25 Şubat 2017 Cumartesi

SA4021/Sonsuz Ark-YD40: Brookings Emirleri: Güç Mevzilerinin İnşâsı; ABD için Bir Ulusal Güvenlik Stratejisi

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıdaki analizin başlığını 'Trump'a Uyması için Neocon Emirler' diyerek değiştirmemiz mümkündü, çünkü içerik, eski statükonun, eski dünya düzeninin devam etmesini isteyen ve bunun için varoluş savaşı veren neocon alışkanlıkla, birazdan göreceğiniz gibi 'emir kipi'nde cümlelerle dolu, girişte -meli, -malı olarak okuru karşılayan yapay nezaket dili, biraz sonra yerini yapılacaklar ve yapılmayacaklar listelerinin oluşturduğu tipik hastalıklı neocon zihniyetin ürünü dile bırakacaktır. Eric S. Edelman ve Robert Kagan gibi isimlerin üretebileceği en yumuşak dile sahip analiz ya da emirler katalogu da denebilir, çevirisini sunduğumuz aşağıdaki metne. Ve doğal olarak bu hastalıklı karakterlerin zihninde Türkiye diye bir yer yok, analizde özel başlık açma gereği bile duymadıklarını görüyoruz. Oysa aynı ekip Türkiye'de 15 Temmuz Darbesini düzenleyen neocon yapının üyesiydi. 15 Temmuz'da yaşadıkları yenilgi onları dünyayı yönetme küstahlığından vazgeçirmiş değil. Aşağıdaki emirler listesi paniklemiş bir psikoloji ile Trump'a her şeyi Obama, Bush öncesi döneme döndürmeyi önermektedir ve en önemlisi artık ABD'nin güçlendirmesi gereken yıkılmış bir imajı olduğunu da böylece tescil etmekte olduklarının da farkında değiller. Aşağıdaki metin dünyayı yönetecek bir akla sahip olmadıklarını net bir şekilde yansıtmayı başaran hastalıklı karakterlerin ürünü olarak görülmelidir.
24.02.2017'de, “Burası Amerika Birleşik Devletleri ve ben burayı temsil ediyorum. Ben dünyayı temsil etmiyorum." diyen ABD Başkanı Donald Trump, bu tür 'emirlere' nasıl tepki veriyor, açık bir şekilde görülmektedir.

Seçkin Deniz, 25.02.2017

REPORT
Building “situations of strength”
A national security strategy for the United States

Brookings Editörünün Notu: Chaos Görev Gücü'ndeki Brookings çalışması, 2015'in başından bu yana, bir ABD jeopolitik rekabet dönemi için ABD politikasını özetleyen "Güçlü durumlar oluşturmak- Building “situations of strength”" taslağı hazırlamak için Cumhuriyetçi ve Demokrat dış politika uzmanlarını bir araya getirdi. Brookings'in bu çok yıllı girişimine Martin Indyk, Bruce Jones, Robert Kagan ve Thomas Wright'a Derek Chollet, Eric Edelman, Michèle Flournoy, Stephen Hadley, Kristen Silverberg ve Jake Sullivan katıldı. Chaos projesinden Brookings'in bu Çalışması, 21. yüzyıl için uluslararası düzeni savunmak ve reform yapmak için analiz ve politika önerileri sunmak üzere tasarlandı.

İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcından bu yana, ABD büyük stratejisinin merkezinde, 1940'ların sonundan bu yana güvenlik birlikteliklerinden, uluslararası kurumlardan ve ekonomik açıklıktan oluşan, özgürlüğün, refahın nedenlerini sürdürebilmek için uluslararası bir düzen kurmak ve yönetmek yer almıştır. Barış. 2016'da ilk defa, Amerikan halkı bu uluslar arası düzeni ve kurucu kısımlarını oldukça eleştiren bir başkan seçti. Bu kendiliğinden çıkmadı. Küreselleşme ve Amerika'nın dünyadaki rolü hakkındaki endişeler bir süredir sarsıntı oluşturuyor. Amerikalılar, sonuç olarak, şimdi savaş sonrası düzene liderlik etmek ve şekillendirmeye devam etmek ya da bunu geride bırakmak için ortaya çıkan bir seçimle karşı karşıya.


"Güçlü durumlar" oluşturmak: ABD için bir ulusal güvenlik stratejisi rapor kapağı
"Güçlü durumlar" oluşturmak: ABD için bir ulusal güvenlik stratejisi rapor kapağı

Son 20 yıldaki büyük güç işbirliği ve jeopolitik rekabetin yeni bir döneme girmesiyle birlikte dünya siyaseti son beş yılda daha kötüye gitti. Önümüzdeki on yıllarda başarılı olmak için, ABD'nin net bir hedef belirleyerek başlayan bir stratejiye ihtiyacı var: savaş sonrası uluslararası düzenin yenilenmesi ve canlandırılması. 

Başkan Donald Trump'ın Başkan Harry Truman'ın Dışişleri Bakanı Dean Acheson'dan bir ders alması gerektiğini düşünüyoruz; Dean Acheson, ABD çıkarlarını korumak için, ABD'nin aynı görüşlü uluslarla "güç durumlarını" inşa etmesi gerektiğini ve bu tehdit ve zorlukların üstesinden gelmek için onlarla birlikte çalışması gerektiğini savundu.


NEDEN ULUSLARARASI BEKLENTİLER GİDERİLDİ GÖRÜNÜYOR?

ABD liderliğindeki uluslararası düzenin üçüncü evresinin ilk yıllarında bulunuyoruz. İlk safha Soğuk Savaşın sürecinde 1945'ten 1989'a kadar sürdü ve ABD-Sovyet rekabeti tarafından tanımlandı. İkinci aşamada, 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasından yaklaşık olarak yirmi yıllık bir süre geçti ve dünya ana güçleriyle ulusötesi tehditlere karşı göreceli işbirliği yapıldı. Üçüncü aşama dört eğilimle işaretlenmiştir.

 1. Dünya, Doğu Asya ve Avrupa'daki ABD liderliğine karşı büyük zorluklarla jeopolitik olarak daha rekabetçi hale geliyor.
 2. Orta Doğu'daki kaos, bölgede ve ötesinde son derece bulaşıcı ve yayılmacı bir hastalıktır.
 3. Teknoloji gittikçe yıkıcı bir etkiye sahip oluyor.
 4. Batının statükoya karşı duyduğu memnuniyetsizlik Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'da enternasyonalizme olan iştahı tüketti.
1990'lı ve 2000'li yıllarda, uluslararası düzenin olumlu unsurları karşılıklı olarak güçlüydü, şimdi, tersine döndüler ve istikrarsızlığa ve düzensizliğe katkıda bulunuyorlar. Bu, 1993, 2001 veya 2009 yıllarında devralınan başkanlardan çok farklı bir dünyadır.

İLGİ VE NİYETLER


Daha jeopolitik olarak rekabetçi bir dünyada, diğer ülkelerin niyetleri ve hırsları özellikle önemlidir.


Vladimir Putin'in uluslararası düzen vizyonu, temel olarak ABD'nin çıkarlarıyla çatışmaktadır. Putin, ABD liderliğindeki savaş sonrası düzenin iktidarını zayıflattığına ve Rusya'ya hak ettiği bölgesel ve küresel etkiyi vermediğine inanıyor. Bu durumu zayıflatmak için çalışmıştır. Putin, büyük güçlerin kendi bölgelerinde üstün olduğu etki alanlarını değiştiriyor ve hepsinin küresel önemi olan konularda kabaca eşit bir sözü olduğunu iddia ediyor. Rusya, çıkarlarını savunmak ve askeri müdahale de dahil olmak üzere Batı 'ya karşı kaldıraç kazanmak için tek taraflı olarak hareket edecek; Batılı demokrasilere karşı aktif tedbirler; Rusya'nın nükleer cephaneliğine daha fazla bağımlılık; Ve siber savaş.


Çin liderliğinin, uluslararası düzenin Putin'e oranla, daha karmaşık ve çok yönlü bir görüşe sahip olmasının nedeni büyük ölçüde uluslararası ekonomik düzenden faydalanıyor olması. Bununla birlikte, Çin Doğu Asya'da üstünlük arıyor ve ABD ittifak sistemini zayıflatıyor ve özellikle deniz alanındaki statükonun tek taraflı olarak değiştirilmesi için kademeli taktikler kullanıyor. Çin başarılı olursa, muhtemelen uluslararası düzenin kurallara dayalı karakterini zayıflatacak, ABD'nin küresel olarak konumunu zayıflatacak ve Doğu Asya jeopolitiklerinin doğal olarak dengesiz olmasını sağlayacaktır.


Çoğu diğer uluslar, çıkarlarını, Rusya ya da Çin'den çok geleneksel ABD vizyonuyla daha uyumlu bir şekilde tanımlarlar. Birçok ülkede ABD dış politikasıyla ilgili sorun ya da sorunlar yaşasa da, varolan uluslararası düzeni bozmak ya da Amerika'nın küresel rolünü azaltmak için çok az istek vardır.


Krizlerden dolayı, Amerika'nın Avrupalı ​​müttefikleri daha içe odaklanmış durumdalar, ancak savaş sonrası düzenin gereklerini yerine getirmeye kararlılar ve ABD liderliğine destek veriyorlar. 


Amerika'nın Doğu Asya müttefikleri ve ortakları şu anda ABD'den daha fazla angajman istemekle birlikte, Çin'in içine girmesi ya da karşı karşıya kalması gibi çaba gösterilmesi konusunda isteksiz davranıyorlar. Amerika'nın Ortadoğu müttefikleri-İsrail, Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün, Fas ve Birleşik Arap Emirlikleri-hepsi bölgede ABD'nin daha fazla angajman olmasını istiyor. Gelişmekte olan güçler -Hindistan, Brezilya, Endonezya ve diğerleri- daha kapsayıcı ve daha az Batı olan küresel bir düzeni istiyorlar.


BİR STRATEJİYE DOĞRU


ABD stratejisini, dünyanın jeopolitik açıdan daha rekabetçi olması, Ortadoğu bölgesel düzeninin çökmesi ve Birleşik Devletler'de ve denizaşırı ülkelerde birçok vatandaşın açık bir küresel ekonominin sağladığı sorunun cevabını vermek için düzenlemelidir.. Trump yönetimi, ABD çıkarlarını geniş anlamda tanımlamaya devam etmeli ve savaş sonrası uluslararası düzeni yenilemeli ve reformist olmaya çalışmalıdır.


Amerika'nın en acil meydan okuması, sekiz ilke tarafından yönlendirilmesi gereken bir dizi entegre bölgesel stratejiyi tasarlamaktır:

 1. Meydan okumanın rekabetçi doğasını anlayın.
 2. Müttefiklerin güvenini geri kazanın.
 3. Uluslararası düzeni tehdit eden daha eski revizyonizm.
 4. Revizyonizm ve meşru özlemleri ayırt edin.
 5. ABD diplomasisine kaldıraç yaratın ve dağıtın.
 6. Amerika'ya yönelik en yakın tehditlerle başa çıkın: İslamcı terörizm, Kuzey Kore.
 7. Belirsizliğe karşı dayanıklı stratejileri geliştirin ve ortak bir amaç paylaşın.
 8. İklim değişikliğinin jeopolitik bir mesele olduğunu kabul edin.
ABD yönetiminin stratejik hedeflerinden biri, tüm bu bölgeler ve alanlar arasında yeni ve olumlu bir denge oluşturmak olmalıdır. Bu, zorunluluk olarak, bazen ayarlamalar ve uzlaşmalar yapılmasının gerektiği konusunda ihtiyatlı bir tanımanın yanı sıra bazı alanlarda iddialı ve dayanıklı bir duruş gerektirir. Bu soru cevaplanmalıdır; Trump yönetimi hattı ne kadar tutmalı, mevcut düzeni ne kadar değiştirmeli ve memnuniyetsiz güçleri ne kadar barındırmalıdır?

Birleşik Devletler, rakip bir güç, güç, tehdit veya kabaca eşdeğer zorlama araçlarını (siyahlara karşı saldırılar, gizli operasyonlar, siyasi yıkım) komşularını baltalamak, zorlamak ya da istila etmek için kullandığı herhangi bir sorun ya da anlaşmazlık üzerinde uzlaşmaz bir tavır kabul etmelidir. Birleşik Devletler her saldırganlık eylemini rakip bir güçle durduramaz; ancak saldırganlığın maliyetlerini yükseltebilir ve saldırganlığın elde etmek istediği stratejik hedef ne olursa olsun hayal kırıklığı yaratabilir. Amerika, geleceğin, uluslararası düzene meydan okumak için irade ve askeri güç kazanabilecek ülkeler tarafından şekillendirileceği mesajını göndermemelidir.


Birleşik Devletler, zorlama ve zorlamanın masadan kaldırıldığı sorunlara ya da uyuşmazlıklara daha esnek bir yaklaşım benimsemelidir. Diğer ülkeler sistemi değiştirmeye diğer ulusları ve insanları kendi çıkarları doğrultusunda değil de onların çıkarları doğrultusunda ikna etmek istiyorsa, özgürdürler. ABD, davasını olabildiğince güçlü bir hale getirmeli, ancak başkalarının değişim arayışlarını kabul etmeli ve buna saygı duymalıdır. Bu gibi durumlarda, Birleşik Devletler, uluslararası düzenin temel ilkelerini ve yararlarını koruyarak taleplerini karşılayacak bir yol olup olmadığını sorabilir.


Yenilenmiş ve canlanmış bir uluslararası düzeni destekleyen ve güçlendiren güçlü ve müreffeh bir Avrupa, Amerika'nın kısa ve uzun vadeli çıkarları içindedir. ABD, NATO'ya olan bağlılığını ve Avrupa Birliği'ne verdiği desteği tazelemelidir. AB'nin dış krizlere maruz kaldıkları bu alanlarda, başta ekonomik olmak üzere, entegrasyonunun tamamlanmasını desteklemelidir. 


Birleşik Devletler ayrıca, güçlü ve başarılı bir Avrupa Birliği ile yapıcı bir şekilde ilgilenen güçlü ve başarılı bir bağımsız İngiltere'nin Brexit müzakerelerine de ilgi göstermektedir. Amerika Birleşik Devletleri, küresel ekonomi ile ilgili  paylaşılan gerçek kaygılardan bazılarına, siber güvenlik, yaptırım uygulanan rejimlerden edinilen dersler, uluslararası ticaretle ilgili çalışmalar ve ticaret politikaları gibi konuların ele alındığı bir AB ile ekonomik anlaşma imzalayarak transatlantik ticareti yeniden canlandırmaya çalışmalıdır.


Birleşik Devletler, Rusya'nın saldırganlığını, Avrupa'da, uluslararası düzenin ilkelerini ihlal eden her yerde engellemeli ve caydırmalı ve böylece çıkarlarımıza ve arkadaşlarımızın ve müttefiklerimizin çıkarlarına etki etmelidir. Caydırıcılık yeniden kurulduktan ve yeni bir dengenin parametreleri açık olduktan sonra, Birleşik Devletler Moskova ile Rusya'nın menfaatlerine ve Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa müttefiklerine saygılı bir tarzda müzakere etmeye ve uluslararası düzen ilkelerine uygun ortaklığa istekli olmalıdır

ASYA PASİFİK


ABD'nin Asya'daki stratejisinin temelleri, tarihsel olarak ittifaklar ve ileri ABD askeri varlığı, serbest ticaret, açık kurumlar ve demokrasi için destek olmuştur. Bu strateji, şimdi, esasen Çin'in atılganlığı ve revizyonizmi tarafından sorgulanmaktadır. 


Doğu Asya'daki uluslararası düzeni korumak için Amerika Birleşik Devletleri, Çin'in Batı Pasifik'te genişleyen bir etki alanı üzerinde kontrol kurmasını önlemelidir. Bununla birlikte, Birleşik Devletler, Çin'in Doğu Asya'daki bölgesel düzen vizyonumuzda oynaması gereken önemli bir role sahip olduğunu da açıkça belirtmelidir. Bu rol, bölgenin kurumsal yapısında ve birçoğunun reform gerektiren birçok çok taraflı forumunda oynayabilir. Birleşik Devletler,  Batı ile olan ilgisini artırdığı için Çin ile de çalışabilir ,


Birleşik Devletler de müttefiklerini-ekonomik olarak olduğu kadar güvenlik alanında- da devreye sokmalı ve Hindistan ile bağlarını derinleştirmelidir. Birleşik Devletler, Kuzey Kore'den gelen saldırı tehdidine karşı caydırıcılık geliştirmeli ve Amerikan vatanını tehdit edebilecek balistik bir füze yeteneği elde etmesini önleyici seçenekler geliştirmelidir.


ORTA DOĞU


Ortadoğu'da, Amerika'nın ilk hedefi, geleneksel dostlarımız ve müttefiklerimizle olan ilgisini artırarak ve gerektiğinde güvenin yeniden kazanılması yoluyla bölgedeki istikrarın sağlanması olmalıdır. 


Birleşik Devletler, Arap dünyasında ilerleme şartlarını yaratmak için ekonomik reform ve modernizasyonu önceliklendirmelidir. Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın dengesini sağlamalı ve istikrarı, İran'ı, uluslararası düzeni ve hayati çıkarlarımızı veya müttefiklerimizin çıkarlarını tehdit eden agresif eylemlerden vazgeçirmeli. 


Bu dengelemenin amacı, bölgesel güvenlik konularında angaje olmasını sağlayacak İran davranışını değiştirmek olmalıdır. 


Trump yönetimi, İran'la (Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA)) katı bir şekilde uygulanmasını ve İran liderliğinin uluslararası toplumun bir nükleer silah yeteneğine sahip bir İran'ı asla kabul etmeyeceğini anlamasını sağlamalıdır. Suriye ve Irak'ta, Trump yönetimi ISIS'in yenilgisini sonuna kadar takip etmeli, ancak aynı zamanda güne hazır olmalı. Suriye'de bunun anlamı, ABD'nin Rusya ve Beşar Esad'a karşı kaldıracı arttırması ve İran'ın savaştan büyük galip çıkmasını önlemek için adımlar atması demektir. Irak'ta, kurtarılmış bölgelerdeki Sünni cemaatlerin Irak hükümeti tarafından korunması gerekecek ve daha adil güç paylaşımı düzenlemeleri ve gelir dağılımlarının teşvik edilmesi gerekecek.


UYGULAMA


Birleşik Devletler, bu stratejiyi askeri, diplomatik ve ekonomik gücü kullanarak uygulamalıdır. Belirli adımlar şunlardır:


ASKERİ GÜÇ

 • Güç üstünlüğünü ve Amerika'nın askeri gücünü koruyun.
 • 2011 Bütçe Kontrol Yasası başlıklarını ve tutuklama tehdidini sona erdirin.
 • ABD ittifak kapasitesini güçlendirin ve modernize edin.
 • Mevcut ABD güvenlik taahhütlerinin güvenilirliğini arttırarak ve müttefik olmayan hükümetlere karşı saldırıya orantılı yanıtlar geliştirerek caydırıcılığı güncelleyin.
 • Müttefikler, rakipler ve devlet dışı aktörler arasında ABD saldırgan ve savunma kapasitesi konusunda inandırıcı beklentiler inşa ederek ve belli suçlar için bir Amerikan misilleme hareketi büyüklüğüyle bir siber dengeye doğru ilerledi.
 • ABD'nin nükleer kapasitesini modernize edin, nükleer altyapıyı destekleyin ve müttefiklerimize verilmiş caydırıcılık taahhüdünün ABD tarafından teminat altına alınmasını sağlayın.
DİPLOMATİK GÜÇ
 • Rakiplerle pazarlık yapmadan önce müttefiklerle ve ortaklarıyla "güç durumları" oluşturun.
 • Özellikle müttefikler ve ortakların çıkarlarını ve taahhütlerini teyit edin.
 • Paylaşılan sorunlar için hem yeni hem de çok taraflı platformlar benimseyin.
 • Zorlayıcı diplomasi için müttefiklerden yardım alın.
 • ABD diplomasisinde demokrasi ve insan hakları değerlerini koruyun.

EKONOMİK GÜÇ

 • Yeni bir uluslararası mali kriz bekleyip hazırlanın.
 • Güçlü bir ulusal ekonominin güçlü bir küresel ekonomi gerektirdiğini kabul edin.
 • Ekonomik diplomasiyi, Birleşik Devletler ve Amerikalı işçileri doğrudan ve olumsuz etkileyen küresel ekonomideki birçok hatayı ve sorunu çözerek daha iddialı olun.
 • Saldırganlık veya yasadışı istisnai davranışlara tepki olarak yaptırımlar uygulayarak, çok taraflı destek arayarak ve açık bir küresel ekonomide ABD'nin ilgisini akılda tutarak ekonomik gücü sorumlu bir şekilde kullanın.
 • Önümüzdeki on yıllarda Amerika'nın rekabet üstünlüğünü ve ulusal güvenlik ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran ekonomik kararlar alın.

Derek Chollet, Eric S. Edelman, Michèle Flournoy, Stephen J. Hadley, Martin S. Indyk, Bruce Jones, Robert Kagan, Kristen Silverberg, Jake Sullivan ve Thomas Wright, Şubat 2017

Seçkin Deniz, 25.02.2017, Sonsuz Ark, Yayın Dünyası'ndan, Çeviri

Orijinal Metin:

https://www.brookings.edu/research/building-situations-of-strength/?


Not: Çeviri için Google translate kullanılmıştır.

Hiç yorum yok :

Seçkin Deniz Twitter Akışı