21 Şubat 2017 Salı

SA4000/SD610: "üçüncü" /26.10.2005/ 415. patika


...ileri doğru gidişlerle ileri doğru itilişleri düşünmek vaktinde...
...bir serdengeçtinin, doğruların durdukları yerlerden onu doğrultuşlarıyla sonsuz hızla sonsuza doğru gittiğini gördüm...
...sonsuz ende ve sonsuz boyda ve yükseklikte bir sonsuzluk helezonuydu bu...
...serdengeçti doğrulara tutundukça doğrular sürüklüyorlardı onu; hızı artıyordu gittikçe...
...ve sarsılmadan gidiyordu bilginin dosdoğru kollarında...
...sonsuz beyazlıkta, sonsuz yumuşaklıkta kollardı, onlar...
...ve bir de...
...yanlışların kapıp tuttuğu serdengeçti göründü öteden...
...bazen tutunabildiği doğrulardan olmasa, yanlışların itişiyle dağılıp gidiverecekti, sonlu ve sonsuz karışımdaki en, boy ve yükseklik boyutlarından...
...savruluyordu yanlışların itişiyle..
...düşüyordu ensizliğe...
...çarpıyordu boysuzluğa ve çürüyüp gidiyordu her yerinde...
...yükseklikleri yoktu ve bazen vardı sonsuzluk kadar...
...yüksekliğin yüceliğe dönen yerinden değil, yüksekliğin alçaklığa mahkûm duruşlarında görünüyordu durduk sıra...
...yanlışların içinde...
...yanlışların ittiği serdengeçti...
...doğru gidemiyordu elbette...
...doğru denk gelmeyince arada bir...
...onlar da olmasa, ah!...
...geçip gidecekti üçüncü türün gittiği yere...
...üçüncü...
...sonlu veya sonsuz herhangi bir boyut ve sistemin olmadığı yerlerden geçene serdengeçti denemez...
...o ser'den geçemez..
...o ser'in iblise tutunduğu yerin ta kendisidir...
...o ser bile değilken, ser'i bilip, ser'den geçecek de değildir...
...ve bilhassa onun 'ser' diyebileceği bir şey de mevcut değildir...
...o iblis'in ellerinde mahkum ve mahpus bir zelildir...
...yanlışlar onu itemez; zira kendisi yanlıştır...
...doğrular onu doğrultamaz; zira doğrunun değeceği yeri yoktur...
...lâkin o da sonsuza gitmektedir fark etmese bile..
...fark edip kabul etmese bile...
...ama o kendi isteğiyle tabi değildir bu gidişe...
...o serdengeçti olmadığı içindir ki, bir kutuda gitmektedir sonsuza...
...ensiz, boysuz ve yüksekliksiz o kutu...
...onun yadedeceği sesden müteşekkil kendi feryatları ile dolu değildir tek...
...onun değdiği her varlıktan yükselen sesler de ona eşlik etmektedir...
...o müthiş bir cümbüş ile gitmektedir sonsuza..
...gördüm...
...üçünü de...
...üçüncü değildim şükür...
...ya siz?...

seçkin deniz

pürüzsüz patikalar

Seçkin Deniz Yazıları

Hiç yorum yok :

Seçkin Deniz Twitter Akışı