4 Ocak 2018 Perşembe

SA5432/Sonsuz Ark-YD79: Amerikan İmparatorluğu Çöküyor- The American Empire is Crumbling-

Sonsuz Ark'ın Notu:
Başlık uzun bir süredir yayınlarımızda etiket olarak kullandığımız 'ABD'nin Çöküşü' etiketi değil, tam olarak analizin orijinal başlığı; ancak dikkat etmek gerekir, Trump karşıtı her analizcinin bütün yüz yıllık Amerikan kötülüğünü sadece Trump'a ya da diğer Cumhuriyetçi Bush'a yükleyerek, Trump sonrası onarılabilir bir Amerikan imajı kalacağını varsayması trajikomik. Demokrat Clinton ve Obama da, diğer cumhuriyetçi başkanlar kadar vahşi, eklembeyinli ve acımasızdı. Çöküş tamamen bütün ABD başkanlarının sorumluluğudur... Kaçınılmaz olan gerçekleşmektedir.
Seçkin Deniz, 04.01.2018


The American empire is crumbling

Amerika'nın gücü ve küresel etkisi, Trump'ın Başkanlığı döneminde bir taşın yere düşmesi gibi düştü. Dışişleri Bakanı Rex Tillerson son zamanlarda "Diplomasiden Gurur duyuyorum" diyerek aksini iddia etse de besbelli ki bu yanlıştır.

Amerikan imparatorluğu çöküyor.


Başkan Trump sona eren savaş sonrası yılların bir ürünüdür. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllarda Amerika, Batı Avrupa'nın aktif desteğiyle, dünya çapında bir imparatorluk inşa etti. O dönemdeki ilk gerekçe, Sovyetler Birliği ve Doğu Bloku'na karşı koymayı içeren bir askeri koalisyon inşa etmekti, önemli ikincil hedef, refahı sağlamak, ticareti yönetmek ve depresyondan korunabilmek için sağlam bir ekonomik sistem kurmaktı.


İmparatorluk, çeşitli (İran Ajax operasyonu) darbeler (Guatemala), anlamsız ve başarısız savaşlar ve güçsüz fakir ülkelerin istismarıyla bir sürü zulüm ve savaş suçu işledi. Başka yerlerde, Amerika acımasız diktatörlüklerle alaycı bir barış yaptı. Özellikle Afrika ve Orta Doğu'da iyi sonuç yoktu.


Fakat Batı Avrupa'ya, ABD, Kanada, Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'ya geldiğinde oldukça iyi çalıştı. Savaştan sonra bir sigara krateri gibi olan özellikle Batı Avrupa, şaşırtıcı cömert Marshall Planı kapsamında hızla yeniden inşa edildi. Amerikalı karar vericiler, Avrupa'nın savaşlardan önceki yıllarda parçalanmasına izin verilmesinin, kendi çıkarlarından kaynaklı gerekçelerle olsa bile, feci bir hata olduğunu fark etti. 


Demokratik liberal kapitalizm ayakta kalsaydı, en azından zengin kapitalist ülkeler için gerçekte ekonomik ve askeri güvence sağlayan işlek bir uluslararası sistem kurma alternatifi yoktu, Amerikan ihracat ürünlerini satın almak için -Kapitalizmin intihar etmesine ve Hitler'e kavuşmasına izin verin -biraz parası olacak kadar ancak Avrupa'yı tekrar ayağa kaldırın.


Amerikan emperyalist çerçevesi ABD ordusunun ezici gücü tarafından belirlenmişti; Birleşmiş Milletlerin ve çeşitli alt-ajanslarının yanı sıra Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası gibi uluslararası ekonomik kurumlara orantısız finansman katkısı ve derin etki; küresel rezerv para biriminin ABD doları olması ve ABD hazine bonolarının kilit küresel varlık olarak tanzim edilmesi; ve en önemlisi, Batılı güçler arasında Amerikan güvenlik şemsiyesi altında barınmasını çoğunlukla doğru olan algı ile sağlayan iyi bir anlaşmadır.


Geriye doğru bakıldığında, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının bu sisteme karşı büyük bir darbe olduğu görülebilir. İmparatorluk otomatik pilotta bir süre ilerledi, ancak herhangi bir süper güç dengesinin olmaması, George W. Bush'un çarpık kavgasını ve felaketle sonuçlanan Irak işgalini gerçekleştirmek için küçük Avrupalı ittifakları kötüye kullanmasına neden oldu.


Bu arada, muzaffer neoliberal kapitalistler, uluslararası finansal düzenlemeden ve yönetilen ticaret sisteminden kalan şeyleri imha ederek ve 1929'dan beri görülmemiş küresel mali kriz ve depresyon için bir sahne tasarladılar ve sistemde birkaç büyük çatlak oluşturdular.


Artık eklem-beyinli bir diktatörümüz olarak Trump'ımız var ve Batılı güçler, Amerika'nın en iyi düşman olarak göründüğü şok edici ihtimalle ilgileniyor. , Trump ilk dış politika turunda, vahşi Suudi monarşisini rahatlatırken Batılı Avrupalı liderleri özellikle Angela Merkel'i rahatsız etti: "Başkalarına tamamen güvenebileceğimiz dönem, en azından kısmen yok oldu." Trump,  bir İngiliz faşistinin paylaştığı İslam karşıtı videoyu paylaşarak ve ülke genelinde patlayan öfke yüzünden İngiltere ile olan ittifakı da bozdu.


Trump ayrıca Dışişleri Bakanlığı'nın, dilplomasinin çürümesine izin veriyor. Senato onayına ihtiyaç duyan 154 diplomatik pozisyondan sadece 61'i doldurulmuş durumda ve birçok önemli mevkide bir aday bile yok; örneğin Güney Kore büyükelçiliği görevi. Bölüm, üst düzey kariyerli kadrosunu kaybetti ve bu durum Trump'ın umurunda değil: "Önemli olan sadece benim" dedi.


Amerikan imparatorluğu, iktidar için en iyi uygulamanın zorlayıcı olmayan yollarla yapıldığını kabul eden insanlar tarafından inşâ edildi. Trump farklı bir geleneği temsil ediyor; yalnızca askeri güce ve ısrarla göğüs göğüse savaşmayı vurgulayan sıkışmış, cahil, agresif, güvensiz bir gelenek.


Yukarıda söylediğim gibi, Amerikan emperyalizminin Guatemala, Vietnam ya da Irak gibi yerlerde korkunç biçimde katledildiğini vurgulamak önemli Ancak bu tür kaotik çöküş belki de dünyanın en kötü çöküşüdür. Güç boşluğunun bir kısmını doldurmak için otoriter olmayan en seçkin ülkeler Almanya ve Fransa'dır, ancak bir para birimi- euro- konusunda garip bir başarısızlığın içinde sıkışmışlardır. Bu onların gücünü sınırsız biçimde etkiliyor. 


ABD imparatorluğunun asıl çekirdeği, her zaman Batı ülkeleri ile iyi bir ilişkiden besleniyordu ve bu şekilde, gücünün büyük kısmı da öyle ortaya çıkıyordu. Ancak yakın gelecekte yoksul ülkeleri tamamen batırabilmek için yeterli gücü kalmayacak. ABD için en belirgin halef Çin'dir ve bu tür bir imparatorluğun Amerikan versiyonundan daha iyi olmayacağı ve belki de bazı açılardan daha kötü olacağı konusunda kesin bir bahse girilebilir.


Gelecekteki başkanlar, her türlü uygulanabilir uluslararası sistemi sadece Trump felaketinden kurtarmaya çalışacak.
Ryan Cooper, 29 Aralık 2017, The Week


Seçkin Deniz, 04.01.2018, Sonsuz Ark, Yayın Dünyası'ndan, Özel Dosyalar,

Seçkin Deniz Yazıları


Not; Çeviri de Google Translate'den yararlanılmıştır.Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz

Seçkin Deniz Twitter Akışı