14 Nisan 2018 Cumartesi

SA5956/SD946: Batı'da Faşizmin Ayak Sesleri; Sosyal Medya Platformları Gerçeği Anlatmalı

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız metin, Batı'nın insanlığı kontrol altına almak ve doğudaki hedef ülkelerde (Mısır, Türkiye, İran, Rusya, vb) gerekli olan sistem değişikliklerini, terörü, kaosu sağlamak için 'bir silah olarak' tasarladığı sosyal medyanın, ne yapacağı asla tahmin edilemeyen 'insan'a karşı başarısız olduğunu, insanların ve doğunun, kendilerine yöneltilen bir silah olarak geliştirilen sosyal medyayı karşı silah olarak kullanmaya başladığını ve bu silahları üreten Batı'nın bu karşı saldırı karşısında şaşkınlık ve öfke ile dolu olduğunu, tarihte her dönemde yaşandığı üzere 'faşist bir devlet'e geri dönüş adına özgürlüklerin baskı altına alınması gerektiğini 'anlatmadan' anlamamızı sağladığı için yayınlanmıştır. Analizin yazarı "Kuzey Avrupa'nın yüksek kaliteli demokrasileri doğal olmayan birer yapıdır, tarih bize insan toplumunun evrensel varsayılan ortamının otoriterizm olduğunu öğretmektedir." derken insanlığı tehdit etmekte ve bilginin otoriterizm anlayışı ile kontrol atında tutulması gerektiğini ileri sürmektedir.
Seçkin Deniz, 14.04.2018


Social Media Platforms Should Tell The Truth

Kuzey Avrupa'nın yüksek kaliteli demokrasileri doğal olmayan birer yapıdır, tarih bize insan toplumunun evrensel varsayılan ortamının otoriterizm olduğunu öğretmektedir. Ortak güvenilir bir bilgi biri(ki)mi, komünist bir ruh, hukukun üstünlüğü ve benzerlerinin oluşturulmasını içeren yüksek kaliteli demokrasilerin işlenmesinde ve sürdürülmesinde birçok kilit unsur vardır.


Şu anda Avrupa Birliği'nde en çok stres altında olan unsur, ortak gerçekler bütünü tarafından bilgilendirilen seçmen ayağıdır. Bu stres, medya platformlarının hakikat meraklıları ve Facebook ve Google gibi sosyal medya platformlarının iş modeli gibi temel sorumluluğu arasındaki çatışmayla ortaya çıkıyor. Bu çatışmanın, yüksek kaliteli demokrasilere yönelttiği varoluşsal tehlikeyi kolaylaştırmak için çözmesi, sosyal medya platformlarının, diğer medya (baskı ve yayın) platformlarının gerçeklere dayalı toplumsal raportörler olarak, gelenek ve yükümlülüklerine uymasını gerektirmektedir (en azından misyona göre).


Nisan ayında, Avrupa Komisyonu, üye devletlerin ve sosyal medya platformlarının teknoloji gruplarının internet üzerinden sahte haberlerle nasıl başa çıkması gerektiğine dair ilk fikirlerini yayınlayacak. Eleştirmenler, Avrupa basın ve yayın ortamınınkine benzer bir sosyal medya ortamının gerçekleri anlattığını vurgulayarak, çok kısa bir zamanda gündemden düşeceğine dikkat çekiyor.


Sahte Haber


(Kavramlar Avrupa Komisyonu (EU-AK) tarafından talep edilen ve 12 Mart'ta yayınlanan bir rapordan kısmen alınacaktır.) Endüstri dostu yazarlar, sahte içeriklerin çıkarılması için atılacak olan adımların gönüllü kılavuzlarla ele alınması gerektiği sonucuna vardılar. Rapor, sosyal medya platformlarının kullanıcıların sahte haberleri tespit etmesine ve gerçeklere dayalı gazeteciliği desteklemesine yardımcı olduğunu hususunu eleştirdi. (Google yakında araştırmacı gazetecileri ve Berliner Zeitung, Guardian, Le Monde ve New York Times ile Facebook'un kârlarını paylaşacak mı?) Katılımcıların en temel hatası, günümüzde yaşananlara benzer sosyal medya platformlarının diğer medya platformlarındaki hakikatçiler olarak, yükümlülükleri arasında eşitlik sağlanamamasıydı.


AB yetkilileri, sosyal medya platformları tarafından göz ardı ediliyor; endüstri temsilcilerinin görüşleri, Mart ayının başlarında, “hakikatin hakemleri değiliz” diyerek İngiliz yetkililere ifade veren Twitter temsilcileri tarafından özetlendi. Sosyal medya platformları, sahte içeriklerin sansürlenmesinden çok memnunlar; sansasyonalizm, okuyuculara olgusal içerikten daha cazip gelir, daha hızlı ve daha fazla seyahat eder, her tekrarda gelir getiren tıklamalar üretir.


Sahte haberlerin fark yaratan cazibesi en son Massachusetts Institute of Technology'deki araştırmacılar tarafından belgelendi. 2006 ve 2017 arasında yazılan her tweetin büyük veri tabanını kullandılar ve sahte tweet'lerin gerçek haberlerden yüzde 70 daha fazla retweetlendiğini gördüler. En çok tekrarlanan gerçeklere dayanan haberler belki de 1.000 kişiye ulaşırken, sahte haber raporlarının en yüksek yüzde 1'i (örneğin siyaset hakkında) 100.000 okura ulaşmıştır.


Sosyal medya platformlarının AB tarafından ciddiye alınmaması demokrasi için en ciddi tehditleri içermektedir. Örneğin, Rus propagandalarını aktif olarak yayınlayan 30'dan fazla Çek dilinde web sitesi var; yabancı düşmanlığı ile karışık Putin'e övgü dolu yayınlar, komplolar, siyasi muhaliflerin, NATO'ya, Almanya'ya, Fransa'ya, yabancılara ve Avrupa sosyal demokrat modeline karşı yayınlar yapıyorlar. Bu siteler Çeklerin dörtte biri için ana kaynak haline geldi. Rus yanlısı Çek cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın bağımsız bir basınla ilgili sorunları Çek yargısının çözmesini istemesini alkışladılar. 


Facebook, Google ve benzeri sosyal medya platformları tarafından yürütülen otoriter propaganda, ulusal tutumları etkileyerek, Çek Cumhuriyeti'nin NATO'ya desteğinin yüzde 50'nin altına düşmesine neden oldu; artık Çekler AB'yi daha az destekliyorlar. Benzer aktif siteler, diğer AB ülkelerinde, hoşnutsuzlukları ve anlaşmazlıkları körükleyerek benzer bir şekilde demokrasiyi zayıflatma amacına sahip olarak varlar.


Değişim Geliyor?


Sosyal medyayı temizlemek için üç seçenek vardır: İşaretleme
Eski Gönderi İyileştirme- küratörlük sonrası (sansürleme) ve Eski Girişi İyileştirme-ön küratörlük.

İşaretleme (Flagging): Sosyal medya platformları, Correctiv, Snopes ve PolitiFact gibi üçüncü tarafların kullanıcı şikayetlerini soruşturmak ve saldırgan gönderileri işaretlemek için sahte içeriklere küratörlük yapma baskısına maruz kaldılar. Örneğin, Google, YouTube’un içeriğini değerlendirmek ve işaretlemek için Wikipedia'ya kaydoldu. (Google’ın geliri 2017’de 100 milyar Euro’ydu; Wikipedia’nın gönüllü olduğu ve bağışlarla finanse edildiği belirtiliyor.) Ayrıca, işaretleme de içerik krizini daha da kötüleştirebilir. Yale Üniversitesi araştırmacıları, işaretlemenin okurların yüzde 3,7'sinin sahte paralara inanma olasılığının azalmasına neden olduğunu tesbit etti. Daha da kötüsü, işaretli gösterişli içerikler, iğrenç eylemleri tıklamak için yem olarak kullanılıyor.


Eski Gönderi İyileştirme (Ex-post curation): Almanya'da 2018'de çıkarılan Ağ Yürütme Yasası İnternet firmalarının içerikten sorumlu tutmakta ve 24 saat içinde, sahte veya iğrenç materyalleri kaldırmayan platformları 50 milyon Euro'ya kadar para cezasına çarptırmayı gerektirmektedir. AK bu ayki durumu izledi. Yine de, eski gönderileri iyileştirme yetersizdir. 


Örneğin, AB, Avrupa Adalet Divanı'nın 2014 yılında aldığı “unutulma hakkı” uyarınca şirketlerin sahip olduğu 2.4 milyon talebin yalnızca yüzde 43'üne karşılık vermiş ve bireylerden veya şirketlerden şikayet edilen verileri silmelerini istenmiştir. Çok daha endişe verici olan, eski gönderilerdeki küfrün silinmesinin mümkün olmamasıdır, çünkü ilk gönderim derhal silinse bile, sahte bir içeriğin metastaz yapmasına izin verir, küresel olarak yayılır, kurtarılamaz. Eski Gönderi İyileştirme (Ex-post curation), sahte haberler, doktor videoları, başlıklar, Rus dezenformasyonu ve sosyal medya tarafından yayınlanan diğer patolojilerin yayılmasını durdurmayacaktır

Eski Girişi İyileştirme (Ex Ante Curation): Sosyal medya platformları, büyük ölçüde, ön içerik  oluşturulurken diğer medya platformları tarafından rutin olarak taşınan içeriklere karşı koruyucu tedbirler almaktan kaçınıyor. Yine de o cesarete sahipler. Platformlar, halihazırda hükümet düzenlemelerini ya da platform kurallarını ihlal eden bazı kullanıcıları yasaklıyor. Facebook son zamanlarda bazı terörist siteleri kaldırdı. Epey geciktikten sonra, muhafazakâr Cambridge Analytica'yı, on milyonlarca Amerikalı seçmenin bilinçaltını manipüle etmek için, kullanıcı verilerini toplamasını yasakladı. Yakında cryptocurrency dolandırıcılığı yasaklayacak. Ve ayrıca son zamanlarda rutin bir şekilde doktorlu videoları ve kışkırtıcı sahte haberleri yayınlamak için ırkçı anlaşmazlıkları kışkırtan İslamofobik “İngiltere Birinci” nefret grubu kaldırıldı (Bu örneklerin her birinde, Facebook isteksizce davranmış, sadece kamusal baskı veya hükümet baskısı ortaya çıkınca harekete geçmiştir.)


Rusya'nın Oyunu; Oynamak


Sosyal medya platformları, Rus devletinin Avrupa'nın yüksek kalitedeki demokrasilerinin merkezindeki ortak bilgi kaynağını yok etme çabalarının merkezinde yer alıyor. Rus askeri istihbaratı, platformları yararlı salaklar/ kullanışlı aptallar olarak görüyor. Facebook, Google, Apple ve benzerleri, Rus içerik sağlayıcısı olarak rollerini yeniden gözden geçirmelidirler. Medya platformlarının geleneksel yükümlülüklerini 'hakikat verici' olarak yerine getirmeyi taahhüt etmelidirler. Bu, yalnızca topluluk standartlarına uygun gerçek içerik yayınlamak için en çok önerilen kullanıcı özet akışlarının ön seçimini içeren zor bir girişim olacaktır. (Özel girişimler olarak, hem Amerikan hem de Avrupa hukuku kapsamında eskiden kalma yasal haklardan yararlanırlar .)


AB'nin Mayıs ayında Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ni kabul etmesi bekleniyor. Bu, AB üyelerinin, diğer medya platformlarının geleneksel sorumluluklarını yerine getirmeleri için sosyal medya platformlarına yönelinmesini gerektiren bir süreç ve zamanlama hazırlamaları için bir fırsat.


AB üye ülkeleri, sorumluluklarını yerine getirmemeleri halinde Rus kampanyalarında Facebook, Google ve Apple gibi araçları kullanarak demokrasilerini istikrarsızlaştırma çabalarının başarıya ulaşmasında suçlu olarak görüleceklerdir.


George Tyler, 26 Mart 2018, Social Europe


(George Tyler, 1993 yılında Başkan Clinton tarafından Hazine Müsteşar Yardımcısı olarak atandı, uluslararası finans kurumlarıyla yakın işbirliği içinde çalıştı ve 1995 yılında Dünya Bankası'nda üst düzey bir yetkili oldu.)




Seçkin Deniz, 14.04.2018, Sonsuz Ark, Çeviri

Çeviriler ve Yansımalar




Not: Çeviri programları kullanılarak İngilizce'den çevrilmiştir.




Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı