21 Şubat 2017 Salı

SA4003/SD613: Sonsuz Ark’ta İstikrarlı, Dikkatli ve Çalışkan Bir Kimlik; Derya Beyaz

"Derya Beyaz, çıraklık programını hiç sektirmeden tamamlayan ve beni hiç yormayan, yazma sanatı ile ilgili uyarılarıma ve direktiflerime özenle, dikkatle uyan ve sonrasında da İngilizce metinlerden yaptığı çeviriler ve dikkatle eğildiği konularda yaptığı analizlerle Sonsuz Ark'ın örnek çırak yazarı ve sonrasında da usta yazarı oldu."


Güzel ülkemin, Türkiye'nin sosyolojik algılarına bir tür aşağılık kompleksi ile ya da okumaya-bilgiye olan açlığa binaen önemsenen ve aslında kronik dayatmalara rağmen çok da başarılı sonuçlar üretmeyen, buna karşılık okulla tanışmış hemen her insanın çocukluktan beri aklına yerleştirilmiş olan bir ciddi tavsiye-emir var: 'Kitap oku!'

Kitap okumak nasıl bir süreçtir, okuyana ne kazandırır, hangi tür kitaplar okunmalıdır, hangi yazarlar iyidir, hangi kitap, hangi yazar hangi dine ya da inanca göre bir şeyler anlatır? Bunu çoğunlukla 'Kitap Oku!' emri verdiğimiz hiçbir çocuğa anlatmayız, doğal olarak da ortaya çıkan şey, her şeye rağmen kitap okumuş olarak yetişenin nasıl bir yetişkin olduğuna dair bize bir fikir vermez; karşımıza çıkan genellikle başıboş bir okuma ve bir çöplüğe dönüşmüş hafıza.

'Kitap Okuma Bilinci' olgunlaşmamış bir toplumda esas sorun 'Kitap Yazma Bilinci'dir. Bunu elimizdeki milyonlarca insandan elde ettiğimiz sonuçlar doğruluyor. Ve tabi 'Kitap Yazma Bilinci' aynı şekilde  'Kitap Yazan Birey'i de zorunlu kılıyor. Dönüp dolaşıp 'yazar' gerçeğine dokunmayı akıl edebiliyor olmamız da yine aynı sorgulama ahlakının bir sonucu.

Evet; Türkiye'de eksik olan 'Yazar'dır. Kitap ve Yazar ilişkisi binlerce yıl geriye doğru gider; yazanlar ve okuyanlar bilirler ki yazmak okumalar sonucunda oluşmuş bir birikimin dışavurumu sonucu oluşur ve mecrasını bulduğunda da büyür gider; maalesef medya kartellerinin ya da güç merkezlerinin egemen olduğu bu alanda iş usta-çırak ilişkisi ile gelişmediğinden tamamen kişisel bir sürece bağımlı olarak bugüne gelmiştir, halkın çocukları yazarlık serüvenlerini ancak kendi çevrelerinde veya dar hayat alanlarında gelişme imkanı olmayan bir biçimde sürdürmek zorunda kalmışlardır.

Sonsuz Ark'ın kurulduğu 1 Temmuz 2012'de, Çırak Yazar yetiştirmeyi de kararlaştırmıştım. Sonsuz Ark'ın çıkış hikayesi nasıl İstanbul ve Ankara'daki medya kartellerine karşı bir başkaldırı ise, aynı şekilde o medya kartellerinin yazar seçme ve yetiştirme biçimlerine de başkaldırmamız gerekiyordu. 

Ve Sosyal Medya'da yaptığım duyurularla birçok yazar adayımız geldi, çırak yazar olarak çıraklık eğitim sürecine dahil oldular. Sonsuz Ark onların yazılarını, çalışmalarını yayınlayabildikleri bir alan oldu; bu anlamda yayınlanma-okunma gibi ihtiyaçları tamamlanmış olan yazarların bir süre sonra yetkin bir yazarlık kimliğine ulaştıklarına da şahit olduk.

Derya Beyaz, çıraklık programını hiç sektirmeden tamamlayan ve beni hiç yormayan, yazma sanatı ile ilgili uyarılarıma ve direktiflerime özenle, dikkatle uyan ve sonrasında da İngilizce metinlerden yaptığı çeviriler ve dikkatle eğildiği konularda yaptığı analizlerle Sonsuz Ark'ın örnek çırak yazarı ve sonrasında da usta yazarı oldu.


Bugün Sonsuz Ark'ın açmaya çalıştığı 'Analitik Düşünebilme Konsepti' adına çok değerli ürünler verdiğini düşündüğüm Derya Beyaz, 4. Çırak yazarımız olarak,  24 Haziran 2014 Salı günü yayınladığım SA732/ÇY4-DB1: Esed Destekçisi Bir ABDSenatörü; Rand Paul ve IŞİD İtirafları başlıklı ilk çevirisinden bu yana, başlangıçta bir çırak yazar, sonrasında da artık kalfalıktan ustalığa yürüyen bir yazar, anne, eş, evlat, insan ve vatandaş olarak gören, sosyal medyayı ülkesi yararına kullanan, dikkatli ve analiz yapan bir akla sahip olarak 74 çeviri ya da telif yazısıyla Sonsuz Ark’a katkıda bulundu; kendisine müteşekkiriz, onu yetiştiren anne-babasına, onu öylece koruyan, destekleyen eşine ve çocuklarına bu babda teşekkür etmek istiyorum.

Sonsuz Ark çıktığı sonsuza doğru yolculuğunda kişiliğine, kimliğine ve mesleğine olan saygısı net olan dostlarla yürümeye devam edecek.

Bu vesile ile Derya Beyaz  Hanımefendi'ye ve ailesine sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir hayat diliyoruz. Seçkin Deniz, 21.02.2017, Sonsuz Ark, Eleştiri, TeşekkürHiç yorum yok :

Seçkin Deniz Twitter Akışı