8 Ağustos 2016 Pazartesi

SA3277/KY13-AO90: Yeni Kapı Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne Rengini Veren Ruhu Anlamak

"Özetle; Geleceğin siyasetine dokunmak isteyenler bugünkü kalabalığın ruhunu iyi okumalılar."


7 Ağustos pazar günkü Yenikapı Mitingi'ne katılan milyonlar genel seçmen profilini de ortaya koydu. Araştırma şirketleri, sosyologlar için bugünkü miting bulunmaz bir fırsattı. Umarım bu tablodan gerekli sonuçlar elde ederler..

Bu miting aslında siyasiler için de önemli doneler sunmuştur. İktidar olabilmenin yolu bu kitleyi elde tutabilmeye, onlarla iç içe olabilmeye bağlı. Mitinge katılanların profiline baktığımızda orada çeşitlilik vardı, ancak bu çeşitliliğin kabul edemeyecekleri mitingde yoktu. Doğal bir ayıklama söz konusuydu.

Mesela orada belirli adreslerle anılan sosyete yoktu.. Olanların da fazlaca kıymeti yoktu.

Mesela PKK'lılarla özdeş olanlar, onların uzantısı olmayı sürdürenler yoktu. Oysa meydan da çok sayıda doğulu oldukları anlaşılan vatandaşlar vardı ve çok heyecanlıydılar.

Bugünkü meydanda olanlar farklı düşünce, inanç, yaşam biçimlerine sahip olan kitlelerden oluşsa da, kalabalıklara hakim olan öz hakim Anadoluluk'tu. Gelişen, değişen Anadolu, dün dışında kaldığını düşündüğü kitlelere oldukça yanaşmış, bu yanaşmayı içine sindiren, ona elini uzatanlarla kucaklaşmıştı. 

Bu tıpkı vaktiyle İslamcı gençliğin Ahmet Kaya'yı içselleştirmesi, Kaya'nın da o kitleye gönlünü açması gibi bir şey..

Bugün orada bulunan sanatçılar, yaşam tarzları farklı olan kimi insanlar bu ülkenin gerçeklerini bağırlarına bastıkları için halkın onlara hoşgörüsü vardı.

Mesela mitinge katılmış olanlardan Anadolu yaşantısından uzak yaşam sürenlerin hiç birisinin açılışta Kur'an okunduğunu yadırgadığını düşünmüyorsak kitleler arasındaki mesafenin azaldığını söyleyebiliriz.

Ancak burada şu söylenmeli ki; kapitalizmin yaygınlaşması Anadolu insanını farklı yerlere taşımış olsa da, dönüştürücü olanın Anadoluluk olduğunu görmeliyiz.

Bunu görebilen ve kitlelerin nabzını tutabilen siyasal partiler siyaset üzerinde etkilerini sürdüreceklerdir.

Kitlelerin genel ruhuna uygun, genel kitleyi sarmalayacak olan siyasiler iktidara en yakın olan partiler olacaktır.

İktidar olmasa dahi kitlenin ruhuna dokunabilenler ise her zaman ilgi görecek düzeyde bir öneme sahip olacaktır.

Meclisin küçük muhalefet partisi durumunda olan MHP'nin genel başkanı Bahçeli'nin bugün yaptığı konuşma, bu partinin neden hala değerli görüldüğünü ortaya koymuştur. 

Bahçeli'nin konuşmasındaki öz milletimizi tarihten günümüze taşıyan bir ruhu yansıttığı içindir ki büyük ilgi gördü. Bahçeli'yi önemli kılan şey söylediklerinin, değindiklerinin geniş kitlelerin güveni sağlayan Anadolu'nun ruhunu yansıtan sözler olması..

Bahçeli'yi anlamak aynı zamanda Erdoğan'a neden böylesine ilgi gösterildiğini anlamak için de önemli bir anahtar niteliğinde..

Özetle; Geleceğin siyasetine dokunmak isteyenler bugünkü kalabalığın ruhunu iyi okumalılar.
Adnan ONAY, 08.08.2016, Sonsuz Ark, Konuk Yazar

Seçkin Deniz Twitter Akışı