27 Şubat 2018 Salı

SA5711/SD907: "erdemli olmak yolunda eksiklik" /22.05.2005/ 362. patika...insan, hata yapabilirliğini, kısa süreli olmayan pişmanlıklarla tedavi edilebilen bir hastalık olarak algıladığı vakit, ne olur?...
...yani 'hata yapabilirlik' bir hastalık mıdır?...
...aslında 'noksanlık' demek daha doğru, ama noksanlığı olmamışlık olarak algılarsak, var olduğu için ona 'noksanlık' diyemeyeceğiz...
...biz de kavramların dış sapağından saparak 'erdemli olmak yolunda eksiklik' babında alacağız noksanlığı...
...bu kabilde, "her insan hata yapabilirliğiyle 'noksan'dır", diyeceğiz...
...noksanlık sorumluluktan kaçınma yolunda hafiletici sebep olarak sıkça kullanıldığı içindir ki; hata yapabilirliği hastalık olarak kullanmayı sevmeyiz...
...zaten asılda da hata yapabilirlik değil, hata yapmayı süreklileştirmek bir hastalıktır...
...mazîye gömülenlerin içinden dersler çıkarıp o dersleri okumamak bir hastalıktır...
...okuyup da aynı hataları yapmakta ısrar etmek bir hastalıktır...
...kinleri öfke fırınında ısıtıp ısıtıp yeniden vitrine sürmek hastalıktır...
...peki ya tedavi?....
...hastalıkların tedavisi de, insanın kendi bünyesinde mevcut olan antibiyotiklerle mümkün ise de, bunları güçlendirecek yeterli vitamin veyahut dış etken yoksa insan kendisini tedavi edemeyecektir...
...hastalıkların hataların sürekliliği ile sıkı ilişkisi olmasına karşılık, insan hiçbir şey yapmasa bile tedavi olabilecektir....
...lâkin insan durmaz; geçmiş hataların oluşturduğu derin lağım çukurundan yayılan koku insanı daima aynı yerde otlamaya sürükler...
...işte hata, al hata ve tedavi yok...
...hatayı insanın 'yapabilme' kabiliyetlerinden uzakta tutmanın en akıllıca yollarından biri bu hususta 'âtıl kalmak' değil midir?...
...hata yapabileceğini ve o hatayı telafi etme kabiliyetinin yetersiz olduğunu biliyorsan hiç bir şey yapma, değil mi?...
...hiç değilse özür ve pişmanlık kurumlarından payın vardır diyeceğiz; ama o da yoksa yapma hiçbir şey...
...zorla değil ya?...

seçkin deniz


pürüzsüz patikalar

Seçkin Deniz Yazıları


Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı