3 Ekim 2017 Salı

SA4954/SD780: "aç kalmışlığın derin anlamı" /30.07.2005/ 383. patika...bazı kasırgalar vardır..
...insanları maddeleriyle sürükleyen kasırgaları kastetmiyorum...
...insanların ruhlarında el değmesi mümkün görünmeyen kasırgalardır kastettiklerim...
...hani çoğunluğun kapılıp gittiği sosyal kasırgalar...
...gerçi, maddî araçlardan etkilenerek varlaşırlar ama...
...onlar bir nevi ruhsal ve bireysel dağınıklığın takılıp gittiği, azgın ırmak akıntısı olarak gözümüze görünür bazen...
...biz de tutup onlara daha bilimsel görünecek diye 'sosyal kasırgalar', deriz...
...her neyse...
...kimi zaman aralıklarında bir tutam ot belirir toplumların ağızlarının hedefinde...
...fertlerden aç gözlü olanları, her zaman çok oldukları için, hemencecik o ot'a meylederler...
...bu meyile 'kasırgalara meyil' olarak da bakabilirsiniz...
...sürekli eleştirilen temelsizlik veya cahillik serzenişleri vardır ya; onları görürsünüz...
...aç kalmışlığın derin anlamının bedenin madde bazlı ihtiyaçlar hiyerarşisi olmadığını bilirsiniz...
...görgüsüzlük ve değişken istekler ve ardsız hayaller insanları bu ot peşinde koşmaya sürükler...
...futbol olur o ot, bazen şarkıcılık, yazarlık...
...bazen de para ve şöhret getirecek tüm satılacak değerler...
...sosyal kasırgaya dönecek olan her şeyin belli bir ömrü vardır... buna da insanlar zaten doğuştan meyillidirler...
...kim bilir; "yargılamak özellikle doğrudur veya değildir", dememek gerek...
...aklın zorladığı şey 'değerlendirme yapmaktır'....
...köklerinde bozuk maya olan toplumların kaydadeğer tüm refleksleri, onları sürü olmaya doğru götürüyorsa da, sosyal kasırga olabilecek her şey toplumlar için zararlı hâle gelebileceği gibi, yararlı olan değişiklikleri de tetikleyebilecektir...
...doğacak eleştiriler, kaydadeğer olmayan, ancak kaydadeğer olacak olan şeylerin sorulmasını sağlayabilir...
...batı, kendi kasırgalarını oluşturamadığı içindir ki ileri düzeyde imiş gibi görünür...
...batının uzun süredir geriliyor olduğunu gördüğünüzde, kasırgasızlığın kötü taraflarını da görebilirsiniz...
...elbette tarihsel batı kasırgalarını unutmamak gerek; ancak hemen hepsi planlandıkları ve toplumlar sürü yönlenmesiyle savruldukları için dünya geçmişine yön verir hâle gelmişlerdir...
...ya değilse onları yönlendiren, ağızlarının hedefindeki herhangi bir 'ot' değildir...
...onlardan akıllı olanları onların tümü adına aç gözlülük yapmaktaydılar zaten...
...doğu toplumlarının fertleri kendi adlarına aç gözlülük yapmayı seviyorlar ve gel-geç hevesleriyle oluşturdukları kasırgalarda boğuluyorlar...
...işte sona kalan o tortulardan sonra oluşan sanattır, düşüncedir ve bilhassa eleştiridir...
...duyurula...

seçkin deniz

pürüzsüz patikalar

Seçkin Deniz Yazıları


Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz

Seçkin Deniz Twitter Akışı