13 Mart 2018 Salı

SA5786/SD918: ABD Bir Ticaret Savaşına Hazır mı?

"Ticaret savaşlarının tetiklenmesi dünyanın en büyük ekonomisi için kolay görünebilir, ancak ABD misilleme için hazır değil"

Çelik çatışması mı? ABD Başkanı Donald Trump, ticaret fazlası olan Çin'i cezalandırmak için çelik ve alüminyum ithalatında yeni vergi tarifeleri uygulamaya koyma kararını açıkladı; Çin aşırı çelik üretiminde boğuluyor.


Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında çıkacak olan bir ticaret savaşı, derin farklılıkları çözmeye yardımcı olabilir, ancak mücadele kolay olmayacaktır. Ticaret savaşlarında başlamak, bitirmek ya da kazanmak zordur. Kazanmak, zeka değil, kabadayılık gerektirir. Eğer Trump yönetimi yeteri kadar hazırlıklı olmaksızın ticaret savaşına devam ederse, Birleşik Devletler ve küresel ekonomi, hiçbir şey yapılmadığında olacak olandan çok daha kötü duruma gelebilir.ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum üzerine tarifeler getirme kararı verdi ve Çinli işçiler çelik borularla çevrililer
ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum üzerine tarifeler getirme kararı verdi; Çinli işçiler çelik borularla çevrili.

Çin'in haksızlık yaptığı, kendisinin ve ticaret ortaklarının, ileri teknolojilere hükmetmek için ayrımcı politikalarla ve artan hırslarla ticarete zarar verdiği şüphesizdir. Ülkenin büyüklüğü düşünüldüğünde, çarpık bir Çin ekonomisi çarpık bir küresel ekonomi demektir. Karınca Çin'in, çelik, alüminyum ve güneş endüstrilerinde aşırı üretiminin yol açtığı sorunlar elektrikli arabalar, yarı iletkenler ve diğer birçok sektörde de tekrarlanabilir.

Trans-Pasifik Ortaklığının, Trump tarafından terk edilen fikri mülkiyet, yatırım, dijital ekonomi ve devlete ait işletmeler üzerindeki kuralları, Çin sanayi politikasını kısıtlamak için mükemmel bir araç olabilirdi, ancak bu, bir Xi-led'in disipline edilmesi için yeterli olmayabilirdi. Büyüme kabiliyeti, derin mali cepleri ve Batı tarafından onaylanmak konusunda azalan endişeleri ile dünyanın en cazip iç pazarı Çin. Çin'i hareket ettirmenin tek yolu belki de tek taraflı önlemlerle onu zorlamak ve cezalandırmak olabilir.


Bu Başkan Donald Trump'ın ulaştığı sonuç gibi görünüyor. O kavga istiyor. Bu nedenle, Trump, ABD'nin sırasıyla çelik ve alüminyum ithalatında yüzde 25 ve yüzde 10'luk tarife uygulanacağını açıkladı. Çin tek hedef olmasa da, temel kaygıdır. ABD'nin fikri mülkiyet hakları ihlallerine ilişkin ABD'nin “Kısım 301” soruşturması, potansiyel olarak tarifeler, doğrudan yatırım limitleri, genişletilmiş ihracat kontrolleri ve vize kısıtlamaları dahil olmak üzere daha geniş bir faaliyet yelpazesine  yönelik tedbirler almasına yol açabilir.

Trump, serbest piyasa ilkelerine karşı bazı tek taraflı önlemler alarak şiddetli iç eleştirileri göze almıştı. Diğerleri, özellikle sanayide, Çin politikaları nedeniyle işletmeleri zarar gördüğü için değil, Çin sübvansiyonlarından yararlandıkları için aynı fikirde değiller. Başka bir kamp da ticaret savaşının nasıl yürütüleceği konusunda kaygılar uyandırıyor.


ABD, beş açıdan hazırlıksız


İlk olarak, yönetim ne istediğine karar vermemiş durumda. Belki de, Çinlilerin pazarlık sonucunda istediklerinin onda birini karşılayacağı sonlu bir liste yapmak istemediği için. Gerçek, ABD'nin endişelerinin, herhangi bir tek sektör veya politikadan değil, sistemik ve yapısal olduğunu vurgular. Ancak sessizliğin gerisinde iki problem yaratır.Birincisi, Çin'e dair, neyin talep edildiğine dair net bir fikir verilmeden taviz vermek için hiç bir örneğin mevcut olmamasıdır. Çin "noktaları birbirine bağlamaz". Çin'in kesin talimatlara ihtiyacı vardır. 

Çin'in vereceği tavizleri en aza indirmesini engellemek için, serbest piyasa ekonomisi haline gelmek gibi değişim konuları ile açık elektronik ödeme hizmetleri gibi son derece spesifik hedefler arasındaki sorunların ortaya çıkması gerekiyor. Yabancı yatırımcılar için sahiplik sınırlarının kaldırılması ve tüm endüstriyel-iyi tarifelerin OECD ortalamasına indirilmesi istenmektedir.


Başka bir deyişle, Amerika Birleşik Devletleri, müzakerelerin Çin’in her zamanki gibi işlerini sağlama almak için sundukları en sınırlı teklifle başlamaması için dikkatle değerlendirilmiş teklifler üretmelidir.


Diğer problem, yönetimin istediği şey konusunda kendi iç konsensüsünden yoksun olmasıdır. İdarenin yapması gereken temel bir seçim, ikili ticaret açığını azaltmak veya Çin'in ekonomik sistemini serbestleştirmenin daha fazla ilgi duyup duymayacağına karar vermektir. Bu bir tercihtir çünkü daha açık bir Çin'in daha fazla yabancı yatırımı çekeceği ve bunun da Birleşik Devletler'e daha fazla ihracata ve daha büyük bir ikili açığa yol açabileceği gerçeği ortadadır.


İkincisi, idare, rakibine yanlış yönlendirilmiş bir görüşe sahip olabilir. Yönetim Çin'i şu şekilde boyutlandıracak gibi görünüyor: Ekonomi şu an istikrarlı görünüyor, ancak bir ticaret savaşının patlak vermesi durumunda daha belirgin hale gelecek olan derin sorunlar var; Çinli liderler, potansiyel risklerden ve ekonomik istikrarsızlıktan kaçınmak için yüksek bir bedel ödemeyi göze alan yüksek bir riskten yanaydı ve Çin Başkanı Xi Jinping, kendi sistemiyle piyasaya açılma tavizlerini zorlamak için yeterince güçlü. En alt satırda: Yönetimdeki kimseler Çin'in herhangi bir şekilde misillemesini ciddi bir şekilde beklemektedir ve Çin daha önce olmasa bile çekim başladıktan kısa bir süre sonra beyaz bayrağını yükseltebilir.


Bu son derece tartışmalı bir teklif. Evet, Çin ekonomisinin önemli zaafları var ve bir erime imkansız değil, ama Pekin en büyük riskleri içeren büyük bir mali krizin ortasında. Çin, yüksek tasarruf oranı gibi birçok amortisöre sahiptir ve ekonomisi de birçok sektörde parlak beklentilere sahiptir. Xi, büyük olasılıkla kamu iktisadi teşebbüsleri, bankalar ve yerel yönetimler için önemli maliyetler empoze edebilir ve Mao'dan bu yana herhangi bir Çinli lidere göre daha şanslı davranmaya istekli olabilir, ancak ABD'nin tehdidi altında olmak istemez. Xi'nin, zarfı itmesi ve Washington'la bir ileri-geri-yüz yüze pozisyonuna girmeye istekli olması tamamen mümkündür.


Üçüncü olarak, yönetim yeterince ayrıntıya sahip değildir veya çeşitli senaryolar için hazırlanmamıştır. Bir ticaret savaşı sadece yurtdışında değil, evde de yeni kaybedenler yaratır. Amerika Birleşik Devletleri bu tepkilere cevap vermeye hazırlamalıdır. İki örnek üzerinden düşünülebilir. Çelik ve alüminyum üzerindeki yükseltilmiş tarifeler, Ticaret Sekreteri Wilbur Ross'un belirttiği gibi, sadece çorba kutuları için değil, otomobiller ve üretim ekipmanları için de daha yüksek fiyatlara yol açacaktır. İdarenin alt akım sektörleri ve tüketiciler için telafi edici faydalar hazırlaması gerekmektedir. 


Bölüm 301'in bir sonucu olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin yatırımlarını kısıtlaması ve kısıtlılıkların halihazırda faaliyette olan işletmeler için geriye dönük olarak uygulanması gibi durumlarda, yabancı şirketler, Amerikalı müşterileri ve her iki tarafın avukatları başkanın mevcut sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyen emrine karşı federal mahkemeye gidebilmektedir.Dördüncüsü, yönetim Amerikalıları uzun süreli bir savaşın potansiyel fedakarlığına hazırlamamıştır. İş ve emek konusunda acı çekebilirler ve idarenin onları, en azından dayanılacak olan zorlukların faydalı olacağına ikna etmesi gerekir. Borsa çok daha fazla sarsılıyor ve daha büyük bir tepki üretiyor. Yurtiçi birlikleri kurmak politik olarak ve diplomatik bir tavırla, ABD'nin yeterli bir kalış gücüne sahip olduğuna işaret ediyor.

Beşinci olarak, yönetim birkaç müttefikle birlikte bu savaşa giriyor. Büyük ABD pazarına rağmen, ülke bu savaşı tek başına yürütemez. Hiçbir yardım almadan Çin, hammadde ve teknoloji için başka kaynaklar bulabilir, ihracatı diğer pazarlara yönlendirebilir ve iç tüketimi artırabilir. 


Batı Avrupa, Japonya, Güney Kore, ASEAN ülkeleri, Hindistan ve diğerleri Çin ayrımcılığının sinsice yayıldığını hissediyorlar, paralel önlemler almayı taahhüt ediyor ve Dünya Ticaret Örgütü'nde ABD ile birlikte çalışacakları konusunda destek sunabiliyorlardı. Ancak Buenos Aires'teki DTÖ temsilcisinin güven verici açıklamasına karşılık, diğerleri Çin hakkındaki eleştirilerini sınırladı. 


Bunun basit bir sebebi var: İdare, müttefikleri yabancılaştırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor gibi görünüyor: DTÖ'den çekilme, DTÖ'de ayak sürüme ve yaptığı yardımını sorgulama, KORUS'u yeniden açma tehdidi, NAFTA'dan çekilme tehdidi, Japonya'yı ikili bir anlaşmayı müzakere etmeye zorlama ve şimdi ABD'li arkadaşlara Çin'den çok daha fazla acı getirecek çelik ve alüminyum tarifelerini duyuruyor.


Kısacası, bu yönetimin ticaret-savaş sloganı, “Amaç, ateş… ve asla hazır değil” gibi görünmektedir. 1993'te, Birleşik Devletler, Çin'in insan hakları durumundaki iyileşmeyi ticarette en çok tercih edilen ülke olmasının şartı olarak ileri sürmüştür. Bir yıl sonra, Çin Başkan Bill Clinton'ın blöf yapıp yapmadığını anlamak istedi.. Katlanabilir durumu genişletti. O zamandan beri Amerika Birleşik Devletleri, bireysel davaların ötesinde, Çin'de insan haklarının geliştirilmesini etkili bir şekilde savunmamıştır. 


Eğer yönetim bu ticaret savaşını körükledikten sonra geri çekilmeye zorlanırsa, Çin açık bir yola sahip olacak ve yeniden yerleşmek daha zor olacaktır. 


Birleşik Devletler, anıtsal bir yarışma olacağı için, daha iyi bir hazırlıklı olacağı bir gün ateşi yeniden yakmak için bu yoldan kaçınabilir.


Scott Kennedy, 6 Mart 2018, Yale Global


Scott Kennedy, Çin Çalışmalarında Freeman Başkanı ve Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde Çin İş ve Siyasi Ekonomi Projesi direktörüdür. The Fat Tech Dragon'un yazarı : Çin'in İnovasyon Sürecini Karşılaştırma (CSIS, 2017) ve Küresel Yönetişim ve Çin'in editörü: Ejderha'nın Öğrenme Eğrisi (Routledge, 2017).
Seçkin Deniz, 13.03.2018, Sonsuz Ark, Çeviri

Çeviriler ve Yansımalar
Not: Çeviri programları kullanılarak İngilizce'den çevrilmiştir.
Haber CRI, 11.03.2018

"Çin, ticaret savaşı başlatma niyetinde değil"

Çin Ticaret Bakanı Zhong Shan, Çin'in ticaret savaşı açmak istemediğini, veya isteyerek başlatmayacağını, ancak ticaret savaşına karşı koyma kapasitesine sahip olduğunu söyledi.Son dönemde Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinde dalgalanmalar görüldü. İki ülke arasında ticaret savaşının olup olmayacağı konusu dünyanın yakından takip ettiği bir gündem oldu.

Ticaret Bakanı Zhong Shan, 13. Çin Ulusal Halk Meclisi'nin yıllık toplantısı kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuştu.Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zhong Shan, ticaret savaşını kazananın olmayacağını, savaşın iki ülke ve dünyaya sadece felaket getireceğine dikkat çekti. Çin'in ticaret savaşını başlatma niyetinde olmadığını, ancak karşı koyma gücüne sahip olduğunu vurgulayan Zhong ayrıca, iki ülke arasında ekonomik diyalogun askıda olmadığını sözlerine ekledi.

Son 40 yılda Çin-ABD ticaret hacmi 232 misli arttı, iki yönlü yatırım tutarı 230 milyar doları aştı. Zhong Shan, bu durumun iki ülke ekonomisinin birbirini tamamlama özelliğini yansıttığını dile getirdi.Ticaret dengesine değinen Zhong Shan, bu durumun iki ülkenin ekonomik yapısı ve ABD' nin Çin'e yönelik ihracatını sınırlamasıyla bağlantılı olduğunu kaydetti.Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz

Seçkin Deniz Twitter Akışı