21 Haziran 2016 Salı

SA3070/SD463: "bulanık zehir" /13.03.2006/ 450. patika


...bir durak...
...dünya güzergâhında bir durak...
...acaip bir durak...
...o durakta...
...dizginlenemeyenlerin büyük bir öfkeyle gelip durduğu, durduğu yerde her şeyi, her yeri dağıtıp geçtiği anda...
...gözlerden fışkıran alevlerin, içteki kötülüğü dışarı vurduğu anda...
...bir tutumluk cana kasteder, kızgınlık...

...iblis'in dokunup büyüttüğü nefsin, doğduğu anda insanı engerek yılanı gibi zehirlediğinden beri...
...içte biriken, biriktikçe baskılanan, baskılandıkça güçlenen ve an bekleyen öfkenin...
...değdiği yerleri yalazlayarak kavuran, incitmediği yer bırakmayan kasırga olduğu an, iradeye düşen nedir?...
...ne değildir?...
...irade...
...durdurma gücü nefse bağlanan ve bilgiyle bağını güçlendiren, bilgisizlikle zayıflatan ve sonra bilgiyle yine zayıflatan...
...bilgisizlikle sade kalan...
...her halde, her durumda nefsten bağımsız olamayan şey...
...nefsin öfkeye bulanmış varlığında parıldayan zehri ne yapmalı irade?...
...bir tutumluk cana kastederken insan, öfkenin neresinden kavramalı?...
...öfkeyi hangi uçsuz bucaksız yakasından tutup savurmalı karanlığa?...
...ya da hangi aydınlığın en yakıcı ışığında eritmeli?...
...saklanmışlığın günışığında kıvranışı gibi, kötülüğün saklılığına değen ilahî ışığa karşı ne yapacak irade?...
...neyi saklayacak nefs?...
...Allah'tan gizli ne kalabilir?...
...hangi kötülük saklı kalır kaldığı yerde?...
...saklılığa, hazineler gibi dolandırılan zehri nefs nasıl ayıklayacak irade olmadan?...
...ve içindeki zehri ne zaman yok edecek?...
...iblis'e ne zaman verecek zehri geri?...
...tatmin oluşa doğru ilerlemeyen nefsin, hangi akılla öfkeye karşı durması mümkün?...
...tertemiz aklın tertemiz olana doğru baktığı yer hangi durakta olursa olsun, gerçeğin en kesin değişmezliklerine ulaşmalı...
...bir tutumluk cana kasteden nefsin içindeki öfkeyi kimseye sezdirmeden yok etmesi gerek...
...iradenin gücüne bağlı şeyler azdır...
...lâkin nefsin gemi temiz akla sâhip iradenin elindedir...
...bu duruluktur...
...duruluktan kopup gelen dinginlik...
...serinlik...

seçkin deniz

pürüzsüz patikalar

Seçkin Deniz Yazıları

Seçkin Deniz Twitter Akışı