27 Aralık 2016 Salı

SA3797/SD583: "eski zaman kulağı kesikleri" /04.12.2005/ 423. patika


...günahların perde perde ardında...
...nefsin ve iblis'in tüm emirlerinin dolandığı çetrefil ve karmaşık hâz dehlizlerinde zaman geçirmiş tüm eski zaman kulağı kesiklerini görün...
...onların o kusursuz ahmaklıklarını, pişmanlıkla zerre kadar ilgisi olmayan meşrulaşma çabalarını, dikkatle ve ehemmiyet vererek izleyin...
...aman ha; çok zekidirler ve sizi insan olan her yerinizden anında yakalama refleksleri aşırı gelişmiştir...
...zaten, size varmadan evvel kendilerine varmışlardı; önce kendilerini ikna etmişlerdi, günahların ince (kendilerinden önce bırakılmış) izli patikalarında ilerlerken...
...şimdi dönmüşler ve kendileri gibi insan olan sizi hedefliyor onlar...
...sözleri ve gözleri sizdeki genetik tecessüsü cezbedecek hâldedir...
...tüm birikimlerinize seslenirler fısıltılarla...
...ya da canhıraş feryatlarla...
...her hâlde sizi çekmeye çalışırlar kendilerine...
...sırf çoğullaşmak adına, sırf kendi çukurlarında yalnız kalmış olmamak adına...
...gelecekten ödleri sızladığı için...
...ve hatta, kendilerinden ve yaptıklarından saklanmak için...
...size bakan yüzlerini aklayamadıkları için sizi kendileri gibi karanlık yüzlü yapmak zorundalar ...
...ve günahların herkes için yapılabilir olduğunu kanıtlamalılar; siz onları anlamalısınız...
...onları anlamak için günahkâr olmalısınız...
...iyi ama siz günahların yapılabilir olduğunu zaten biliyorsunuz...
...ahmaklar bunu unutuyorlar işte...
...yoksa bilmiyor musunuz?...
...günahların, hangi kitapların, hangi satırlarında apaçık yazılı olduğunu bilmiyor musunuz yoksa?...
...mümkün; bilmeyebilirsiniz...
...ama onlar gibi, siz de bilirsiniz; kuşkusuz, sizi, siz tarafından sorgulanmaya iten her şey günahtır...
...günahlar size söylenmemiş olsa bile, içiniz onları tanır...
...huzursuzluklarla başlayan, gerginliklerle devam eden bir içsel tepkimeler zinciri başlatan her şeyin yasaklandığı, bir yerlerde yazılmıştır...
...o yasakları siz okumasanız bile içiniz okur...
...cehâletinizden kaynaklanan suçluluk tepkimelerini saymamalı...
...bu durum sizin kendinize yüklediğiniz gereksiz yüklerin gereksiz itmesi anlamına gelir sadece..
...hani günah sandığınız, ama aslında günah olmayan eylemler sınıfında mahfuz tuttuğunuz yanlış şeyler, hurafeler...
...onlar... iblis'in insan sınıfından elçileridir...
...sizleri ve her şeyi yaratan Allah'ı, kendi algı ve bilgi sınırlılıklarında yargılarlar...
...kendi çelişkilerini Allah'ın sınama sistemindeki bağıl ilişkilerle açıklamaya çalışırlar...
...kesin doğruları bilmedikleri hâlde, kesin doğruların sahibini, kendi basit ve aşağılık tepkimelerine sokmaya çalışırlar...
...iblis'in bile inmediği aşağılık çukurlara inerler...
...en son...
...artık hiçbir şeyden kaçamayacaklarını anladıkları o günlerde, yani sizlere ulaşmaya başlamadan önceki son günlerinde, günahkâr olduklarını bildikleri hâlde af dilemezler ve sonraki günahların cazibesine hâlâ aç olduklarından sizleri de çağırırlar...
...birlikte zillette eğlenmek için...
...doymayacakları bir hâz ırmağında her gün yıkanmak için...
...ve size hep yıkanmaktan bahsederler; günahsız olmanın imkânsızlığından dem vururlar...
...ona inansalar da inanmasalar da, "yaratan biliyor", derler...
...tüm ince ve hassas yerlerinizden yersiniz zıpkını...
...bence, sakınmanın güçlüğünü düşüneceğinize, onları dinlemeden önce (dinlemeniz kaçınılmaz çünkü) iblis'ten ve onun şerrinden Allah'a sığının...
...zahmetsizce sıyrılırsınız, onların o aptal çırpınışlarından...

seçkin deniz

pürüzsüz patikalar

Seçkin Deniz Yazıları

Seçkin Deniz Twitter Akışı