22 Nisan 2017 Cumartesi

SA4242/KY1-CÇ391: Referandum Sonrası CHP İptal Geyikleri; YSK, AYM, Danıştay...

"Ben şaka sanıyordum.. ciddi ciddi Danışta'ya da başvurmuşlar ya.. valla bak!" 


Ben anlamıyorum.. anlayamıyorum.. hukukçu arkadaşlar anayasanın 79. maddesini (YSK) bana şerh ederler mi? 

Maddeyi okuyorum.. açık-sarih şerhe gerek olmayan ifadeyle bittiğini sanıyorum.. meğer değil.. hayır yani meğer değil demem anamuhalefetin hukukçularının tavrından ötürü.. 79. madde şu değil mi? 

"Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulu'nundur. Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz." 

Burada şerhe muhtaç olan ifade hangisidir? Benim göremediğim, anlayamadığım neresidir? Ben olmaz diye düşünürken hukukçular 'olur' cinsinden hareketle Danıştay'a yahut başka bir merciye gitmeyi düşünüp gidebiliyorlar.. hukukçu arkadaşlarımdan hasseten rica ediyorum.. beni aydınlatsınlar.

***

298 sayılı Kanunun 77. maddesinde; “Sandık kurulu başkanı hazır bulunanlar önünde, birleşik oy pusulalarını sayar, her birinin üzerine, sandık kurulu mühürünü basar, böylece üzerinde sandık kurulunun mühürü bulunan birleşik oy pusulalarının sayısını tesbit eder. …” hükümleri yer almaktadır.

Sayın Sandık Kurulu Başkanı sen bu görevi niye yerine getirmedin? Sebep ne? Unuttun mu? Hadi bir iki sandık olsa unutulmuş diyeceğim.. bir hayli fazla.. bu da bu işin organize bir iş olduğunun kanıtı.. kumpas kurdun 'Ya tutarsa?', diye tutmadı.. de hadi bağırıp durma!

***

'Görünen köy kılavuz istemez!' de sen şimdi gördüğün köyü niye inkâr ediyorsun ki? Hani daha baştan 'Köy göründü!' diye imza attın.. göründüğüne ilişkin tutanağı 'Evet ben de gördüm!' dedin.. ne oldu? O vakit serap mı görmüşsün? Yoksa şimdi kâbus mu görüyorsun!

Madem usulsüzlüktür daha o an niye itiraz etmiyorsun? Hani etsen sonraki itirazını haklı bulacağım.. ne oldu? Sonuca göre mi köy göründü yahut görünmedi oluyor?


Görüntünün olası içeriği: yazı
***

Anlaşılıyor ki 'Hayır Cenahı'nın baş temsilcisi YSK'nın red talebi üzerine herhangi bir merciye başvurulamayacağını bile bile kurum kurum gezecek (AYM'ye başvurcağı resmen söylendi şimdi ortalıkta Danıştay'ada başvuracağ dillendiriliyor, umarım şakadır:). Akıl vermek gibi olmasın da bence baş temsilci referandumun iptaline yönelik başvuru yerine AYM'ye YSK'nın kararlarının kesinliği ve başka bir merciye götürülemeyeceği maddelerinin anayasaya aykırılığı savıyla baş vursun en azından AYM başvurunun yetki alanına girmesinden ötürü davayı belki kabul eder, olur mu olur:) (Kötü mü ettik la.. silsem mi acaba?)

***

Ben şaka sanıyordum.. ciddi ciddi Danışta'ya da başvurmuşlar ya.. valla bak! (Danıştay olmazsa sırada Sayıştay mı var mayıştay mı?)

Madde 155, Danıştay'la ilgili Anayasa maddesi:

"Danıştay, idarî mahkemelerce verilen ve KANUNUN BAŞKA BİR İDARÎ YARGI MERCİİNE BIRAKMADIĞI KARAR VE HÜKÜMLERİN son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar." 

Danıştay'a referandumla ilgili başvuru yapan kurum (CHP) sanırım YSK'yı yargı mercii olarak kabul etmiyor.

(Sayın k.k. benim yetki alanım dışında olduğu için lütfen baş vurmayın.. epistemoloji ile ilgili bir probleminiz varsa başvurabilirsiniz.)Cemal Çalık, 22.04.2017,  Konuk Yazar, Sonsuz Ark, DenemeSonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz

Seçkin Deniz Twitter Akışı