26 Mart 2018 Pazartesi

SA5853/KY1-CÇ480: İstilâ-i Cihan-Kara Öfke/Roman IV-6- Son

Zenci halkının istilası, Avrupa'yı alkana boyayacak; bir eşi daha görülmemiş kıyımın öncüsü olan bu ilk darbe böyle gerçekleşmişti.

Dördüncü Bölüm
-6-

Paris’i Tüfek Atılmaksızın Ele Geçirilmesi- Sultanın Eliza Sarayına Girişi- Önemli Bir Belge

Aradan yirmi dört saat geçmişti.

Güneş parlak ışıklarıyla milyonlarca insan bir mezar olan bu acıklı sahayı parlatırken Paris surları önünde sabah namazını kılan İslam Ordusunun tekbir seslerinden başka bir şey duyulmuyordu.

Velü balonu yere inmiş ve reisler ordularına katılarak askerlerinin durumlarını kontrol etmişlerdi.

Görünen manzara pek acıklıydı.

Vatanlarını terk ederek dinleri ve insanlık onuru için o kadar zorluk ve dayanılmaz sıkıntıya göğüs geren savaşçılardan hemen bir milyona yakın bir kısmı her türlü önleme karşın gazla zehirlenerek şehit olmuşlardı.

Bulutlar dağıldığı zaman istihkâmlarda hiçbir asker görülmedi. Yavaş yavaş ilerleyen İslam ordusu ilk istihkâmlara girdikleri zaman gördükleri manzaradan ürktüler.

Savunmacılar, oldukları yerde cansız olarak yatıyorlardı. Ardından gelen istihkâmlarda da hep aynı manzara ortaya çıkıyordu. Güneşin batmasına doğru Sultan Paris’e girmişti. Zavallı Parislilerin hemen onda dokuzu ölmüştü.

Sultan Elize Sarayına girdi.

Yavaş yavaş ordu da Paris’e giriyordu.

Ömer, büyük bir tehlike karşısında bulunduğunu sezdi. Ölülerin bir iki gün sonra çürümesiyle müthiş bir tehlikeye neden olacaktı.

Ordunun kentin dışında konaklaması kararlaştırıldı. Yalnız cenazeleri gömmek için gereken kişiler peyderpey açtıkları çukurlara fennin kurbanı olan bu ölüleri topluyorlardı.

Mareşal, Mösyö Kutye ve arkadaşından bir iz görünmüyordu.

***

Zavallı Paris, zavallı uygarlığın kaynağı sonunda kendi ölüm çukurunu kendi eliyle kazmıştı.

Maluel ile Çahner, Mösyö Füritye, Matmazel Kristiyan Bulvar Hosmandaki apartmana gittiler. Bu felaketten kurtulan pek az Parisliler henüz kaybolmayan sersemlikle pencerelerden tek tük başlarını uzatarak gördükleri manzaraya inanmak istemiyorlardı..

***

Şanlı İslam bayrağının kubbesinde dalgalandığı Elize sarayındaki belgeler incelenirken önemli bir belge elde edildi.

Zehirli gazla İslam ordusunun yok edilmesinin ardından Avrupa’nın servet paylaşımını içeren bu plan karşısında Sultanla maiyeti nefretlerini belli etmekten kendilerini alamadılar.

Bu plan gereğince Avrupa’da ırka dayalı üç birleşmiş devlet olacaktı:

Greko- Latin Birleşik Devleti

Slav Birleşik Devleti

Alman Birleşik Devleti

Bunların nüfusu da şöyle belirlenmişti:

Greko-Latin Unsuru: 111 milyon
Slav Unsuru :             101 milyon
Alman Unsuru           123 milyon

Ele geçen bir harita gereğince 

Greko Latin Birleşik Devleti:

İspanya, Fransa, İtalya, Yunanistan, Romanya, Belçika

Slav Birleşik Devleti:

Bulgaristan, Sırbistan, Bohemya, Hırvatistan, Bolivya, Rusya

Jermen Birleşik Devleti:

Almanya, İsviçre, Felemenk, İsveç-Norveç

***

Sultan, tasarlanan İslam’ın çöküşüyle bu yeni devletlerin kurulma şeklini öğrendiği zaman düşündü. sonra, tam bir vakarla ayağa kalkarak:

- Cenab-ı Hakkın büyüklüğünü inkâr edenlerin bu sona uğrayacakları zaten açıktı. Allah günahlarını affetsin.


SON
Cemal Çalık, 26.03.2018,  Konuk Yazar, Sonsuz Ark, İstilâ-i Cihan-Kara Öfke, Roman

Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı