13 Nisan 2018 Cuma

SA5948/KY47-OE17: Kosova- Prizren; Rufâî Tarikâtı Zikri 2

Sonsuz Ark'ın Notu:
Sufi Rufâî Tarikâtı'nın zikri ve bu zikirdeki şiş, vb ritüellerin İslam Dini ile herhangi bir ilgisi, ilişkisi bulunmamaktadır. TDV İslam Ansiklopedisi, ilgili maddesinde bilgileri, herhangi bir eleştiri getirmeden tarikatın kendi kaynaklarından olduğu gibi aktarmaktadır. Kur'an'la ve İslam'la tamamen zıt  bir şekilde "Ahmed er-Rifâî’ye nisbet edilen, “Eğer bir ateşe ismim anılacak olsa asla alev alev yanmaz”; “Ateşin alevleri yükseldiği esnada zikredince mahlûkatın rabbinin izniyle alevler benim için sakinleşir”; “Rabbim bana dedi ki: Sen yırtıcı hayvanlar üzerinde büyük bir hükme sahipsin” şeklindeki ifadelerden hareketle (Kenan Rifâî, s. 179-181, 228)  şu ritüeller yapılmaktadır; "zikir meclislerinde genelikle Ahmed er-Rifâî’nin tertip ettiği evrâd ve ahzâbdan bir bölümü (sekizinci hizip) okunmaktadır. Ayrıca bazı gün ve gecelerde zikir sırasında “burhan” denilen kerametlerin izharı da söz konusudur. İsm-i celâl zikrinin hızlandığı bir sırada zikri yöneten şeyh kılıç, şiş, tığ, topuz gibi aletleri zikir yapan dervişler arasından seçtiği kimselerin yanak, karın, gırtlak, göz çukuru ucu gibi vücudun değişik yerlerine saplar. Dervişler vücutlarına saplanmış aleti elleriyle tutarken zikre devam ederler. Bunun yanı sıra şeyh yassı bir kaşık biçimindeki “gül” denilen, ateşte akkor haline getirilmiş demiri yalar veya dervişlerin belden yukarı çıplak bedenlerine temas ettirir. Bu tür gösteriler arasında ateşe girme, zehir içme, vahşi hayvanlarla oynama, ağızda cam parçalarını çiğneme gibi uygulamalar da zikredilebilir. Bu gösterilerle Allah dilemedikçe ateşin yakmasının, kesici aletlerin kesmesinin, yırtıcı hayvanların zarar vermesinin mümkün olmayacağı deliliyle ispatlanmak istenmekte, ayrıca bu yolla inkârcıların hidayete ermesi hedeflenmektedir."
Seçkin Deniz, 13.04.2018


Kosova Prizren'de bulunan tarikatlardan Rufai Tarikatı’nın 22 Mart 2018 günü yaptıkları zikri fotoğraflamak için oraya gitmiştim. Gittiğime değdiğini düşünüyorum. Kosova ilginç bir yer, 7 şehirden oluşan ülkede, Priştine, Yakova ve Prizren ile birkaç köyü görme şansım oldu. 


Ülke ağırlıklı olarak Müslüman bir nüfusa sahip, çok azda olsa Sırp asıllı Hristiyan bir nüfus da var. Etnik olarak da, Arnavut (büyük çoğunluk), Sırp, Boşnak ve Türklerden oluşan bir ülke. Arnavutlara ait işyerlerinde Kosova, Arnavutluk ve ABD bayrakları birlikte asılı olarak görülmekte; bunun nedeni olarak da Bill Clinton’ın Başkanlığı döneminde Nato’nun Kosova’ya müdahalesini sağlamış olduğu söyleniyor, ki onun da Başkent Priştine’de bir tane heykeli yapılmış durumda. 


Prizren’de Türkçe bilmek eski dönemlerden beri gelen Prizrenli olmanın ana göstergelerinden birisi olmuş. Bugün dahi Arnavutlar dahil Prizren'de Türkçe konuşan birçok insanla karşılaşabiliyorsun. 

Genel olarak Prizren'deki gençler üniversite eğitimi için Türkiye’yi tercih ediyorlar ve orada yaşayan insanların bir şekilde Türkiye ile kontakları var. Bazı kişilerin doğrudan Tayyip Erdoğan’a ve Devlet Bahçeli’ye ulaşabildiklerini duydum. 


Arapların, İran, Japonya, Almanya, İngiltere, ABD ve Türkiye’nin (TİKA aracılığı ile) orada değişik şekillerde faaliyetleri var.


 SevgilerKent/İnsan/Tarikât/Zikir
Set 8: Kosova- Prizren; Rufâî Tarikâtı Zikri

Osman Ekiz 8/25- 
Kent/İnsan/Tarikât/Zikir Kosova- Prizren; Rufâî Tarikâtı Zikri (227)
Osman Ekiz 8/26- 
Kent/İnsan/Tarikât/Zikir Kosova- Prizren; Rufâî Tarikâtı Zikri (228)
Osman Ekiz 8/27- 
Kent/İnsan/Tarikât/Zikir Kosova- Prizren; Rufâî Tarikâtı Zikri (229)
Osman Ekiz 8/28- 
Kent/İnsan/Tarikât/Zikir Kosova- Prizren; Rufâî Tarikâtı Zikri (230)
Osman Ekiz 8/29- 
Kent/İnsan/Tarikât/Zikir Kosova- Prizren; Rufâî Tarikâtı Zikri (231)
Osman Ekiz 8/30- 
Kent/İnsan/Tarikât/Zikir Kosova- Prizren; Rufâî Tarikâtı Zikri (232)
Osman Ekiz 8/31- 
Kent/İnsan/Tarikât/Zikir Kosova- Prizren; Rufâî Tarikâtı Zikri (233)
Osman Ekiz 8/32- 
Kent/İnsan/Tarikât/Zikir Kosova- Prizren; Rufâî Tarikâtı Zikri (234)
Osman Ekiz 8/33- 
Kent/İnsan/Tarikât/Zikir Kosova- Prizren; Rufâî Tarikâtı Zikri (235)

Osman Ekiz 8/34- 
Kent/İnsan/Tarikât/Zikir Kosova- Prizren; Rufâî Tarikâtı Zikri (236)

Osman Ekiz 8/35- 
Kent/İnsan/Tarikât/Zikir Kosova- Prizren; Rufâî Tarikâtı Zikri (237)
Osman Ekiz 8/36- 
Kent/İnsan/Tarikât/Zikir Kosova- Prizren; Rufâî Tarikâtı Zikri (238)

Osman Ekiz 8/37- 
Kent/İnsan/Tarikât/Zikir Kosova- Prizren; Rufâî Tarikâtı Zikri (239)

Osman Ekiz 8/38- 
Kent/İnsan/Tarikât/Zikir Kosova- Prizren; Rufâî Tarikâtı Zikri (240)

Osman Ekiz 8/39- 
Kent/İnsan/Tarikât/Zikir Kosova- Prizren; Rufâî Tarikâtı Zikri (241)
Osman Ekiz 8/40- 
Kent/İnsan/Tarikât/Zikir Kosova- Prizren; Rufâî Tarikâtı Zikri (242)
Osman Ekiz 8/41- 
Kent/İnsan/Tarikât/Zikir Kosova- Prizren; Rufâî Tarikâtı Zikri (243)
Osman Ekiz 8/42- 
Kent/İnsan/Tarikât/Zikir Kosova- Prizren; Rufâî Tarikâtı Zikri (244)
Osman Ekiz 8/43- 
Kent/İnsan/Tarikât/Zikir Kosova- Prizren; Rufâî Tarikâtı Zikri (245)
Osman Ekiz 8/44- 
Kent/İnsan/Tarikât/Zikir Kosova- Prizren; Rufâî Tarikâtı Zikri (246)
Osman Ekiz 8/45- 
Kent/İnsan/Tarikât/Zikir Kosova- Prizren; Rufâî Tarikâtı Zikri (247)
Osman Ekiz 8/46- 
Kent/İnsan/Tarikât/Zikir Kosova- Prizen; Rufâî Tarikâtı Zikri (248)
Osman Ekiz 8/47- 
Kent/İnsan/Tarikât/Zikir Kosova- Prizren; Rufâî Tarikâtı Zikri (249)
Osman Ekiz 8/48- 
Kent/İnsan/Tarikât/Zikir Kosova- Prizren; Rufâî Tarikâtı Zikri (250)
Osman Ekiz 8/49- 
Kent/İnsan/Tarikât/Zikir Kosova- Prizren; Rufâî Tarikâtı Zikri (251)
Osman Ekiz 8/50- 
Kent/İnsan/Tarikât/Zikir Kosova- Prizren; Rufâî Tarikâtı Zikri (252)
Osman Ekiz 8/51- 
Kent/İnsan/Tarikât/Zikir Kosova- Prizren; Rufâî Tarikâtı Zikri (253)
Osman Ekiz 8/52- 
Kent/İnsan/Tarikât/Zikir Kosova- Prizren; Rufâî Tarikâtı Zikri (254)
Osman Ekiz 8/53- 
Kent/İnsan/Tarikât/Zikir Kosova- Prizren; Rufâî Tarikâtı Zikri (255)
Osman Ekiz 8/54- 
Kent/İnsan/Tarikât/Zikir Kosova- Prizren; Rufâî Tarikâtı Zikri (256)
Osman Ekiz 8/55- 
Kent/İnsan/Tarikât/Zikir Kosova- Prizren; Rufâî Tarikâtı Zikri (257)
Osman Ekiz 8/56- 
Kent/İnsan/Tarikât/Zikir Kosova- Prizren; Rufâî Tarikâtı Zikri (258)


Osman Ekiz, 13.04.2018, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Fotoğraf Sanatı, Gri Yabancı

Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı