28 Haziran 2016 Salı

SA3097/SD469: "müsrif" /11.03.2006/ 449. patika


...sen, sana lâzım olanı gördüğünde alırsın...
...gördüğünde lâzım değilse...
...için aç ve susuz değilse ona...
...gördüğünde almaya kalkanların uğradığına uğrarsın; aldığın, bıraktığın yerde çürür...
...lüzuma için kanaat getirmediyse o demde, sadece müsrif olursun...
...müsrif her muammada veyahut muayyende bellidir...
...ki; bir tek okuyan için bu sıfatı kullanmak zordur...
...sen sana lâzım olmayanı okuduğun vakit, gelecekte lâzım olacak olanların yolunu bellemiş olursun...

...lâzım olacaklarına kanaat getireceklerini bilirsin...
...lüzum üzerine zeminlere serdiğin her şey seni gideceğin yere dair fikir sahibi yapar...
...gelecek eğer senle var olacaksa, zeminler mühimdir...
...ve lakin lüzum saydığın her şey de, lüzum değeri almış olmayabilir...
...bu sebep okurken alacağın tavırla ilgilidir...
...kötülüklere dair bilgi kötülüklerden uzak olunmasını mümkün kıldığı gibi, o kötülüklerden gelecek olan tehlikelerden kendini korumayı da öğretebilir...
...ama riske bak; kötülük dediğin seni kuşatabilir de...
...zeminlerde bir gün onu lüzumlu saymayacağına dair nefsin sana teminat veremez...
...sen kötülüğü bilmemiş olsan o türüyle, belki...
...o kötülüğe nefsin düçâr olmayabilecek...
...bu belki'nin derinliklerinde gizli olan muamma, işte bu sebeple 'müsrif' olduğunu söyler...
...ve bu bir tek okuyan için geçerli olmadığını saydığımız şey okuyan içinde geçerli olur...
...dimağınızın zemini güzellik gülleriyle döşeliyse, bilmediğiniz kötülüklerden gelecek olan şerri daha kolay def edebilirsiniz...
...içinizin saflığı ve ilahî inayet bunu mümkün kılar...
...ilahî olana yol ve sebep olan da içinizin güzellikleridir...
...nefsinize vurulan güzellik gözüdür....
...bu gözü sakındırınız...
...israfa yöneltmeyiniz...
...sen, sana lâzım olanı gördüğünde, almaya gücün varsa, alırsın...
...aldığın sende kalır ve çürümez...
...yenilenir, diğer alacakların ve büyüteceklerinle...

seçkin deniz

pürüzsüz patikalar

Seçkin Deniz Yazıları

Seçkin Deniz Twitter Akışı