18 Mayıs 2018 Cuma

SA6157/ÇY4-DB129: İrlanda’nın Kürtaj Referandumu'nda Katolik Kilisesi Yok

Sonsuz Ark'ın Notu:
21. yüzyılın ikinci on yılı biterken insanlar doğmamış çocuklarını öldürmek ya da öldürmemek konusunda karar vermek üzere referandum düzenliyorlar...İngiltere'nin ilk köleleri olan İrlandalılar, şimdi İngilizlerden çok daha acımasız bir şekilde doğmamış çocuklarına en büyük zulmü reva görüyorlar... ve elbette bundan önce de eşcinsel evlilikleri onaylayarak dinden uzaklaşmayı ilerleme olarak kendileri gibi düşünmeyenlere tanıtıyorlar, Kürtajı sınırlayan 8. madde yüzünden utanç duyduklarını söyleyen modern katiller ilerici olarak pazarlanıyor, tıpkı Türkiye'de olduğu gibi... yazarlar analizde soruyor:  "Uluslararası Af Örgütü'nün vicdan mahkumlarını korumakla ilgili olduğunu mu düşündünüz? Hayır: İrlanda'da kürtaj lobisinin bir parçası." Uluslararası Af Örgütü nasıl doğmamış çocukların ölümünü isteyen tarafta olabilir, nasıl lobi yapabilir, değil mi? Dünyadaki tüm bu türden organizasyonların (BM, IMF, WHO, Dünya Bankası gibi yapılar dahil) bütün dinleri yok etmeye odaklandığının basit bir kanıtı da bu kürtaj lobiciliği değil midir? İrlanda'da ve dünyanın birçok yerinde Katolik Kilisesi seks-taciz-tecavüz skandallarıyla itibarsızlaştı ve yok edildi, şimdi ise doğmamış çocukların hayat hakkını ve normal evlilikleri savunacak kadar bir yüze ve cesarete sahip olmayan bir halde getirildi.. Türkiye'de de aynı lobiler aynı şekilde Kur'an Kursları'na saldırdılar, Kur'an Kursu hocası olma vasfı bulunmayan karanlık tipler ve iğrenç birkaç örneği Katolik Kilisesi'ndeki günahlar zincirine bağlayarak dini kurumları da konuşamaz hale getirmeyi planlamışlardı; eş zamanlı olarak ve özellikle Ramazan ayında LGBT yürüyüşleri düzenliyorlardı, kürtaj tartışılırken İrlanda örneğindeki tartışmaları ve basmakalıp sloganları kullanmışlardı.. Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, şeytanın her ülkede aynı şekilde çalıştığını kanıtlamaktadır. Satanizm dini itibarsızlaştırmayı, böylece insan ırkını aşağılamayı ve yok etmeyi mümkün hale getirmeyi hedefliyor. Aksi halde bir insan hiçbir havyan kendi yavrusunu doğmadan öldürmezken, hangi hayvandan daha da aşağıda olan sebep onu bu işlere sürüklemektedir? Bu sorunun cevaplanması gerekmiyor mu?
Seçkin Deniz, 18.05.2018

The Catholic Church is absent in Ireland’s abortion referendum


"İrlanda'da kürtaj, eşcinsel evliliğe benziyor, dini geçmişten yola çıkmayı sembolize ediyor."

İrlanda kürtaj referandumu, üç haftadan az bir zaman diliminde gerçekleşiyor ve oylamaların çoğunluğunun lehte olduğu düşünülürken, daha liberal bir İrlanda'ya karşı beklenmedik bir değişimin hikayesi bazen senaryodan çıkıyor. Geçen ayki feminist bir forumda İrlanda cumhuriyetçi feminizm hareketinden Nell McCafferty'nin (74) arpacı kumrusu gibi düşündüğü şey ortaya çıktı:

“Kürtaj konusunda fikrimi telafi etmeye çalışıyorum. Bu bir insanın öldürülmesi mi?” Cevap veremedi. “Ama yapamıyorum - kürtajla ilgili bazı gerçeklerle yüz yüze gelmek istemiyorum.”


Protestocular, İrlanda'da Sekizinci maddenin kaldırılmasını destekleyen pankartlarla (image: Getty)


İngiltere'de böyle net bir konuşma olduğunu hayal edemezsiniz. Yine de İrlanda'daki tartışmalar, ilk prensipler etrafında, burada imkansız olan bir ölçüde dönüyor. Bunu, geleneksel olarak politik kampanyaların görünür bir şekilde savaştığı sokak direklerindeki tabelalarda görebilirsiniz. Tercih edilen posterler arasında: “Bazen özel bir seçimin kamu desteğine ihtiyacı vardır” daha hırçın olanlar “Bizim Bedenlerimiz, Bizim Seçimimiz, EVET deyin.”

Öte yandan, hayat yanlısı kampanya, fetüs veya çocuk üzerinde odaklanıyor. Bir puslu ultrason fotoğrafında şöyle yazıyor: “9 haftalık oldum, esneyebiliyor, tekme atabiliyorum… Beni yok etmeyin” Bunların birçoğu yırtılmış.

Kürtajla ilgili referandum, daha kesin söylersek anayasada, anneyle eşit yaşama hakkını göz önünde bulundurarak doğmamışı koruyan 40.3.3, 8. Maddeyi düzeltmeyle ilgili. Görünüşe göre, açıkça anlaşılmamış hüküm, annenin intihar riski taşıdığı veya fiziksel olarak gebeliğin risk altında olduğu durumlarda kürtaj yapılmasına izin verecek şekilde değiştirilmiştir. Aslında, eskiden bir kez daha yürürlükten kaldırılmasına karşı çıkan İrlandalı kadın doğum uzmanı ve jinekologlar, sekizinci maddedeki değişikliğin, bir vak'ada kürtaj da dahil olmak üzere, annenin menfaatleri doğrultusunda hareket etmesini asla engellemediğini açıkladı.

Ancak, değişikliğin yürürlükten kaldırılması bundan çok daha radikal olacak. İrlanda’yı kürtaj yasası açısından İngiltere’ye ulaştıracak ve bazı açılardan daha da ileri gidecek.

Fine Gael önderliğindeki hükümet tarafından çerçevelenen yasama önerileri uyarınca, iki doktor kadının ruhsal veya fiziksel sağlığına zarar vereceğini söylerse, Britanya'da olduğu gibi (23 hafta civarına) kadar kürtaj olacak. Bunun uygulamada nasıl çalıştığını biliyoruz: kürtaj reddedilmiyor. Aynı zamanda engellilik temelinde kürtaj için izin veriyor gibi görünüyor. Ancak Britanya’dan farklı olarak, 12 haftaya kadar doktorların imzası olmadan, kürtaj yapılabilecek.

Taoiseach, Leo Varadkar gibi itiraz destekçileri için, gerçekleri kabul etmek bir meseledir, yani yılda yaklaşık 3.000-4.000 kadın, kürtaj için Britanya'ya seyahat ediyor, diğerleri de çevrimiçi olarak düşük ilacı alıyor. 2018 İrlanda'sında, hala sorunlarımızı ihraç ediyoruz ve çözümlerimizi ithal ediyoruz 'dedi. Bu yürürlükten kaldırma, bu okumada, İrlanda'yı modernite ile uyumlu hale getirmekle ilgilidir. Kürtaj, eşcinsel evliliği gibi, bir Katolik geçmişten uzaklaşmanın-ilerlemenin simgesidir.

Benzer bir şekilde, Oscar adayı yapımcı Lenny Abrahamson, "İrlanda çok olumlu bir şekilde algılandı, sanırım, hatta sosyal politika düzeyinde bile, özellikle de eşcinsel evlilik referandumundan beri," dedi. Kısıtlayıcı kürtaj yasalarını öğrendiklerinde insanlar şok oldu. Kısacası, kürtaj yasası, İrlanda'nın kendini anlatmayı sevdiği modernliğin öyküsüne girmiyor; Bu bir utanç.

Öte yandan, hayat-yanlıları, uluslararası normlara doğru ilerlemeyle ilgili olarak tartışmaya girmeyi reddetti: İrlanda Yaşam Boyu Spor, Tyrone GAA yöneticisi Mickey Harte, (genç kadın sporcular tarafından kuşatılmış), şöyle konuştu: “Burada gerçekleşmesi istenen şey benim için tartışma konusu değil. Bu olan şey insanlıktan uzaklaşma.”

Daha kuvvetli bir şekilde, hayat yanlısı taraftaki bir polemikçi olan John Waters (ve şarkıcı Sinead O'Connor'un eski partneri), şöyle demişti: “Geriye doğru olanlar olmalıydık, ama aslında öndeyiz. tarih… bir gün - eğer sinirimize hakim olur ve bize saldıran çılgın sahte ilerleyişciliği indirirsek - tarih ve tıp bilimi tarafından haklı çıkarılarılacak. Çünkü bir gün - kesin olarak - dünya, doğmamış erkek ve kız çocukları hakkında ortak bir bilinçliliğe ulaşacak: onlar 6ft 3’ün rugby oyuncuları kadar insan.

Başka bir deyişle, kürtaj, kadınlar ve doğum öncesi insanlar için bir insan hakları sorunu olarak çerçevelenmektedir. Her iki tarafın da bu haklara sahip olduğu düşüncesi, onun sözcü direktörü olan Colm O’gorman’ın itiraz hareketinin ön saflarında yer alan Uluslararası Af Örgütü İrlanda’nca kabul edilmemektedir. Uluslararası Af Örgütü'nün vicdan mahkumlarını korumakla ilgili olduğunu mu düşündünüz? Hayır: İrlanda'da kürtaj lobisinin bir parçası.

Kampanya konusunda kayda değer bir şey, neredeyse tamamen laik bir tartışma. Katolik Kilisesi, 1983'te, Protestan kiliselerinin liderlerinin de olduğu gibi, yasa maddesini sürdürmek için desteğini açıkça ortaya koymuş olsa da, kavgada ortalarda gözükmüyor. Ve bu, birbirini izleyen taciz skandallarının ardından kilisenin durumunu yansıtıyor. "Kilise İrlanda toplumunda şaşkın bir konuma sahiptir. ”diyor merkezi Dublin cemaatine sahip olan Fr Patrick Claffey. "Duygu şu, yetkisiz kişiler konuşmayı yapsın; uzmanlığa sahipler ve bunu çok iyi yapıyorlar. ”

Anlaşmazlık karşıtı kampanyanın laik karakteri yönetim kurulunda belirgindir. Wicklow'daki bir toplantıda bir aktivist şunları söyledi: “Diğer taraf bunu kiliseye karşı kadın olarak çerçevelemek istiyor; iyi, onlara istedikleri dövüşü vermeyelim.” Yasanın yürürlükten kaldırılması yönünde oy vermesi muhtemel öğrencileri hedef alan Belfast Tasarımcıları tarafından #OurFuture (Geleceğimiz) diye bir internet kampanyası ateist bir öğrenci olan Gavin Boyne'nin ve bir Eski öğrenci sendikası lideri ve hayat yanlısı kampanyacı olan ve bunu 'Sekizinci Değişikliği korumak için genç ve laik bir ses' olarak nitelendiren Katie Ascough tarafından yürütülüyor.

Doktorlar, her iki tarafça da önerilmekle birlikte, önerilen mevzuatta kürtaj reddedicilerinin başka bir meslektaşına kürtaj isteyen bir kadını sevk etmesini zorunlu kılacak unsur olmasına rağmen, hayat yanlısı doktorları sinirlendiriyor. Naas'ın GP'si Dr. Anthony Reilly şunları söyledi: “Ben bunu yapmak için doktor olmadım.”

Bu kadınlara karşı erkeklerin tartışması değil; Her iki tarafta erkeklerle kadınlara karşı kadınlar. Tüm hayat yanlısı toplantılarda, hamile kadınlar ve zor hastalıkları olan kadınlar da dahil olmak üzere kadınlar ön sırada yer almaktadır. Feshetme tarafı, ancak genç seçmenler ve şehirlilerle birlikte. Son halka açık gösteri, afişlerin üzerindeki sloganlar da dahil olmak üzere küresel #MeToo marşlarıyla neredeyse aynıydı: Kirli yasalarınızı ipeksi çekmecelerimden uzak tutun. Vesaire.

Beklediğiniz gibi, Evet için Kampanyayı iptal kampanyasının çevrimiçi içeriği çok; Aynı zamanda, eşcinsel evlilik referandumuna katılmak için binlerce dönüşün gerçekleştiği #HomeToVote kampanyasında yurtdışındaki genç seçmenleri çekti. Bununla birlikte, ilginç olan şey, itiraz tarafının, rakipler ile etkileşimde bulunmaktan kaçınmasıdır - tek yol, Twitter Genel Sekreteri Kalkanıdır - ki bu daha genel olarak demokratik tartışmalara olan etkilerinde sorun yaratmaktadır.

En son İrlanda Times / Ipsos'un seçmenlerin geçen haftaki niyeti hakkında yaptığı oylama, Evet kampanyasını, oy kullanma olasılığı olanların üçte ikisinden biraz daha ileriye taşıdı. Ve bu, kısmen, kampanyanın 1983'te referandum kampanyasının tersini hangi ölçüde değiştirdiğini ortaya koyan bir değişiklik olabilir. Liberal sınıflar için - Britanya'daki Guardian okurlarını düşünün, sonra kendi kendini ilgilendiren homojenliği ikiye katlayın - bu, modernite ile Katoliklik arasındaki bir Kulturkampf'ın parçası olan bir totemik meseledir.

Dikkate değer bir ölçüde, Taoiseach'den Sinn Fein'e, spektrumun diğer ucundaki siyasi sınıflar maddenin kaldırılması taraftarıdır,: bunun daha gerçeküstü unsurlarından biri, Gerry Adams'in parti konferansında ayrılma konuşması yaparken, 8. Maddenin kaldırılmasına destek verdiğinde alkışlarla kesintiye uğradığı sıradaydı. Geç bir feminist olan Adams, ışıldıyordu. Normalde sosyal olarak muhafazakar olan Fianna Fáil partisinin lideri olan Michelan Martin, maddenin kaldırılmasından yana bulunduğunu açıkladı. Ancak Leo Varadkar, seçimlerden önce fetüs yanlısıydı; Sağlık Bakanı Simon Harris ve aslında çoğu iki büyük partide şu anda yasanın kaldırılmasından yana. Gerçekte maddenin kaldırılmasına karşı olan tek parti, milletvekili olmayan küçük ayrılıkçı Renua'dır.

Aynı şey basın için de geçerli. Kürtaj için alçakgönüllüleri sıralamak yerine, karşı isimlerini vermek daha kolay: İrlandalı Sunday Times'da David Quinn ve Irish Times'ta Breda O’Brien. İrlanda medyasının ilginç bir yönünü yansıtıyor. İngiliz gazeteciliğinin çarpıcı bir şekilde taklitçisi, özellikle de İngiliz akranlarını Observer / Guardian / Independent spektrumunda güvenilir bir şekilde yankılanan genç kadın köşe yazarları, anti-din adamları karşıtlığıyla birlikte. Ancak, burada olmayan sağlam, bazen vahşi, muhafazakâr basın var. Daily Mail ya da Sun'ın yaptığı gibi. Medya seçkinleri, Rod Liddles veya Peter Hitchenses'in tahriş edici unsuru olmadan, Londra'nın bir parodisi.

Başka bir faktör daha var: 2016'da oylama kaydının bir Newstalk radyo istasyonu analizi, nüfus sayımına kıyasla, tahmin edilenden 488.000 daha fazla insan bulunduğunu göstermektedir. Bu sonucu etkileyebilir.

Ve her ne kadar İrlandalı Times'ın kendi anketindeki editörleri “ödülün gözüktüğünü” gözlemlemiş olsa da, sadece bir bozgun olabilir. Başka yerlerde, daha önce siyasal derslerde doğru düşünen insanlar arasında bir fikir birliği olduğunu ve bunun beklenmedik bir sonuç ortaya çıkardığını biliyoruz. Bu kampanya sonuna kadar başa baş savaşacak.

İrlanda'nın kürtaj referandumu üzerine Melanie McDonagh ve Una Mullally,5 Mayıs 2018, SpectatorDerya Beyaz, 18.05.2018, Sonsuz Ark, Çırak-Çevirmen Yazar, Çeviri Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı