihtiyaçlarından biridir ve hiçbir algı stratejik bir plan olmadan, sistematik düşünce ürünü niteliğini taşımadan başarılı olma şansına sahip değildir.

Güçlü medya ağına sahip küresel ve yerel tröstlerle halkın algılarına saldıran 'düşman', halkın 'feraseti'ne muhtaç kalınarak püskürtüldü, yükün neredeyse tamamı farkındalık arttırıcı bireysel çabaların, yani halkın sırtına yüklendi. Bundan sonraki süreç daha profesyonel bir şekilde organize edilmelidir.


Halkın feraseti, aldatılmış olma riskini yenebilecek niteliklerini yeni neslin tedrici olarak apolitize olmayı seçmesi sonucu, bir direniş cephesi olarak koruyabilecek durumda değil. 7 Haziran seçim sonuçları ile 1 Kasım seçim sonuçları arasındaki istikrar sorunu üreten ya da çözen profil, 16 Nisan referandumunda 'feraset'in eksilebilir olduğunu tescil etmiştir. Nitekim 16 Nisan referandumu tarihi bir değere sahip iken aynı 'feraset' cemaat ve tarikatlerin 'Hayır' cephesine çalışması sonucu kritik bir sonuç üretmiş, aynı sonuç 24 Haziran'da da Türkiye'nin geleceğini tehdit edecek düzeye ulaşmıştır.

Erdoğan'ın aldığı %52.6 oy desteği ile partisinin aldığı %43 oy oranı  arasındaki fark, halkın ferasetinin algı yönetim stratejilerine dayanma kapasitesinin tehdit altında olduğunu net bir şekilde göstermektedir. Halkın feraseti, bağımsızlık mücadelesinde Ak parti'yi cezalandırmayı seçecek kadar algı operasyonlarına mağlup olmuştur.

Erdoğan, on altı yıllık iktidarında FETÖ, Gül, Arınç, Davutoğlu vb aktörlerin partisine verdiği ağır hasarı, yeniden yapılanma süreci ile gidermeye çalışmıştır, ancak bu etkin operasyon bile halkın feraseti'ni diri tutmaya yetmemiştir. Ak Parti savaşan bir liderin partisi olarak, 2002 öncesinden taşıdığı politik, ahlakî, dinî ve toplumsal deformasyonun sorumlusu addedilerek haksız yere yıpratılmıştır; oysa tam aksine 16 yıllık yolculuğunun her aşamasında Erdoğan'ın yalnız kalarak verdiği mücadele sonrasında başlangıçta çok parçalı bir koalisyon olarak kurulan ve kuruluşunda kirli mahfillerin de dahil olduğu Ak Parti kirli yüklerinden adım adım kurtulmuştur.

24 Haziran seçimlerinde, %43 ile Ak Parti kuruluşundan bu yana göreli olarak ulaşabildiği en 'temiz' noktada mantıksız bir şekilde  halkın feraseti ile cezalandırılmıştır ve bu sonuç o ferasetin başarısı değildir o ferasetin algı operasyonlarına yenilmesidir; Ak parti'nin TBMM'de etkin çoğunluğu alamaması, ikinci bir partiye ihtiyaç duymak zorunda bırakılması 24 Haziran seçimlerinde halkın da yenilebileceğini göstermektedir.

Yeni Türkiye, devletin temel işlevleri arasında tanımlanan Anayasal görevini eksiksiz yerine getirmeye mecburdur. Anayasa 5. maddede devlete şöyle emretmektedir:

"Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır."

Dış kaynaklı algı operasyonları, Anayasa'nın âmir 5. maddesine karşıt olarak uygulamaya konmakta, devletin bireylerin ve halkın önündeki " siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışması"na engel olmaktadır.


Seçkin Deniz, 03.07.2018, Sonsuz Ark, Sonsuz Ark Sohbetleri
Sonsuz Ark Sohbetleri

Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.Hiç yorum yok :

Seçkin Deniz Twitter Akışı