20 Eylül 2016 Salı

SA3449/SD529: "sonsuz ardıllı yükler" /28.01.2006/ 437. patika


...geri...
...aklın gerisi...
...aklınıza gelecek olan şeylerin durduğu yer...
...hafızâ besbelli...
...hemen sarınıp ısındığınız tozlu raflar...
...görünce bir muhabbetle sevindiğiniz, gerildiğiniz mâzî...
...görülesi heyecan... heyecan.
...iyi de, tüm bunların içinde kötülüklere bez bağlamış, onları kutsamış olanların geriye bakışları da aynı mıdır?...
...onlar geriye dönüp baktıklarında 'yaşama istekleri'nde değişme oluyor mu acaba?...
...pişmanlığın verdiği ağır bir içsel baskı hâsıl oluyor mudur?...
...yoksa eski tasın eski hamamla kurduğu 'mutlu' ilişki sıradan haliyle kalıyor mu?...
...öyleyse heyhat; cânilerin pişmanlık duygusuna tâbi olamadıkları gerçeğine dik dik bakmak gerekiyor...
...mâzî, mâzîde sizden etkilenmişlerin sizlere yüklediği sonsuz ardıllı yüklerle de vardır...
...bunu hiç düşündünüz mü?...
...o kadar kolay değildir mâzîden kendi adınıza hatırladıklarınız...
...kimleri nasıl etkilediğinizi, onların diğerlerine bu etkiyi nasıl bulaştırdığını biliyor musunuz?...
...siz çamurdan evler yapıp çamura bulamışsanız sizinle olanları, onların da üzerlerindeki çamurları, nerelere ve kimlere bulaştırdıklarını düşünmelisiniz...
...böylece sizden habersiz oluşan negatif yüklerinizi de...
...bir de, gül kokuları sürdüklerinizin, gül kokularını kimlerle paylaştıklarını da düşünerek yüklerinizde hâsıl olacak olan pozitif hâlleri de düşünün...
...şimdi'nin geriye, ileri'nin şimdiye bağlandığı o kesiksiz çizgide, iyiliklerinizle karşınıza çıkan iyilikler, kötülüklerinizle karşınıza çıkan kötülükler vardır...
...hiçbiri diğerinden bağımsız değildir...
...siz burada, hayatta, yerkürede iken, tüm kötülüklerinizin yansımalarını göreceksiniz...
...tüm iyilikleriniz size iyilik olarak dönecek...
...her hâlde, pişmanlıklarınıza değin tüm negatif yükleriniz sizi geriye doğru çekecek...
...pozitif yükleriniz olmasa zaten yaşayamazsınız...
...ve siz, bence, her an, her değeri görerek iyiliğe yelken açan gemilerin ilk yolcusu olurken, iyilik gemilerini kendi tersanenizde yapmaya devam ediniz...
...geçmişinizi değiştiremezsiniz; hâzlarınızı tekrarladığınız gibi acılarınızı da tekrarlarsınız geri dönüşlerinizde...
...bu hâlle acılarınızın dışına doğru çıkabilmeniz için, bolca pişman olmalısınız...

seçkin deniz


pürüzsüz patikalar


Seçkin Deniz Yazıları

Seçkin Deniz Twitter Akışı