23 Ağustos 2016 Salı

SA3334/SD509: "gürbüz fikirler" /16.02.2006/ 441. patika...gürbüz bir fikre ince ince bakmayı sevmek, sonra bakarken onu sevmek...
...onun bebeliğinden önceki hâline bile gönderebileceğiniz merakınız eli boş dönmeyecektir bu ince bakış anlarınızda...
...ve seveceksiniz onu; kendi gürbüz fikirlerinizin gelişim zincirlerini biliyorsanız eğer...
...o gürbüz fikrin ebeveyni yoktur; üzerinde mevcut olduğu bir ruh vardır ve o ruhun temsil ettiği kişi (kişiler değil)...
...ki; o kişi ölü veya diri, genç veya yaşlı ne olursa olsun, artık onun fikrinin gürbüzlüğüne hâlel gelmeyecektir...
...ve siz onu sevdikçe sevecek, kendinize, kendi gelişim zincirinize dâhil edeceksiniz...
...gürbüz fikirlerin sevileceğine dair kesin teminatlar verebiliriz...
...fikrin içeriği ne ise, o, eğer iyi beslenmemiş olsaydı zaten gürbüz olamazdı...
...gürbüz ise iyi beslenmiştir...
...siz, iyi beslenmiş fikirleri, iyi beslenmiş fikirlerinizle gördüğünüz zaman, size benzeyen emektarları ve onların emeklerini sevmemezlik edemezsiniz...
...bu genel-geçer bir kaidedir ve insanlık tarihinin bu kaideyi geçme/silme olasılığı yoktur...
...bu vecihte: "gürbüz fikirlerin gürbüz fikirlerde sevileceği katidir", diyeceksek, her türlü gürbüz fikrin nakil ve cılız fikirlerin düşmanlığına tâbi olduğunu da kati olarak söyleyebiliriz...
...garâbetin en dehşetlisi, insanların yüzüne söylenen şeylerin çoğunun insandan üremiş fikirler içinde en cılız ve en az beslenmiş olanlardan seçilmesidir...
...zira gürbüz fikirlerin alet/araç olarak kötü emeller için kullanılması imkânsızdır...
...cılız fikirler cılız kişiliklerden ürer; onlar ise doldurulmaya müsait çuvallara benzerler...
...ve her dileyen o çuvalları diledikleriyle doldurur...
...cümlelerin birbirine bitiştiği bu yerde, gürbüz fikirlerle cılız fikirler arasındaki temel kargaşaya son vermek gerek:"cılızların fikir olma kâbiliyetleri olmadığı için, onlara cılız fikirler de denemez!"...
...bu sebeple de gürbüz fikirlere yönelen sevgi, cılızlara karşı 'öfkeye' dönüşür...
...öfkeye sebebiniz fikirdeki ve kişideki cılızlık değildir, cılızlığın kullanılmasından doğan çirkef mülâhazâların/kanaatlerin/kanunların insanlar üzerinde baskın/egemen olmasıdır...

seçkin deniz

pürüzsüz patikalar

Seçkin Deniz Yazıları

Seçkin Deniz Twitter Akışı