19 Aralık 2017 Salı

SA5351/SD848: "insan müsveddesi" /16.06.2005/ 372. patika...en iyiye sahip olmaya şartlanmak...
...en iyiler arasındaki farklılıkların hangi sebeplere bağlı olduğunu bilmeden üstelik...
...ne hazin bir sona götürür insanı, bilir misiniz?...
...bilmeniz gerek; siz de en iyiye şartlanmış olmanın bedellerini ödemişsinizdir...
...ya da ödeyeceksiniz gelecekte...
...en iyiye sahip olmaya şartlanmak kısa vadede sizleri yıkar... hayallerinizi gerçeklerle çatıştırır ve siz, şu anda yerküredeki diğer insanların büyük çoğunluğu gibi yarı saydam ve kırılgan birer insan müsveddesi olursunuz...
...kızmayın; insanların büyük çoğunluğu insan müsveddesidir...
...eğer ruhsal bileşenler ile evren arasındaki etkileşimi ve ilişkiyi göremiyorsanız, bu ilişkiye uygun bir hayatınız da yok, demektir...
...yani, insanın normal doğasına uygun yaşamadığınız için müsvedde olmanız gerçeği ortaya çıkıyor...
...eh yani erdem'e bulaşmamış yanlarınız çoksa, kusura bakmayınız, taslak olmaktan öte değilsiniz...
...ve bu taslağın baş müsebbibi de sizsiniz...
...zaten öğretiler de, insanın oluşturduğu insan taslaklarını/müsveddelerini insana dönüştürmeyi hedefler...
...ve taslakların başlangıcı, en iyiye şartlanma gibi garip bir ruhsal nedene dayanır; ancak insan bunu tam olarak algılayamadığı için tamamen yanlış sonuçlar çıkararak var oluşunda sahip olduğu değerleri bozmaya ve bu şekilde kendi taslaklığını gerçeklemeye başlar...
...en iyiye sahip olmak veya en iyiye ulaşmak farklı şeylerdir...
...bu fark bile başlıbaşına taslak olup olmamayı belirleyebilir...
...en iyiye ulaşmak ona sahip olmayı gerektirmez...
...ve yerkürede en iyi yoktur...
...iyilerden daha iyi olanı vardır ve bu silsile yerkürede kıyamete kadar gider...
...zaten, insanı yaşatan sebeplerden en önemlisi de budur; ama en iyiye sahip olmak isteği işin içine girince, en iyiye ulaşmaktaki asil gaye ortadan kaybolur...
...en kötüye hazırlıklı olarak en iyiye ulaşmayı hedeflemek, olası taslaklık/müsveddelik gerçeklemelerini azaltır; hayal kırıklıklarını küçültür ve nihayetinde ölümle insanın bu macerası noktalanır...
...en iyiyi insan bilemez...
...zira ilahî sistem dünya içi ve dışı kapsamıyla insanın yerkürede adem ve havva ile başlayan serüveninde, sonsuz kadar çok ve ayrıntılarda, kısa karşılaştırmalarda adaletsizlik sonucu imiş gibi görünen her şeyi içerir...
...en iyi ve en kötünün ilahî sistemde en kesin adalete uygun gelişeceği bellidir...
...lâkin insan bunu bilemediği içindir ki; isyan eder...
...en iyiye sahip olmak saplantıları, insanın yaratıcı'ya imanının ölçüsüne bu sebeple bağlıdır...
...isyan varsa en iyiye sahip olmak hedeflendiği içindir...
...ve bu isyan insnaı müsvedde olmaya sürükler...
...en iyiye ulaşmak gibi ulvi hedefleri yaşamak ise belirtildiği gibi saf gerçeğe ve erdeme ulaşmada insanı geliştirir...

seçkin deniz

pürüzsüz patikalar

Seçkin Deniz Yazıları


Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Hiç yorum yok :

Seçkin Deniz Twitter Akışı